Przejdź do treści

studia

Przejdź do treści
 Wyszukiwarka  Kierunek studiów  matematyczno-przyrodnicze  biotechnologia 
Dane szczegółowe
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Gold Bookmark 
ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa
tel. 34 378 41 00, 34 378 42 22
www.ajd.czest.pl
Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

O AJD


budynek.jpgAkademia im. Jana Długosza w Częstochowie

to uczelnia z 45-letnim stażem w gronie polskich uczelni państwowych.  Oferuje bezpłatne studia I, II i III stopnia na 4 wydziałach, blisko 30 kierunkach studiów i ponad 80 specjalnościach.

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie zalicza się do najnowocześniejszych ośrodków naukowo-dydaktycznych w Polsce i spełnia wszystkie wymogi, jakich można oczekiwać od Uczelni w XXI wieku.

Przez 45 lat istnienia Uczelni, wykształciliśmy blisko 60 tys. osób. Nasi absolwenci uzyskują wysokie notowania u pracodawców. Są cenieni jako doskonali fachowcy w zakresie nauk ścisłych, przyrodniczych, społecznych, humanistycznych oraz jako muzycy i plastycy. Stają się liderami lokalnych środowisk, odnoszą sukcesy jako właściciele firm oraz robią karierę w biznesie, finansach, w obszarach kultury i sztuki. W centrum uwagi władz Akademii pozostaje baczne obserwowanie postępujących zmian w Polsce i w Europie poprzez śledzenie przemian dokonujących się na rynku pracy. Właśnie pod tym kątem staramy się dostosować naszą ofertę kształcenia. Stąd plany wprowadzania nowych systemów kształcenia, nawiązywania współpracy zagranicznej nie tylko z państwami Europy Zachodniej, ale także z Europy Wschodniej. Władze AJD starają się wzmacniać i powiększać dorobek Uczelni, tak by w niedalekiej przyszłości można było przekształcić ją w publiczny Uniwersytet.

Naszym Studentom zapewniamy:

 • nowoczesną ofertę edukacyjną, atrakcyjne kierunki, interesujące specjalności,
 • naukę języków obcych na wysokim poziomie,
 • udział w programie wymiany międzynarodowej ERASMUS+,
 • nowoczesną naukę,
 • wysoką jakość kształcenia,
 • specjalistyczne laboratoria,
 • zajęcia prowadzone przez profesjonalną kadrę naukowo-dydaktyczną,
 • nowoczesną infrastrukturę,
 • bogatą bibliotekę i czytelnię,
 • nowoczesne Akademickie Centrum Sportowe,
inauguracja1.jpg
teatr.jpg

 • profil kształcenia dostosowany do pojawiających się trendów na rynku pracy,
 • perspektywę dobrej pracy,
 • szeroką współpracę krajową i zagraniczną,
 • niepowtarzalną atmosferę,
 • dobre zaplecze socjalne,
 • przyjazną atmosferę studiowania,
 • możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu studenckim,
 • możliwość dalszego rozwoju na studiach podyplomowych.

Kierunki studiów


Zapraszamy do zapoznania się z ofertą dydaktyczną naszej Uczelni, która proponuje na najbliższy rok akademicki ponad 30 kierunków studiów

Oferta kierunków studiów

Kierunek studiów
Studia I stopnia
(licencjackie lub inżynierskie)
Studia II stopnia
(magisterskie)
Studia III stopnia
(doktoranckie)
Administracja
X
X  
Analityka i kreatywność społeczna
X
   
Bezpieczeństwo narodowe
X    
Biotechnologia
X
X
 
Chemia
X
X
 X
Dietetyka
X    
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
X
X
 
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
X
X
 
Filologia

X
X

X
X
 
Filologia polska
X
X
 
Filozofia
X
X  
Fizyka X
X
X
Fotografia i kreacja przekazu wizualnego*      
Grafika
X
X
 
Historia
X
X
X
Informatyka
X
   
Innowacyjne technologie i nowoczesne materiały
X
   
Inżynieria bezpieczeństwa
X
X  
Językoznawstwo
    X
Kosmetologia*
X
   
Kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa*
X
   
Kultura w mediach i komunikacji
  X
 
Kulturoznawstwo europejskie
X    
Literaturoznawstwo
     X
Malarstwo
X
X
 
Matematyka
X
   
Ochrona środowiska
X
X
 
Pedagogika
X
X
 
Pielęgniarstwo*
X
   
Politologia
X
X
 
Praca socjalna
X
X*
 
Psychoprofilaktyka *
X
   
Rachunkowość i podatki
X
   
Turystyka i rekreacja
X
   
Wychowanie fizyczne
X
X
 
Zarządzanie
X
   

* po uzyskaniu zgody MNiSW

Studenci Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie mogą być pewni, że program nauczania, wyznaczony przez standardy nauczania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, oparty jest na najlepszych wzorach uczelni europejskich, a przede wszystkim uwzględnia on potrzeby przyszłych pracodawców.

Studiując w Akademii im. Jana Długosza - studiujesz bezpłatnie!

Rekrutacja


Zasady rekrutacji

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne) rejestrują się przez stronę internetową www.rekrutacja.ajd.czest.pl z dowolnego komputera podłączonego do Internetu z możliwością drukowania dokumentów. Podczas rejestracji kandydaci wypełniają formularz-podanie, umieszczają fotografię w formie elektronicznej (jpg), następnie otrzymują indywidualne konto, na które dokonują opłaty rekrutacyjnej w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.

 

Kandydaci na studia umieszczeni na liście jako zakwalifikowani do przyjęcia na studia stacjonarne i niestacjonarne winni złożyć w ciągu 5 dni następujące dokumenty:

KANDYDACI NA STUDIA I i II STOPNIA SKŁADAJĄ
 • wydrukowany i podpisany formularz podania,
 • kopie świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 • kopie świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu),
 • kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu),
 • dowód wpłaty z tytułu ubiegania się o przyjęcie na studia,
 • dwie fotografie o wymiarze 37x52 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle,
 • kandydaci na studia drugiego stopnia składają kopię dyplomu studiów pierwszego stopnia wraz z kopią suplementu (oryginał do wglądu).
W przypadku niewypełnienia limitu przyjęć (niedostarczenia dokumentów przez kandydatów umieszczonych na liście wstępnie zakwalifikowanych), dopełnienie limitu przyjęć będzie odbywać się w dalszym ciągu jedynie na podstawie liczby punktów uzyskanych w procesie rekrutacji i miejsca na liście rankingowej. Kandydat może na bieżąco sprawdzać w Internecie, swoją pozycję na liście rankingowej i czy został wstępnie zakwalifikowany do przyjęcia na studia, używając swojego identyfikatora i hasła.

Podyplomowe


Serdecznie zapraszamy także na studia podyplomowe

 • Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją współczesną
 • Administracja publiczna
 • Analityka labolatoryjna i bezpieczeństwo żywności*
 • Antropologia kulinarna
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
 • Case management
 • Chemia
 • Chemia środowiska
 • Detektywistyka i systemy bezpieczeństwa
 • Doradztwo zawodowe
 • Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela w zakresie nowatorskich metod nauczania języków obcych oraz kultury języka
 • Edukacja filozoficzno-etyczna
 • Edukacja dla bezpieczeństwa (WF-H)
 • Edukacja dla bezpieczeństwa (WM-P)
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Edukacja w sztukach plastycznych
 • Fotografia
 • Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
 • Historia i społeczeństwo. Dziedzictwo epok
 • Informatyka i technologia informacyjna w nauczaniu
 • Kontrola, audyt i zarządzania bezpieczeństwem informacji *
 • Koordynator gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie
 • Kreowanie wizerunku publicznego i komunikacja intermedialna
 • Logopedia (logopeda oświatowy)
 • Matematyka
 • Multimedia
 • Nauczanie języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej*
 • Nauczanie przyrody
 • Nowe technologie i media w edukacji *
 • Nowoczesne praktyki teatralne z kwalifikacjami instruktora teatralnego *
 • Odnowa biologiczna z masażem
 • Oligofrenopedagogika
 • Podatki i doradztwo podatkowe
 • Profilaktyka społeczna z elementami doradztwa
 • Projektowanie wystroju wnętrz, sztuki w architekturze i terenów zielonych*
 • Prozdrowotna profilaktyka jogą
 • Przygotowanie pedagogiczne z językiem migowym
 • Psychologia w biznesie
 • Realizacja obrazu filmowego
 • Retoryka słowa i obrazu
 • Technika w nauczaniu
 • Terapia pedagogiczna dziecka z ADHD i zaburzeniami pokrewnymi
 • Terapia pedagogiczna z arteterapią
 • Terapia pedagogiczna z muzykoterapią i choreoterapią
 • Turystyka i promocja regionu
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i edukacja uczniów z ASD (autyzm dziecięcy HFA, zespół Aspergera)*
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z autyzmem i niepełnosprawnością złożoną
 • Wiedza o kulturze w szkole ponadgimnazjalnej
 • Wiedza o społeczeństwie
 • Wiedza o społeczeństwie i państwie
 • Wychowanie fizyczne
 • Wychowanie Przedszkolne z Terapią
 • Zamówienia publiczne w teorii i praktyce
 • Zarządzanie placówką oświatową
 • Zarządzanie podmiotami leczniczymi
* uruchamiane po zatwierdzeniu przez Senat AJD

Zapraszamy - zostań naszym studentem!

Warto wiedzieć

Akademia im. Jana Długosza oferuje:

Stypendia naukowe i socjalneajd1.png

Student Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie może ubiegać się o pomoc materialną w formie:

 • stypendium socjalnego
 • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
 • stypendium Rektora za najlepszych studentów i doktorantów
 • zapomogi
 • stypendium ministra za osiągnięcia w nauce
 • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe
W Biurze Karier AJD możesz liczyć na:
ajd2.png 
 • możliwość bezpłatnych konsultacji z doradcą zawodowym
 • w rozmowie z doradcą zawodowym możesz dzięki wykorzystaniu wiedzy fachowca uzyskać informacje nt. swoich mocnych i słabych stron, otrzymasz informacje dotyczące Twoich predyspozycji do pracy na danym stanowisku. Pomożemy Ci pokierować Twoim rozwojem zawodowym
 • dzięki warsztatom i targom pracy możesz zorientować się w ilości i jakości ofert pracy jakimi dysponuje lokalny i regionalny rynek pracy
 • ajd3.pnguczestnicząc w imprezach (możesz być ich współorganizatorem) zdobywasz wiedzę jak o kreator ważnych przedsięwzięć. Zdobywasz pierwsze "szlify", które mogą zaprocentować w przyszłości otrzymaniem atrakcyjnej oferty pracy
 • skorzystaj z oferty odbycia stażu. Jeśli nie wiesz, jak uzyskać informacje nt. "jak to się załatwia" zwróć się śmiało do nas
 • pomożemy i doradzimy jak stworzyć atrakcyjne CV, list motywacyjny
 • na stronach Biura Karier lub w jego siedzibie znajdziesz informacje na temat bezpłatnych studiów, studiów podyplomowych, kursów, szkoleń, warsztatów
 • zajmujemy się również pośrednictwem pracy
 • realizujemy projekty skierowane do studentów i absolwentów, by wpierać ich na obecnym rynku pracy

Życie studenckie to nie tylko nauka…

ale również rozwijanie swoich zainteresowań i talentów,  rzucanie wyzwań ku realizacji projektów, przyjemności i radości z nowo zawartych przyjaźni. To wszystko bez statusu studenta jest mocno ograniczone.

ajd4.pngŻycie studenckie rządzi się swoimi prawami. Swą odrębność i niezależność studenci wyrażają poprzez działalność Samorządu, a także na forum Senatu AJD. Jeszcze w innym charakterze działają studenckie koła naukowe. Stanowią one swoiste środowiska, które działając na rzecz rozwoju naukowego, realizują „studenckie pomysły i idee” min.:  akcje poboru krwi, koncerty, wystawy, uliczne prezentacje oraz organizowanie spotkań ze znanymi politykami, celebrytami, dziennikarzami. Studenci o zainteresowaniach społecznych mają możliwość podjęcia wolontariatu. To tylko niektóre przykłady potwierdzające fakt, że „nie tylko samą nauką” student żyje.  Od ponad roku prężnie rozwija się  studencka telewizja „Długosz TV”. systematycznie dokumentując min. życie Uczelni i miasta. Coraz częściej podejmuje tematy związane z: karierą, turystyką, sportem, nauką, rynkiem pracy i oczekiwaniami z nim związanymi. Bezpłatny dostęp do telewizji i jej materiałów ma każdy – medium wykorzystuje internet. Inną formą działalności dziennikarskiej jest gazeta „Akademicka txt”. Ma za zadanie nie tylko dostarczanie informacji o Uczelni, ale również spełnia role dydaktyczną. Młodych redaktorów uczy kultury słowa, składu, wyszukiwania tematów i sposobów ich realizacji. Gazeta publikowana jest w internecie – linki do niej można znaleźć na stronach AJD.
Czym byłaby młodość bez przemieszczania się i korzystania z doświadczeń zagranicznych Uczelni oraz studentów w nich studiujących. Studiując w AJD zyskujesz możliwość skorzystania ze stażu lub praktyki w ramach programu Erasmus + w jednym z uniwersytetów na terenie Unii Europejskiej. Wszystkie formalności będziesz mógł zrealizować  w Biurze Współpracy z Zagranicą AJD.

Jeśli i Ty masz jakąś pasję, chciałbyś podróżować, poznać nowych ludzi, a co najważniejsze ukończyć Uczelnię uzyskując atrakcyjny zawód – dołącz do nas!

Sport

Rozwija się sport akademicki. Sportowcy uczestniczą w zawodach organizowanych w Częstochowie oraz w odległych ośrodkach daleko poza jej granicami. Dorobkiem ich działalności są nie tylko laury i trofea, ale przede wszystkim promocja zdrowego stylu życia. Do niebanalnych osiągnięć należy zaliczyć sklasyfikowanie naszych sportowców w ścisłej czołówce w rankingach wszystkich uczelni pedagogicznych i humanistycznych w Polsce.

ajd5.png

 

 


Wstecz
Generated in 1.13611 Seconds