Przejdź do treści

studia

Przejdź do treści
 Wyszukiwarka  Województwo  lubelskie  niepubliczne 
Dane szczegółowe
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego - Wydział Zamiejscowy w Chełmie Bronze Bookmark 
ul. Szpitalna 50, 22-100 Chełm
tel. 82 563 18 00, 82 563 24 97, fax 82 563 24 96
www.chelm.janski.edu.pl

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego

Wydział Zamiejscowy w Chełmie

janski_chelm1.jpgSzkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego dawna Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, istnieje od 1993 roku i należy do najstarszych uczelni niepublicznych w Polsce. Została wpisana do prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod numerem 29. W początkowym okresie działalności kształcenie odbywało się wyłącznie w Warszawie, na kierunku Zarządzanie i marketing. W ciągu 20 lat funkcjonowania powstały w Warszawie dwa wydziały: Zarządzania i Nauk Społecznych oraz Wydziały Zamiejscowe w Chełmie, Elblągu, Krakowie, Opolu i Zabrzu. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego jest także założycielem Uczelni Jańskiego w Łomży (dawniej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży). Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego przejęła Wyższą Szkołę Zarządzania w Szczecinie i utworzyła Wydział Zarządzania w Szczecinie.

Uczelnia tym różni się od innych szkół wyższych, iż oprócz programu edukacyjnego realizuje program wychowawczy, który ma kształtować w studentach postawę służby i odpowiedzialności wobec Ojczyzny, ucząc jak odnosić sukcesy działając etycznie. W swej ofercie ma w sumie aż 9 kierunków studiów I stopnia, prorynkowe specjalności i bogatą ofertę studiów podyplomowych. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego została laureatem ogólnopolskiego konkursu o godło Uczelni Roku 2013 Polish Product oraz otrzymała certyfikat Wiarygodna Szkoła przyznawany przez Akademickie Centrum Informacyjne.

Nasze Atuty:

 • najlepsza kadra naukowo-dydaktyczna
 • najwyższa jakość nauczania potwierdzona pozytywną oceną Polskiej Komisji Akredytacyjnej
 • indywidualne podejście do studenta
 • zwolnienie z czesnego dla najlepszych maturzystów i studentów
 • konkurencyjne opłaty za studia
 • wysokie stypendia naukowe i socjalne
 • dni wolne z okazji świąt narodowych i kościelnych
 • nowoczesne, autorskie programy nauczania
 • kameralna, rodzinna atmosfera

Kierunki studiów

Pielęgniarstwo

Studia adresowane są do wszystkich osób, które pragną wykonywać zawód pielęgniarki bądź pielęgniarza. Już w czasie studiów studenci zdobędą bogatą wiedzę około medyczną oraz szczegółową wiedzę z zakresu pielęgniarstwa co zapewni im dobry start zawodowy. Umiejętność świadczenia pomocy  w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom, sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad chorymi, niepełnosprawnymi i umierającymi, nawiązywania współpracy w zespołach opieki zdrowotnej oraz inicjowania i wspierania działań społeczności lokalnej na rzecz zdrowia przełoży się na efektywną pracę w swoim zawodzie.

Zarządzanie

Studia pozwolą na zdobycie szerokiej wiedzy z zakresu ekonomii, bankowości, finansów, marketingu i prawa gospodarczego. Ta wiedza umożliwi studentom pełnienie w przyszłości funkcji menedżerskich z obszaru kampanii promocyjnych oraz tworzenia silnych relacji z klientami. Znajomość zadań kierowników poszczególnych szczebli zarządzania, narzędzi marketingu, rodzajów strategii marketingowych, elementów polityki rynkowej, ścieżek rozwoju przedsiębiorstwa będzie mieć bezpośrednie przełożenie na skuteczność podejmowanych działań. Nabyte umiejętności analizowania zmian gospodarczych, zbierania i systematyzowania informacji z zakresu zarządzania, marketingu oraz finansów będą podstawą podejmowania trafnych decyzji biznesowych.

Specjalności:

Studia I stopnia (licencjackie)

 • Finanse i rachunkowość w zarządzaniu
 • Zarządzanie firmą
 • Zarządzanie instytucjami publicznymi
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim
 • Zarządzanie ruchem granicznym

Studia podyplomowe

 • janski_chelm3.jpgAsystent rodziny
 • Doradztwo zawodowe
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) Logopedia
 • Opiekun osób starszych
 • Organizacja i zarządzanie opieką nad osobami starszymi
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Zarządzanie oświatą


Wstecz
Generated in 1.08884 Seconds