Przejdź do treści

studia

Nawigacja: START arrow Uczelnie arrow Wyszukiwarka  II nabór 2014/2015 
Przejdź do treści
Tryb wyświetlania : [wg wybranej kategorii] | pogrupowane alfabetycznie | pogrupowane wg kategorii | alfabetycznie (nie pogrupowane)
 
 Wyszukiwarka  II nabór 2014/2015 
administracja fizyka odnawialne źródła energii
administrowanie ochroną zdrowia fizyka techniczna pedagogika
analityka społeczna i internetowa geografia pedagogika specjalna
archeologia gerontologia społeczna pedagogika wczesnoszkolna
architektura krajobrazu gospodarka przestrzenna politologia
archiwistyka i zarządzanie dokumentacją grafika polityka społeczna
astronomia historia praca socjalna
automatyka i robotyka historia sztuki prawo
bezpieczeństwo i higiena pracy humanistyka drugiej generacji prawo kanoniczne
bezpieczeństwo narodowe informacja naukowa i bibliotekoznawstwo przyroda
biologia informatyka przyrodoznawstwo i filozofia przyrody
biotechnologia informatyka stosowana psychologia
chemia innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną regionalistyka europejska
chemia i technologia żywności inżynieria bezpieczeństwa religioznawstwo
chemia kosmetyczna inżynieria materiałowa retoryka stosowana
dziennikarstwo i komunikacja społeczna inżynieria środowiska rewitalizacja dróg wodnych
edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych kognitywistyka rzeźba
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej komparatystyka literacko-kulturowa socjologia
edukacja techniczno - informatyczna kosmetologia stosunki międzynarodowe
edytorstwo krajoznawstwo i turystyka kulturowa studia bałtyckie
ekonomia krytyka artystyczna studia miejskie
etnologia kultura śródziemnomorska studia wschodnie
europeistyka kulturoznawstwo sztuka mediów i edukacja wizualna
filologia - sinologia lingwistyka stosowana techniki dentystyczne
filologia angielska logistyka teksty kultury i animacja sieci
filologia bałkańska logopedia teologia
filologia czeska matematyka transport
filologia germańska matematyka i ekonomia turystyka historyczna
filologia hiszpańska mechanika i budowa maszyn turystyka i rekreacja
filologia klasyczna mechatronika wojskoznawstwo
filologia niderlandzka międzyobszarowe indywidualne studia hum-społ. wychowanie fizyczne
filologia polska muzykologia zarządzanie
filologia romańska nauczanie przyrody zarządzanie dokumentacją i archiwistyka
filologia rosyjska nauki o rodzinie zarządzanie dziedzictwem kult. i ochrona zabytków
filologia słowiańska ochrona dóbr kultury zarządzanie i inżynieria produkcji
filologia włoska ochrona dziedzictwa kulturowego zarządzanie informacją i bibliologia
filozofia ochrona środowiska
Pozycje :: : 1 - 7 z 7
II nabór 2014/2015 
Prezentujemy listę kierunków i specjalności, na których są jeszcze wolne miejsca na rok akademicki 2014/2015. Są wśród nich studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite studia magisterskie na uczelniach państwowych.
  Akademia Morska w Szczecinie - wolne miejsca Bronze Bookmark  Składanie dokumentów do 17 września 2014
  Akademia Pedagogiki Spejcalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie - wolne miejsca  
  Katolicki Uniwersytet Lubelski - wolne miejsca  
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu - wolne miejsca do 19 września 2014
  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - wolne miejsca do 14 września 2014
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - wolne miejsca do 12 września 2014
  Uniwersytet Opolski - wolne miejsca  
  Do góry
Pozycje :: : 1 - 7 z 7
Generated in 2.37690 Seconds