Przejdź do treści

studia

Nawigacja: START
Przejdź do treści

Zasady rekrutacji 2016/2017

projekty ue

NewsletterWiadomość HTML?

Mediacja międzykulturowa - nowość na Uniwersytecie Szczecińskim Utwórz PDF Drukuj
Autor: Marta Chmielewska, Uniwersytet Szczeciński   
18.06.2012.

Uniwersytet SzczecińskiCzy możliwa jest rozmowa w kilku językach naraz? Co różni grupy etniczne nie tylko w Europie? Czy istnieją zasady multikulturowej polemiki? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz, studiując na mediacji międzykulturowej. Nowatorski kierunek na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego to wyzwanie dla tych, którzy nie boją się żadnego sporu. W rodzinie, w sejmie, na pograniczu.

W roku akademickim 2012/2013 na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego rusza nowatorski kierunek stacjonarnych trzyletnich studiów licencjackich mediacja międzykulturowa. To propozycja dla tych, którzy chcieliby przygotować się do zawodu mediatora. Jest to jedyna tego typu akademicka oferta edukacyjna w Polsce.

Mediator jest neutralnym pośrednikiem w sporze: nie faworyzuje żadnej ze stron i nie sugeruje konkretnych rozwiązań, lecz dba o dobrą atmosferę dyskusji i pomaga jej uczestnikom w zrozumiałym przedstawieniu stanowisk i argumentów. Potrzeba mediacji pojawia się tam, gdzie dochodzi do konfrontacji odmiennych kultur, tradycji i obyczajowości.

Dlatego w programie nowych studiów znajdują się, między innymi:
  • warsztaty z mediacji i argumentacji,
  • praktyczne zajęcia z komunikacji międzykulturowej,
  • wykłady o współczesnej kulturze, ekologii, społeczeństwie informacyjnym i religiach świata.

Program nowego kierunku stanowi realizację postulatów strategii „Europa 2020” ogłoszonej przez Radę Europejską: budowy społeczeństwa opartego na wiedzy i stworzenia spójnych zasobów ludzkich dla wielonarodowej gospodarki Unii Europejskiej. Bierze również pod uwagę specyfikę rynku pracy na Pomorzu Zachodnim.

Wiele organizacji z tego regionu uczestniczy w programach współpracy z analogicznymi instytucjami z Niemiec, Szwecji, Danii, Litwy czy Rosji. Tymczasem społeczności tych krajów różnią się pod względem doświadczeń historycznych, poziomu rozwoju gospodarczego, obrządków religijnych, poziomu sekularyzacji oraz obyczajowości. Polskie społeczeństwo również staje się coraz bardziej zróżnicowane.

Mediator, otwarty na wszelkie formy odmienności kulturowej, sprawdzi się w profesjach związanych z przekazywaniem informacji, komunikacją społeczną i kulturową oraz organizacją współpracy ― w tym współpracy międzyregionalnej ― w wielu dziedzinach gospodarki i kultury.

Więcej informacji znajduje się na stronie Uniwersytetu Szczecińskiego

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Generated in 1.07541 Seconds