Przejdź do treści

studia

Przejdź do treści
Tryb wyświetlania : [wg wybranej kategorii] | pogrupowane alfabetycznie | pogrupowane wg kategorii | alfabetycznie (nie pogrupowane)
 
 Wyszukiwarka  Kierunek studiów  matematyczno-przyrodnicze  biologia 
Pozycje :: : 1 - 30 z 30
Kierunek studiów / matematyczno-przyrodnicze / biologia 
studia matematyczno-przyrodnicze, kierunek: BIOLOGIA

PODYSKUTUJ NA FORUM


OGÓLNIE


Ogólnie

Biologia to tradycyjna ale stale rozwijająca się dziedzina wiedzy, która wymaga od maturzystów nie tylko wiedzy podstawowej z biologii ale także zainteresowania naukami przyrodniczymi oraz najnowszymi odkryciami z zakresu biologii, ale także wiedzy z chemii, fizyki i matematyki w zakresie szkoły średniej oraz znajomości języka angielskiego.

Absolwent studiów powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień biologii, oparte na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych. Zdobytą wiedzę i umiejętności powinien umieć wykorzystywać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Absolwent powinien posiadać umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji, a także pracy zespołowej.

Powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu biologii.

STUDIA – W SKRÓCIE


Co będziesz studiować?

ciągi i szeregi liczbowe, rachunek różniczkowy, rachunek prawdopodobieństwa, biofizyka, mechanika klasyczna, właściwości materii, optyka falowa i geometryczna, spektroskopia, krystalografia,  prawa chemii, budowa cząsteczek, kinetyka chemiczna, elektrochemia, biologia molekularna i biotechnologia, budowa, funkcja i rozwój organizmów, różnorodność i ewolucja organizmów, biologia środowiskowa, metodologia nauk przyrodniczych, metody statystyczne w biologii, bioetyka, techniki mikroskopowe, metody kultur in vitro, paleobiologia, techniki rekonstrukcji filogenezy,  bioinformatyka, ekologia roślin, hydrobiologia, techniki znakowania cząsteczek biologicznych, ekologia ewolucyjna, biologia wybranych grup organizmów, endokrynologia, biogeografia, genetyka człowieka;

Przynajmniej 60% zajęć powinny stanowić seminaria, ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne lub zajęcia terenowe – ostatnie w wymiarze nie mniejszym niż 120 h.

szczegółowe treści programowe
obciążenie godzinowe
praktyki

zobacz


JAKA UCZELNIA?


Gdzie można studiować biologię:

JAKA PRACA?


Perspektywy pracy

Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów absolwent jest przygotowany do pracy jako:
  • specjalista w ośrodkach badawczych, pracowniach, laboratoriach firm działających w różnych gałęziach gospodarki, w tym w służbie zdrowia,
  • nauczyciel biologii we wszystkich typach szkół oraz placówkach oświatowych – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli),
  • członek zespołu lub samodzielny specjalista wykonujący ekspertyzy na zlecenie administracji państwowej, samorządowej, firm,
  • ekspert od fauny, flory w specjalistycznych placówkach typu ogrody botaniczne, zoologiczne itp.,
  • specjalista w placówkach zajmujących się hodowlą, wdrażaniem i popularyzacją nowoczesnych metod i opracowań z tej dziedziny.
Absolwent powinien być przygotowany do obsługi aparatury badawczej.Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Gold Bookmark 
ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
tel. (centrala) 22 593 10 00, Biuro Spraw Studenckich: 22 593 10 20

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Gold Bookmark 
ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
tel. 12 633 63 77, 12 663 14 01

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Gold Bookmark 
ul. Dewajtis 5, Warszawa (kampus 1)
ul. Wóycickiego 1/3, Warszawa (kampus 2)
tel. 22 561 88 00 (centrala), 22 569 96 92, 22 569 96 94 (rekrutacja)

Uniwersytet Łódzki Gold Bookmark 
ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź
tel. 42 635 40 00, fax 42 665 57 71, 42 635 40 43

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Gold Bookmark 
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
tel. 81 537 51 00, fax 81 533 36 69

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Gold Bookmark 
ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń            
tel. 56 642 36, 56 611 48 74

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Gold Bookmark 
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
tel. informacja: 12 662 60 14, fax: 12 637 22 43

Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego Gold Bookmark  ul. Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa
tel. 22 554 11 05
  Akademia Pomorska w Słupsku
ul. Arciszewskiego 22, 76-200 Słupsk
tel. 59 840 53 28, 59 840 54 65, fax 59 840 54 75
  Uniwersytet Gdański
ul. Bażyńskiego 1a, 80-952 Gdańsk
tel. 58 523 2531, 58 523 2532, 58 523 2326, 58 523 2328, 58 523 2332
  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań
tel. 61 829 43 75
  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce
tel. 41 349 72 28, 41 349 72 94, fax 41 349 72 01
  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
tel. 52 34 19 100 (centrala)
  Uniwersytet Opolski
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole
tel. 77 541 59 89
  Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach ul. Konarskiego 2, 08-110 Siedlce
tel. 25 643 19 21, 25 643 19 22, fax 25 644 20 45
  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
tel. 81 445 68 85
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
tel. 61 848 70 11, 61 848 75 22, fax 61 846 67 16
  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ul. C. K. Norwida 25/27, 50-375 Wrocław
tel. centrala 71 320 50 20, fax 71 320 54 04
  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
tel. 12 662 42 74
  Uniwersytet Rzeszowski
Al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów
tel. 17 872 10 00
  Uniwersytet Szczeciński
al. Papieża Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin
tel. 91 444 10 00
  Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
tel. 32 359 19 56, 32 359 19 57, 32 359 24 00
  Uniwersytet w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 14, 15-097 Białystok
tel. 85 745 70 00, fax 85 745 70 73
  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn-Kortowo
tel. 89 523 38 35, 89 523 43 87
  Uniwersytet Warszawski
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
tel. 22 552 40 41, 22 552 40 42
  Uniwersytet Wrocławski
pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław
tel. 71 375 22 55
  Uniwersytet Zielonogórski
ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
tel. 68 328 32 70, 68 328 29 37, fax 68 324 55 97
  Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza Studium GENERALE SANDOMIRIENSE w Sandomierzu ul. Krakowska 26, 27-600 Sandomierz
tel. 15 832 60 81, 15 832 22 85
  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Al. Piastów 17, 70-310 Szczecin
tel. 91 449 41 11 (centrala)
  Ż=== miejsce dla uczelni posiadającej w ofercie dydaktycznej ten kierunek===|Ż  
  Do góry
Pozycje :: : 1 - 30 z 30
Generated in 1.46061 Seconds