Przejdź do treści

studia

Nawigacja: START arrow Uczelnie arrow Wyszukiwarka  Kierunek studiów  medyczno-farmaceutyczne  pielęgniarstwo 
Przejdź do treści
Tryb wyświetlania : [wg wybranej kategorii] | pogrupowane alfabetycznie | pogrupowane wg kategorii | alfabetycznie (nie pogrupowane)
 
 Wyszukiwarka  Kierunek studiów  medyczno-farmaceutyczne  pielęgniarstwo 
<<  start < poprz. 1 [2] 3 nast.  > koniec >>
Pozycje :: : 31 - 60 z 81
Kierunek studiów / medyczno-farmaceutyczne / pielęgniarstwo 
studia medyczno-farmaceutyczne, kierunek: PIELĘGNIARSTWO

PODYSKUTUJ NA FORUM


OGÓLNIE


Ogólnie

Studia pielęgniarskie są dwustopniowe. Można poprzestać na licencjacie. Na studia uzupełniające magisterskie zdaje się egzamin. Po ich ukończeniu uzyskuje się tytuł magistra pielęgniarstwa.

Absolwent pielęgniarstwa to osoba odpowiedzialna, wrażliwa na ludzkie cierpienie, odporna na stres, umiejąca sobie radzić i podejmować właściwe decyzje w sytuacjach ekstremalnych, wykazująca łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, z dużą dozą życzliwości, ciepła i zrozumienia dla problemów swoich podopiecznych, posiadająca szeroką wiedzę medyczną, społeczną i specjalistyczną.

Absolwent posiada wiedzę ogólną z obszaru nauk medycznych oraz wiedzę szczegółową z zakresu pielęgniarstwa.

Absolwent posiada umiejętności:

 • korzystania z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki,
 • udzielania świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom,
 • posługiwania się zaawansowaną wiedzą z obszaru nauk medycznych i pielęgniarstwa,
 • sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad chorym, niepełnosprawnym i umierającym,
 • organizowania i nadzorowania opieki pielęgniarskiej,
 • nawiązywania współpracy z członkami zespołu w zakresie doskonalenia jakości opieki,
 • komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy,
 • organizowania pracy własnej,
 • inicjowania i wspierania działań społeczności lokalnej na rzecz zdrowia,
 • prowadzenia edukacji prozdrowotnej,
 • wdrażania nowych metod, technik i rozwiązań organizacyjnych,
 • identyfikowania obszarów podejmowania badań i uczestniczenia w badaniach.
Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu pielęgniarstwa.

STUDIA – W SKRÓCIE


Co będziesz studiować?

filozofia i podstawy etyki, anatomia, fizjologia, biochemia, genetyka, patomorfologia i patofizjologia, mikrobiologia z podstawami parazytologii, zdrowie publiczne, farmakologia, psychologia, socjologia, pedagogika, podstawy pielęgniarstwa, promocja zdrowia, podstawowa opieka zdrowotna, pielęgniarstwo, środowiskowo-rodzinne, położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne, pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, interna i pielęgniarstwo internistyczne, geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne, chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne, intensywna opieka medyczna i pielęgniarstwo w stanach zagrożenia życia, psychiatria, pielęgniarstwo psychiatryczne, neurologia, pielęgniarstwo neurologiczne, rehabilitacja i pielęgnowanie osób niepełnosprawnych, psychoterapia, nowoczesne techniki diagnostyczne, teoria pielęgniarstwa, pielęgniarstwo europejskie, intensywna terapia i pielęgniarstwo w intensywnej opiece medycznej, pielęgniarstwo specjalistyczne, zarządzanie w pielęgniarstwie;

szczegółowe treści programowe
obciążenie godzinowe
praktyki

zobacz


JAKA UCZELNIA?


Gdzie można studiować pielęgniarstwo:

JAKA PRACA?


Perspektywy pracy

Zapotrzebowanie na pielęgniarki jest bardzo duże – zwłaszcza, że wiele osób decyduje się teraz na wyjazd za granicę. Pracę można rozpocząć już po ukończeniu studiów licencjackich - po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu pielęgniarki.
Można być zatrudnionym w:
 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym w:
 • szpitalach,
 • zakładach podstawowej opieki zdrowotnej,
 • placówkach nauczania i wychowania,
 • ośrodkach służby medycyny,
 • zakładach pielęgnacyjno – opiekuńczych i opiekuńczo – leczniczych,
 • ośrodkach opieki paliatywno – hospicyjnej,
 • jednostkach systemu ratownictwa medycznego,
 • sanatoriach,
 • administracji państwowej i samorządowej,
 • szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie z rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli).


  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu ul. Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 822 90 15, fax 15 823 57 88
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rotmistrza W. Pileckiego w Oświęcimiu ul. Kolbego 8, 32- 600 Oświęcim
tel. 33 843 06 91, 33 843 06 87, fax 33 843 05 30
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie ul. Rynek 1, 38-400 Krosno
tel. 13 437 55 31, fax 13 437 55 11
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Staszica w Pile ul. Podchorążych 10, 64-920 Piła
tel. 67 352 26 05, 67 352 26 00, fax 67 352 26 09
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Wojciechowskiego w Kaliszu ul. Nowy Świat 4, 62-800 Kalisz
tel. 62 767 95 66, 62 767 95 20, fax 62 767 95 10
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy ul. Sejmowa 5a, 59-220 Legnica
tel. 76 723 21 50 i 51, fax 76 723 29 00
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie ul. Narutowicza 4a, 06-400 Ciechanów
tel/fax 23 672 20 50
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin
tel. 94 342 67 66, fax 94 341 65 86
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu ul. Staszica 1, 33-300 Nowy Sącz
tel. 18 443 45 45, fax 18 443 46 08
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. 77 448 47 00, fax 77 435 29 89
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Pl. Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock
tel. 24 366 54 20, 24 366 54 01, fax 24 366 54 20
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach ul. Batorego 64C, 96-100 Skierniewice
tel. 46 834 40 00, fax. 46 834 40 08
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów
tel. 14 631 66 20, 14 631 66 21, fax 14 631 66 00
  Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ
tel. 18 261 07 02, 18 261 07 12, fax 18 261 07 08   
  Polsko - Czeska Wyższa Szkoła Biznesu i Sportu "Collegium Glacense" w Nowej Rudzie ul. Kłodzka 16, 57-402 Nowa Ruda
tel. 74 872 65 65, fax 74 872 68 05
  Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin
tel. 91 480 08 16, 91 480 08 17
  Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie ul. 11 listopada 13, 82-500 Kwidzyn
tel./fax 55 261 31 39, 55 279 17 68
  Prywatna Wyższa Szkoła Zawodowa w Giżycku ul. Daszyńskiego 19, 11-500 Giżycko
tel. 87 428 08 90/30, 87 428 89 40
  Puławska Szkoła Wyższa w Puławach ul. Moniuszki 1, 24-100 Puławy
tel./fax 81 887 49 49, 81 888 81 11
  Radomska Szkoła Wyższa ul. Zubrzyckiego 2, 26-600 Radom
tel./fax 48 344 13 97, 48 344 13 52
  Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. Gen. Jerzego Ziętka w Katowicach ul. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice
tel. 32 256 40 84, 32 256 52 74, fax 32 209 02 99
  Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice
tel. 32 208 36 00
  Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie ul. Łabiszyńska 25, 03-204 Warszawa
tel. 22 675 88 65, 22 675 88 67, fax 22 675 88 66
  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce
tel. 41 349 72 28, 41 349 72 94, fax 41 349 72 01
  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
ul. Pasteura 1, 50-367 Wrocław
tel. 71 784 10 01, 71 784 00 01, fax 71 784 01 09
  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok
tel. 85 748 54 73, fax 85 748 54 72
  Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin
tel. 81 532 46 33, 81 534 67 39
  Uniwersytet Medyczny w Łodzi
ul. Al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź
  Uniwersytet Rzeszowski
Al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów
tel. 17 872 10 00
  Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
ul. Malczewskiego 29, 26-600 Radom
tel.  48 361 70 00, fax 48 361 70 21
  Do góry
<<  start < poprz. 1 [2] 3 nast.  > koniec >>
Pozycje :: : 31 - 60 z 81
Generated in 1.46573 Seconds