Przejdź do treści

studia

Przejdź do treści
 Wyszukiwarka  Województwo  śląskie  państwowe 
Dane szczegółowe
Politechnika Śląska w Gliwicach Gold Bookmark 
ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice
tel. 32 237 17 58
www.polsl.pl
Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

O Uczelni


polsl_budynek.jpg

Politechnika Śląska to uczelnia o blisko 70-letniej tradycji, jedna z największych w Polsce i najstarsza wyższa szkoła techniczna w regionie, która z sukcesem wypełnia swoją misję edukacyjną, badawczą i wychowawczą.

Na 50 kierunkach studiów obejmujących cały zakres działalności inżynierskiej, Politechnika Śląska kształci obecnie blisko 27 tysięcy studentów. Jedenaście z piętnastu wydziałów uczelni znajduje się w Gliwicach, dwa w Katowicach i dwa w Zabrzu. Politechnika Śląska prowadzi również zajęcia dydaktyczne w Dąbrowie Górniczej, Rybniku i Tychach, dzięki czemu obejmuje swoim naukowo-dydaktycznym oddziaływaniem cały obszar Górnego Śląska.

W porównaniu z rokiem ubiegłym w ofercie edukacyjnej Politechniki Śląskiej na rok akademicki 2014/2015 znalazły się trzy nowe kierunki studiów – teleinformatyka na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki, energetyka na Wydziale Elektrycznym oraz informatyka przemysłowa (profil praktyczny) na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, a także trzy specjalności – aplikacje napędowe na Wydziale Mechanicznym Technologicznym oraz zarządzanie hotelem i zarządzanie obiektem hotelarskim na Wydziale Organizacji i Zarządzania.

Uczelnia prowadzi studia inżynierskie i licencjackie I stopnia, magisterskie na kierunkach technicznych i nietechnicznych, podyplomowe, doktoranckie oraz kursy doszkalające. Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym oraz niestacjonarnym – w zależności od kierunku – zaocznym bądź wieczorowym. Warto zwrócić uwagę, że w ofercie edukacyjnej Politechniki Śląskiej znajdują się nie tylko kierunki techniczne. Na uczelni można studiować również administrację, socjologię czy zarządzanie, podobnie jak filologię (angielską, francuską bądź włoską) czy pedagogikę. Na sześciu kierunkach istnieje możliwość studiowania w języku angielskim. Uczelnia umożliwia także wyjazd  oraz zagranicznego wyjazdu stypendialnego do jednej z ponad dwustu szkół wyższych na całym świecie.

Do tej pory Politechnika Śląska wypromowała ponad 169 tysięcy inżynierów, nadała ponad 4,5 tysiąca tytułów doktorskich oraz 782 habilitacje. Absolwenci szkoły należącej do ścisłej czołówki polskich uczelni technicznych często zajmują stanowiska kierownicze, dyrektorskie oraz wysokie pozycje w koncernach przemysłowych. Według raportu firmy Sedlak&Sedlak co 12 prezes w Polsce ukończył Politechnikę Śląską. W rankingu tygodnika „Wprost” uczelnia znajduje się natomiast na czwartym miejscu wśród szkół wyższych, których absolwenci są najbardziej poszukiwani przez pracodawców. Silną pozycję placówki potwierdzają nie tylko wysokie miejsca w rankingach, ale także dorobek naukowy i dydaktyczny zatrudnionych w niej wybitnych specjalistów oraz liczne sukcesy na arenie krajowej i międzynarodowej.

Oferta edukacyjna


KIERUNKI STUDIÓW OFEROWANE PRZEZ POLITECHNIKĘ ŚLĄSKĄ
Architektura i urbanistyka (S I i II, NW I i II)
Architektura wnętrz (S I i II, NW II)
Automatyka i robotyka (S I i II, NZ I i II)
Automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka (w jęz. angielskim, S I i II)
Biotechnologia (S I i II)
Elektronika i telekomunikacja (S I i II, NZ I i II)
Informatyka (S I i II, NZ I i II)
Teleinformatyka (S I i II)
Budownictwo (w jęz. polskim lub w jęz. angielskim, S I i II, NZ I i II)
Biotechnologia (S I i II)
Chemia (S I i II)
Inżynieria chemiczna i procesowa (S I i II)
Technologia chemiczna (S I i II)
Technologia i inżynieria chemiczna (w jęz. angielskim, S I i II)
Elektronika i telekomunikacja (w jęz. polskim lub w jęz. angielskim, S I i II, NZ I i II)
Elektrotechnika (w jęz. polskim lub w jęz. angielskim, S I i II, NZ I i II, NW II)
Energetyka (S I, NZ I)
Informatyka (S I, NZ I)
Mechatronika (S I i II, NZ I i II)
Wydział Górnictwa i Geologii
Górnictwo i geologia (S I i II, NZ I i II)
Inżynieria bezpieczeństwa (S I i II, NZ I i II)
Wydział Inżynierii Biomedycznej
Inżynieria biomedyczna (S I i II, NZ I i II)
Informatyka przemysłowa - profil ogólnoakademicki (S I i II, NW I i II)
Informatyka przemysłowa - profil praktyczny (S I i II, NW I i II)
Inżynieria materiałowa (S I i II, NW II)
Metalurgia (S I i II)
Zarządzanie i inżynieria produkcji (S I i II, NZ I, NW II)
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki 
Biotechnologia (S I i II)
Energetyka (w jęz. polskim lub w jęz. angielskim, S I i II, NZ I i II)
Inżynieria bezpieczeństwa (S I)
Inżynieria środowiska (S I i II, NZ I, NW II)
Mechanika i budowa maszyn (S I i II)
Ochrona środowiska (S I i II)
Wydział Matematyki Stosowanej
Matematyka (S I i II, NZ I i II)
Informatyka (S I)
Automatyka i robotyka (S I i II, NZ I i II)
Informatyka stosowana z komputerową nauką o materiałach
(S I i II, NZ I i II)
Inżynieria materiałowa
(S I i II, NZ I i II)
Mechanika i budowa maszyn
(S I i II, NZ I i II)
Mechatronika
(S I i II, NZ I i II)
Nanotechnologia i technologie procesów materiałowych
(S I i II, NZ I i II)
Zarządzanie i inżynieria produkcji
(S I i II, NZ I i II)
Administracja (S I, NZ I)
Logistka
(S I i II, NZ I i II)
Socjologia
(S I i II, NZ I i II)
Zarządzanie
(S I i II, NZ I i II)
Zarządzanie i inżynieria produkcji
(S I i II, NZ I i II)
Wydział Transportu
Transport (S I i II, NZ I i II)
Filologia (S I, NZ I, NW I)
specjalności:
  • język angielski
  • język francuski
  • język włoski
Kolegium Pedagogiczne
Pedagogika (S I, NZ I)
specjalności:
  • pedagogika rewalidacyjna z informatyką w kształceniu specjalnym w zakresie oligofrenopedagogiki
  • pedagogika rewalidacyjna z informatyką w kształceniu specjalnym w zakresie surdopedagogiki
  • edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z pedagogiką specjalną
  • terapia pedagogiczna z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka
Legenda:
S – studia stacjonarne (dzienne)
NZ – studia niestacjonarne zaoczne
NW – studia niestacjonarne wieczorowe
I – studia pierwszego stopnia
II – studia drugiego stopnia

Życie studenckie


Na Politechnice Śląskiej prężnie działa Samorząd Studencki, który wspiera studentów radą i pomocą, jednocześnie organizując liczne imprezy, takie jak przeglądy kapel i kabaretów studenckich, bale okolicznościowe, rajdy, festiwale muzyczne i filmowe czy koncerty. Co roku w maju odbywają się w Gliwicach juwenalia Politechniki Śląskiej, czyli IGRY. Program trwającej blisko tydzień imprezy wypełniony jest licznymi koncertami, pokazami filmowymi, konkursami i wspólnym biesiadowaniem do białego rana.

pol_sl_kola_naukowe.jpg

Na uczelni działa ponad sto kół naukowych, realizujących ambitne, często interdyscyplinarne, międzywydziałowe projekty. Do najbardziej znanych i utytułowanych – zarówno w kraju, jak i za granicą – należą Międzywydziałowe Koło Naukowe Bezzałogowych Obiektów Latających HIGH FLYERS oraz Silesian Greenpower – zespół zrzeszający studentów trzech wydziałów Politechniki Śląskiej, będących konstruktorami bolidów elektrycznych bijących rekordy prędkości na torach Formuły 1.

O pozanaukowy rozwój studentów dbają działające na uczelni organizacje i agendy studenckie oferujące wiele ciekawych inicjatyw – spotkań, imprez i konkursów tematycznych czy szkoleń. Studenci pragnący rozwijać swoje talenty artystyczne mogą przyłączyć się do Zespołu Tańca Politechniki Śląskiej „Dąbrowiacy”, Akademickiego Teatru „Remont”, chóru czy Akademickiego Zespołu Muzycznego.

Jednocześnie gliwicka uczelnia jest jedną z najbardziej usportowionych szkół wyższych w kraju. Jej studenci mają możliwość rozwijania swoich umiejętności i pasji w blisko 30 sekcjach sportowych prowadzonych przez nauczycieli Ośrodka Sportu.

Studenci spoza Gliwic mogą liczyć na zakwaterowanie w jednym z 13 domów akademickich. Zlokalizowane w Gliwicach, Katowicach, Zabrzu i Rybniku akademiki zajmują wysokie miejsca w rankingach domów studenckich. Łącznie dysponują 3500 miejscami w jedno-, dwu- i trzyosobowych pokojach o podwyższonym i wysokim standardzie. Do dyspozycji studentów pozostają dwie stołówki z Gliwicach, gdzie za niewielkie pieniądze można smacznie najeść się do syta. Studenci objęci ubezpieczeniem zdrowotnym mogą nieodpłatnie korzystać z opieki medycznej. Osoby w trudnej sytuacji materialnej mogą liczyć natomiast na stypendia socjalne. Dla najpilniejszych przewidziane są stypendia rektora za najlepsze wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, artystyczne oraz za wysokie wyniki w sporcie. Dofinansowanie przewidziane jest również dla osób niepełnosprawnych, do potrzeb których Politechnika Śląska na bieżąco dostosowuje zarówno możliwości lokalowe, jak i ofertę edukacyjną. Studenci mogą korzystać m.in. z tablic interaktywnych, urządzeń do prezentacji grafiki dotykowej, a także z systemów, które pozwalają na bezprzewodową transmisję głosu wykładowcy bezpośrednio do odbiornika współpracującego ze słuchawkami lub aparatem słuchowym. Nie bez powodu Politechnika Śląska otrzymała bowiem wyróżnienie „Uczelnia przyjazna studentom” przyznawane przez Parlament Studentów RP.

Kontakt

Politechnika Śląska

ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice

tel. 32 237 17 58, 32 237 19 87, 32 237 23 62

Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

www.polsl.pl

Rekrutacja: www.rekrutacja.polsl.pl

Facebook: https://www.facebook.com/PolitechnikaSlaska

YouTube: http://www.youtube.com/user/PolitechnikaSlaska

Twitter: https://twitter.com/Politechnika


Wstecz
Generated in 1.05420 Seconds