Przejdź do treści

studia

Przejdź do treści
 Wyszukiwarka  Kierunek studiów  artystyczne  organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej 
Dane szczegółowe
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
tel. 32 359 19 56, 32 359 19 57, 32 359 24 00

Oferta dydaktyczna

Administracja   (I, II)
Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną    (I)
Antropologia języka i komunikacji   (II )
Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe   (I)
Biofizyka   (I , II)
Biologia   (I , II)
Biotechnologia  ( I , II)
Biotechnology  (II)
studia w języku angielskim
Chemia , chemia budowlana  (II)
Chemia stosowana, chemia leków, chemia informatyczna, chemia środowiska  (I, II)
Chemia, computer chemistry ( II)
Chemia, medicinal chemistry  (II)
Doradztwo filozoficzne i coaching  (I, II)
Doradztwo polityczne i publiczne  (I)
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna  (I, II)
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych  (I, II)
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (I, II)
Ekonofizyka  (I, II)
Etnologia (I, II)
Filologia:
 • Filologia angielska (I, II)
 • Filologia germańska (I, II)
 • Filologia klasyczna (I, II)
 • Filologia polska (I, II)
 • Filologia słowiańska (I, II)
 • Filologia, filologia romańska (II)
 • Filologia, filologia włoska  (II)
 • Filologia, język francuski (I, II)
 • Filologia, język hiszpański (I, II)
 • Filologia, język rosyjski (I, II)
 • Filologia, język rosyjski
 • Filologia, język włoski (I, II)
 • Filologia, języki stosowane (I, II)
 • Filologia, rosjoznawstwo   (I, II)
Filozofia (I, II)
Fizyka (I, II)
Fizyka medyczna  (I, II)
Fizyka (I, II)
Fizyka , nanophysics, mesoscopic materials, modelisation and visualisation (nanofizyka i materiały mezoskopowe - modelowanie i zastosowanie) II 
Fizyka , theoretical physics  (II)
studia w języku angielskim
Geofizyka  (I, II)
Geografia (I, II)
Geologia (I, II)
Grafika  (JM, II)
Historia  (I, II)
Historia sztuki (I, II)
Indywidualne Studia Międzyobszarowe  (I, II)
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (I, II)
Informacja w instytucjach e-społeczeństwa   (I)
Informatyka (I, II)
Informatyka stosowana (I)
Informatyka , Modelling and visualisation in bioinformatics (II)
Inżynieria materiałowa (I, II)
Inżynieria zagrożeń środowiskowych (I)
Kognitywistyka (I)
Komunikacja promocyjna i kryzysowa (I)
Kulturoznawstwo (I, II)
Kultury mediów (I, II)
Malarstwo i projekty interdyscyplinarne
Malarstwo i projekty interdyscyplinarne (I, II)
Matematyka (I, II)
Matematyka , Mathematical Methods in Computer Science  (II)
studia w języku angielskim
Materials science and engineering (II) 
studia w języku angielskim
Mechatronika (I, II)
Mediteranistyka (I)
Międzynarodowe studia polskie  (I, II)
Nauki o rodzinie  (I)
Nauki o rodzinie , mediator i asystent rodziny  (II)
Ochrona środowiska  (I, II)
Oligofrenopedagogika z arteterapią  (I)
Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej  (I , II)
Pedagogika (I, II)
Pedagogika specjalna (I)
Politologia  (I, II)
Praca socjalna  (I, II)
Prawo (JM)
Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej (I, II)
Przedsiębiorczość (I, II)
Psychologia (JM)
Realizacja obrazu filmowego , telewizyjnego i fotografia  (JM)
Reżyseria (I, II)
Socjologia (I, II)
Stosowane nauki społeczne  (I)
Studia regionalne  (I)
Studia śląskie (II)
Sztuka pisania  (I, II)
Technologia chemiczna , zielona chemia i czyste technologie , technologia nieorganiczna i organiczna  (I)
Teologia (JM)
Turystyka historyczna (I)
Zarządzanie (I)
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (I)

Wstecz
Generated in 1.11768 Seconds