Przejdź do treści

studia

Przejdź do treści
 Wyszukiwarka  Województwo  lubelskie  państwowe 
Dane szczegółowe
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie Gold Bookmark 
Aleje Racławickie 14, 20-950 Lublin
tel. 81 445 41 74
www.kul.pl
Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

O Uczelni


dziedziniec.jpgKatolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II to najstarszy uniwersytet katolicki w Europie Środkowowschodniej. KUL powstał w 1918 roku z inicjatywy ks. Idziego Radziszewskiego.

Podstawową misją Uniwersytetu, jak o tym mówi szerzej jego Statut, jest „prowadzenie badań naukowych w duchu harmonii między nauką i wiarą, kształcenie i wychowywanie inteligencji katolickiej oraz współtworzenie chrześcijańskiej kultury”.

KUL dziś jest jednym z najszybciej rozwijających się uniwersytetów w Polsce. Na Uniwersytecie prowadzone są wszechstronne badania naukowe zarówno w zakresie nauk ogólnych, jak i szczegółowych, których profil determinują humanistyczne tradycje KUL i otwarcie na współczesnego człowieka. Uniwersytet współpracuje z ponad 90 zagranicznymi uczelniami. W ramach tej współpracy realizowane są wspólne projekty badawcze i naukowe, wymiana pracowników i studentów, gościnne wykłady. Z powodu lokalizacji geograficznej i historii Lublina, KUL ma silne związki zarówno ze wschodem jak i zachodem. Absolwenci i profesorowie KUL zajmują ważną pozycję w życiu społecznym, kulturalnym i politycznym.

Studenci KUL mają możliwość działania w wielu organizacjach studenckich, dzięki czemu uniwersytet jest ważnym centrum życia kulturalnego. Tworzą je m.in. chóry: Akademicki oraz Duszpasterstwa Akademickiego oraz teatry: Scena Plastyczna KUL oraz Teatr ITP. Corocznie na KUL odbywa się największa studencka impreza kulturalna - „KULturalia”, organizowana przez Samorząd Studentów KUL. Jest to wyjątkowy czas aktywności studenckiej, wypełniony koncertami, wystawami, licznymi warsztatami i dyskusjami.

Studia na KULu to czas wyjątkowy i niezapomniany, to: mamy_wszystko.jpg

 • czas spędzony z wybitnymi i porywającymi naukowcami i mistrzami,
 • czas wypełniony koncertami i spektaklami, wystawami i warsztatami, dyskusjami i licznymi debatami, a także międzynarodowymi i ogólnopolskimi kongresami, zjazdami naukowymi i konferencjami,
 • czas spędzony w ponad dwumilionowym księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej,
 • czas nauki i szlifowania europejskich języków nowożytnych i starożytnych, a także języka chińskiego, hebrajskiego lub sanskrytu,
 • czas spełnienia marzeń o studiowaniu za granicą (programy ERASMUS i COMENIUS) i na innych uczelniach w Polsce (program MOST),
 • czas spotkań z najlepszymi mistrzami i specjalistami w ramach Akademii Artes Liberales,
 • czas studiowania w międzynarodowym towarzystwie, wszak na KULu prowadzone są anglojęzyczne studia dla obcokrajowców,
 • czas niezwykłej aktywności w studenckich kołach naukowych, które, rozwijając i doskonaląc umiejętności logistyczne swych członków, organizują niezliczone, wykłady, konferencje, szkolenia i wyjazdy,
 • czas nieustannego rozwoju kulturalnego i życia artystycznego (Chór Akademicki i Chór Duszpasterstwa Akademickiego, Scena Plastyczna i Teatr ITP, Galeria 1 im. B. Słomki i Galeria Sceny Plastycznej, Agencja Fotograficzna TERRA oraz Akademickie Studio Filmowe),
 • czas zmagań sportowych, pieszych wędrówek, spływów kajakowych i rajdów rowerowych pod patronatami Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Akademickiego Związku Sportowego, Kół PTTK turystyki pieszej i różnej oraz Legii Akademickiej
na_dziedzincu.jpg
 • czas rozwoju i możliwości pogłębiania życia duchowego, bo przecież prężnie działające Duszpasterstwo Akademickie jest na wyciągnięcie ręki,
 • czas korzystania ze specjalnych programów edukacyjnych dla osób niepełnosprawnych, m.in. dla niewidomych na anglistyce, dla niesłyszących na pedagogice,
 • czas niezliczonych staży i praktyk zawodowych organizowanych przez Biuro Karier,
 • CZAS NIEUSTANNEGO INWESTOWANIA W SIEBIE I SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ,
 • czas czegoś nienazywalnego - czas specyficznej więzi, szacunku i wzajemnej życzliwości...
 • czas, o którym będziecie długo i z sympatią opowiadać swoim dzieciom i wnukom.

Oferta edukacyjna


laboratorium.jpg

OFERTA EDUKACYJNA KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO


Wydział Teologii
mediteranistyka stacjonarne I stopnia
muzykologia
stacjonarne I stopnia, stacjonarne II stopnia, niestacjonarne III stopnia
nauki o rodzinie stacjonarne I stopnia, stacjonarne II stopnia
teologia stacjonarne jednolite magisterskie, stacjonarne III stopnia
praca socjalna stacjonarne I stopnia
Nowość od roku akademickiego 2012/2013
religioznawstwo stacjonarne I stopnia
kultury i religie Bliskiego Wschodu
stacjonarne I stopnia
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
administracja stacjonarne i niestacjonarne I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne II stopnia
prawo stacjonarne i niestacjonarne jednolite magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne III stopnia
prawo kanoniczne stacjonarne jednolite magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne III stopnia
europeistyka stacjonarne i niestacjonarne I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne II stopnia
Nowość od roku akademickiego 2012/2013
european studies
stacjonarne I i II stopnia
Wydział Filozofii
filozofia stacjonarne I stopnia, stacjonarne II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne III stopnia
kulturoznawstwo stacjonarne I stopnia, stacjonarne II stopnia
przyrodoznawstwo i filozofia przyrody stacjonarne I stopnia, stacjonarne II stopnia
retoryka stosowana stacjonarne I stopnia
naukoznawstwo stacjonarne I stopnia, stacjonarne II stopnia
etyka stacjonarne I stopnia, stacjonarne II stopnia
Wydział Nauk Humanistycznych
filologia angielska stacjonarne i niestacjonarne I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne III stopnia
filologia germańska stacjonarne I stopnia, stacjonarne II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne III stopnia
filologia klasyczna stacjonarne I stopnia, stacjonarne II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne III stopnia
filologia niderlandzka
stacjonarne I stopnia, stacjonarne II stopnia
filologia polska stacjonarne I stopnia, stacjonarne II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne III stopnia
filologia romańska stacjonarne I stopnia, stacjonarne II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne III stopnia
filologia słowiańska (rosyjska lub ukraińska) stacjonarne I stopnia, stacjonarne II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne III stopnia
historia
stacjonarne I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne III stopnia
historia sztuki stacjonarne I stopnia, stacjonarne II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne III stopnia
wiedza o teatrze stacjonarne I stopnia
Nowość od roku akademickiego 2012/2013
edytorstwo
stacjonarne I stopnia
krajoznawstwo i turystyka kulturowa
stacjonarne I stopnia
sinologia
stacjonarne I stopnia
Wydział Nauk Społecznych
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
stacjonarne I stopnia, stacjonarne II stopnia
ekonomia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne II stopnia
pedagogika stacjonarne I stopnia, niestacjonarne I stopnia z zastosowaniem metody e-learningu, stacjonarne i niestacjonarne II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne III stopnia
politologia stacjonarne I stopnia, stacjonarne II stopnia
psychologia stacjonarne jednolite magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne III stopnia
socjologia stacjonarne I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne III stopnia
zarządzanie
stacjonarne I stopnia
Nowość od roku akademickiego 2012/2013
polityka społeczna
stacjonarne I stopnia
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
architektura krajobrazu stacjonarne I stopnia inżynierskie, stacjonarne II stopnia
biotechnologia stacjonarne I stopnia, stacjonarne II stopnia
informatyka stacjonarne I stopnia, stacjonarne II stopnia
matematyka stacjonarne I stopnia, stacjonarne II stopnia
gospodarka przestrzenna
stacjonarne I stopnia
Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim
archeologia stacjonarne I stopnia
ekonomia stacjonarne I stopnia
etnologia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
prawo stacjonarne jednolite magisterskie
stosunki międzynarodowe stacjonarne i niestacjonarne I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne II stopnia
Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli
inżynieria środowiska stacjonarne I stopnia
stacjonarne II stopnia
pedagogika stacjonarne I stopnia,
stacjonarne i niestacjonarne II stopnia
praca socjalna stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
socjologia stacjonarne I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne II stopnia
Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli
ekonomia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne II stopnia
prawo stacjonarne i niestacjonarne jednolite magisterskie
Kolegium MISH
międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne
stacjonarne I stpnia,
stacjonarne II stopnia

Rekrutacja


Zasady postępowania rekrutacyjnego na studia w Katolickim uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2012/2013

Studia I stopnia – licencjacie:

Postępowanie kwalifikacyjne na studia w KUL ma formę konkursu. Kandydat może ubiegać się o przyjęcie na nie więcej niż trzy kierunki studiów, przy czym może podjąć studia tylko na jednym kierunku. Podczas rejestracji należy określić hierarchię wybranych kierunków, to znaczy, na który z nich kandydat chce być przyjęty w pierwszej kolejności, a na który w dalszej.

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest zdanie na maturze pisemnej przedmiotu, wskazanego dla danego kierunku studiów, na wymaganym poziomie, czyli uzyskanie na nim co najmniej 30% punktów.

Przeliczanie punktów procentowych z matury pisemnej (część zewnętrzna)

lato.jpgWyniki przedmiotu zaliczonego na egzaminie maturalnym wyznacza się zgodnie z zasadami:

 • poziom rozszerzony - w procesie rekrutacji wynik jest równy liczbie punktów procentowych uzyskanych z tego poziomu;
 • poziom podstawowy – wynik jest równy liczbie punktów procentowych uzyskanych z tego poziomu pomnożonych przez 0,45.
Zgodnie z przedstawionymi zasadami maksymalny, przeliczony wynik to:
 • za przedmiot zdawany na poziomie rozszerzonym – 100 pkt.
 • za przedmiot zdawany na poziomie podstawowym – 45 pkt.

Wynik procentowy egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego zdanego na poziomie dwujęzycznym jest przeliczany na wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym przez pomnożenie osiągniętego wyniku przez współczynnik 4/3 i zaokrąglenie do pełnego procenta, z zastrzeżeniem, że maksymalny wynik końcowy nie może przekroczyć 100%.

Laureat lub finalista zwolniony z całości albo z elementu składowego postępowania kwalifikacyjnego, otrzymuje z całości albo z elementów tego postępowania 100 punktów.

Obliczanie wyników końcowych:

W przypadku niektórych kierunków poszczególne przedmioty liczone w konkursie świadectw mają niejednakową wagę. Informacja o tym, jaką wagę mają poszczególne przedmioty, znajduje się w opisie warunków rekrutacji na dany kierunek. Jest to informacja o tym, jaką część wyniku końcowego stanowi wynik z danego przedmiotu.

Przykład:

na kierunek prawo punktowane są następujące przedmioty:

 • historia lub wiedza o społeczeństwie, lub matematyka lub filozofia (50% wyniku końcowego); w przypadku zaliczenia więcej niż jednego z wymienionych przedmiotów, punktowany jest ten, z którego kandydat uzyskał najlepszy wynik ;
 • język polski (25% wyniku końcowego)
 • język obcy nowożytny (25% wyniku końcowego).

Wyniki z obu przedmiotów, po przeliczeniu, z uwzględnieniem poziomu matury, przeliczane są według wag, czyli w przypadku prawa wynik z najlepiej zdanego przedmiotu z listy do wyboru mnoży się przez 50%, wynik z języka polskiego mnoży się przez 25%, a wynik z języka obcego przez 25%. Tak przeliczone wyniki sumuje się, co daje wynik końcowy. Oblicza się go z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

Rejestracja

Aby zostać kandydatem na studia, trzeba zarejestrować się w serwisie rekrutacyjnym „dla kandydatów” na stronie internetowej KUL i wnieść opłatę rekrutacyjną.

Szczegóły na temat rejestracji i postępowania rekrutacyjnego dostępne są na stronie: www.kul.pl/kandydat

Studia II stopnia - magisterskie:

Postępowanie kwalifikacyjne na studia w KUL ma formę konkursu. Kandydat może ubiegać się o przyjęcie na nie więcej niż trzy kierunki studiów, przy czym może podjąć studia tylko na jednym kierunku. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na dwa lub trzy kierunki studiów określa hierarchię kierunków, wskazując na który z nich chce zostać przyjęty w pierwszej kolejności.

Warunkiem dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego jest:

 • rejestracja kandydata w serwisie www.kul.pl/kandydat ;
 • wniesienie opłaty rekrutacyjnej; przez wniesienie opłaty rozumie się zaksięgowanie należności na rachunku bankowym KUL (dotyczy kandydatów, którzy nie ukończyli studiów I stopnia w KUL);
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub zaświadczenia o ukończeniu studiów z informacją o ocenie na dyplomie;
 • złożenie kwestionariusza zgłoszeniowego wydrukowanego ze strony http://rekrut.kul.lublin.pl
 • złożenie zaświadczenia o średniej ocen uzyskanych podczas studiów I stopnia - dotyczy wybranych kierunków.
Informacje na temat dokumentów oraz sposobu ich składania znajdują się na stronie www.kul.pl/kandydat w zakładce „zasady rekrutacji”.

Informacja rekrutacyjna:
Dział Toku Studiów
Al. Racławickie 14, 20 – 950 Lublin
Gmach Główny, pok. GG – 137 (I piętro)
tel.: 81 445 41 37, 74
Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
www.kul.pl/kandydat
Informacja dla studentów niepełnosprawnych:
Kandydatów niepełnosprawnych prosimy o kontakt z Pełnomocnikiem Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych. Można u niego uzyskać informacje o tym, czy dana niepełnosprawność pozwoli studiować na wybranym kierunku, na jaką pomoc można liczyć podczas egzaminów wstępnych, jakie są warunki bytowe i możliwości Uczelni wspierania studentów niepełnosprawnych.

Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
Collegium Jana Pawła II, pok. C – 206 (II piętro)
tel. 81 445 32 03
Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
www.kul.pl/niepelnosprawni


Wstecz
Generated in 1.08135 Seconds