Przejdź do treści

studia

Przejdź do treści
 Wyszukiwarka  Kierunek studiów  matematyczno-przyrodnicze  biotechnologia 
Dane szczegółowe
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Gold Bookmark 
ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa
tel. 34 378 41 00, 34 378 42 22
www.ajd.czest.pl
Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

O AJD


budynek.jpgAkademia im. Jana Długosza w Częstochowie

to uczelnia z czterdziestoletnim stażem w gronie polskich uczelni państwowych.  Oferuje bezpłatne studia I, II i III stopnia na  5 wydziałach, blisko 30 kierunkach studiów i ponad 80 specjalnościach.

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie zalicza się do najnowocześniejszych ośrodków naukowo-dydaktycznych w Polsce i spełnia wszystkie wymogi, jakich można oczekiwać od Uczelni w XXI wieku.

Przez czterdzieści lat istnienia Uczelni, wykształciliśmy blisko 50 tys. osób. Nasi absolwenci uzyskują wysokie notowania u pracodawców. Są cenieni jako doskonali fachowcy w zakresie nauk ścisłych, przyrodniczych, społecznych, humanistycznych oraz jako muzycy i plastycy. Stają się liderami lokalnych środowisk, odnoszą sukcesy jako właściciele firm oraz robią karierę w biznesie, finansach, w obszarach kultury i sztuki. W centrum uwagi władz Akademii pozostaje baczne obserwowanie postępujących zmian w Polsce i w Europie poprzez śledzenie przemian dokonujących się na rynku pracy. Właśnie pod tym kątem staramy się dostosować naszą ofertę kształcenia. Stąd plany wprowadzania nowych systemów kształcenia, nawiązywania współpracy zagranicznej nie tylko z państwami Europy Zachodniej, ale także z Europy Wschodniej. Władze AJD starają się wzmacniać i powiększać dorobek Uczelni, tak by w niedalekiej przyszłości można było przekształcić ją w publiczny Uniwersytet.

Naszym Studentom zapewniamy:

 • nowoczesną ofertę edukacyjną, atrakcyjne kierunki, interesujące specjalności,
 • naukę języków obcych na wysokim poziomie,
 • udział w programie wymiany międzynarodowej ERASMUS,
 • nowoczesną naukę,
 • wysoką jakość kształcenia,
 • specjalistyczne laboratoria,
 • zajęcia prowadzone przez profesjonalną kadrę naukowo-dydaktyczną,
 • nowoczesną infrastrukturę,
 • bogatą bibliotekę i czytelnię,
 • nowoczesne Akademickie Centrum Sportowe,
inauguracja1.jpg
teatr.jpg

 • profil kształcenia dostosowany do pojawiających się trendów na rynku pracy,
 • perspektywę dobrej pracy,
 • szeroką współpracę krajową i zagraniczną,
 • niepowtarzalną atmosferę,
 • dobre zaplecze socjalne,
 • przyjazną atmosferę studiowania,
 • możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu studenckim,
 • możliwość dalszego rozwoju na studiach podyplomowych.

Kierunki studiów


Zapraszamy do zapoznania się z ofertą dydaktyczną naszej Uczelni, która proponuje na najbliższy rok akademicki ponad 30 kierunków studiów

Oferta kierunków studiów

Kierunek studiów
Studia I stopnia
(licencjackie lub inżynierskie)
Studia II stopnia
(magisterskie)
Studia III stopnia
(doktoranckie)
Administracja
X
 X  
Analityka i kreatywność społeczna
X
   
Bezpieczeństwo narodowe
X    
Biotechnologia
X
X
 
Chemia
X
X
 X
Dietetyka*
 X    
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
X
X
 
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
X
X
 
Filologia

X
X

X
X
 
Filologia polska
X
X
 
Filozofia
X
X  
Fizyka X
X
X
Fizjoterapia
X    
Grafika
X
X
 
Historia
X
X
X
Informatyka
X
   
Innowacyjne technologie i nowoczesne materiały
X
   
Inżynieria bezpieczeństwa
X
X  
Kulturoznawstwo europejskie
X    
Literaturoznawstwo
     X
Malarstwo
X
X
 
Matematyka
X
   
Ochrona środowiska
X
X
 
Pedagogika
X
X
 
Politologia
X
X
 
Praca socjalna
X
 X*
 
Turystyka i rekreacja
X
   
Wychowanie fizyczne
X
X
 
Zarządzanie
X
   

* po uzyskaniu zgody MNiSW

Studenci Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie mogą być pewni, że program nauczania, wyznaczony przez standardy nauczania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, oparty jest na najlepszych wzorach uczelni europejskich, a przede wszystkim uwzględnia on potrzeby przyszłych pracodawców.

Studiując w Akademii im. Jana Długosza - studiujesz bezpłatnie!

Rekrutacja


Zasady rekrutacji

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne) rejestrują się przez stronę internetową www.rekrutacja.ajd.czest.pl z dowolnego komputera podłączonego do Internetu z możliwością drukowania dokumentów. Podczas rejestracji kandydaci wypełniają formularz-podanie, umieszczają fotografię w formie elektronicznej (jpg), następnie otrzymują indywidualne konto, na które dokonują opłaty rekrutacyjnej w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.

 

Kandydaci na studia umieszczeni na liście jako zakwalifikowani do przyjęcia na studia stacjonarne i niestacjonarne winni złożyć w ciągu 5 dni następujące dokumenty:

KANDYDACI NA STUDIA I i II STOPNIA SKŁADAJĄ
 • wydrukowany i podpisany formularz podania,
 • kopie świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 • kopie świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu),
 • kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu),
 • dowód wpłaty z tytułu ubiegania się o przyjęcie na studia,
 • dwie fotografie o wymiarze 37x52 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle,
 • kandydaci na studia drugiego stopnia składają kopię dyplomu studiów pierwszego stopnia wraz z kopią suplementu (oryginał do wglądu).
W przypadku niewypełnienia limitu przyjęć (niedostarczenia dokumentów przez kandydatów umieszczonych na liście wstępnie zakwalifikowanych), dopełnienie limitu przyjęć będzie odbywać się w dalszym ciągu jedynie na podstawie liczby punktów uzyskanych w procesie rekrutacji i miejsca na liście rankingowej. Kandydat może na bieżąco sprawdzać w Internecie, swoją pozycję na liście rankingowej i czy został wstępnie zakwalifikowany do przyjęcia na studia, używając swojego identyfikatora i hasła.

Podyplomowe


Serdecznie zapraszamy także na studia podyplomowe

 • Archiwistyka
 • Administracja publiczna
 • Analityka labolatoryjna i bezpieczeństwo żywności* - NOWOŚĆ
 • Antropologia kulinarna - NOWOŚĆ
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
 • Chemia
 • Chemia środowiska
 • Doradztwo zawodowe
 • Doskonalące studia podyplomowe dla logopedów: praca z dzieckiem upośledzonym umysłowo i autystycznym* - NOWOŚĆ
 • Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela w zakresie nowatorskich metod nauczania języków obcych oraz kultury języka
 • Edukacja artystyczna w kształceniu zintegrowanym przedszkola i klas I-III
 • Edukacja filozoficzno-etyczna
 • Edukacja dla bezpieczeństwa (WF-H)
 • Edukacja dla bezpieczeństwa (WM-P)
 • Edukacja przedszklolna i wczesnoszkolna
 • Edukacja włączająca
 • Edukacja w sztukach plastycznych- NOWOŚĆ
 • Edukacja zintegrowana w klasach I-III
 • Fizyka
 • Fizyka z elementami technologii informacyjnych
 • Fotografia *-NOWOŚĆ
 • Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
 • Historia i społeczeństwo. Dziedzictwo epok
 • Informatyka
 • Informatyka i technologia informacyjna w nauczaniu
 • Komputerowa grafika wydawnicza
 • Komunikacja społeczna, negocjacje i mediacje
 • Kontrola, audyt i zarządzania bezpieczeństwem informacji * - NOWOŚĆ
 • Koordynator gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie - NOWOŚĆ
 • Kreowanie wizerunku publicznego i komunikacja intermedialna - NOWOŚĆ
 • Logopedia (logopeda oświatowy)
 • Management muzyczny: zarządzanie zespołami i imprezami muzycznymi* NOWOŚĆ
 • Matematyka
 • Multimedia - NOWOŚĆ
 • Nauczanie języka obcego w zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Nauczanie języka polskiego w szkole podstawowej i gimnazjum
 • Nauczanie przedmiotu „muzyka" w szkole podstawowej i gimnazjum
 • Nauczanie przyrody
 • Nauczanie przyrody w szkole ponadgimnazjalnej
 • Nowe technologie i media w edukacji * - NOWOŚĆ
 • Nowoczesne praktyki teatralne z kwalifikacjami instruktora teatralnego * - NOWOŚĆ
 • Nowoczesne zarządzanie sprzedażą
 • Odnowa biologiczna z masażem - NOWOŚĆ
 • Oligofrenopedagogika
 • Opieka nad małym dzieckiem w państwach Unii Europejskiej
 • Podatki i doradztwo podatkowe
 • Profesjonalna Niania* - NOWOŚĆ
 • Projektowanie wystroju wnętrz , sztuki w architekturze i terenów zielonych* - NOWOŚĆ
 • Prozdrowotna profilaktyka jogą* - NOWOŚĆ
 • Przygotowanie do pracy edukatorskiej
 • Przygotowanie pedagogiczne - nowa rekrutacja
 • Przygotowanie pedagogiczne z językiem migowym
 • Psychologia w biznesie* - NOWOŚĆ
 • Realizacja obrazu filmowego - NOWOŚĆ
 • Retoryka słowa i obrazu - NOWOŚĆ
 • Resocjalizacja z profilaktyką uzależnień
 • Technika w nauczaniu
 • Terapia pedagogiczna dziecka z ADHD i zaburzeniami pokrewnymi - *NOWOŚĆ
 • Terapia pedagogiczna z arteterapią
 • Terapia pedagogiczna z muzykoterapią i choreoterapią  * NOWOŚĆ
 • Turystyka i promocja regionu
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z autyzmem i niepełnosprawnością złożoną* - NOWOŚĆ
 • Wiedza o kulturze w szkole ponadgimnazjalnej
 • Wiedza o społeczeństwie - (WFH)
 • Wiedza o społeczeństwie
 • Wiedza o społeczeństwie i państwie
 • Wychowanie fizyczne
 • Wychowanie Przedszkolne z Terapią
 • Zamówienia publiczne w teorii i praktyce* - NOWOŚĆ
 • Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie i gospodarka odpadami* - NOWOŚĆ
 • Zarządzanie placówką oświatową NOWOŚĆ
 • Zarządzanie podmiotami leczniczymi - NOWOŚĆ
* uruchamiane po zatwierdzeniu przez Senat AJD

Zapraszamy - zostań naszym studentem!

Baza dydaktycznawns.jpgBudynek Wydziału Nauk Społecznych

Nowy budynek Wydziału Nauk Społecznych, to nowoczesna jednostka pozwalająca kształcić studentów na najwyższym poziomie. Wnętrze jest wyśmienicie wykończone, świeżość budynku daje ogromną chęć uczenia się w nim. Jednostka posiada wspaniałą aule główną, na której będą organizowane konferencje, wystąpienia, wykłady, a także najważniejsze wydarzenia mające charakter naukowo-dydaktyczny. Sale są świetnie przygotowane do prowadzenia zajęć ze studentami. Dla studentów to ogromna szansa, by studiować, na tak świetnie zaopatrzonej jednostce. Stwarza możliwość rozwoju intelektualnego, zdobywania wiedzy, w warunkach na najwyższym poziomie, z dostępem do nowoczesnego sprzętu. Zapraszam wszystkich absolwentów szkół średnich, do odwiedzenia tego budynku, zapoznania się z kierunkami wydziału. To dla was, przyszłych studentów wielka szansa rozwoju, pogłębiania wiedzy i studiowania na miarę dwudziestego pierwszego wieku.

planetarium2.jpgBiblioteka AJD

Prawdziwą skarbnicą Uczelni jest Biblioteka Główna. Jej zbiory składają się z ok. 300 tysięcy pozycji. Wśród nich znajdują się książki, czasopisma, dokumenty oraz inne jednostki zaliczane do zbiorów specjalnych. Pracownicy Biblioteki prowadzą szeroką działalność mającą na celu popularyzację czytelnictwa. W tym celu odbywają się m. in. wystawy poświęcone szerokim zagadnieniom związanym z regionem, historią i fotografią.

acs1.jpgPlanetarium AJD

Z myślą o studentach oraz młodzieży i mieszkańcach regionu częstochowskiego powstało przy Akademii Planetarium. Obiekt wyposażony jest w najnowocześniejszą na świecie aparaturę.

Akademickie Centrum Sportowe

Uczelnia dysponuje nowoczesnym Akademickim Centrum Sportowym. Innowacyjny  obiekt umożliwia organizację imprez sportowych, poprawia także zaplecze dydaktyczne całej Uczelni.

 

Warto wiedzieć

Akademia im. Jana Długosza oferuje:

Stypendia naukowe i socjalne

inauguracja.jpg Student Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie może ubiegać się o pomoc materialną w formie:

 • stypendium socjalnego
 • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
 • stypendium za wyniki w nauce lub sporcie
 • stypendium na wyżywienie
 • stypendium mieszkaniowego
 • zapomogi
 • stypendium ministra za osiągnięcia w nauce
 • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe
W Biurze Karier AJD możesz liczyć na:
studentka2.jpg
 • możliwość bezpłatnych konsultacji z doradcą zawodowym
 • w rozmowie z doradcą zawodowym możesz dzięki wykorzystaniu wiedzy fachowca uzyskać informacje nt. swoich mocnych i słabych stron, otrzymasz informacje dotyczące Twoich predyspozycji do pracy na danym stanowisku. Pomożemy Ci pokierować Twoim rozwojem zawodowym
 • dzięki warsztatom i targom pracy możesz zorientować się w ilości i jakości ofert pracy jakimi dysponuje lokalny i regionalny rynek pracy
 • uczestnicząc w imprezach (możesz być ich współorganizatorem) zdobywasz wiedzę jak o kreator ważnych przedsięwzięć. Zdobywasz pierwsze "szlify", które mogą zaprocentować w przyszłości otrzymaniem atrakcyjnej oferty pracy
 • skorzystaj z oferty odbycia stażu. Jeśli nie wiesz, jak uzyskać informacje nt. "jak to się załatwia" zwróć się śmiało do nas
 • pomożemy i doradzimy jak stworzyć atrakcyjne CV, list motywacyjny
 • na stronach Biura Karier lub w jego siedzibie znajdziesz informacje na temat bezpłatnych studiów, studiów podyplomowych, kursów, szkoleń, warsztatów
 • zajmujemy się również pośrednictwem pracy
 • realizujemy projekty skierowane do studentów i absolwentów, by wpierać ich na obecnym rynku pracy

Współpraca z Zagranicą

tenis_stolowy.jpgWażnym elementem postrzegania i klasyfikacji każdej uczelni jest prowadzona przez AJD współpraca zagraniczna. W tym przypadku nasza Uczelnia może szczycić się już bogatym dorobkiem. Do tej pory zawarliśmy 35 różnorodnych umów dotyczących współpracy z ośrodkami naukowymi z 13 państwa. Owocem współpracy jest wymiana kadry i studentów. Realizowane są umowy bilateralne, wspólnie finansowane są badania naukowe Ich wyniki mogą zostać wykorzystane nawet przez przemysł cywilny i wojskowy.

Sport

Rozwija się sport akademicki. Sportowcy uczestniczą w zawodach organizowanych w Częstochowie oraz w odległych ośrodkach daleko poza jej granicami. Dorobkiem ich działalności są nie tylko laury i trofea, ale przede wszystkim promocja zdrowego stylu życia. Do niebanalnych osiągnięć należy zaliczyć sklasyfikowanie naszych sportowców w ścisłej czołówce w rankingach wszystkich uczelni pedagogicznych i humanistycznych w Polsce.

 

 


Wstecz
Generated in 2.67880 Seconds