Przejdź do treści

studia

Przejdź do treści
 Wyszukiwarka  Województwo  mazowieckie  państwowe 
Dane szczegółowe
Uniwersytet Warszawski
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
tel. 22 552 40 41, 22 552 40 42

Oferta dydaktyczna

Andragogika
(I)
Archeologia
(I, II)
Artes Liberales
(I, II)
Astronomia
(I, II)
Bezpieczeństwo wewnętrzne
(I, II)
Bioetyka
(II)
Bioinformatyka i biologia systemów
(I, II)
Biologia
(I, II)
Biotechnologia
(I, II)
Chemia
(I, II)
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
(I, II)
Dziennikarstwo i nauka o komunikowaniu
(II)
Ekonomia
(I, II)
Energetyka i chemia jądrowa
(I, II)
Etnologia i antropologia kulturowa
(I, II)
Europeistyka - studia europejskie
(I, II)
Europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych
(I, II)
Filologia:
 • filologia angielska (I, II)
 • filologia bałtycka (I, II)
 • filologia białoruska (I, II)
 • filologia iberyjska (II)
 • Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie (I, II)
 • Filologia nowogrecka (I)
 • Filologia romańska (I, II)
 • Filologia rosyjska (I, II)
 • Filologia ugrofińska (język fiński, język węgierski) (I, II)
 • Filologia włoska (I, II)
Filologia polska (I, II)
Filozofia
(I, II)
Finanse, inwestycje i rachunkowość
(I, II)
Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia
(I, II)
Fizyka
(I, II)
Geofizyka w geologii
(I)
Geografia
(I, II)
Geologia
(I, II)
Geologia stosowana
(I)
Germanistyka
(I, II)
Gospodarka przestrzenna
(I, II)
Historia
(I, II)
Historia sztuki
(I, II)
Iberystyka
(I)
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
(I, II)
Informatyka
(I, II)
Informatyka i ekonometria
(I, II)
Inżynieria nanostruktur
(I, II)
Kognitywistyka
(I)
Kryminologia
(II)
Kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska
(I, II)
Kulturoznawstwo - wiedza o kulturze
(I, II)
Kulturoznawstwo Ameryki Łacińskiej i Karaibów
(I, II)
Lingwistyka stosowana
(I, II)
Logistyka mediów
(I)
Logopedia ogólna i kliniczna
(I)
Matematyka
(I, II)
Międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne
(I)
Międzykierunkowe studia ekonomiczno-menedżerskie
(I)
Muzykologia
(I, II)
Nauczanie języka angielskiego
(I)
Nauczanie języka francuskiego
(I)
Nauczanie języka niemieckiego
(I)
Nauczanie języków obcych
(I)
Nauki o rodzinie
(II)
Ochrona środowiska
(I, II)
Oreintalistyka:
 • Afrykanistyka (I, II)
 • Arabistyka (I, II)
 • Indologia (I, II)
 • Iranistyka (I, II)
 • Japonistyka (I, II)
 • Koreanistyka (I, II)
 • Mongolistyka i tybetologia (I, II)
 • Sinologia (I, II)
 • Turkologia (I, II)
Pedagogika (II)
Pedagogika małego dziecka
(I)
Pedagogika nauczycielska
(II)
Pedagogika specjalna i edukacja społeczna
(I)
Pedagogika społeczno - wychowawcza
(I)
Politologia
(I, II)
Polityka społeczna
(I, II)
Praca socjalna
(I)
Prawo
(MJ)
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja
(I, II)
Psychologia
(MJ)
Samorząd terytorialny i polityka regionalna
(I, II)
Slawistyka
(I, II)
Socjologia
(I, II)
Socjologia stosowana i antropologia społeczna
(I, II)
Stosunki międzynarodowe
(I, II)
Studia nad słowiańszczyzną wschodnią: Kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej
(I, II)   
Studia euroazjatyckie
(II)
Studia filologiczno - kulturoznawcze
(I, II)
Studia międzyobszarowe MISH
(MJ, I, II)
Studia międzyobszarowe MISMaP
(MJ, I, II)
Studia amerykanistyczne: kulturoznawstwo Stanów Zjednoczonych
(I, II)
Studia wschodnie
(I, II)
Ukrainistyka z językiem rosyjskim i angielskim
(I, II)
Zarządzanie
(I, II)
Zarządzanie międzynarodowe
(II)
Zarządzanie środowiskiem
(II)
Zastosowania fizyki w biologii i medycynie
(I, II)


Wstecz
Generated in 1.09241 Seconds