Przejdź do treści

studia

Nawigacja: START arrow Rekrutacja arrow Progi punktowe - rekrutacja 2009/2010
Przejdź do treści

Zasady rekrutacji 2016/2017

projekty ue
Progi punktowe - rekrutacja 2009/2010 Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Karol   
11.02.2010.

Na forum serwisu zadajecie wiele pytań dotyczących progów (limitów) punktowych. Aby rozwiać choć część waszych wątpliwości, prezentujemy listę progów punktowych dla rekrutacji 2009/2010.

Co to są progi pukntowe i jak są ustalane?

Progi punktowe nie są ustalane z góry, przed rekrutacją, lecz są zależne od poziomu kandydatów ubiegających się na studia. Przed procesem rekrutacji znana jest tylko maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać podczas rekrutacji oraz ilość miejsc. Natomiast próg (limit) punktowy, to liczba punktów uzyskana przez kandydata zakwalifikowanego na ostatnie wolne miejsce, inaczej najmniejsza liczba punktów, z którą kandydat zakwalifikował się na studia. Jest on znany dopiero po zakończeniu rekrutacji. W związku z tym progi punktowe z tego roku mogą różnić się od progów, które będą obowiązywać w roku przyszłym.

Nie sposób nie zauważyć, jak duże są rozbieżności w progach punktowych na poszczególne kierunki na różnych uczelniach. Wynika to z faktu, że każda uczelnia ustala własne zasady rekrutacji. Na wysokość progu punktowego wpływają takie czynniki jak m.in. przeliczniki rekrutacyjne i ilość branych pod uwagę przedmiotów maturalnych. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, zapraszamy do zapoznania się z artykułem Przewodnik kandydata, czyli wszystko co powinniście wiedzieć o rekrutacji na studia.

W naszym zestawieniu braliśmy pod uwagę próg punktowy dla ostatniej tury rekrutacji (np. na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu) lub najniższy próg przyjęty dla danej rekrutacji (jak w przypadku SGGW w Warszawie, gdzie prowadzona jest rekrutacja ciągła i co tydzień ogłaszane są kolejne listy przyjętych). Niektóre uczelnie realizują dany kierunek na kilku wydziałach - wówczas progi punktowe dla jednego kierunku i jedej uczelni mogą być różne (np. automatyka i robotyka na Politechnice Warszawskiej).

Lista którą prezentujemy, dotyczy wyłącznie studiów stacjonarnych I stopnia i studiów jednolitych magisterskich. Lista kierunków i uczelni nie jest pełna - nie wszystkie uczelnie publikują listy z progami punktowymi, tłumacząc to faktem, że zasady rekrutacji zmieniają się rokrocznie i nie będą przydatne przyszłym kandydatom na studia.

Progi punktowe obowiązujące na poszczególne kierunki medyczne w roku 2009 znajdziecie tutaj.

Politechnika Warszawska - 100
Uniwersytet Gdański - 70,04
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego - 56,40/100
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 38,7
Uniwersytet Gdański - 98,50
Uniwersytet Gdański - 62,80
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego - 58,00/100
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 246

Politechnika Gdańska - 54+58,56/100+100
Politechnika Krakowska - 127,0
Politechnika Wrocławska - 656
Politechnika Krakowska - 118,5
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - 124

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - wszyscy przyjęci w II naborze
Akademia Górniczo-Hutnicza:
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki - 930
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki - 718
Politechnika Gdańska - 35,96/100
Politechnika Krakowska - 126
Politechnika Warszawska:
Wydział Elektryczny - 142
Wydział Inżynierii Produkcji - 85
Politechnika Wrocławska:
Wydział Elektroniki - 341,1
Wydział Elektryczny - 60,8
Wydział Mechaniczny - 364,3
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 32
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - 58
Uniwersytet Gdański - 39,05
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego - 58,06/100
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 36,3
Politechnika Gdańska - 74,61/100
Politechnika Warszawska -132
Politechnika Wrocławska - 206,3
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - 160
Uniwersytet Gdański/GUMed - 150,00
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 63
Akademia Górniczo-Hutnicza - 840
Politechnika Gdańska - 66,28/100
Politechnika Krakowska:
Wydział Inżynierii Lądowej - 150
Wydział Inżynierii Środowiska - 114
Politechnika Warszawska - 173
Politechnika Wrocławska - 425,6
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - 67
Politechnika Gdańska - 53,71/100
Politechnika Wrocławska - 171,7
Uniwersytet Gdański - 49,43
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 0
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - 78
Uniwersytet Gdański - 93,60
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 62
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 70,2
Akademia Górniczo-Hutnicza - 150
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - 73
Akademia Ekonomiczna w Katowicach- 107/200
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - 170
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - 113,4/200
Uniwersytet Gdański - 58,20
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 43,2
Akademia Górniczo-Hutnicza - 800
Politechnika Wrocławska - 0
Politechnika Gdańska - 32,40/100
Akademia Górniczo-Hutnicza - 500
Politechnika Gdańska - 0
Politechnika Krakowska -40
Politechnika Wrocławska - 25,9
Akademia Górniczo-Hutnicza - 500
Politechnika Gdańska:
Wydział Elektrotechniki i Automatyki - 6,25/100
Wydział Mechaniczny - 5,85/100
Politechnika Krakowska:
Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej - 40
Wydział Mechaniczny - 40
Politechnika Wrocławska - 197,7
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 30
Politechnika Gdańska - 53,40/100
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego - 68,48/100
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - wszyscy kandydaci w II naborze
Uniwersytet Gdański - 102,50
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 71,8
Uniwersytet Gdański - 64,80
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu  - 0
Uniwersytet Gdański  - 41,65
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 0
Uniwersytet Gdański  - 34,80
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 0
Uniwersytet Gdański - 68,20
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 50,7; 43,6
Uniwersytet Gdański - 65,00
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego - 59,80/100
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - wszyscy kandydaci w II naborze
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 63,5
Uniwersytet Gdański - 62,70
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego - 46,34/100
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - wszyscy kandydaci w II naborze
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - 76
Akademia Ekonomiczna w Katowicach - 111/200
Uniwersytet Ekonomiczny w  Poznaniu:
Wydział Ekonomii - 172
Wydział Zarządzania - 166
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu:
Wydział Nauk Ekonomicznych - 123/200
Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów - 120/200
Uniwersytet Gdański - 76,80
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 54,6
Politechnika Wrocławska - 0
Uniwersytet Gdański - 24,60
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - wszyscy kandydaci w II naborze
Akademia Górniczo-Hutnicza - 350
Politechnika Gdańska - 0
Politechnika Krakowska - 30
Politechnika Warszawska - 94
Politechnika Wrocławska - 0
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - wszyscy kandydaci w II naborze
Akademia Górniczo-Hutnicza - 500

Akademia Górniczo-Hutnicza - 853
Politechnika Gdańska - 76,75/100
Politechnika Warszawska - 144
Akademia Górniczo-Hutnicza - 660
Uniwersytet Gdański  - 49,45
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 50,3
Uniwersytet Gdański  - 43,30
Politechnika Warszawska - 171
Politechnika Wrocławska - 338,2
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - 135
Akademia Ekonomiczna w Katowicach - 108/200
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - 164
Uniwersytet Gdański - 79,05
Akademia Górniczo-Hutnicza:
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii - 160
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska - 280
Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu - 200
Politechnika Wrocławska - 94
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 68,9
Uniwersytet Gdański - 59,50
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego - 56,60/100
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu  - wszyscy kandydaci w II naborze
Uniwersytet Gdański - 80,60
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego - 71,00/100
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 58
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - wszyscy kandydaci w II naborze
Akademia Górniczo-Hutnicza - 910
Politechnika Gdańska - 46,98/100
Politechnika Krakowska:
Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej - 70
Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Stosowanej - 80
Wydział Mechaniczny - 88
Politechnika Warszawska:
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych - 187
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych - 186
Politechnika Wrocławska:
Wydział Elektroniki - 285,4
Wydział  Informatyki i Zarządzania - 158
Wydział Podstawowych Problemów Techniki - 0
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - 40
Uniwersytet Gdański - 12,80
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego - 29,86/100
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - wszyscy kandydaci w II naborze
Akademia Górniczo-Hutnicza - 585
Politechnika Gdańska - 43,35/100
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - 40
Akademia Ekonomiczna w Katowicach - 96/200
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - 103
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - 80/200
Uniwersytet Gdański - 12,60
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego - 44,48/100
Akademia Górniczo-Hutnicza:
Wydział Metali i Informatyki Przemysłowej - 350
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki - 890
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska - 500
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej - 650
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 38,4
Akademia Górniczo-Hutnicza - 820

Politechnika Krakowska - 48
Akademia Górniczo-Hutnicza - 854
Politechnika Gdańska - 56,75/100
Politechnika Krakowska - 156
Politechnika Warszawska
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych - 152
Wydział Mechatroniki - 152
Politechnika Wrocławska - 167,4
Politechnika Krakowska - 140
Politechnika Warszawska - 84
Politechnika Wrocławska - 78,1
Akademia Górniczo-Hutnicza:
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej - 150
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki - 313
Wydział Metali Nieżelaznych -190
Politechnika Gdańska:
Wydział Chemiczny - 41,15/100
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej - 7,95/100
Wydział Mechaniczny - 0
Politechnika Krakowska - 40
Politechnika Warszawska - 92
Politechnika Wrocławska - 0
Politechnika Gdańska - 54,75
Akademia Górniczo-Hutnicza - 360
Akademia Górniczo-Hutnicza:
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii - 476
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska - 634
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska - 530
Politechnika Gdańska - 54,58/100
Politechnika Krakowska - 130
Politechnika Warszawska - 85
Politechnika Wrocławska - 257,9
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - 50
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego - 38,12/100

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - wszyscy kandydaci w II naborze
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 77
Uniwersytet Gdański - 78,00
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego - 59,20/100
Akademia Górniczo-Hutnicza - 647
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 56
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - 37,8
Uniwersytet Gdański - 95,20
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - 74,6
Akademia Ekonomiczna w Katowicach - 115/200
Uniwersytet Gdański - 72,60
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - wszyscy kandydaci w II naborze
Akademia Górniczo-Hutnicza - 636
Politechnika Gdańska - 39,81/100
Politechnika Krakowska - 65
Politechnika Warszawska - 143
Politechnika Wrocławska - 159,75
Uniwersytet Gdański - 8,20
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego - 16,86/100
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 31,2
Uniwersytet Gdański - 46,40
Akademia Górniczo-Hutnicza - 330
Politechnika Gdańska - 22,60/100
Politechnika Krakowska - 40
Politechnika Warszawska - 80
Politechnika Wrocławska:
Wydział Mechaniczno-Energetyczny - 60
Wydział Mechaniczny - 264
Akademia Górniczo-Hutnicza - 700
Politechnika Gdańska - 52,00/100
Politechnika Wrocławska - 374,2
Akademia Górniczo-Hutnicza:
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej - 150
Wydział Odlewnictwa - 150
Wydział Metali Nieżelaznych - 230
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - 136,6/200
Akademia Ekonomiczna w Katowicach - 108/200
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - 163
Uniwersytet Gdański - 75,50
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - wszyscy kandydaci w II naborze
Uniwersytet Gdański - 32,60
Politechnika Gdańska - 0
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 41,5
Akademia Górniczo-Hutnicza - 600
Politechnika Gdańska - 0
Politechnika Krakowska - 114
Politechnika Warszawska - 64
Politechnika Wrocławska - 164,8
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - 86,2
Uniwersytet Gdański  - 4,95
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego - 51,54/100
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 39,7
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - 47
Politechnika Warszawska - 0
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - 79,19
Uniwersytet Gdański:
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza - 70,10
Animacja społeczna - 72,00
Pedagogika resocjalizacyjna - 80,30
Edukacja niepełnosprawnych intelektualnie z terapią indywidualną - 71,30
Wczesna edukacja z jęz. ang. - 88,50
Wczesna edukacja z logopedią - 71,80
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego - 52,44/100
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 47,65
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 38,7
Uniwersytet Gdański - 68,90
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego - 65,24/100
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 39,25
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - 160
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - wszyscy kandydaci w II naborze
Uniwersytet Gdański - 67,00
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - wszyscy kandydaci w II naborze
Uniwersytet Gdański - 93,30
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego - 69,08/100
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 57,1

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego - 69,20/100
Uniwersytet Gdański 93,25
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - wszyscy
Uniwersytet Gdański - 60,75
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - wszyscy kandydaci w II naborze
Uniwersytet Gdański  - 113,30

Uniwersytet Gdański - 64,40
Akademia Górniczo-Hutnicza - 686
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - 119
Uniwersytet Gdański - 85,20
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego - 64,10/100
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 46,5
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego - 66,08/100
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 47,75
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - wszyscy
Akademia Górniczo-Hutnicza:
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki - 355
Wydział Energetyki i Paliw - 349
Politechnika Gdańska - 54,83/100
Politechnika Krakowska - 90
Politechnika Warszawska - 95
Politechnika Wrocławska - 122,4
Politechnika Gdańska - 34,71/100

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - wszyscy
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - 68; 55
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego - 10,00/100
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - wszyscy kandydaci w II naborze
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - wszyscy
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - 100
Politechnika Gdańska - 52,66/100
Politechnika Krakowska:
Wydział Inżynierii Lądowej - 132
Wydział Mechaniczny - 40
Politechnika Warszawska - 91
Politechnika Wrocławska - 210,4
Akademia Górniczo-Hutnicza - 730
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - 72,25
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 55,4
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - 163
Akademia Górniczo-Hutnicza - 539
Politechnika Gdańska - 46,90/100
Politechnika Warszawska - 151
Politechnika Wrocławska - 53,3
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - 73
Akademia Ekonomiczna w Katowicach - 101/200
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - 167
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu:
Wydział Nauk Ekonomicznych - 123,2/200
Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów - 118/200
Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze - 49,2/200
Uniwersytet Gdański - 58,90
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 41,6
Akademia Górniczo-Hutnicza:
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii - 424
Wydział Metali Nieżelaznych - 270
Wydział Zarządzania - 522
Politechnika Gdańska - 38,15/100
Politechnika Krakowska - 80
Politechnika Warszawska
Wydział Inżynierii Produkcji - 72
Wydział Zarządzania - 60
Politechnika Wrocławska - 281,1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - 50,4
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - 68,4/200
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - 125
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - 40

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Generated in 1.41209 Seconds