Przejdź do treści

studia

Nawigacja: START arrow Uczelnie arrow Wyszukiwarka  Kierunek studiów  matematyczno-przyrodnicze  analityka chemiczna 
Przejdź do treści
Tryb wyświetlania : [wg wybranej kategorii] | pogrupowane alfabetycznie | pogrupowane wg kategorii | alfabetycznie (nie pogrupowane)
 
 Wyszukiwarka  Kierunek studiów  matematyczno-przyrodnicze  analityka chemiczna 
Pozycje :: : 1 - 1 z 1
Kierunek studiów / matematyczno-przyrodnicze / analityka chemiczna 
studia artystyczne, kierunek: ANALITYKA CHEMICZNA

PODYSKUTUJ NA FORUM


OGÓLNIE


Ogólnie

Absolwent studiów I stopnia kierunku „Analityka chemiczna” posiada wiedzę z zakresu chemii, podstawy nauk ścisłych (matematyka, fizyka) i przyrodniczych (biologia). Zdobytą wiedzę teoretyczną potrafi zastosować w praktyce do rozwiązywania podstawowych zagadnień analitycznych. Absolwent posiada umiejętność pracy samodzielnej i zespołowej. Zna główne techniki stosowane w analizie chemicznej oraz potrafi je zastosować w praktyce laboratoryjnej. Absolwent posiada umiejętność obsługi i zastosowania komputera i podstawowych programów użytkowych, które potrafi wykorzystać w

laboratorium do przeprowadzenia obliczeń oraz do oceny poprawności uzyskanych wyników (w oparciu o metody statystyczne). Potrafi wybrać, przetworzyć i usystematyzować informację oraz przekazać je w formie pisemnej lub ustnej. Posługuje się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym korzystanie z baz danych i wyszukanie potrzebnych informacji w literaturze fachowej.

STUDIA – W SKRÓCIE


Co będziesz studiować?
Program studiów na kierunku analityka chemiczna obejmuje następujące bloki przedmiotów:
  • kształcenia ogólnego: logika z metodologią nauk, lektoraty języków obcych, ekologia i wychowanie fizyczne
  • przedmioty podstawowe: matematyka, fizyka i informatyka, biologia
  • przedmioty kierunkowe: chemia ogólna, chemia teoretyczna, chemia nieorganiczna, chemia organiczna, chemia fizyczna, chemia analityczna z elementami analizy instrumentalnej, krystalografia, technologia chemiczna
  • przedmioty specjalizacyjne: mikrobiologia, techniki przygotowania próbek do analizy, chemiczne metody analizy ilościowej, metrologia i walidacja, chemia środowiska, podstawy technik nieseperacyjnych, chromatografia cieczowa w analizie chemicznej, analiza DNA, techniki elektromigracyjne w analizie chemicznej

JAKA UCZELNIA?


Gdzie można studiować analitykę chemiczną:

JAKA PRACA?


Perspektywy pracy

Dzięki zdobytej wiedzy i doświadczeniu w pracy laboratoryjnej Absolwent jest dobrze przygotowany do pracy zarówno w laboratoriach badawczych jak i analitycznych: przemysłowych, ochrony środowiska, kryminalistycznych, farmaceutycznych, sanitarno-epidemiologicznych, rolniczych i Państwowej Inspekcji Handlowej.Uniwersytet Łódzki Gold Bookmark 
ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź
tel. 42 635 40 00, fax 42 665 57 71, 42 635 40 43
  Do góry
Pozycje :: : 1 - 1 z 1
Generated in 1.23505 Seconds