Przejdź do treści

studia

Nawigacja: START arrow Rekrutacja arrow Progi punktowe na uczelniach - rekrutacja 2013/2014
Przejdź do treści

Zasady rekrutacji 2016/2017

projekty ue
Progi punktowe na uczelniach - rekrutacja 2013/2014 Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Karol   
26.11.2013.

progiKażdego roku opracowujemy dla was zestawienie obejmujące progi punktowe na poszczególnych kierunkach studiów. Progi punktowe publikuje tylko część uczelni, dlatego nasz wykaz obejmuje wybrane politechniki, uniwersytety i uczelnie medyczne. Zapraszamy do zapoznania się z progami punktowymi podczas rekrutacji 2013/2014.

Co to są progi punktowe i jak są ustalane?

Progi punktowe nie są ustalane z góry, przed rekrutacją, lecz są zależne od poziomu kandydatów ubiegających się na studia. Przed procesem rekrutacji znana jest tylko maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać podczas rekrutacji oraz ilość miejsc. Natomiast próg (limit) punktowy, to liczba punktów uzyskana przez kandydata zakwalifikowanego na ostatnie wolne miejsce, inaczej najmniejsza liczba punktów, z którą kandydat zakwalifikował się na studia. Jest on znany dopiero po zakończeniu rekrutacji. W związku z tym progi punktowe z tego roku mogą różnić się od progów, które będą obowiązywać w roku przyszłym.

Nie sposób nie zauważyć, jak duże są rozbieżności w progach punktowych na poszczególne kierunki na różnych uczelniach. Wynika to z faktu, że każda uczelnia ustala własne zasady rekrutacji. Na wysokość progu punktowego wpływają takie czynniki jak m.in. przeliczniki rekrutacyjne i ilość branych pod uwagę przedmiotów maturalnych. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, zapraszamy do zapoznania się z artykułem Przewodnik kandydata, czyli wszystko co powinniście wiedzieć o rekrutacji na studia.

W naszym zestawieniu braliśmy pod uwagę próg punktowy dla ostatniej tury rekrutacji. Niektóre uczelnie realizują dany kierunek na kilku wydziałach - wówczas progi punktowe dla jednego kierunku i jednej uczelni mogą być różne (np. informatyka na Politechnice Krakowskiej).

Lista którą prezentujemy, dotyczy studiów stacjonarnych I stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich (m.in. prawo, psychologia, kierunek lekarski, lekarsko-dentystyczny, analityka medyczna, farmacja).

PROGI PUNKTOWE 2013/2013


Politechnika Warszawska - 74
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - 106
Uniwersytet Gdański – 40,00
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – 58,80

Politechnika Warszawska - 153

Uniwersytet Gdański – 103,10

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - 105

Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy - 45
Gdański Uniwersytet Medyczny - 112
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - 80
Uniwersytet Medyczny w Łodzi - 260

Uniwersytet Gdański – 15,20
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – 45,35

Politechnika Krakowska – 116
Politechnika Wrocławska – 609.4

Politechnika Gdańska – 84,45

Politechnika Krakowska – 126,7
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - 40

Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy - 23

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie:
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej – 942
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki - 880
Politechnika Gdańska:
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki – 63,52
Wydział Elektrotechniki i Automatyki – 52,53
Politechnika Krakowska - 116
Politechnika Warszawska:
Wydział Elektryczny - 154
Wydział Inżynierii Produkcji - 124
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa - 196
Politechnika Wrocławska:
Wydział Elektroniki – 220,2
Wydział Elektryczny – 202,2
Wydział Mechaniczny - 379

Uniwersytet Gdański – 76,40

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – 55,35

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – 19,52

Uniwersytet Gdański – 25,50
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – 18,72

Uniwersytet Gdański – 30,60
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – 54,30
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – 30,56
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy - 22
Politechnika Gdańska – 59,77
Politechnika Krakowska - 50
Politechnika Warszawska – 140
Politechnika Wrocławska - 195
Uniwersytet Gdański – 130,80
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – 57,5

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - 877
Politechnika Gdańska – 55,53
Politechnika Krakowsk

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – 73,00

Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy – 40,8
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - 60
Uniwersytet Medyczny w Łodzi – 173
a:
Wydział Inżynierii Lądowej – 136, w jęz. ang - 124
Wydział Inżynierii Środowiska - 70
Politechnika Warszawska:
Wydział Inżynierii Lądowej - 148
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii - 52
Politechnika Wrocławska – 382,15
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – 53

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - 420

Politechnika Gdańska – 42,18
Politechnika Wrocławska – 102,2
Uniwersytet Gdański – 27,20
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – 26,30

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - 619
Politechnika Gdańska – 58,92
Politechnika Krakowska - 50

Politechnika Warszawska - 88

Politechnika Warszawska - 81

Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy - 33
Gdański Uniwersytet Medyczny - 116
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - 80

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – 69,00

Uniwersytet Gdański – 70,65

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – 60,45

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie – 252

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - 830

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - 115
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – 227,5
Uniwersytet Gdański – 70,90
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – 66,50
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – 30,85

Politechnika Warszawska - 70

Politechnika Warszawska - 140
Politechnika Wrocławska - 44

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie – 750, w jęz. ang. - 751
Politechnika Gdańska – 54,92
Politechnika Wrocławska – 83,7

Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy - 24
Gdański Uniwersytet Medyczny – 47,4
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - 90

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - 740
Politechnika Gdańska – 47,92
Politechnika Krakowska - 92
Politechnika Warszawska - 1123
Politechnika Wrocławska – 182,9

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - 848
Politechnika Gdańska:
Wydział Elektrotechniki i Automatyki – 59,33
Wydział Mechaniczny – 62,70
Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa – 44,30
Politechnika Krakowska:
Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej - 88
Wydział Mechaniczny - 84
Politechnika Warszawska - 180
Politechnika Wrocławska - 270

Politechnika Warszawska – 71

Uniwersytet Gdański - -

Uniwersytet Gdański – 19,00

Politechnika Gdańska – 17,35
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - 59
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – 49,55

Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy - 137
Gdański Uniwersytet Medyczny - 142
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku – 135, chemia – 83
Uniwersytet Medyczny w Łodzi - 269

Uniwersytet Gdański – 111,50

Uniwersytet Gdański – 25,20

Uniwersytet Gdański – 46,80
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – 36,30

Uniwersytet Gdański – 62,40
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – 61,95

Uniwersytet Gdański – 24.00

Uniwersytet Gdański – 78,20

Uniwersytet Gdański – 46,80

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - 143
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu:
Wydział Ekonomii - 237
Wydział Zarządzania – 208
Uniwersytet Gdański – 85,08

Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy - 36
Gdański Uniwersytet Medyczny -159
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - 94

Politechnika Wrocławska – 88,7
Uniwersytet Gdański – 49,60

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie – 624
Uniwersytet Gdański – 26,05

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - 716
Politechnika Gdańska:
sp. fizyka stosowana – 21,90
sp. informatyka stosowana – 4,55
sp. konwersja energii – 30,60
Politechnika Krakowska - 54
Politechnika Warszawska - 102
Politechnika Wrocławska – 47,8

Politechnika Warszawska - 103

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - 856
Politechnika Gdańska – 65,35
Politechnika Warszawska - 138
Politechnika Wrocławska – 238,1
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – 61

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - 818

Uniwersytet Gdański – 40,05

Uniwersytet Gdański – 46,20

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - 103

Politechnika Gdańska – 70,40
Politechnika Krakowska:
Wydział Inżynierii Lądowej - 132
Wydział Inżynierii Środowiska - 60
Politechnika Warszawska - 151
Politechnika Wrocławska – 285,6
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie:
licencjacka - 98
inżynierska - 126
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – 177
Uniwersytet Gdański – 73,30
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – 49

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – 185,5

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie:
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii – 700
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska – 602
Wydział Wiertnictwa Nafty i Gazu - 395
Politechnika Wrocławska – 158,1

Uniwersytet Gdański – 34,90
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – 56,00

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – 30,30

Uniwersytet Gdański – 41,90
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – 59,00

Uniwersytet Gdański – 106,00

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie:
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej – 920
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji - 932
Politechnika Gdańska – 67,67
Politechnika Krakowska:
Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki - 86
Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej - 120
Politechnika Warszawska:
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych - 179
Wydział Elektryczny - 153
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych - 182
Politechnika Wrocławska:
Wydział Elektroniki – 207,5
Wydział Podstawowych Problemów Techniki – 205,1
Wydział Informatyki i Zarządzania  - 301,1
Uniwersytet Gdański – 80,60
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – 47,10

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - 760
Politechnika Gdańska – 48,85
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – 123
Uniwersytet Gdański – 43,29

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie:
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej – 600
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska – 651
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej - 840
Politechnika Krakowska - 116
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - 94

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - -

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - 908

Politechnika Krakowska – 78
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – 32

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - 888
Politechnika Gdańska – 56,18
Politechnika Krakowska - 130
Politechnika Warszawska:
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych - 138
Wydział Mechatroniki - 88
Politechnika Wrocławska – 291,15

Politechnika Krakowska - 50
Politechnika Warszawska - 124
Politechnika Wrocławska – 208,8

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – 37,3

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie:
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej – 452
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki – 798
Wydział Metali Nieżelaznych - 321
Politechnika Gdańska:
Wydział Chemiczny – 49,13
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej – 36,90
Wydział Mechaniczny – 47,13
Politechnika Krakowska - 60
Politechnika Warszawska - 128
Politechnika Wrocławska – 259,45

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - 659

Politechnika Gdańska – 57,85

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - 840

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - 350

Politechnika Warszawska - 73

Politechnika Wrocławska – 64,5

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie:
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii – 535
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska – 651
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska - 434
Politechnika Gdańska – 51,90
Politechnika Krakowska - 50
Politechnika Warszawska:
Wydział Inżynierii Środowiska - 84
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii - 51
Politechnika Wrocławska - 212
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – 54,40
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – 39,2

Politechnika Krakowska - 141

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – 73,00

Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy – 40,8
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - 60
Uniwersytet Medyczny w Łodzi – 173

Uniwersytet Gdański – 47,25

Uniwersytet Gdański – 97,65

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie – 433
Uniwersytet Gdański – 30,60
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – 52,90

Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy – 82,75
Gdański Uniwersytet Medyczny - 169
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - 166
Uniwersytet Medyczny w Łodzi:
ogólny - 460
wojskowy - 460
wojskowy - MON - 422

Gdański Uniwersytet Medyczny - 166
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku – 162, biologia 82
Uniwersytet Medyczny w Łodzi - 438

Uniwersytet Gdański – 106,75

Uniwersytet Gdański – 62,70

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - 70

Politechnika Warszawska - 174

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - 765
Politechnika Gdańska – 49,35
Politechnika Krakowska - 78
Politechnika Warszawska - 157
Politechnika Wrocławska – 232,7
Uniwersytet Gdański:
sp. matematyka – 53,00
sp. matematyka ekonomiczna – 69,00
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – 44,80

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - 621
Politechnika Gdańska – 52,38
Politechnika Krakowska - 80
Politechnika Warszawska:
Wydział Inżynierii Produkcji - 76
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa - 189
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii - 50
Politechnika Wrocławska:
Wydział Mechaniczno-Energetyczny – 230,5
Wydział Mechaniczny – 308,65

Politechnika Warszawska - 149

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie – 912, w j. Ang. - 781
Politechnika Gdańska – 55,55
Politechnika Wrocławska:
Wydział Elektryczny – 254,4
Wydział Mechaniczny – 355,6
Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki - 122

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – 26

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie:
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej – 250
Wydział Odlewnictwa – 212
Wydział Metali Nieżelaznych – 305

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - 121
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – 157,5
Uniwersytet Gdański – 41,80, sp. international business – 55,80

Politechnika Gdańska – 50,78

Politechnika Krakowska:
Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki - 60
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej - 50

Uniwersytet Gdański – 46,90

Uniwersytet Gdański
sp. oceanografia – 32,20
sp. oceanografia fizyczna - -

Politechnika Gdańska:
sp. inżynieria zasobów naturalnych – 46,35
sp. specjalności okrętowe – 30,70
sp. zarządzanie i marketing w gospodarce morskiej – 21,60

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – 44,70

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - 450
Politechnika Gdańska – 26,8
Politechnika Krakowska - 50
Politechnika Warszawska - 70
Politechnika Wrocławska – 40,6
Uniwersytet Gdański – 17,25
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – 47,50
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – 11,5

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – 60,5

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – 19,6
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Politechnika Wrocławska – 188,5

Politechnika Warszawska - 70

Uniwersytet Gdański:
sp. pedagogika opiekuńczo-wychowawcza – 59,40
sp. pedagogika resocjalizacyjna – 69,90
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – 55,30

Uniwersytet Gdański – 66,00

Uniwersytet Gdański – 70,80

Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy - 25
Gdański Uniwersytet Medyczny – 72,4
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - 70

Uniwersytet Gdański – 43,50
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – 48,25

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - 124

Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy - 17
Gdański Uniwersytet Medyczny – 60,4
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - 60

Politechnika Warszawska - 159

Uniwersytet Gdański – 67,70
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – 43,85

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - 167

Uniwersytet Gdański – 91,35
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – 73,8

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – 42,9

Uniwersytet Gdański:
sp. psychologia – 94,55
sp. neurobiopsychologia – 87,55
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – 66,8

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - 126

Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy - 13
Gdański Uniwersytet Medyczny – 97,4
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - 30

Uniwersytet Gdański – 27,25

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – 19,68

Uniwersytet Gdański – 36,50

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Gdański – 115,50

Uniwersytet Gdański – 120,10

Uniwersytet Gdański – 41,10

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie – 341
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – 53
Uniwersytet Gdański – 36,30
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – 51,30

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - 83
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – 53,60

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – 13,28

Gdański Uniwersytet Medyczny - 125
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - 126
Uniwersytet Medyczny w Łodzi - 254

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie:
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki - 685
Wydział Energetyki i Paliw - 411
Politechnika Gdańska – 46,85
Politechnika Krakowska - 50
Politechnika Warszawska:
Wydział Chemiczny - 122
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii - 65
Politechnika Wrocławska – 170,1

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – 49

Politechnika Gdańska – 5,32

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - 908
Politechnika Wrocławska – 154,6

Politechnika Warszawska - 148
Politechnika Wrocławska – 44,7

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - 53
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – 93
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – 11,76

Politechnika Gdańska:
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska – 54,63
Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa – 37,02
Politechnika Krakowska:
Wydział Inżynierii Lądowej- 90
Wydział Mechaniczny - 82
Politechnika Warszawska - 83
Politechnika Wrocławska – 213,9

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - 501
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - 101

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – 145

Uniwersytet Gdański – 66,95

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - 209

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - 520
Politechnika Gdańska:
w języku angielskim – 35,65
inżynierskie – 48,90
Politechnika Warszawska - 70
Politechnika Wrocławska – 39,5
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - 99
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – 200,5
Uniwersytet Gdański – 60,61

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie:
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii – 587
Wydział Metali Nieżelaznych – 421
Wydział Zarządzania - 670
Politechnika Gdańska – 53,45
Politechnika Krakowska - 76
Politechnika Warszawska:
Wydział Inżynierii Produkcji - 80
Wydział Zarządzania - 70
Politechnika Wrocławska – 246,25
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - 95
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – 133
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – 31,4

Uniwersytet Gdański:
sp. menedżerska – 103,50
sp. sceniczno-menedżerska - 45,60

Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy - 18
Gdański Uniwersytet Medyczny - 30
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - 30

Gdański Uniwersytet Medyczny - 32

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – 20,48

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – 45,5
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Generated in 1.10689 Seconds