Przejdź do treści

studia

Nawigacja: START arrow Rekrutacja arrow Progi punktowe na uczelniach - rekrutacja 2010/2011
Przejdź do treści

Zasady rekrutacji 2016/2017

projekty ue
Progi punktowe na uczelniach - rekrutacja 2010/2011 Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Karol   
16.03.2011.

Kolejny rok z rzędu przedstawiamy wam zestawienie progów punktowych, jakie obowiązywały na poszczególne uczelnie podczas ostatniej rekrutacji na studia. Lista kierunków i uczelni nie jest pełna - nie wszystkie uczelnie publikują listy z progami punktowymi, tłumacząc to faktem, że zasady rekrutacji zmieniają się rokrocznie i nie będą przydatne przyszłym kandydatom na studia.

Co to są progi pukntowe i jak są ustalane?

Progi punktowe nie są ustalane z góry, przed rekrutacją, lecz są zależne od poziomu kandydatów ubiegających się na studia. Przed procesem rekrutacji znana jest tylko maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać podczas rekrutacji oraz ilość miejsc. Natomiast próg (limit) punktowy, to liczba punktów uzyskana przez kandydata zakwalifikowanego na ostatnie wolne miejsce, inaczej najmniejsza liczba punktów, z którą kandydat zakwalifikował się na studia. Jest on znany dopiero po zakończeniu rekrutacji. W związku z tym progi punktowe z tego roku mogą różnić się od progów, które będą obowiązywać w roku przyszłym.

Nie sposób nie zauważyć, jak duże są rozbieżności w progach punktowych na poszczególne kierunki na różnych uczelniach. Wynika to z faktu, że każda uczelnia ustala własne zasady rekrutacji. Na wysokość progu punktowego wpływają takie czynniki jak m.in. przeliczniki rekrutacyjne i ilość branych pod uwagę przedmiotów maturalnych. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, zapraszamy do zapoznania się z artykułem Przewodnik kandydata, czyli wszystko co powinniście wiedzieć o rekrutacji na studia .

W naszym zestawieniu braliśmy pod uwagę próg punktowy dla ostatniej tury rekrutacji. Niektóre uczelnie realizują dany kierunek na kilku wydziałach - wówczas progi punktowe dla jednego kierunku i jedej uczelni mogą być różne (np. automatyka i robotyka na Politechnice Warszawskiej).

Lista którą prezentujemy, dotyczy wyłącznie studiów stacjonarnych I stopnia.


Politechnika Warszawska - 104
Uniwersytet Gdański - 44,80
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 60,6

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 73,7

Uniwersytet Gdański - 36,01

Politechnika Warszawska - 138

Uniwersytet Gdański - 97,10

Uniwersytet Gdański - 12,00
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 22

Politechnika Gdańska - 79,55
Politechnika Krakowska - 121,5
Politechnika Wrocławska - 625,6

Politechnika Krakowska - 115

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 17

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 25,2

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki - 909
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki - 745
Politechnika Gdańska
Wydział Elektrotechniki i Automatyki - 36,30
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki - 48,40
Politechnika Krakowska - 104
Politechnika Warszawska
Wydział Elektryczny - 152
Wydział Inżynierii Produkcji - 100
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa - 162
Politechnika Wrocławska
Wydział Elektroniki - 335,4
Wydział Elektryczny - 100,0
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 36

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 54

Uniwersytet Gdański - 27,00

Uiwersytet Gdański - 68,35
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 24

Politechnika Gdańska - 65,53
Politechnika Krakowska - 146
Politechnika Wraszawska - 139
Politechnika Wrocławska - 275,5
Uniwersytet Gdański - 138,80
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 54,7

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - 846
Politechnika Gdańska - 64,71
Politechnika Krakowska
Wydział Inżynierii Lądowej - 156
Wydział Inżynierii Środowiska - 130
Politechnika Warszawska
Wydział Inżynierii Lądowej - 173
Wydział Budownictwa, mechaniki i Petrochemii (Płock) - 75
Politechnika Wrocławska:
Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego - 437,65

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - 386

Politechnika Gdańska - 46,30
Politechnika Wrocławska - 249,267
Uniwersytet Gdański - 25,15
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 21,6

Politechnika Warszawska - 68

Politechnika Warszawska - 64

Uniwersytet Gdański - 92,80
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 53,5

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - 204
Politechnika Warszawska - 61

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 64,45

Uniwersytet Gdański - 77,50
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 57

Politechnika Warszawska - 0

Politechnika Warszawska - 0

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - 708
Politechnika Gdańska - 43,60
Politechnika Wrocławska
Wydział Elektroniki - 0
Wydział Elektroniki Mikrosystemów i fotoniki - 0

Politechnika Warszawska - 158

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - 500
Politechnika Gdańska -  20,45
Politechnika Krakowska - 88
Politechnika Warszawska - 111
Politechnika Wrocławska - 101,2

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - 673
Politechnika Gdańska
Wydział Elektrotechniki i Automatyki - 37,90
Wydział Mechaniczny - 47,50
Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa - 5,55
Politechnika Krakowska
Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej - 80
Wydział Mechaniczny - 78
Politechnika Warszawska - 165
Politechnika Wrocławska - 193,9

Politechnika Warszawska - 0

Uniwersytet Gdański - 48,60
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 23,5

Politechnika Gdańska - 22,45
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 27,45

Uniwersytet Gdański - 105,60
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 71,9

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 27,3

Uniwersytet Gdanski - 87,10
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 37,8

Uniwersytet Gdański - 47,48
z cywilizacją śródziemnomorską - 40,70
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 32,4

Uniwersytet Gdański:
ogólna - 63,30
z dwuprzedmiotową specjalnością nauczycielsko-kaszubistyczną - 51,10
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu:
specj. logopedia - 25,5
specj. ogólna - 18,5
specj. wiedza o kulturze - 27

Uniwersytet Gdański - 45,30
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 34,2

Uniwersytet Gdański - 62,20
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu:
bez znajomości język arosyjskiego - 45,3
ze znajomością języka rosyjskiego - 24

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 62,5

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 36,3

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 35,1

Uniwersytet Gdański - 59,40
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 21,75

Uniwersytet Gdański - 88,17
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 67,8

Politechnika Wrocławska - 0
Uniwersytet Gdański - 30,00
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 26,4

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - 702

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - 694
Politechnika Gdańska - 23,04
Politechnika Krakowska - 32
Politechnika Warszawska - 77
Politechnika Wrocławska - 0
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 21

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - 830
Politechnika Gdańska - 73,81
Politechnika Warszawska - 144

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - 757

Uniwersytet Gdański - 63,30
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 19,6

Uniwersytet Gdański - 62,00

Politechnika warszawska - 163
Politechnika Wrocławska - 354,35
Uniwersytet Gdański - 88,40

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska - 306
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii - 316
Wydział Wiertnictwa Nafty i Gazu - 330
Politechnika Wrocławska - 155,0

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 68,15

Uniwersytet Gdański - 56,50
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 19

Uniwersytet Gdański - 59,00
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 18

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 24,5

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - 865
Politechnika Gdańska - 55,10
Politechnika Krakowska
Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Stosowanej - 96
Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej - 112
Wydział Mechaniczny - 72
Politechnika Warszawska
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych - 175
Wydział Elektryczny - 141
Wydział Matematyki i Nauk Informatycznych - 182
Politechnika Wrocławska:
Wydział Elektroniki - 286,1
Wydział Informatyki i Zarządzania - 272,1
Wydział Podstawowych Problemów Techniki
Uniwersytet Gdański - 73,20

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - 630
Politechnika Gdańska - 41,85
Uniwersytet Gdański - 56,67
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu:
studia licencjackie- 31,08
studia inżynierskie - 30,08

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie:
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki- 865
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej - 750
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska - 600
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej - 400
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 42

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - 851

Politechnika Krakowska - 84

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - 830
Politechnika Gdańska - 59,20
Politechnika Krakowska - 150
Politechnika Warszawska
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych - 143
Wydział Mechatroniki - 146
Politechnika Wrocławska - 198,0

Politechnika Krakowska - 120
Politechnika Warszawska - 117
Politechnika Wrocławska - 180,8

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki- 532
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej - 242
Wydział Metali Nieżelaznych - 271
Politechnika Gdańska
Wydział Chemiczny - 41,90
Wydział Fizyki technicznej i Matematyki Stosowanej - 17,20
Wydział Mechaniczny - 26,55
Politechnika Krakowska - 46
politechnika Warszawska - 116
Politechnika Wrocławska - 133,95

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - 411

Politechnika Gdańska - 56,80

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - 600

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie:
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska - 570
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska - 662
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii - 540
Politechnika Gdańska - 53,40
Politechnika Krakowska - 128
Politechnka Warszawska
Wydział Inżynierii Środowiska - 99
Wydział Budownictwa., Mechaniki i Petrochemii (Płock) - 60
Politechnika Wrocławska - 270,4

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 83

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 36,8

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 77

Uniwersytet Gdański - 81,75

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - 625
Uniwersytet Gdański - 74,40
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 42

Uniwersytet Gdański - 101,80
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 42,2

Uniwersytet Gdański - 63,95

Politechnika Warszawska - 148

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 70,2

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - 690
Politechnika Gdańska - 50,05
Politechnika Krakowska - 140
politechnika Warszawska - 151
Politechnika Wrocławska - 264,75
Uniwersytet Gdański - 78,40
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 33

Uniwersytet Gdański - 83,00

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 34,3

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 22,4

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - 350
Politechnika Gdańska - 43,26
Politechnika Krakowska - 72
Politechnika Warszawska
Wydział Inżynierii Produkcji - 73
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa - 161
Wydział Budownictwa, mechaniki i Petrochemii (Płock) - 60
Politechnika Wrocławska - 103,6

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - 777
Politechnika Gdańska - 52,40
Politechnika Wrocławska:
Wydział Elektryczny - 94,1
Wydział Mechaniczny - 395,8
Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki - 57,6

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Wydział Inżynierii Metali  Informatyki Przemysłowej - 207
Wydział Metali Nieżelaznych - 208
Wydział Odlewnictwa - 160

Uniwersytet Gdański - 81,60

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 59,45

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 20

Uniwersytet Gdański:
specj. oceanografia biologiczna - 60,10
specj. oceanografia chemiczna - 29,10
specj. oceanografia fizyczna z geoinformatyką - 22,70
specj. oceanografia geologiczna - 61,60

Politechnika Gdańska - 3,95

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 29,5

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - 351
Politechnika Gdańska - 6,80
Politechnika Krakowska - 103
Politechnika Warszawska - 89
Politechnika Wrocławska - 112,6
Uniwersytet Gdański - 5,10
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 35,9

Politechnika Warszawska - 61

Uniwersytet Gdański:
specj. animacja społeczna- 76,75
specj. pedagogika opiekuńczo-wychowawcza - 81,35
specj. pedagogika resocjalizacyjna - 84,80
specj. wczesna edukacja z j. angielskim - 90,50
specj. wczesna edukacja z terapią pedagogiczną - 81,60
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 54,15

Uniwersytet Gdanski - 68,20
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 46,5

Uniwersyet Gdański - 76,60
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 32,75

Uniwersytet Gdański - 66,80
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu:
specj. ogólna - 18,75
specj. marketing polityczny i komunikacja medialna - 34

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 22,5

Politechnika warszawska - 108

Uniwersytet Gdański - 94,35
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 83,4

Uniwersytet Gdański - 23,60

Uniwersytet Gdański - 95,80
specj. neurobiopsychologia - 94,15

Uniwersytet Gdański - 26,75

Uniwersytet Gdański - 17,25

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 67,05

Uniwersytet Gdański - 117,25

Uniwersytet Gdański - 42,60

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - 617
Uniwersytet Gdański - 84,20
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
spesj. ogólna - 32,25
specj. polityka rozwoju obszarów wiejskich Europy - 23,75

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 20,5

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie:
Wydział Energetyki i Paliw - 349
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki - 546
Politechnika Gdańska - 47,90
Politechnika Krakowska - 120
Politechnika Warszawska - 121
Politechnika Wrocławska - 193,8

Politechnika Gdańska - 20,30

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 20,5
kapłańska - 49,8

Politechnika Wrocławska - 189,55

Politechnika Gdańska
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska - 54,75
Wydział Oceantochniki i Okrętownictwa - 4,60
Politechnika Krakowska
Wydział Inżynierii Lądowej - 144
Wydział Mechaniczny - 82
Politechnika Warszawska - 89
Politechnika Wrocławska - 253,3

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - 652
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 49,9

Uniwersytet Gdański - 73,40

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - 644
Politechnika Gdańska - 48,75
Politechnika Warszawska - 124
Politechnika Wrocławska - 95,5
Uniwersytet Gdański - 78,66
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 29,6

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii - 496
Wydział Metali Nieżelaznych - 320
Wydział Zarządzania - 606
Politechnika Gdańska - 46,30
Politechnika Krakowska - 92
Politechnika warszawska:
Wydział Inżynierii Produkcji - 80
Wydział Zarządzania - 61
Politechnika Wrocławska - 319,4

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Generated in 1.10212 Seconds