Przejdź do treści

studia

Przejdź do treści
 Wyszukiwarka  Kierunek studiów  artystyczne  organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej 
Dane szczegółowe
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
tel. 32 359 19 56, 32 359 19 57, 32 359 24 00

Oferta dydaktyczna

administracja (I, II)
biofizyka (I, II)
biologia (I, II)
biotechnologia (I, II)    
chemia (I, II)
doradztwo filozoficzne i coaching (I)
dziennikarstwo i komunikacja społeczna (I, II)
edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (I, II)
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (I, II) 
edukacja techniczno-informatyczna (I, II)
ekonofizyka (I, II)
etnologia (I, II)
filologia (I, II)

  • angielska
  • germańska
  • język francuski
  • język hiszpański
  • języki stosowane: język francuski i język angielski
  • języki wschodniosłowiańskie
  • rosyjska
  • słowiańska
  • włoska  
filologia klasyczna (I, II)
filologia polska (I, II)
filozofia (I, II)
fizyka (I, II)
fizyka, nanofizyka i materiały mezoskopowe – modelowanie i  zastosowanie (II)
fizyka techniczna (I)
fizyka medyczna (I, II)
geografia (I, II)
geologia (I, II)
geofizyka (I, II)
grafika (II, MJ)
historia  (I, II) 
historia sztuki (I)
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (I, II)        
informatyka (I, II)
inżynieria biomedyczna (I)
inżynieria materiałowa (I, II)
komunikacja promocyjna i kryzysowa (I)
kultura mediów (I)
kulturoznawstwo (I, II)
matematyka (I, II)
mechatronika (I)
międzykierunkowe indywidualne studia humanistyczne (II)
międzykierunkowe indywidualne studia matematyczno-przyrodnicze  (I)       
międzynarodowe studia polskie (II)
nauki o rodzinie (I, II)
ochrona środowiska (I, II)
organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (I, II)
pedagogika (I, II)
pedagogika specjalna (I)
politologia (I, II)
praca socjalna  (I)    
prawo (MJ)  
projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej (I)
przedsiębiorczość (I, II)
psychologia  (MJ)      
realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia (MJ)
reżyseria (I, II)
socjologia (I, II)
technologia chemiczna (I)
teologia (MJ)
turystyka historyczna (I)
zarządzanie
(I)
zarządzanie międzykulturowe (II)

Wstecz
Generated in 0.92706 Seconds