Przejdź do treści

studia

Nawigacja: START arrow kierunki od A do Z
Przejdź do treści

LogowanieNie pamiętasz hasła?
Konto? Zarejestruj się!
Kierunki studiów

NAZWY KIERUNKÓW STUDIÓW
w porządku alfabetycznym

STUDIA STACJONARNE (dzienne) i STUDIA NIESTACJONARNE (zaoczne)

STUDIA I STOPNIA (licencjackie) i STUDIA II STOPNIA (uzupełniające magisterskie)

A

administracja
aktorstwo
amerykanistyka
analityka chemiczna
analityka chemiczna i spożywcza
analityka gospodarcza
analityka medyczna
analityka społeczna
analiza i zarządzanie w biznesie
archeologia
architektura i urbanistyka
architektura krajobrazu
architektura wnętrz
archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
astronomia
audiofonologia
automatyka i robotyka

B

C

chemia
chemia kosmetyczna
coaching i zarządzanie zasobami ludzkimi

D

dietetyka
doradztwo filozoficzne i coaching
dyrygentura
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

E

economics and IT applications
edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
edukacja techniczno-informatyczna
edytorstwo
ekonomia
elektroniczne przetwarzanie informacji
elektronika i telekomunikacja
elektroradiologia
elektrotechnika
energetyka
etnologia
etnologia i antropologia kulturowa
etyka
europeistyka

F

farmacja
filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach
filologia
filologia polska
filozofia
finanse i rachunkowość
fizjoterapia
fizyka
fizyka techniczna

G

genetyka
geoanalityka
geodezja i kartografia
geofizyka w geologii
geografia
geografia morza i wybrzeża
geoinformacja
geologia
geomonitoring
gospodarka i zarządzanie publiczne
gospodarka odpadami i rekultywacja terenów zdegradowanych
gospodarka przestrzenna
gospodarka nieruchomościami
górnictwo i geologia
grafika

H

historia
historia sztuki
hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich
humanistyka drugiej generacji

I

informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
informatyka
informatyka analityczna
informatyka i cyberbezpieczeństwo
informatyka i ekonometria
informatyka stosowana
informatyka w medycynie
instrumentalistyka
inżynieria bezpieczeństwa
inżynieria biomedyczna
inżynieria chemiczna i procesowa
inżynieria cyfryzacji
inżynieria ekologiczna
inżynieria i gospodarka wodna
inżynieria materiałowa
inżynieria odnawialnych źródeł energii
inżynieria środowiska
italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem

J

jachting
jazz i muzyka estradowa
judaistyka

K

kierunek ekonomiczno-prawny
unek lekarski
kierunek lekarsko-dentystyczny
kognitywistyka
kognitywistyka komunikacji
komparatystyka literacko-kulturowa
kompozycja i teoria muzyki
komunikacja promocyjna i kryzysowa
konserwacja i restauracja dzieł sztuki
kosmetologia
krajoznawstwo i turystyka historyczna
kryminologia
kryptologia i cyberbezpieczeństwo
krytyka artystyczna
kulturoznawstwo

L

leśnictwo
logistyka
logopedia z audiologią
lotnictwo i kosmonautyka

M

malarstwo
marketing
matematyka
matematyka i ekonomia
matematyka komputerowa
materiały współczesnych technologii
meblarstwo
mechaniczna inżynieria tworzyw
mechanika i budowa maszyn
mechatronika
media i cywilizacja
mediacja międzykulturowa
mediacje i negocjacje
medycyna roślin
metalurgia
międzynarodowe stosunki gospodarcze
międzynarodowe studia kulturowe
mikrobiologia
mikrobiologia stosowana
muzykologia

N

nanobioinżynieria
nanotechnologia
nauki o rodzinie
niemcoznawstwo
nawigacja
neurobiologia

O

obronność państwa
oceanografia
oceanotechnika
ochrona dóbr kultury
ochrona środowiska
odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
ogrodnictwo
ogrody zoologiczne i zwierzęta amatorskie
okcydentalistyka
organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej

P

papiernictwo i poligrafia
pedagogika
pedagogika specjalna
pedagogika wczesnej edukacji
pielęgniarstwo
politologia
polityka publiczna
polityka społeczna
polonistyka-komparatystyka
położnictwo
praca socjalna
prawo
prawo kanoniczne
przedsiębiorczość i inwestycje
przyroda
psychologia

R

rachunkowość
wnictwo medyczne
realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia
regionalistyka europejska
regionalistyka kulturowa
religioznawstwo
reżyseria
reżyseria dźwięku
rolnictwo
rybactwo
rzeźba

S

scenografia
socjologia
sport
stosunki międzynarodowe
studia azjatyckie
studia bałtyckie
studia bizantyńsko-słowiańskie
studia miejskie
studia nad wojną i wojskowością
studia wschodnie
studia regionalne

T

taniec
technika rolnicza i leśna
techniki dentystyczne
technologia chemiczna
technologia drewna
technologia żywności i żywienie człowieka
teleinformatyka
teologia
towaroznawstwo
transport
turystyka i rekreacja
turystyka krajoznawcza i kulturowa

W

weterynaria
wiedza o teatrze
włókiennictwo
wojskoznawstwo
wokalistyka
wychowanie fizyczne
wzornictwo

Z

zaawansowane materiały i nanotechnologia
zarządzanie
zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków
zarządzanie i inżynieria produkcji
zarządzanie informacją i bibliologia
zarządzanie instytucjami artystycznymi
zarządzanie kulturą i mediami
zarządzanie publiczne
zarządzanie zasobami ludzkimi
zdrowie publiczne
zdrowie środowiskowe
zoofizjoterapia
zootechnika

Ż

żywienie człowieka
żywienie człowieka i ocena żywności
 
Generated in 2.29914 Seconds