Przejdź do treści

studia

Przejdź do treści
 Wyszukiwarka  Kierunek studiów  społeczne  polityka społeczna 
Dane szczegółowe
Uniwersytet Łódzki Gold Bookmark 
ul. Narutowicza 65, 90-131 Łódź
tel. 042 635 40 00, fax 042 665 57 71, 042 635 40 43
www.uni.lodz.pl
Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Uniwersytet

Uniwersytet Łódzki jest jedną z największych polskich uczelni

Ppowstał 24 maja 1945 roku jako kontynuator dorobku wcześniejszych instytucji działających w okresie międzywojennym w Łodzi.

Na UŁ studiuje ponad 40 tysięcy młodych ludzi, a zatrudnionych jest prawie 4 tysiące osób.

UŁ posiada 12 wydziałów:

ul1.jpg

 

ul2.jpg

Uniwersytet Łódzki to:

 • 80 kierunków
 • 167 specjalności
 • 8 kierunków studiów w języku angielskim
 • 3 kierunki prowadzone w języku francuskim
 • 7 kierunków kończących się podwójnymi dyplomami

Uniwersytet prowadzi prestiżowe Międzywydziałowe Studia Matematyczno-Przyrodnicze i Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne.

Większość kierunków studiów posiada Certyfikat Jakości Kształcenia przyznawany przez Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną oraz pozytywne opinie Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Kadra akademicka

Uniwersytetu Łódzkiego to wybitni w swoich dziedzinach naukowcy, osoby znane ze swoich osiągnięć naukowych w Polsce i na świecie. To autorytety, które przyczyniają się do budowania polskiej gospodarki, polityki i nauki.

UŁ w rankingach

 • 3 miejsce w rankingu Gazety Bankowej w nauczaniu na kierunkach ekonomicznych
 • Najlepsi według Ministerstwa Sprawiedliwości w kategorii egzaminów na aplikacje: radcowską, notarialną i adwokacką
 • Statuetka Złotego Lidera Innowacji Województwa Łódzkiego
 • 4 miejsce wśród uczelni polskich pod względem miejsc zajmowanych w światowych rankingach
 • 8 miejsce w rankingu Magazynu „Home & Market"- wyższe uczelnie, których absolwenci piastują najwyższe stanowiska w największych firmach w Polsce
 • wyróżnienie „Jakość Roku 2010″ za realizację projektu.

ul3.jpgBaza lokalowa

Ostatnie lata to okres wielu ważnych inwestycji. Uczelnia rozbudowała własny zintegrowany campus. Obiekty nasze są odzwierciedleniem Łodzi, w której nowoczesność przeplata się z historią. Nowoczesne obiekty UŁ doskonale wpisały się w miejski krajobraz. 

Osiedle akademickie „Lumumbowo” położone jest blisko centrum Łodzi. To jeden z największych w Polsce kompleksów domów studenckich dysponujący kilkoma tysiącami miejsc w 10 wyremontowanych akademikach i dwóch hotelach asystenckich.

Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu

Znakomicie wyposażone obiekty sportowe pozostają do dyspozycji studentów i pracowników UŁ. Kompleks sportowy w skład którego wchodzi: basen, hala sportowa, gabinet odnowy biologicznej, siłownia, sala do ćwiczeń aerobowych.

Studia I stopnia


Programy studiów na UŁ stały się odpowiedzią na potrzeby europejskiego rynku pracy. Każdego roku monitorujemy zachodzące przemiany i staramy się, aby proponowane przez nas formy i treści kształcenia były oparte na współczesnych nurtach i reprezentowały wysoki europejski poziom.
KIERUNKI STUDIÓW I SPECJALNOŚCI
WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA
Biologia
 • spec. nauczycielska w zakresie nauczania przyrody
Biotechnologia
Mikrobiologia
Ochrona środowiska
WYDZIAŁ CHEMII
Chemia kosmetyczna
Chemia:

 • chemia w nauce i gospodarce
 • chemia i nanotechnologia nowoczesnych materiałów
 • chemia środowiska
Analityka chemiczna
WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SOCJOLOGICZNY
Socjologia
Praca socjalna
Europeistyka
Logistyka

 • spec. innowacyjne technologie materiałowe
Analityka gospodarcza
Analityka społeczna
Informatyka i ekonometria

 • eksploracja danych w biznesie
Informatyka i ekonometria, studia w języku angielskim
Informatyka
Finanse i rachunkowość
Ekonomia

 • ekobiznes
 • ekonomia sektora publicznego
 • rynek kapitałowy
Ekonomia, studia w języku angielskim
Międzynarodowe stosunki gospodarcze

 • finanse międzynarodowe,
 • biznes międzynarodowy,
 • handel zagraniczny
Gospodarka przestrzenna
 • regionalistyka
WYDZIAŁ FILOLOGICZNY
Filologia polska
Literatura i kultura polska
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

 • dziennikarstwo z językiem i kulturą francuską
 • dziennikarstwo międzynarodowe 
Studia polsko-niemieckie (prowadzone razem z Uniwersytetem w Ratyzbonie)
Kulturoznawstwo:

 • teatrologia,
 • literaturoznawstwo,
 • filmoznawstwo,
 • twórcze pisanie,
 • nowe media
Logopedia z audiologią
Filologia:

 • filologia hiszpańska + język angielski
 • filologia romańska + drugi język romański (włoski lub hiszpański)
 • filologia romańska + język angielski
 • filologia romańska + język niemiecki
 • filologia romańska + język rosyjski
 • filologia włoska (ze specjalizacją translatorską)
 • filologia klasyczna
 • studia antyczne
 • studia śródziemnomorskie italianistyczne
 • studia śródziemnomorskie hellenistyczne
 • studia śródziemnomorskie italianistyczne z turystyką
 • studia śródziemnomorskie hellenistyczne z turystyką
 • filologia rosyjska
  • (od podstaw/ zaawansowana) + drugi język obcy zaawansowany – angielski, francuski, niemiecki
  • język rosyjski (od podstaw) w turystyce
  • język rosyjski (od podstaw) w biznesie
 • filologia angielska
  • anglistyka (specjalizacja translatorska lub nauczycielska)
  • filologia angielska z drugim językiem obcym (zaawansowanym lub od podstaw) specjalizacja zawodowa do wyboru: translatorska lub nauczycielska (dwuprzedmiotowa dla języka zaawansowanego; w przypadku języka od podstaw –jednoprzedmiotowa, możliwa specjalizacja w zakresie nauczania II języka na II stopniu)
  • filologia angielska z wiedzą o kulturze, specjalizacja zawodowa: tłumaczeniowa lub nauczycielska
  • filologia angielska – translatorska
 • Filologia germańska,
  • bez specjalności,
  • filologia germańska z drugim językiem obcym od podstaw (hiszpański, włoski, francuski, rosyjski, słoweński),
  • filologia germańska z historią, filologia germańska z informatyką
  • filologia germańska z językiem angielskim (jęz. niemiecki od podstaw/zaawansowany)
 • filologia południowosłowiańska
Regionalistyka kulturowa (studia prowadzone wraz z Wydziałami Filozoficzno-Historycznym oraz Nauk Geograficznych)
WYDZIAŁ FILOZOFICZNO-HISTORYCZNY
Archeologia
Etnologia
Filozofia

 • ogólna
 • stosowana
Okcydentalistyka
Philosophy, Public Law, Economy – PPE
Historia

 • ogólnohistoryczna,
 • nauczycielska
Historia sztuki
Studia bizantyńsko-słowiańskie
Stosunki międzynarodowe

 • historia stosunków międzynarodowych,
 • wschodoznawstwo
 • studia europejskie
Turystyka historyczna
Archiwistyka
Regionalistyka kulturowa
(studia prowadzone wraz z Wydziałami Filologicznym oraz Nauk Geograficznych)
WYDZIAŁ FIZYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ
Fizyka
 • fizyka ogólna,
 • fizyka komputerowa,
 • fizyka medyczna,
 • nanotechnologia,
 • bezpieczeństwo radiacyjne w medycynie i energetyce jądrowej,
 • ekonofizyka,
 • fizyka nauczycielska
Informatyka
 • informatyka stosowana
 • informatyka stosowana (3,5-letnie studia inżynierskie),
 • systemy i aplikacje mobilne,
 • programowanie i grafika w systemach pomiarowych,
 • bazy danych i aplikacje internetowe,
 • administracja sieciami i systemami informatycznymi.
WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI
Matematyka
 • matematyka ogólna, matematyka teoretyczna, analiza finansowa, matematyka finansowa i aktuarialna.
 • matematyka finansowa
 • nauczycielska w zakresie matematyki i informatyki
 • nauczycielska w zakresie matematyki i języka angielskiego
Informatyka
 • sieci komputerowe i przetwarzanie danych,
 • grafika komputerowa i projektowanie gier
 • logistyka z systemami informatycznymi
Informatyka, studia w języku angielskim
Geoinformacja (studia prowadzone wraz z Wydziałem Nauk Geograficznych)
WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH
Geografia
Geomonitoring
Turystyka i rekreacja
Studia regionalne
Gospodarka przestrzenna
(studia prowadzone wraz z Wydziałem Zarządzania)
Geoinformacja (studia prowadzone wraz z Wydziałem Matematyki i Informatyki)
Regionalistyka kulturowa (studia prowadzone wraz z Wydziałami Filozoficzno-Historycznym oraz Filologicznym)
WYDZIAŁ NAUK O WYCHOWANIU
Psychologia, studia jednolite magisterskie
Pedagogika
:
 • pedagogika resocjalizacyjna,
 • pedagogika w zakresie edukacji dorosłych,
 • pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno-wychowawczej,
 • pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej,
 • edukacja przez sztukę,
 • pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej,
 • edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne.
 • pedagogika w zakresie edukacji regionalnej
 • pedagogika wieku dziecięcego,
 • wspierająca z profilaktyką niedostosowania społecznego,
 • resocjalizacyjna,
 • kultury fizycznej i zdrowotnej.
WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI
Prawo, studia jednolite magisterskie
Administracja
Polityka społeczna
(kierunek prowadzony wspólnie z Wydziałem Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ)
WYDZIAŁ STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH I POLITOLOGICZNYCH
Stosunki międzynarodowe
 • international marketing, studia w języku angielskim
 • niemcoznawstwo
Politologia
Międzynarodowe studia kulturowe
(kierunek unikatowy)
 • spec. International Encounters in Culture – studia w języku angielskim
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
Zarządzanie
 • analityka systemowa i technologie e-biznesu,
 • projektowanie i doskonalenie organizacji,
 • przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami
Marketing
Zarządzanie publiczne
Business Management – studia w języku angielskim
Analiza i zarządzanie w biznesie
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Rachunkowość
Finanse i inwestycje
Logistyka
Gospodarka przestrzenna
(studia prowadzone wraz z Wydziałem Nauk Geograficznych)
Management and Finance (studia w języku angielskim)
FILIA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM
Turystyka i rekreacja
Zarządzanie

Administracja (2-letnia)
Administracja (3-letnia)
Leśnictwo (studia inżynierskie 3,5-letnie)
Leśnictwo (studia inżynierskie 4-letnie)
MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE
Biologia, Chemia, Fizyka, Informatyka, Matematyka, Biotechnologia, Mikrobiologia
MIĘDZYWYDZIAŁOWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNE


Studia II stopnia


KIERUNKI STUDIÓW I SPECJALNOŚCI
WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA
Biologia
Biotechnologia
Mikrobiologia
Ochrona środowiska
Genetyka

WYDZIAŁ CHEMII
Chemia
 • chemia w nauce i gospodarce
 • chemia i nanotechnologia nowoczesnych materiałów
 • nauczycielska w zakresie chemii
Analityka chemiczna
Chemia kosmetyczna

WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SOCJOLOGICZNY
Socjologia
Praca socjalna
Europeistyka
Logistyka
Analityka gospodarcza
Informatyka i ekonometria
Informatyka i ekonometria, studia w języku angielskim
Informatyka
Finanse i rachunkowość

Ekonomia
 • ekobiznes
Ekonomia, studia w języku angielskim
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Gospodarka przestrzenna
Gospodarka przestrzenna

 • regionalistyka
Polityka społeczna
WYDZIAŁ FILOLOGICZNY
Filologia polska
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Kulturoznawstwo:
 • krytyka teatralna,
 • produkcja teatralna ,
 • literaturoznawstwo,
 • promocja sztuki ,
 • filmoznawstwo,
 • twórcze pisanie,
 • kultura w przestrzeni publicznej,
 • nowe media
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Filologia:
 • filologia hiszpańska: język hiszpański + amerykanistyka filologiczna
 • filologia romańska: filologia francuska z drugim językiem romańskim i elementami traduktologii
 • filologia romańska: filologia francuska z traduktologią francuską lub edytorstwem
 • filologia romańska: filologia francuska z językiem angielskim i elementami tłumaczeń
 • filologia romańska
 • filologia klasyczna
 • filologia rosyjska:
  • komunikacja międzykulturowa z elementami marketingu
  • translatologiczno-kulturologiczna
 • Filologia angielska:
  • anglistyka
  • język angielski i zastosowania komputerowe
  • filologia angielska - translacja
 • filologia południowosłowiańska
 • Filologia germańska:
  • filologia germańska bez specjalności,
  • z drugim językiem obcym,
  • z literaturą i kulturą niemiecką Europy Wschodniej (studia z Justus Liebig Universitat Giessen)
WYDZIAŁ FILOZOFICZNO-HISTORYCZNY
Archeologia
Etnologia
Filozofia:

 • gólna,
 • stosowana
Historia:
 • nauczycielska,
 • ogólnohistoryczna
Historia sztuki
Stosunki międzynarodowe:

 • historia stosunków międzynarodowych,
 • wschodoznawstwo,
 • studia europejskie
Archiwistyka
Turystyka historyczna

WYDZIAŁ FIZYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ
Fizyka:
 • fizyka ogólna
 • fizyka medyczna
 • fizyka nauczycielska
Informatyka:
 • informatyka stosowana
 • informatyka w energetyce jądrowej
WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI
Matematyka
 • teoretyczna
 • nauczycielska w zakresie matematyki
 • matematyka finansowa i aktuarialna
 • analiza finansowa
 • matematyka ogólna
Informatyka:
 • systemy informatyczne
 • interaktywne media
 • studia w języku angielskim
WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH
Geografia
Turystyka i rekreacja
Gospodarka przestrzenna
(studia prowadzone wspólnie z Wydziałem Zarządzania)
WYDZIAŁ NAUK O WYCHOWANIU
Pedagogika:
 • pedagogika wspierająca z profilaktyką niedostosowania społecznego
 • pedagogika resocjalizacyjna
 • pedagogika w zakresie edukacji dorosłych
 • pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno-wychowawczej
 • pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej
 • pedagogika wieku dziecięcego
 • edukacja przez sztukę
 • pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej
 • pedagogika twórczości i animacji kultury
WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI
Administracja
Administracja, studia w jęz. angielskim
Prawo podatkowe i rachunkowość
(studia prowadzone wspólnie z Wydziałem Zarządzanie)
WYDZIAŁ STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH I POLITOLOGICZNYCH
Stosunki międzynarodowe:
 • American Studies and Mass Media, studia prowadzone w języku angielskim, studia prowadzone w językach polskim i angielskim
 • spec. brytyjska i krajów Wspólnoty Narodów
 • spec. europejska
 • spec. iberoamerykańska
 • international marketing, studia prowadzone w języku angielskim, studia prowadzone
 • w językach polskim i angielskim
 • International Gender Studies (prowadzone w ramach programu GEMMA)
 • International Gender Studies, studia prowadzone w języku angielskim
 • niemcoznawstwo
 • spec. orientalna
 • dziennikarstwo międzynarodowe
Politologia:
 • Uprawlienije w politikie, studia w jęz. rosyjskim
 • Political Management, studia w jęz. angielskim
Międzynarodowe studia kulturowe (kierunek unikatowy)
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
Zarządzanie:
 • zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa
 • zarządzanie biznesem
 • marketing
 • zarządzanie publiczne
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
Gospodarka przestrzenna (studia prowadzone wspólnie z Wydziałem Nauk Geograficznych)
Finanse i rachunkowość:
 • doradca finansowy
 • rachunkowość i zarządzanie finansami
Logistyka:
 • informatyka w logistyce
 • zarządzanie łańcuchem dostaw
Prawo podatkowe i rachunkowość (studia prowadzone wspólnie z Wydziałem Prawa i Administracji)
FILIA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM
Administracja
MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE
Biologia, Chemia, Fizyka, Informatyka, Matematyka, Biotechnologia, Mikrobiologia
MIĘDZYWYDZIAŁOWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNE
filologia polska, kulturoznawstwo, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, filologia-specjalność: filologia angielska, filologia-specjalność: filologia germańska, filologia-specjalność: filologia romańska, filologia-specjalność: filologia południowosłowiańska, filologia specjalność: filologia klasyczna, filologia-specjalność: filologia rosyjska, etnologia, filozofia, historia, historia sztuki, stosunki międzynarodowe, międzynarodowe studia kulturowe, politologia

Rekrutacja


Postępowanie rekrutacyjne I stopień i jednolite studia magisterskie stacjonarne w Uniwersytecie Łódzkim

W Uniwersytecie Łódzkim rejestracja na wszystkie kierunki/specjalności studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych odbywa się w systemie elektronicznej rekrutacji.

Elektroniczna rejestracja zostanie otwarta 6 maja 2013r. i potrwa do 3 lipca 2013r. W tym czasie kandydat jest zobowiązany do założenia internetowego konta, wprowadzenia wyników ze świadectwa maturalnego, wyboru kierunku studiów oraz uiszczenia opłaty rekrutacyjnej na wygenerowane podczas internetowej rejestracji konto bankowe.

Opłata rekrutacyjna wynosi 55zł i jest uiszczana za każdy kierunek/specjalność, na który aplikuje kandydat. Z opłaty zwolnieni są wychowankowie domów dziecka oraz pełne sieroty. Osoby ubiegające się o zwolnienie z opłaty rekrutacyjnej zobowiązane są przedstawić dokumenty potwierdzające okoliczność stanowiącą podstawę zwolnienia (zaświadczenie z domu dziecka lub zgony rodziców).

Po opublikowaniu w systemie list osób zakwalifikowanych (11 lipca 2013r.) kandydat składa komplet wymaganych dokumentów w terminie (12lipca – 18 lipca 2013r.) i miejscu wskazanym przy danym kierunku/specjalności:

 • wydrukowany z systemu elektronicznej rekrutacji i podpisany formularz podania,laboratorium_nowe.jpg
 • wydrukowane z systemu elektronicznej rekrutacji i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów bez wnoszenia opłat,
 • w przypadku kandydatów z nową maturą: kopia świadectwa dojrzałości poświadczona przez Uniwersytet Łódzki – oryginał świadectwa dojrzałości wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną kandydat ma obowiązek przedstawić do wglądu komisji rekrutacyjnej,
 • w przypadku kandydatów ze stara maturą: kopia świadectwa dojrzałości poświadczona przez Uniwersytet Łódzki – oryginał świadectwa dojrzałości wydany przez szkołę kandydat ma obowiązek przedstawić do wglądu komisji rekrutacyjnej,
 • dwie fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • kserokopia dowodu osobistego.

Na wszystkie kierunki Wydziału Chemii, Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska oraz na Międzywydziałowe Studia Matematyczno-Przyrodnicze, kandydat oprócz dokumentów ww. zobowiązany jest złożyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiów na wybranym kierunku, poświadczone przez lekarza służby medycyny pracy.

Dodatkowe dokumenty wymagane od kandydatów w procesie rekrutacji wymienione są pod poszczególnymi kierunkami/specjalnościami studiów.

W Uniwersytecie Łódzkim rekrutacja na rok akademicki 2013/2014 na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie odbywać będzie się na 69 kierunków, w tym po raz pierwszy na kierunki: Analityka społeczna (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny) oraz Lingwistyka dla biznesu (Wydział Filologiczny).

Warto wiedzieć


Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w krajowej czołówce
ul4.jpg
Rzeczypospolita z 18.12.2008 r. przyniosła wiadomość, że Wydział Prawa i Administracji naszej Alma Mater zajął wysokie trzecie miejsce w rankingu sporządzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
W rankingu brano pod uwagę odsetek absolwentów, którzy dostali się w 2008 r. na jedną z trzech aplikacji (adwokacką, radcowską lub notarialną). Nasz Wydział wyprzedziły jedynie WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego i Gdańskiego.

Współpraca międzynarodowa

Uniwersytet Łódzki ma podpisane umowy o bezpośredniej współpracy z 97 wyższymi uczelniami w 30 krajach.
Dzięki wprowadzeniu Europejskiego Systemu Transferu Punktów Kredytowych na wszystkich kierunkach studiów i podpisaniu 161 umów dwustronnych w ramach programu Erasmus otwieramy naszym studentom drogę do karier międzynarodowych, umożliwiając wyjazdy stypendialne do kilkudziesięciu uczelni zagranicznych.

Akademiki UŁ przodują w ogólnopolskim rankingu!

Studencki miesięcznik Dlaczego ogłosił plebiscyt na 100 najlepszych akademików w kraju. W pierwszej dziesiątce tego rankingu znalazły się aż dwa Domy Studenckie Uniwersytetu Łódzkiego: X DS Olimp i II DS Balbina.
Miasteczko akademickie UŁ dysponuje kilkoma tysiącami miejsc w 10 wyremontowanych domach studenckich oraz dwoma hotelami asystenckimi.

Pięć z wydziałów UŁ posiada kategorię I wz_nowe.jpg

przyznaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Są to wydziały: Filologiczny, Chemii, Fizyki i Informatyki Stosowanej, Studiów Międzynarodowych Studiów Międzynarodowych i Politologicznych i Wydział Zarządzania.

Fundacja Bankowa im. Mariana Kantona Banku PEKAO S.A.

to szansa na uzyskanie stypendiów dla tych z Was, którzy wyróżnią się w dziedzinie naukowej i społecznej.
W roku 2008 specjalne nagrody trafiły do studentów wydziałów: Matematyki i Informatyki Stosowanej, Prawa i Administracji, Zarządzania i Ekonomiczno-Socjologicznego.

Sport

Uniwersytet Łódzki w sezonie 2007/2008 zajął drugie miejsce w punktacji generalnej Akademickich Mistrzostw Województwa Łódzkiego
W kadrze olimpijskiej na Igrzyska w Pekinie w 2008 roku znalazło się troje studentów naszej uczelni.
Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu UŁ to kompleks nowoczesnych hal sportowych, basenu z gabinetem odnowy biologicznej i salami do ćwiczeń aerobowych.

soc.jpgNauczanie na odległość

Nasza Uczelnia uczestniczy w projekcie promującym nauczanie na odległość wspieranym przez USA-ID oraz w programie MOST umożliwiającym odbywanie części studiów w wybranym uniwersytecie polskim.

Biuro Karier Zawodowych

stawia sobie za cel ułatwienie absolwentom UŁ wejścia na rynek pracy, pomoc w kształtowaniu ścieżki kariery poprzez poradnictwo i pośrednictwo pracy, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami, umożliwienie pracodawcom znalezienia najodpowiedniejszych kandydatów na oferowane miejsca pracy oraz praktyki.

Biblioteka Uniwersytecka

to obecnie jedna z największych i najnowocześniejszych książnic naukowych w Polsce. Umożliwia ona osobom niewidomym i słabowidzącym korzystanie ze specjalistycznego sprzętu:
 1. Stanowisko komputerowe WINDOW-EYES PL 6.1 - umożliwia osobom słabowidzącym lub niewidomym korzystanie z komputera w zakresie obsługi programów Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, obsługi poczty elektronicznej i korzystania z Internetu.
 2. Urządzenie lektorskie POET Compact - umożliwia osobom słabo widzącym lub niewidomym odczytywanie przez automatycznego lektora dowolnego tekstu będącego w formie drukowanej (czarnodruku). Urządzenie działa na zasadzie inteligentnego skanera, który rozpoznaje drukowany tekst z położonej na nim książki czy czasopisma i odczytuje go głosem automatycznego lektora. Ma możliwość płynnej regulacji szybkości czytania, zapisania w pamięci zeskanowanego tekstu oraz nagrania go na pendrive.
 3. Powiększalnik MyReader - umożliwia osobom niedowidzącym czytanie na monitorze ekranowym. Działa na zasadzie inteligentnego skanera, który rozpoznaje drukowany tekst z położonej na nim książki czy czasopisma i wyświetla go na monitorze ekranowym dając możliwość płynnej regulacji powiększenia i szybkości automatycznego przesuwania się czytanego tekstu.
W uczelni funkcjonuje stanowiska Pełnomocnika rektora ds. osób niepełnosprawnych, uczelnia stara się niwelować bariery, pomagać, zapewnia transport niepełnosprawnym studentom i reaguje na ich postulaty i potrzeby.

Podyplomowe


Wydział Filologiczny
 • Awans dla anglisty
 • Broker informacji
 • Edytorstwo tekstów literackich
 • Filologia polska
 • Filologia polska (dla polonistów)
 • Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
 • Język rosyjski w biznesie i turystyce
 • Logopedia medialna z logopedią ogólną
 • Nauczanie języka angielskiego w szkole podstawowej
 • Nauczanie języka polskiego jako obcego / drugiego
 • Produkcja teatralna
 • Promocja miasta i regionu
 • Przekład filmowy
 • Retoryka praktyczna
 • Studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie drugiego przedmiotu - informacji naukowej i bibliotekoznawstwa oraz posługiwania się nowymi technologiami ICT i językiem obcym
 • Zarządzanie kulturą
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
 • Biologia
 • Biologia sądowa
 • Biomonitoring wód powierzchniowych w kontekście Ramowej Dyrektywy Wodnej Unii Europejskiej
 • Interdyscyplinarne Studia Antropologiczne (ISA)
 • Ochrona przyrody w procesach inwestycyjnych
 • Przyroda - studia dla nauczycieli
 • Zdrowa żywność, nowoczesne technologie i biznes
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
 • Audyt i kontrola wewnętrzna
 • Bankowość
 • Diagnoza dziecka i jego rodziny w perspektywie interdyscyplinarnej
 • Edukacja ekonomiczna i społeczna dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych
 • Ekonomia społeczna
 • Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej
 • Finansowanie i zarządzanie projektami
 • Gerontologia społeczna
 • Innowacje w marketingu i finansach międzynarodowych
 • Komunikacja w biznesie
 • Liderzy w środowisku lokalnym. Psychospołeczne i systemowe podstawy działania.
 • Mechanizmy funkcjonowania strefy Euro
 • Metody wspierania rozwoju kompetencji społecznych.
 • Organizacja i zarządzanie centrum usług wspólnych BPO (Business Process Outsourcing/ Offshoring)
 • Organizacja pomocy społecznej
 • Public Relations
 • Rynek nieruchomości - pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.
 • Rynek nieruchomości - wycena
 • Rynek nieruchomości - zarządzanie nieruchomościami
 • Socjologia stosowana w zarządzaniu zasobami ludzkimi
 • Usługi i doradztwo finansowe
 • Zamówienia publiczne
 • Zarządzanie badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników badań
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa z elementami rachunkowości
 • Zarządzanie finansami samorządu terytorialnego
 • Zarządzanie ryzykiem finansowym
Wydział Matematyki i Informatyki
 • Informatyka
 • Informatyka w biznesie 
 • Metody statystyczne w medycynie, technice i finansach
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Dziennikarstwo sportowe i marketing sportu
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Gender Studies
 • Gender Studies - polityka równych szans w procesie kształcenia
 • International Hotel Management
 • International Marketing Management
 • Menedżerowie organizacji pozarządowych
 • Polsko-francuski program studiów w zakresie zarządzania typu MBA
 • Prawa człowieka – konteksty społeczno – kulturowe i polityczne
Wydział Nauk Geograficznych
 •  Geoinformacja - systemy informacji geograficznej w praktyce
 • Przygotowanie nauczycielskie - geografia w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
 • Akademia Technologii Sieciowych
 • Grafika komputerowa Adobe
 • Nauczanie fizyki i matematyki
Wydział Chemii
 • Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi
Wydział Filozoficzno-Historyczny
 • Etyka i filozofia w szkole - studia dla nauczycieli
 • Nauczanie historii
 • Nauczanie wiedzy o społeczeństwie
 • Przygotowanie nauczycielskie uprawniające do prowadzenia zajęć z filozofii i etyki
Wydział Prawa i Administracji
 • Administracja i zarządzanie dla kadry kierowniczej administracji publicznej
 • Administracja i zarządzanie dla kadry kierowniczej administracji publicznej - finansowane przez EFS
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Europejskie studium problematyki przestępczości
 • Francuskie Magisterium Prawa - Prawnik Europejski - studia II stopnia
 • Kadry i płace
 • Kontrola jakości stosowania prawa przez organy samorządu terytorialnego
 • Ochrona danych osobowych
 • Polityka i administracja podatkowa
 • Prawna obsługa przedsiębiorców
 • Prawnokarna ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego
 • Prawo finansowe i gospodarcze
 • Prawo karne skarbowe i gospodarcze
 • Prawo medyczne, prawa pacjenta i ubezpieczenia zdrowotne
 • Prawo podatkowe
 • Prawo podatkowe e-learningowe
 • Prawo podatkowe II stopnia
 • Prawo pracy
 • Prawo rodzinne dla sędziów orzekających w sprawach z zakresu prawa rodzinnego w sądach wszystkich szczebli
 • Prawo rynku pracy, specjalnosci: Pośrednictwo pracy; Doradztwo zawodowe
 • Prawo samorządu terytorialnego
 • Prawo spółek
 • Prawo wyborcze
 • Rejestracja stanu cywilnego
 • Skarga konstytucyjna, wnioski organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz pytania prawne
 • Stanowienie aktów prawa miejscowego i aktów administracyjnych generalnych
 • Szkoła prawa amerykańskiego
 • Szkoła prawa francuskiego - studia I stopnia
 • Ubezpieczenia - w zakresie ubezpieczeń społecznych, zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej dla osób podejmujących działalność zarobkową w państwach członkowskich; ochrony zdrowia (ubezpieczenie zdrowotne, prawa pacjenta, prawo medyczne) oraz ubezpieczeń gospodarczych z elementami aktuariatu.
 • Zarządzanie projektami Unii Europejskiej
Wydział Nauk o Wychowaniu
 • Akademia profesjonalnego trenera
 • Doradztwo zawodowe
 • Kompetencje psychologiczne w biznesie
 • Liderzy zmian edukacyjnych
 • Logopedia z emisją głosu
 • Mediacja społeczna. Studia dla kadry oświaty.
 • Oligofrenopedagogika
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Pedagogika resocjalizacyjna z elementami socjoterapii
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Psychologia kontaktu z klientem
 • Psychologia w oświacie
 • Psychologia w zarządzaniu
Wydział Zarządzania
 • Audyt wewnętrzny i rachunkowość
 • Finanse i strategie spółek
 • Komercjalizacja nauki i technologii
 • Marketing międzynarodowy
 • Marketingowe zarządzanie firmą
 • Menadżer sportu
 • MPA Master of Public Administration
 • Ocena potencjału rynkowego prac badawczych
 • Polsko-Amerykańskie Podyplomowe Studia Executive MBA
 • Rachunkowość i zarządzanie finansowe
 • Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw
 • Rachunkowość według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
 • Rachunkowość zarządcza i controlling
 • Systemy zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000. Specjalizacja: Menedżer Jakości
 • Zarządzanie finansami podmiotów leczniczych
 • Zarządzanie instytucjami publicznymi
 • Zarządzanie oświatą
 • Zarządzanie procesami logistycznymi
 • Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

Filia UŁ w Tomaszowie Mazowieckim

 • Agrobiznes
 • Zarządzanie w strukturach administracji
  Zastosowania informatyki

Kontakt


REKTORAT UŁ
ul Narutowicza 65, 90-131 Łódź
tel. 42 635 40 14
e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
www.uni.lodz.pl
Filia UŁ w Tomaszowie Mazowieckim
ul. Konstytucji 3 Maja nr 65
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. 44 724 27 20
Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
http://filia.uni.lodz.pl
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
ul. Pilarskiego 14/16 90-231 Łódź
tel. 42 635 45 08, 635 45 05
e-mail Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
www.bioll.uni.lodz.pl
Wydział Chemii
ul. Tamka 12, 91-403 Łódź
tel. 42 635 57 44
e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
www.chemia.uni.lodz.pl
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
ul. POW 3/5, 90-255 Łódź
tel.  42 635 53 56
email:  Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
www.eksoc.uni.lodz.pl
Wydział Filologiczny
ul. Kościuszki 65, 90-514 Łódź
tel. 42 665 52 53
e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
www.filolog.uni.lodz.pl
Wydział Filozoficzno-Historyczny
ul Kamińskiego 27a, 90-219 Łódź
tel. 42 635 43 50
e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
www.wydzfilhist.uni.lodz.pl
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
ul. Pomorska nr 149/153, 90-236 Łódź
tel.  +48 42 635-42-61
e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
www.wfis.uni.lodz.pl
Wydział Matematyki i Informatyki
ul. Banacha nr 22, 90-238 Łódź
tel. 042 635-59-49
email.  Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
www.math.uni.lodz.pl
Wydział Nauk Geograficznych
ul. Narutowicza 88, 90-139 Łódź
tel. 42 665 59 10
e-mail Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
www.geo.uni.lodz.pl
Wydział Nauk o Wychowaniu
ul. Pomorska 46/48, 91-408 Łódź
tel. 42 665 57 10
e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
www.wnow.uni.lodz.pl
Wydział Prawa i Administracji
ul. Kopcińskiego 8/12 , 90-232 Łódź
e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
www.wpia.uni.lodz.pl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
ul. Składowa 43, 90-127 Łódź
tel. 42 635 42 65
e-mail:  Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
www.wsmip.uni.lodz.pl
Wydział Zarządzania
ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź
tel. 42 635 51 22
e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
www.wz.uni.lodz.pl

Wstecz
Generated in 2.08354 Seconds