Przejdź do treści

studia

Nawigacja: START arrow Uczelnie arrow Wyszukiwarka  Kierunek studiów  humanistyczne  zarządzanie dziedzictwem kult. i ochrona zabytków 
Przejdź do treści
Tryb wyświetlania : [wg wybranej kategorii] | pogrupowane alfabetycznie | pogrupowane wg kategorii | alfabetycznie (nie pogrupowane)
 
 Wyszukiwarka  Kierunek studiów  humanistyczne  zarządzanie dziedzictwem kult. i ochrona zabytków 
Pozycje :: : 1 - 1 z 1
Kierunek studiów / humanistyczne / zarządzanie dziedzictwem kult. i ochrona zabytków 
studia artystyczne, kierunek: ZARZĄDZANIE DZIEDZICTWEM KULTUROWYM I OCHRONA ZABYTKÓW

PODYSKUTUJ NA FORUM


OGÓLNIE


Ogólnie

Studia pierwszego i drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne.

Absolwent studiów posiada ogólne uniwersyteckie wykształcenie humanistyczne i wszechstronną wiedzę w zakresie zarządzania dziedzictwem kulturowym, historii sztuki powszechnej i polskiej, zabytkoznawstwa, konserwatorstwa, muzealnictwa oraz ochrony zabytków. Zna podstawy warsztatu historyka sztuki, konserwatora zabytków i muzealnika i umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu wspomnianych wyżej dziedzin. Absolwent uzyskuje umiejętność oceny wartości historycznej i kulturowej oraz prawidłowej, nieinwazyjnej techniki eksploracji obiektów historycznych. Poznaje prawne aspekty tego typu działań. Potrafi aktywnie uczestniczyć w pracy grupowej. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

STUDIA – W SKRÓCIE


Co będziesz studiować?

JAKA UCZELNIA?


Gdzie można studiować zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochronę zabytków:

JAKA PRACA?


Perspektywy pracy

Absolwent jest przygotowany do pracy w instytucjach administracji państwowej i samorządowej, placówkach muzealnych, galeriach sztuki, służbach i przedsiębiorstwach prowadzących działalność o charakterze konserwatorskim, instytucjach public relations oraz fundacjach działających na rzecz dziedzictwa kulturowego. Absolwent posiada umiejętności kreowania i organizowania ochrony dziedzictwa kulturowego w samorządach różnego szczebla, zarządzania i administrowania dziedzictwem kultury oraz kształtowania opinii i postaw na rzecz ochrony zabytków.

  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
tel. 52 34 19 100 (centrala)
  Do góry
Pozycje :: : 1 - 1 z 1
Generated in 1.12034 Seconds