Przejdź do treści

studia

Nawigacja: START arrow Rekrutacja arrow Kierunki zamawiane arrow Kierunki zamawiane 2011/2012 ogłoszone
Przejdź do treści
projekty ue
Kierunki zamawiane 2011/2012 ogłoszone Utwórz PDF Drukuj
Autor: Na podstawie: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego   
14.06.2011.

kapital ludzkiMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło listę uczelni, które od nowego roku akademickiego będą realizować program kierunków zamawianych - strategicznych dla gospodarczego rozwoju Polski. W tym roku dofinansowanie uzyska 39 najwyżej ocenionych projektów. Oprócz tegorocznych projektów, wciąż realizowane są także te z lat ubiegłych - wiele uczelni prowadzi nabór na kierunki zamawiane z projektów, które uzyskały dofinansowanie w latach 2008-2010.

Do uczelni trafi w tym roku łącznie 200 mln zł. Najlepsi studenci będą mogli otrzymywać miesięcznie nawet 1 000 złotych stypendium.

Spośród 228 wniosków, które przeszły do oceny merytorycznej 88 wniosków uzyskało ocenę pozytywną (suma punktów z oceny merytorycznej wynosiła minimum 60 punktów i ocena z poszczególnych części oceny merytorycznej wynosiła, co najmniej 60% wymaganej liczby punktów) – 39 najlepszych projektów uzyska dofinansowanie.


Wyłonione w  konkursie uczelnie, które chcą kształcić studentów „kierunków zamawianych” otrzymają środki na m.in.:
  • zwiększenie naboru na kierunkach kluczowych dla gospodarki,
  • zorganizowanie kursów wyrównawczych dla studentów pierwszych lat z matematyki i fizyki,
  • unowocześnienie programów studiów,
  • zajęcia dydaktyczne prowadzone przez wybitnych specjalistów,
  • kursy i staże dające dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia zawodowe,
  • wyjazdy studyjne do przedsiębiorstw oferujących zatrudnienie absolwentom,
  • udział studentów w konferencjach naukowo-technicznych,
  • motywacyjne stypendia dla najlepszych studentów (nawet 1000 zł miesięcznie).

KIERUNKI ZAMAWIANE 2011

Uniwersytet Łódzki
Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
Politechnika Świętokrzyska

Politechnika Śląska w Katowicach

Politechnika Gdańska
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Kielcach
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

Politechnika Gdańska

Politechnika Częstochowska
Politechnika Poznańska
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

Uniwersytet Warszawski

Akademia Pomorska w Słupsku

Akademia Pomorska w Słupsku
Politehcnika Poznańska
Uniwersytet Humianistyczno-Przyrodniczy w Kielcach
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
Politechnika Czestochowska
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi
Uniwersytet Łódzki
Uniwersytet Rzeszowski
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Politechnika Śląska w Katowicach

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Politechnika Łódzka
Politechnika Świętokrzyska
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Kielcach

Politechnika Śląska w Katowicach

Akademia Pomorska w Słupsku
Politechnika Białostocka
Politechnika Częstochowska
Politechnika Łódzka
Uniwersytet Jagielloński

Politechnika Częstochowska
Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Politechnika Częstochowska
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Akademia Pomorska w Słupsku
Politechnika Gdańska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Pedagogiczny im. K.E.N. w Krakowie
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Uniwersytet technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Politechnika Gdańska

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
Uniwersytet Humianistyczno-Przyrodniczy w Kielcach

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

UCZELNIE, KTÓRE OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIE KIERUNKÓW ZAMAWIANYCH W 2011 R.:

fizyka
fizyka techniczna
matematyka
ochrona środowiska
budownictwo
automatyka i robotyka
informatyka
matematyka
energetyka
informatyka
matematyka
mechanika i budowa maszyn
mechatronika
biotechnologia
chemia
ochrona środowiska (w języku angielskim)
technologie ochrony środowiska
informatyka
inżynieria środowiska
matematyka
energetyka
fizyka techniczna
informatyka
mechanika i budowa maszyn

mechanika i budowa maszyn
mechatronika
automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka (makrokierunek)
nanotechnologia i technologie procesów materiałowych (makrokierunek)
informatyka stosowana z komputerową nauką o materiałach (makrokierunek)
automatyka i robotyka
budownictwo
energetyka
informatyka
inżynieria środowiska
mechanika i budowa maszyn
informatyka
wzornictwo
biotechnologia
fizyka techniczna
wzornictwo
biotechnologia
ochrona środowiska
matematyka
studia matematyczno-przyrodnicze
zaawansowane materiały i nanotechnologia
analityka gospodarcza
informatyka
fizyka techniczna
ochrona środowiska
biotechnologia
ochrona środowiska
inżynieria i gospodarka wodna
informatyka
inżynieria materiałowa
biotechnologia
fizyka techniczna
inżynieria materiałowa
inżynieria środowiska
mechanika i budowa maszyn
ochrona środowiska
energetyka jądrowa
fizyka
informatyka
informatyka


UCZELNIE, KTÓRE OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIE KIERUNKÓW ZAMAWIANYCH W 2010 R.:

UCZELNIE, KTÓRE OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIE KIERUNKÓW ZAMAWIANYCH W 2009 R.:


 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Generated in 1.08500 Seconds