Przejdź do treści

studia

Nawigacja: START arrow Uczelnie arrow Wyszukiwarka  Kierunek studiów  medyczno-farmaceutyczne  pielęgniarstwo 
Przejdź do treści
Tryb wyświetlania : [wg wybranej kategorii] | pogrupowane alfabetycznie | pogrupowane wg kategorii | alfabetycznie (nie pogrupowane)
 
 Wyszukiwarka  Kierunek studiów  medyczno-farmaceutyczne  pielęgniarstwo 
<<  start < poprz. [1] 2 3 nast.  > koniec >>
Pozycje :: : 1 - 30 z 81
Kierunek studiów / medyczno-farmaceutyczne / pielęgniarstwo 
studia medyczno-farmaceutyczne, kierunek: PIELĘGNIARSTWO

PODYSKUTUJ NA FORUM


OGÓLNIE


Ogólnie

Studia pielęgniarskie są dwustopniowe. Można poprzestać na licencjacie. Na studia uzupełniające magisterskie zdaje się egzamin. Po ich ukończeniu uzyskuje się tytuł magistra pielęgniarstwa.

Absolwent pielęgniarstwa to osoba odpowiedzialna, wrażliwa na ludzkie cierpienie, odporna na stres, umiejąca sobie radzić i podejmować właściwe decyzje w sytuacjach ekstremalnych, wykazująca łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, z dużą dozą życzliwości, ciepła i zrozumienia dla problemów swoich podopiecznych, posiadająca szeroką wiedzę medyczną, społeczną i specjalistyczną.

Absolwent posiada wiedzę ogólną z obszaru nauk medycznych oraz wiedzę szczegółową z zakresu pielęgniarstwa.

Absolwent posiada umiejętności:

 • korzystania z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki,
 • udzielania świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom,
 • posługiwania się zaawansowaną wiedzą z obszaru nauk medycznych i pielęgniarstwa,
 • sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad chorym, niepełnosprawnym i umierającym,
 • organizowania i nadzorowania opieki pielęgniarskiej,
 • nawiązywania współpracy z członkami zespołu w zakresie doskonalenia jakości opieki,
 • komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy,
 • organizowania pracy własnej,
 • inicjowania i wspierania działań społeczności lokalnej na rzecz zdrowia,
 • prowadzenia edukacji prozdrowotnej,
 • wdrażania nowych metod, technik i rozwiązań organizacyjnych,
 • identyfikowania obszarów podejmowania badań i uczestniczenia w badaniach.
Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu pielęgniarstwa.

STUDIA – W SKRÓCIE


Co będziesz studiować?

filozofia i podstawy etyki, anatomia, fizjologia, biochemia, genetyka, patomorfologia i patofizjologia, mikrobiologia z podstawami parazytologii, zdrowie publiczne, farmakologia, psychologia, socjologia, pedagogika, podstawy pielęgniarstwa, promocja zdrowia, podstawowa opieka zdrowotna, pielęgniarstwo, środowiskowo-rodzinne, położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne, pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, interna i pielęgniarstwo internistyczne, geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne, chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne, intensywna opieka medyczna i pielęgniarstwo w stanach zagrożenia życia, psychiatria, pielęgniarstwo psychiatryczne, neurologia, pielęgniarstwo neurologiczne, rehabilitacja i pielęgnowanie osób niepełnosprawnych, psychoterapia, nowoczesne techniki diagnostyczne, teoria pielęgniarstwa, pielęgniarstwo europejskie, intensywna terapia i pielęgniarstwo w intensywnej opiece medycznej, pielęgniarstwo specjalistyczne, zarządzanie w pielęgniarstwie;

szczegółowe treści programowe
obciążenie godzinowe
praktyki

zobacz


JAKA UCZELNIA?


Gdzie można studiować pielęgniarstwo:

JAKA PRACA?


Perspektywy pracy

Zapotrzebowanie na pielęgniarki jest bardzo duże – zwłaszcza, że wiele osób decyduje się teraz na wyjazd za granicę. Pracę można rozpocząć już po ukończeniu studiów licencjackich - po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu pielęgniarki.
Można być zatrudnionym w:
 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym w:
 • szpitalach,
 • zakładach podstawowej opieki zdrowotnej,
 • placówkach nauczania i wychowania,
 • ośrodkach służby medycyny,
 • zakładach pielęgnacyjno – opiekuńczych i opiekuńczo – leczniczych,
 • ośrodkach opieki paliatywno – hospicyjnej,
 • jednostkach systemu ratownictwa medycznego,
 • sanatoriach,
 • administracji państwowej i samorządowej,
 • szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie z rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli).Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Gold Bookmark 
ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa
tel. 34 378 41 00, 34 378 42 22

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu Gold Bookmark  ul. Zamkowa 4, 58-300 Wałbrzych
tel. 74 641 92 03, 74 641 92 04, fax 74 641 92 02

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku Gold Bookmark 
Al. Kilińskiego 12, 09-402 Płock
tel. 24 366 41 00, 24 366 41 49, 24 366 41 50, fax 24 366 41 48

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Gold Bookmark 
ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
tel. 12 633 63 77, 12 663 14 01

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Gold Bookmark 
ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń            
tel. 56 642 36, 56 611 48 74

Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu Bronze Bookmark 
ul. Fredry 10, 61-701 Poznań
tel. 61 854 60 00, fax 61 852 04 55

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Bronze Bookmark  ul. Krakowska 9, 15-875 Białystok
tel. 85 74 99 440, fax 85 74 99 441
  Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi ul. Rewolucji 1905 r. 64, 90-222 Łódź
tel. 42 63 15 800, 801
  Akademia Polonijna w Częstochowie ul. Pułaskiego 4/6, 42-200 Częstochowa
tel. 34 36 84 226, fax 34 36 84 245
  Akademia Pomorska w Słupsku
ul. Arciszewskiego 22, 76-200 Słupsk
tel. 59 840 53 28, 59 840 54 65, fax 59 840 54 75
  Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej
ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała
tel. 33 827 93 49 lub 50
  Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ul. Marymoncka 34, 00-968 Warszawa
tel.022 834 54 08, 22 834 04 31 w. 548
  Beskidzka Wyższa Szkoła Umiejętności w Żywcu ul. Grunwaldzka 5, 34-300 Żywiec
tel. 33 861 00 52 do 53
  Collegim Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 13-15, 85-067 Bydgoszcz
tel. 52 585 33 00, fax 52 585 33 08
  Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach ul. Sokołowska 172, 08-110 Siedlce
tel. 25 632 03 87, 25 632 03 88
  Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ul. św. Anny 12, 31-008 Kraków
tel. 12 422 04 11
  Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna ul. Lotnicza 2, 82-300 Elbląg
tel. 55 239 38 02, fax 55 239 38 01
  Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A, 80-210 Gdańsk
tel.  58 349 11 11
  Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ul. Lwówecka 18, 58-503 Jelenia Góra 5
tel. 75 645 33 00, fax 75 645 33 10
  Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie ul. Dworcowa 7, 84-200 Wejherowo
tel. 58 672 25 50
  Krakowska Akademia im. A. Frycza-Modrzewskiego ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
tel. 12 292 74 00, 12 433 99 01/00
  Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu ul. Nowowiejska 69, 50-340 Wrocław
tel. 71 322 15 48, 71 786 83 27, 71 786 83 28
  Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu ul. Katowicka 68, 45-060 Opole
tel. 77 441 08 82, fax 77 442 35 25
  Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska
tel. 83 342 65 30, fax 83 342 65 31
  Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży ul. Akademicka 14, 18-400 Łomża
tel. 86 215 59 53, 86 215 59 59, fax 86 215 66 01
  Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław
tel. 16 624 40 64, fax 16 624 46 50, tel./fax 16 624 46 40
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 38, 62-200 Gniezno
tel. 61 424 29 42 wew. 25
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J. A. Komeńskiego w Lesznie ul. Mickiewicza 5, 64-100 Leszno
tel. 65 529 60 84, fax 65 529 60 82
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok
tel. 13 46 55 954, fax 13 46 55 959
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. E. F. Szczepanika w Suwałkach ul. Teofila Noniewicza 10, 16-400 Suwałki
tel. 87 562 84 29, fax 87 562 84 30
  Do góry
<<  start < poprz. [1] 2 3 nast.  > koniec >>
Pozycje :: : 1 - 30 z 81
Generated in 1.51186 Seconds