Przejdź do treści

studia

Przejdź do treści
 Wyszukiwarka  Kierunek studiów  artystyczne  organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej 
Dane szczegółowe
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
tel. 32 359 19 56, 32 359 19 57, 32 359 24 00

Oferta dydaktyczna

Administracja (I,II)
Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną (I)
Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe (I)
Biofizyka (I, II)
Biologia (I, II)
Biotechnologia (I, II)
Chemia (I, II)
Doradztwo filozoficzne i coaching (I)
Doradztwo polityczne i publiczne (I)
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (I)
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (I, II)]
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (I, II)
Ekonofizyka (I, II)
Etnologia (I, II)
Filologia:
  • Filologia angielska (I, II)
  • Filologia germańska (I, II)
  • Filologia klasyczna (I, II)
  • Filologia słowiańska (I, II)
  • Język francuski (I)
  • Filologia romańska (II)
  • Filologia włoska (II)
  • Język rosyjski (I, II)
  • Język hiszpański (I, II)
Filologia polska (I, II)
Filozofia (I, II)
Fizyka (I, II)
Fizyka medyczna (I, II)
Fizyka techniczna (I, II)
Geofizyka (I, II)
Geografia (I, II)
Geologia (I, II)
Grafika (II, MJ)
Historia (I, II)
Historia sztuki (I)
Indywidualne Studia Międzyobszarowe (I, II)
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (I, II)
Informacja w instytucjach e-społeczeństwa (I)
Informatyka (I, II)
Informatyka stosowana (I)
Inżynieria biomedyczna (I)
Inżynieria materiałowa (I, II)
Komunikacja promocyjna i kryzysowa (I)
Kulturoznawstwo (I, II)
Kultury mediów (I, II)
Matematyka (I, II)
Mechatronika (I, II)
Mediteranistyka (I)
Międzynarodowe studia polskie (I, II)
Muzyka użytkowa (I)
Nauki o rodzinie (I, II)
Ochrona środowiska (I, II)
Oligofrenopedagogika z arteterapią (I)
Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (I, II)
Pedagogika (I, II)
Pedagogika specjalna (I)
Politologia (I, II)
Praca socjalna (I)
Prawo (MJ)
Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej (I, II)
Przedsiębiorczość (I, II)
Psychologia (MJ)
Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia (MJ)
Reżyseria (I, II)
Socjologia (I, II)
Stosowane nauki społeczne (I)
Studia regionalne (I)
Sztuka pisania (I)
Technologia chemiczna (I)
Teologia (MJ)
Turystyka historyczna (I)
Zarządzanie (I)


Wstecz
Generated in 0.98576 Seconds