Przejdź do treści

studia

Przejdź do treści
 Wyszukiwarka  Kierunek studiów  humanistyczne  historia sztuki 
Dane szczegółowe
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku Gold Bookmark 
Al. Kilińskiego 12, 09-402 Płock
tel. 24 366 41 00, 24 366 41 49, 24 366 41 50, fax 24 366 41 48
www.wlodkowic.pl
Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

O uczelni


siedziba.jpg


Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku (SWPW)

to uczelnia kształcąca na wysokim, europejskim poziomie. Dokłada wszelkich starań, by sprostać wymaganiom współczesnego świata. Jest jedną z najstarszych niepaństwowych uczelni w Polsce. Wszelkie działania podejmowane przez władze SWPW mają na celu szeroko pojęte dobro studenta, ponieważ naukową atmosferę każdej uczelni tworzą przede wszystkim ludzie. Takie pojmowanie rzeczywistości pozwala na kształcenie specjalistów, ludzi w należyty sposób wyposażonych w wiedzę i umiejętności niezbędne na współczesnym, wymagającym rynku pracy.

SWPW to jednostka macierzysta w Płocku oraz filie w Iławie i Wyszkowie. Bogata oferta edukacyjna sprawia, że co roku liczba osób studiujących w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica waha się na poziomie 10 tysięcy.

Obiektywnym potwierdzeniem znaczenia SWPW na tle innych polskich uczelni, zarówno państwowych, jak i prywatnych jest co roku bardzo wysoka pozycja w rankingach prowadzonych przez ogólnopolskie media.

Misją Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku jest przekazywanie najnowszej wiedzy na wysokim poziomie i zapewnienie zdobycia odpowiednich kwalifikacji, umiejętności i kompetencji społecznych przygotowujących do pracy zawodowej oraz rozwijanie odpowiedzialności i umiejętności współpracy z innymi osobami, jak również kształtowanie osobowości i postaw obywatelskich.

Uczelnia  zapewnia wolność w działalności naukowo - badawczej, jej odpowiednią jakość i poziom oraz zachowuje zasady poszanowania praw chroniących własność intelektualną. Uczelnia uznaje za istotny element swojej misji szeroką współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

NOWOCZESNA BAZA LOKALOWA

Istotnym elementem w zakresie dbałości o komfort studiowania jest niewątpliwie baza lokalowa, jaką posiada uczelnia. W przypadku SWPW stanowi ona ponad 30.000 m2. Jest to zwarty kompleks obiektów położnych w centrum Płocka. Wychodząc naprzeciw potrzebom osób mieszkających poza Płockiem do użytku oddano własny, nowoczesny akademik. Dom Studencki jest kolejną inwestycją SWPW, która powiększyła bazę lokalową, a zarazem atrakcyjność największej uczelni regionu.

Pokoje w Akademiku zostały nowocześnie umeblowane i wyposażone. Uczelnia udostępnia mieszkańcom łącze internetowe w każdym pokoju. Jednym z gwarantów bezpieczeństwa na terenie Domu Studenckiego jest nowoczesny system monitoringu obiektu. W podziemiach budynku oddano do użytku część klubową. W każdym pokoju znajduje się indywidualny telefon stacjonarny. Na piętrach usytuowane są przestronne bogato wyposażone kuchnie.

Pokoje znajdują się na czterech poziomach: parter, pierwsze i drugie piętro oraz poddasze. Każde dwa pomieszczenia mieszkalne połączone są aneksem, gdzie znajduje się lodówka i przestronna łazienka. W całym Akademiku poprowadzono radiowęzeł.

Położenie domu studenta SWPW gwarantuje komfortowe warunki wypoczynku, a zarazem bliskość campusu (ok. 5 min.). Ta niewielka odległość w sposób znaczący ułatwia dotarcie do Uczelni.

kadra.jpgSWPW to jedna z nielicznych w Polsce uczeni niepaństwowych, która posiada własne Centrum Sportowo-Rekreacyjne o powierzchni zabudowy 3356 m², na które składa się: hala sportowa, sale gimnastyczne, siłownia, sauny, urządzenia do masażu, solarium, gabinet kosmetyczny. Wysoki standard obiektu zapewnia zaplecze socjalno-sanitarne. Centrum w pełni przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych.

WYSOKOWYKWALIFIKOWANA KADRA

Z Uczelnią współpracuje ponad 450 nauczycieli akademickich, wśród których jest 130 profesorów i doktorów habilitowanych oraz 160 doktorów. Uczelnia zatrudnia także profesorów polskiego pochodzenia mieszkających poza granicami kraju. Nasi wykładowcy są zawsze otwarci na sprawy studentów. Poziom i atmosfera zajęć sprzyja twórczej pracy i rozwojowi zainteresowań każdego studenta.

Atuty SWPW


Atuty SWPW

ISO 9001:2000 

Szkoła posiada międzynarodowy certyfikat jakości ISO 9001. Jest jedyną uczelnią w Polsce, która uzyskała taki certyfikat od zagranicznej jednostki certyfikującej, a zakres certyfikacji obejmuje całość działalności Uczelni, co również jest wyjątkiem w Polsce.

NOWOCZESNE TREŚCI PROGRAMOWE

Uczelnia kładzie szczególny nacisk na wprowadzenie do programów studiów nowoczesnych treści. Jej pracownicy i wykładowcy są świadomi, iż takie wymagania stawia przed Uczelnią współczesny świat, który cechuje szybki i gwałtowny rozwój nauki i techniki. Potwierdzeniem skuteczności działań w tym zakresie są decyzje Ministra Edukacji Narodowej i Sportu zezwalające na prowadzenie studiów magisterskich na trzech kierunkach oraz uruchomienie dwóch filii Szkoły w Iławie i w Wyszkowie.

JĘZYKI OBCE I NOWE TECHNOLOGIE

Studium Języków Obcych jako jednostka międzywydziałowa funkcjonuje od początku istnienia Uczelni. Lektorat z wybranego języka obcego jest obowiązkową pozycją programu studiów I stopnia. Większość studentów wybiera język angielski, prowadzone są też zajęcia z języków rosyjskiego i niemieckiego. Znajomość języka obcego na poziomie wyższym niż średniozaawansowany umożliwia zdawanie międzynarodowych egzaminów językowych (LCCI – trzy edycje na terenie SWPW), wyjazd na letnie praktyki studenckie (Work & Travel – USA, Cypr) lub wymianę studencką (np. program Erasmus). Uczelnia prowadzi też kursy na różnych poziomach zaawansowania, których zwieńczeniem jest uzyskanie certyfikatu TELC (The European Language Certificates). Rozwój technologii informacyjnych spowodował wprowadzenie nowoczesnych form nauczania języków obcych. Jedną z nich jest nauczanie poprzez e-learning, który znacznie ułatwia studentowi zindywi-dualizowanie czasu i tempa pracy.

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku łączy tradycyjne studiowanie z nowoczesnymi sposobami kształcenia studentów z wykorzystaniem Internetu oraz urządzeń mobilnych. W tym celu funkcjonuje internetowa platforma edukacyjna WLODEK, nadzorowana przez Studium Kształcenia na Odległość (SKO).

Na platformie znajdują się materiały dydaktyczne z wybranych przedmiotów, dzięki czemu studenci mają możliwość nauki w dowolnym miejscu, dowolnym czasie i dowolnym tempie. Udostępnione w Internecie materiały stanowią również doskonałe uzupełnienie zajęć tradycyjnych. Aby przygotować studentów do edukacji na odległość, opracowano specjalny kurs dotyczący obsługi platformy oraz przedstawiający podstawowe zagadnienia związane ze studiowaniem zdalnym. Ponadto w trakcie trwania studiów pracownicy SKO udzielają pomocy studentom we właściwym i efektywnym wykorzystaniu portalu internetowego w procesie kształcenia.

WIRELESS INTERNET ACCESS

Od lipca 2003 r. Szkoła Wyższa im Pawła Włodkowica jest dostawcą na terenie swojego kampusu WIRELESS INTERNET ACCESS (Internet radiowy). Zapewnia on wszystkim zainteresowanym darmowy, bezprzewodowy, stojący na wysokim poziomie dostęp do sieci Internet.

lotnicy.jpgPRZYJAZNA ATMOSFERA

Nasi wykładowcy są zawsze otwarci na sprawy studentów. Poziom i atmosfera zajęć sprzyja twórczej pracy i rozwojowi zainteresowań każdego studenta.

ORGANIZACJE STUDENCKIE

Uczelnia sprzyja wszelkim inicjatywom ze strony swoich studentów. Dowodem tego jest aktywność działających na Uczelni organizacji studenckich.

IMPREZY STUDENCKIE

Każdy student Uczelni ma możliwość uczestniczenia w wielu imprezach studenckich: Juwenalia, "Dni Pawła Włodkowica", piknik inaugurujący rok akademicki, otrzęsiny dla studentów pierwszych semestrów, przeglądy filmowe, spotkania z ciekawymi ludźmi, dyskoteki, imprezy okolicznościowe, turnieje i imprezy sportowe.

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku współpracuje z wieloma instytucjami z wielu stron świata. Jesteśmy organizatorem wspólnych konferencji, spotkań, wydajemy publikacje w kraju i za granicą. Umowy dotyczą wymiany doświadczeń pedagogicznych i naukowych oraz wymiany kadry naukowej czy studentów. Udostępniamy planów i programów nauczania, prowadzimy kształceni podyplomowe, uczestniczymy w międzynarodowych projektach twórczych. Współpracujemy z instytucjami z Rosji, Litwy, Niemiec, Holandii, Grecji, Włoch, Hiszpanii a także Stanów Zjednoczonych czy Nowej Zelandii. Dzięki unijnym środkom możemy wysyłać naszą kadrę i studentów na stypendia i staże zagraniczne (programy Socrates – Erasmus i Leonardo da Vinci). Nasi studenci mają także możliwość skorzystać z ofert pracy sezonowej w wakacje w Grecji, Włoszech czy Hiszpanii.

AKREDYTACJA PKA

Uczelnia zgodnie z Ustawą o szkolnictwie wyższym z dnia 12 września 1990 roku wraz z późniejszymi zmianami, została poddana ocenie jakości kształcenia. Uczelnia posiada pozytywną akredytację PKA na kierunkach: Zarządzanie, Pedagogika, Politologia, Pielęgniarstwo, Informatyka, Administracja oraz Wychowanie fizyczne.

ECDL

Uczelnia umożliwia uzyskanie studentom wszystkich kierunków Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych. Jest to jednolity, uznawany w całej Unii Europejskiej certyfikat poświadczający teoretyczne oraz praktyczne umiejętności obsługi komputera. Już dziś w wielu krajach Unii Europejskiej certyfikat ECDL jest wymogiem, a zarazem przepustką do zdobycia lepszego miejsca pracy, gdyż potwierdza pracodawcy aktualne i sprawdzone kwalifikacje w dziedzinie technologii informatycznych.

Kierunki studiów


Administracja

Bezpieczeństwo narodowe

Informatyka

Pedagogika

Pielęgniarstwo

Praca socjalna

Wychowanie fizyczne

Zarządzanie

ADMINISTRACJA

studia stacjonarne:
 • I stopnia (3-letnie studia licencjackie)
 • II stopnia (2-letnie studia magisterskie uzupełniające)
studia niestacjonarne:
 • I stopnia (3-letnie studia licencjackie)
 • II stopnia (2-letnie studia magisterskie uzupełniające)

Absolwent uzyskuje niezbędną wiedzę z zakresu ustroju i kompetencji administracji oraz polityki finansowej samorządu terytorialnego. Kształcimy specjalistów, którzy dysponują wiedzą z zakresu nauk prawnych, ekonomicznych i nauk o zarządzaniu.

Absolwent poznaje mechanizmy tworzenia i sposoby dokonywania wykładni przepisów prawnych. Nabywa wiedzę potrzebną do analizowania podstawowych zjawisk ekonomicznych oraz procesów społeczno - gospodarczych, zapoznaje się z zagadnieniami z zakresu administracji, prawa, finansów i biznesu. Posiada umiejętność stosowania w praktyce zdobytej wiedzy dotyczącej relacji i komunikacji interpersonalnej oraz technik negocjacji.

Absolwenci kierunku Administracja to:
 • rzetelnie przygotowani przyszli pracownicy samorządów i administracji gospodarczej
 • nowocześnie wykształceni specjaliści znający realia i ustawodawstwo unijne
 • osoby sprawnie posługujące się systemami informatycznymi, umiejące współpracować z petentami i mediami
 • pracownicy rzetelnie reprezentujący stanowisko urzędu lub firmy.

Absolwenci kierunku Administracja mogą pracować w:
 • administracji rządowej, samorządowej i gospodarczej,
 • organizacjach społecznych,
 • organizacjach międzynarodowych,
 • działach administracji  oraz innych jednostkach.

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

specjalności:
 • zarządzanie bezpieczeństwem
 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • inne w miarę potrzeb
Na kierunku Bezpieczeństwo narodowe prowadzone będą:

studia stacjonarne:

 • I stopnia (3-letnie studia licencjackie)
studia niestacjonarne:
 • I stopnia (3-letnie studia licencjackie)
Istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia na kierunku Administracja, Pedagogika, Zarządzanie.


Absolwent uzyskuje wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznego wykonywania zadań na stanowiskach administracji państwowej i samorządowej związanych z bezpieczeństwem oraz zarządzaniem kryzysowym. Przygotowywany jest do pracy i służby w instytucjach, formacjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne państwa. Absolwenci będący przedstawicielami tzw. służb mundurowych zdobyte umiejętności i wiedzę będą mogli wykorzystać w swej dotychczasowej pracy, podnosząc swoje kwalifikacje. W programie studiów realizowane są przedmioty odnoszące  się do bezpieczeństwa Polski i międzynarodowego. Absolwent zna zagadnienia związane z systemami politycznymi i zarządzaniem kryzysowym.

W programie studiów odnaleźć można przedmioty takie jak ochrona informacji niejawnych i wiadomości prawnie chronionych, dyplomacja i służba zagraniczna, czy wiedza o państwie i prawie.


Studia te przeznaczone są dla osób pragnących zajmować się pracą na rzecz bezpieczeństwa: narodowego, publicznego, technicznego. Osoby kończące kierunek Bezpieczeństwo narodowe będą mogły pracować w instytucjach i służbach jako:
 • pracownicy instytucji i formacji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne (Wojsko, Policja, Straż Pożarna, Straż Graniczna, Służba Więzienna, Straż Miejska, profesjonalne firmy ochroniarskie, Wydziały Zarządzania Kryzysowego),
 • biurowi lub operacyjni pracownicy na wszystkich szczeblach zarządzania kryzysowego,
 • pracownicy biurowi w resortach lub innych urzędach na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem i obronnością,
 • instruktorzy edukacji dla bezpieczeństwa w organizacjach młodzieżowych i społecznych,
 • szefowie lub pracownicy biurowi lub operacyjni ochrony,
 • organizatorzy i instruktorzy OC,
 • analitycy danych w sytuacjach kryzysowych,
 • inspektorzy ds. monitorowania zagrożeń,
 • specjaliści planowania cywilnego,
 • specjaliści ds. zarządzania i przetwarzania wiedzy z zakresu bezpieczeństwa narodowego,
 • doradcy w sztabach kryzysowych na różnych szczeblach administracji państwowej i samorządowej.

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Studia na specjalności Bezpieczeństwo i higiena pracy prowadzone są:

W formie stacjonarnej:
 • I stopnia (3-letnie studia licencjackie)
W formie niestacjonarnej:
 • I stopnia (3-letnie studia licencjackie)
Istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia na kierunku Administracja, Pedagogika, Zarządzanie.

Uzyskanie wiedzy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wymaga studiowania i nabycia wiedzy w zakresie elementów związanych z zarządzaniem, obroną narodową, zdobycia wiedzy i kompetencji w zakresie  umiejętności pracy z ludźmi. Absolwent nabywa umiejętności praktyczne na każdym polu działalności technicznej, rozumianej bardzo ogólnie, a związanej z wiedzą na temat bezpieczeństwa w pracy.

W programie nauczania duży nacisk kładzie się na przedmioty z zakresu zarządzania bezpieczeństwem pracy, fizjologii pracy, ergonomii i ochrony środowiska, jak również podstaw zagadnień technicznych. Praktyki zawodowe będą prowadzone w zakładach pracy umożliwiających poznanie zagadnień BHP.

W trakcie zajęć projektowych i laboratoryjnych studenci uzyskają wiedzę wymaganą od specjalisty nadzorującego bezpieczeństwo w prowadzonych procesach technicznych w firmie  (ogólnie rozumiane), jak i wiedzę na temat zagrożeń w firmie.

Zasadniczym celem kształcenia jest przygotowanie kadr dla obecnego i przyszłego rynku pracy, gdzie zgodnie z nowymi Ustawami nawet najmniejsze przedsiębiorstwa muszą zatrudniać BHP-ców .


Uzyskane wykształcenie daje przygotowanie do pracy w:
 • małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach przemysłowych,
 • administracji gospodarczej i państwowej,
 • zapleczu jednostek badawczo – rozwojowych przemysłu,
 • wyspecjalizowanych firmach świadczących usługi BHP.

INFORMATYKA

specjalności:
 • programowanie i bazy danych
 • sieci komputerowe i teleinformatyka
 • inżynieria technik komputerowych
 • aplikacje internetowe i mobilne
 • inne w miarę potrzeb
Na Wydziale Informatyki prowadzone są:

studia stacjonarne:

 • I stopnia (3,5-letnie studia inżynierskie)
studia niestacjonarne:
 • I stopnia (3-letnie studia inżynierskie)
Istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia (magisterskich uzupełniających) na kierunkach Administracja, Pedagogika i Zarządzanie.
Wydział posiada nowoczesne pracownie komputerowe i laboratoria przedmiotowe, wyposażone zgodnie z trendami rozwojowymi, normami bezpieczeństwa i zasadami ergonomii.


Dyplom na kierunku Informatyka potwierdza uzyskanie nowoczesnego i wszechstronnego wykształcenia inżynierskiego w zakresie informatyki, obejmującego umiejętności praktyczne uzyskiwane na zajęciach laboratoryjnych i projektowych oraz biegłą znajomość języka angielskiego.
 • Absolwenci na kierunku Informatyka to:
 • inżynierowie z zakresu diagnostyki komputerów i urządzeń cyfrowych,
 • specjaliści w dziedzinie wdrożeń, budowy i eksploatacji systemów komputerowych i sieci,
 • inżynierowie potrafiący projektować i zarządzać sieciami teleinformatycznymi,
 • specjaliści w zakresie zastosowań nowoczesnych metod programowania,
 • programiści aplikacji internetowych i urządzeń mobilnych.
Studenci mają do dyspozycji nowoczesne pracownie komputerowe i laboratoria przedmiotowe wyposażone zgodnie z najnowszymi standardami technologicznymi oraz normami bezpieczeństwa i zasadami ergonomii.

Absolwenci kierunku Informatyka są bardzo poszukiwani na rynku pracy i mogą znaleźć zatrudnienie m.in. na stanowisku:

 • programisty,
 • projektanta systemów informatycznych,
 • inżyniera sieci teleinformatycznych,
 • specjalisty ds. wdrożeń systemów informatycznych,
 • administratora sieci komputerowej,
 • programisty aplikacji internetowych,
 • pracownika serwisu systemów komputerowych i sieci,
 • pracownika serwisu urządzeń cyfrowych,
 • administratora systemów zarządzania baz danych,
 • programisty aplikacji mobilnych (telefony komórkowe),
 • projektanta stron internetowych.

PEDAGOGIKA

Specjalności na studiach I stopnia:
 • edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • pedagogika resocjalizacyjna
 • pedagogika rewalidacyjno-terapeutyczna
 • grafika i media cyfrowe
 • pedagogika pracy
Specjalności na studiach II stopnia:
 • edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • pedagogika resocjalizacyjna
 • pedagogika rewalidacyjno-terapeutyczna
 • grafika i Media cyfrowe
 • pedagogika pracy
 • edukacja zdrowotna i promocja zdrowia
 • wychowanie fizyczne
 • pedagogika osób starszych z niepełnosprawnościami
 • pedagogika w zakresie profilaktyki i animacji społeczno-kulturalnej
 • oligofrenopedagogika
Na kierunku Pedagogika prowadzone są:

studia stacjonarne:

 • I stopnia (3-letnie studia licencjackie)
 • II stopnia (2-letnie studia magisterskie uzupełniające)
studia niestacjonarne:
 • I stopnia (3-letnie studia licencjackie)
 • II stopnia (2-letnie studia magisterskie uzupełniające)
Absolwent posiada wiedzę z zakresu filozofii, pedagogiki, psychologii, socjologii i dydaktyki. Ważne miejsce zajmuje nauka języków obcych oraz podstaw informatyki. Absolwent przygotowany jest do pracy wychowawczej, opiekuńczej, dydaktycznej, terapeutycznej i doradczej.

Absolwenci dysponują wiedzą ogólnopedagogiczną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania, czy pracy opiekuńczej. Studia na kierunku Pedagogika dają podstawę do zdobycia rzetelnego przygotowania zawodowego.

Na kierunku tym w ramach specjalności nauczycielskich, jak i nienauczycielskich kształcimy osoby, które są przekonane do kontaktu z ludźmi i czerpią z tego przyjemność.


Absolwenci kierunku Pedagogika zostają przygotowani do pracy m.in. w:
 • szkołach,
 • przedszkolach i placówkach oświatowych,
 • w różnych obszarach działań edukacyjnych,
 • w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 • animacji kulturalnej,
 • pomocy społecznej,
 • poradniach specjalistycznych,
 • instytucjach edukacji dorosłych i formach kształcenia ustawicznego.

PIELĘGNIARSTWO

Na kierunku Pielęgniarstwo prowadzone są:
 • 3-letnie studia I stopnia w formie stacjonarnej
 • 3,5-letnie studia I stopnia w formie niestacjonarnej
 • pomostowe (od 2 do 3 sem.)  w zależności od ukończonej medycznej szkoły zawodowej
Istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia (magisterskich uzupełniających) na kierunkach: Administracja, Pedagogika, Zarządzanie.


Absolwent kierunku Pielęgniarstwo przygotowany jest do samodzielnego pełnienia roli zawodowej posługując się wiedzą z zakresu przedmiotów ogólnych, podstawowych i kierunkowych, zgodnie ze standardami kształcenia. Posiada umiejętności: korzystania z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki; udzielania świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom; sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad chorym, niepełnosprawnym oraz umierającym; współpracy w zespołach opieki zdrowotnej, inicjowania i wspierania działań społeczności lokalnej na rzecz zdrowia.

Absolwent jest przygotowany do: świadczenia opieki zdrowotnej oraz zarządzania nią, promocji i edukacji zdrowotnej, działania w roli uczestnika zespołu opieki zdrowotnej oraz rozwoju praktyki pielęgniarskiej.

Ukończenie studiów pozwala na uzyskanie prawa do wykonywania zawodu pielęgniarki na terenie Polski oraz krajów UE.


Absolwenci kierunku Pielęgniarstwo przygotowani są do pracy w:
 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej w tym m.in.: w szpitalach,
 • zakładach podstawowej opieki zdrowotnej,
 • zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych,
 • ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej,
 • domach opieki społecznej.

PRACA SOCJALNA

specjalności:
 • praca socjalna w krajach UE - specjalność z językiem obcym
 • opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej
 • inne w miarę potrzeb
Na kierunku Praca socjalna prowadzone są:

studia stacjonarne:
 • I stopnia (3-letnie studia licencjackie)
studia niestacjonarne:
 • I stopnia (3-letnie studia licencjackie)
Istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia na kierunku Administracja, Pedagogika, Zarządzanie.


Absolwent zdobywa wiedzę pozwalającą poznać istotę ludzką i procesy społeczne. Nabywa wiedzę ekonomiczną i prawną oraz umiejętności praktyczne w celu przygotowania do realizacji zadań stawianych przed pracownikiem socjalnym. Dysponuje wiedzą ogólną, socjologiczną, psychologiczną, pedagogiczną oraz specjalistyczną w zakresie polityki społecznej i pracy socjalnej, poradnictwa wychowawczego, rodzinnego, zawodowego.

Uzyskane wykształcenie jest zgodne z wymaganiami zatrudniania pracowników socjalnych (Ustawa o pomocy społecznej, Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) i daje przygotowanie do pracy m.in. w:
 • państwowych instytucjach zajmujących się opieką i pomocą społeczną
 • jednostkach organizacyjnych samorządowej administracji publicznej realizujących zadania w zakresie pracy socjalnej i opieki
 • stowarzyszeniach, agencjach, fundacjach i funduszach gromadzących i rozdzielających środki materialne przeznaczone na pomoc społeczną
 • organizacjach pozarządowych zajmujących się opieką i pomocą społeczną

WYCHOWANIE FIZYCZNE

specjalność:
 • nauczycielska
 • inne w miarę potrzeb
Na kierunku Wychowanie fizyczne prowadzone są:

studia stacjonarne:

 • I stopnia (3-letnie studia licencjackie)
studia niestacjonarne:
 • I stopnia (3-letnie studia licencjackie)
Istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia (magisterskich uzupełniających) na kierunkach: Administracja, Pedagogika, Zarządzanie.

Absolwenci nabywają wiedzę i umiejętności w zakresie oddziaływania na osobowość i organizm zawodnika ukierunkowanego na jego rozwój somatyczny i motoryczny oraz przygotowanie do dbałości o ciało i zdrowie przez całe życie.

Kompetencje te kształtowane są poprzez realizację takich przedmiotów jak: anatomia, biomechanika, fizjologia człowieka, pedagogika, psychologia, przedmioty kierunkowe: gimnastyka korekcyjna, teoria wychowania fizycznego, zabawy i gry ruchowe oraz przedmioty specjalizacyjne: lekkoatletyka, pływanie z elementami ratownictwa wodnego, taniec z elementami rytmiki, zespołowe gry sportowe, żeglarstwo. Dodatkowo duży nacisk kładzie się na przedmioty, które stanowią o nadaniu kształceniu nowoczesnej perspektywy, tj.: biometria i metodologia badań, sporty walki, tenis.


Absolwenci są przygotowani do:
 • pracy jako nauczyciele w szkołach podstawowych i gimnazjach,
 • samodzielnego planowania, realizacji i ewaluacji procesu wychowania fizycznego
 • oraz rozwijania sprawności fizycznej dzieci i młodzieży,
 • promowania zdrowia i aktywności fizycznej w miejscu pracy i środowisku lokalnym,
 • prowadzenia własnych klubów sportowych, fitness i odnowy biologicznej.

ZARZĄDZANIE

Specjalności na studiach I stopnia:

marketingowe zarządzanie firmą - Absolwent tej specjalności uzyska specjalistyczną wiedzę  i umiejętności niezbędne do praktycznego stosowania marketingowej filozofii prowadzenia biznesu. Nabędzie kompetencje w posługiwaniu się instrumentami marketingowymi, które pozwolą mu na efektywne wykorzystanie informacji uzyskanych z badań marketingowych.

zarządzanie zasobami ludzkimi - Absolwent tej specjalności zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu nowoczesnych praktyk zarządzania zasobami ludzkimi, z zakresu rekrutacji i selekcji pracowników, pozna zasady tworzenia efektywnych systemów wynagrodzeń, szkolenia i rozwoju oraz zarządzania kompetencjami pracowników. Nabędzie umiejętność budowania zespołów zadaniowych, wspomaganych systemami informatycznymi.

zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami - Absolwent tej specjalności nabędzie wiedzę i umiejętności niezbędne do rozwiązywania problemów dotyczących organizowania i zarządzania mikroprzedsiębiorstwami, rozpoznawania i oceniania możliwości odniesienia sukcesu marketingowego i finansowego firmy oraz umiejętności posługiwania się technikami i metodami badania rynku, pozyskiwania i wykorzystywania zewnętrznych źródeł finansowania.

zarządzanie projektem - Absolwent tej specjalności zdobędzie wiedzę dotyczącą problematyki zarządzania projektami we wszystkich jej aspektach. Posiądzie umiejętność wyznaczania celów, definiowania i określania struktury projektu, planowania przebiegu jego realizacji i wykorzystania zasobów oraz kierowania zespołem projektowym.

Specjalności na studiach II stopnia:

doradztwo personalne - Absolwent tej specjalności uzyska wiedzę i umiejętności z zakresu skutecznego doradztwa poruszania się po rynku pracy oraz kształtowania rozwoju zawodowego, rozwinie umiejętności posługiwania się warsztatem metodycznym oraz wykorzystywania wyników badań diagnostycznych na potrzeby doradztwa personalnego. Będzie potrafił udzielać porad dotyczących przygotowania i prowadzenia procedury kwalifikacyjnej.

zarządzanie bezpieczeństwem w organizacji - Absolwent tej specjalności zdobędzie wiedzę z zakresu projektowania i zarządzania systemami bezpieczeństwa wewnętrznego, pozna zasady funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa, istotę i zakres strategii bezpieczeństwa. Nabędzie również umiejętność utrzymania bezpieczeństwa w organizacji w obszarze ochrony danych osobowych, informacji oznaczonych klauzulami tajności oraz bezpieczeństwem teleinformatycznym i technicznym.

zarządzanie rozwojem regionu - Absolwent tej specjalności nabędzie wiedzę i umiejętności niezbędnych do skutecznego zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym, animowania procesów rozwojowych, a także umiejętności potrzebne do tworzenia dokumentów strategicznych oraz związanych z zewnętrznymi źródłami finansowania inwestycji i działań lokalnych. Usystematyzuje wiedzę o zrównoważonym rozwoju gospodarki.

finanse i rachunkowość przedsiębiorstw - Absolwent tej specjalności zdobędzie wiedzę z zakresu praktycznych i teoretycznych aspektów prowadzenia rachunkowości oraz zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Rozwinie umiejętności korzystania z nowoczesnych narzędzi służących do prowadzenia rachunkowości oraz podejmowania decyzji finansowych.

gospodarowanie nieruchomościami - Absolwent tej specjalności zdobędzie kompetencje niezbędne do podejmowania decyzji i dokonywania wszelkich czynności zmierzających do utrzymania nieruchomości we właściwym stanie.  Nabędzie wiedzę i umiejętności potrzebne do zawarcia umów nabycia, zbycia, najmu lub dzierżawy nieruchomości oraz otrzyma wiedzę umożliwiającą ubieganie się o licencję zarządcy nieruchomości.

Na kierunku Zarządzanie prowadzone są:

studia stacjonarne:

 • I stopnia (3-letnie studia licencjackie)
 • II stopnia (2-letnie studia magisterskie uzupełniające)
studia niestacjonarne:
 • I stopnia (3-letnie studia licencjackie)
 • II stopnia (2-letnie studia magisterskie uzupełniające)

Absolwent wyposażony jest w wiedzę i umiejętności  niezbędne do pracy na kierowniczych stanowiskach w organizacjach gospodarczych, handlowych i finansowych, przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Ważne miejsce zajmuje nauka języków obcych oraz informatyka.

Absolwent nabywa umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami (osobowymi, rzeczowymi, finansowymi, informacyjnymi), a także problemów związanych z realizacją funkcji, procesów oraz działań w przedsiębiorstwach i wszelkiego rodzaju instytucjach.


Absolwent kierunku Zarządzanie może pracować jako:
 • specjalista w działach marketingu i sprzedaży,
 • specjalista w zakresie promocji wizerunku w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych,
 • osoba zarządzająca własnym małym przedsiębiorstwem,
 • menedżer oraz specjalista ds. personalnych,
 • specjalista ds. wynagrodzeń,
 • specjalista ds. szkoleń,
 • podjęcia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 • zarządzania zróżnicowanymi, pod względem prawnym, organizacyjnym i finansowym, jednostkami sektora MSP,
 • menedżer projektu,
 • koordynator projektu bądź jego asystent,
 • specjalista w działach personalnych,
 • doradca w biurach pośrednictwa pracy i agencjach pracy tymczasowej,
 • specjalista w agencjach konsultingowych czy firmach rekrutacyjnych,
 • menedżer ds. bezpieczeństwa wewnętrznego,
 • analityk bezpieczeństwa wewnętrznych systemów teleinformatycznych,
 • specjalista w zakresie ochrony danych osobowych i informacji niejawnych,
 • inspektor ds. monitorowania zagrożeń,
 • organach administracji państwowej i w urzędach samorządowych oraz w organizacjach pozarządowych,
 • agencjach rozwoju regionalnego, w biurach analitycznych i projektowych,
 • specjalista w działach finansowo-księgowych instytucji prywatnych i publicznych,
 • w biurach rachunkowych, firmach konsultingowych, doradztwa podatkowego i inwestycyjnego,
 • osoba prowadząca własną firmę,
 • specjalista w instytucjach i przedsiębiorstwach  zarządzających nieruchomościami,
 • doradca w zakresie procesów zachodzących na rynku nieruchomości,
 • osoba prowadząca własną działalność w tym zakresie.

Podyplomowe


W Uczelni prowadzone są studia podyplomowe. Przeznaczone są one dla absolwentów uczelni wyższych, posiadających dyplom licencjata, inżyniera lub magistra. Zajęcia odbywają się trybem zaocznym w formie dwudniowych zjazdów (najczęściej sobota – niedziela). Studia podyplomowe organizowane są w ramach Instytutu Kształcenia Podyplomowego.

Studia podyplomowe TRZYSEMESTRALNE
Studia podyplomowe DWUSEMESTRALNE
 • Artterapia i terapia zajęciowa
 • Bibliotekoznawstwo z informacją naukową i edukacją czytelniczo - medialną
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy
 • Gerontologia z elementami opieki paliatywnej
 • Oligofrenopedagogika
 • Pedagogika korekcyjno- kompensacyjna i logopedia szkolna
 • Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza, pedagog szkolny
 • Pedagogika rewalidacyjno – terapeutyczna
 • Resocjalizacja i profilaktyka społeczna
 • Socjoterapia dzieci i młodzieży
 • Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka
 • Wychowanie do życia w rodzinie i wychowanie seksualne
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Edukacja dla bezpieczeństwa - edukacja obronna
 • Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • Etyka
 • Fizyka z astronomią
 • Historia. Historia i społeczeństwo
 • Informatyka i technologia informacyjna
 • Język polski
 • Matematyka
 • Multimedia z grafiką komputerową
 • Muzyka. Historia muzyki
 • Plastyka. Historia sztuki
 • Przedsiębiorczość. Ekonomia w praktyce
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Przyroda
 • Technika. Zajęcia techniczne
 • Wiedza o kulturze
 • Wiedza o społeczeństwie
 • Gimnastyka korekcyjna
 • Taniec i rytmika
 • Wychowanie fizyczne
 •  Administracja
 • Menedżer oświaty – zarządzanie oświatą
 • Menedżer służby zdrowia – zarządzanie służbą zdrowia
 • Menedżer sportu (bezpłatne w ramach Ogólnopolskiego Programu Kształcenia Kadr Sportowych)
 • Organizacja pomocy społecznej
 • Rachunkowość i podatki
 • Zarządzanie
 • Zarządzanie funduszami strukturalnymi Unii Europejskiej
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie
dyplom.jpg


Dla studenta


Uczelnia sprzyja wszelkim inicjatywom ze strony swoich studentów. Dowodem tego jest aktywność działających w SWPW organizacji studenckich. Podejmują one działania kulturalne i społeczne mające zazwyczaj charakter otwarty, dzięki czemu mogą w nich uczestniczyć mieszkańcy miasta i studenci płockich uczelni.

PARLAMENT STUDENTÓW

To organizacja znacząco zaangażowana w działalność Uczelni. Dba o interesy studiującej młodzieży i dorosłych. Na jego czele stoi Prezydent wybierany przez Radę Delegatów (starostów wszystkich semestrów, wszystkich rodzajów studiów). Przedstawiciele Samorządu uczestniczą w pracach ciał kolegialnych Uczelni: Senatu, Rad Wydziałów, Komisji Dyscyplinarnej oraz w pracach Parlamentu Studentów RP.

Parlament jest inicjatorem wielu imprez kulturalnych ("Płocka Majówka studencka", "Juwenalia", "Dni Pawła Włodkowica", przeglądy filmowe, spotkania ze znanymi osobistościami organizowane pod nazwą "Wykłady ponad Wydziałami", konferencje, dyskoteki, imprezy okolicznościowe). Doradza i informuje. Parlament uczestniczy również w przyznawaniu stypendiów socjalnych.

AKADEMICKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Sieć Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości powstała w 2004 r. z inicjatywy ogólnopolskiego Studenckiego Forum BCC. Obecnie Inkubatory stanowią całkowicie autonomiczną organizację, świadczącą usługi proinnowacyjne.

Inkubatory realizują projekty społeczne i biznesowe na skalę ogólnopolską i regionalną, gromadzą najwybitniejszych ekspertów młodej przedsiębiorczości oraz rozwijają innowacyjną gospodarkę w Polsce. Organizują Dni Przedsiębiorczości, Targi Edukacyjne i Targi Pracy, realizują także „Projekt 21” i prowadzą w uczelniach szeroko zakrojoną kampanię informacyjną skierowaną do młodych, kreatywnych ludzi, chcących założyć własną firmę. Umożliwiają każdej osobie sprawdzenie swojego pomysłu biznesowego bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów i ryzyka. Doradzając i monitorując rozwój nowych firm szukających w Inkubatorach wsparcia w zakresie wiedzy biznesowej, są szansą dla młodych, ambitnych osób z pomysłem na swój biznes. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości są największą siecią tego rodzaju przedsięwzięć w Europie.

W Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości jest prowadzony od 2010 r.

STUDENCKIE FORUM BCC

W Uczelni działa także Studenckie Forum Business Centre Club, którego podstawową misją jest kształtowanie przedsiębiorczych postaw wśród młodych Polaków poprzez organizację spotkań

z ludźmi biznesu, motywujących szkoleń i warsztatów. Formy, jakie przyjmuje realizacja tych działań, to m.in. projekty „Festiwal Przedsiębiorczości BOSS”, „Przedsiębiorcza kobieta”, a także „Maturzysto! Idź właśnie tą drogą!”.

W Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku Studenckie Forum BCC rozpoczęło swoją działalność w 2011 r. realizując szereg inspirujących i rozwijających przedsięwzięć.

chor.jpg

KAMERALNY CHÓR AKADEMICKI

Chór istnieje od 1994 r. Publicznie po raz pierwszy wykonał "Gaude Mater Polonia" podczas inauguracji roku akademickiego. Repertuar Chóru to ponad 120 utworów (pieśni staropolskie i ludowe, "negro spirytuals", kolędy, utwory klasyczne i muzyka współczesna). Towarzyszył w występach m.in. Płockiej Orkiestrze Symfonicznej, Grażynie Brodzińskiej, Ewie Bem, Agnieszce Fatydze, Hannie Banaszak. Liczący blisko 30 osób chór spotyka się co piątek ćwicząc emisję głosu, dykcję, utrwalając stare utwory, przygotowując nowy repertuar. Oczywiście wszystko to, by oprócz realizowania pasji przygotowywać się do występów koncertowych, których jest coraz więcej.

AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY

Klub istnieje od 8 lat. Zrzeszonych jest w nim ponad 200 studentów w 10 sekcjach: pływania, brydża sportowego, piłki nożnej halowej, piłki nożnej, piłki koszykowej mężczyzn, piłki siatkowej (mieszanej), szachów, wioślarskiej, żeglarskiej, rowerów górskich.

We wrześniu 2003 roku przedstawiciele Klubu Uczelnianego AZS „Włodkowic” otrzymali srebrne odznaczenia Akademickiego Związku Sportowego, nadane przez ogólnopolski Zarząd Główny. Przyznano je za całokształt osiągnięć sportowych AZS „Włodkowic”.

tancerki.jpgZESPÓŁ TANECZNY IMPRESJA

Zespół Taneczny IMPRESJA liczy 60 tancerek, które tworzą 3 grupy taneczne. Zespół posiada w swoim repertuarze ok. 50 układów tanecznych o różnych ramach czasowych, co pozwala dostosować je do potrzeb okrślonej imprezy (od 40 sek. do 3 mim ). Wszystkie układy są autorstwa choreografa zespołu mgr Katarzyny Sylwestrzak. Zespół Taneczny SWPW IMPRESJA należy do Polskiego Stowarzyszenia Cheerleaders, dzięki czemu są w stałym kontakcie z innymi grupami. Wyjeżdżają na szkolenia i turnieje taneczne organizowane przez Zarząd Stowarzyszenia.

AKADEMICKIE KOŁO STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW

Zajmuje się prowadzeniem działań służących rozwojowi Uczelni, promocją SWPW, utrwalaniem i zacieśnianiem kontaktów między SWPW i jej absolwentami oraz umacnianiem więzi środowiskowych absolwentów poprzez krzewienie form koleżeńskiego współ-życia i kontaktów towarzyskich. Służą temu liczne działania o charakterze integracyjnym i sportowym, a także akcje humanitarne.

AKADEMICKIE KOŁO PCK

Koncentruje swoje działania w trzech podstawowych obszarach: edukacji, pomocy i opieki. Promuje krwiodawstwo i organizuje pobory krwi, prowadzi szkolenia w zakresie pierwszej pomocy i ratownictwa medycznego. Upowszechnia również programy edukacyjne poświęcone zdrowemu trybowi życia i organizuje akcje charytatywne.

STUDENCKIE KOŁO WOLONTARIUSZY „POMOC”

Głównym celem działalności Koła jest niesienie pomocy osobom chorym, cierpiącym, starszym, samotnym, niepełnosprawnym, potrzebującym wsparcia zarówno materialnego, jak i duchowego. Miejscem działań są płockie szpitale, zakład opiekuńczo-pielęgnacyjny, ośrodek opiekuńczo-wychowawczy, hospicja oraz domy pomocy społecznej.

Kontakt


Szkoła Wyższa im Pawła Włodkowica w Płocku

Al. Kilińskiego 12, 09-402 Płock
tel.24 366 41 50, 24 366 41 00,  24 366 41 49
fax 24 366 41 48
Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć  

SWPW Filia w Wyszkowie

ul. Geodetów 45 a, 07-200 Wyszków
tel. 29 742 80 22
29 743 14 46
fax 29 742 80 22
Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

SWPW Filia w Iławie

ul. Kościuszki 18, 14-200 Iława
tel. 89 648 70 65
89 648 27 56
fax 89 648 27 56 wew. 105
Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć  Wstecz
Generated in 1.17195 Seconds