Przejdź do treści

studia

Nawigacja: START arrow Rekrutacja arrow Progi punktowe na uczelniach - rekrutacja 2011/2012
Przejdź do treści

Zasady rekrutacji 2016/2017

projekty ue
Progi punktowe na uczelniach - rekrutacja 2011/2012 Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Karol   
15.12.2011.

Po raz kolejny w serwisie kierunkistudiow.pl prezentujemy zestawienie progów punktowych, jakie obowiązywały na poszczególne uczelnie podczas rekrutacji na studia w 2011 roku. Lista kierunków i uczelni nie jest pełna, gdyż nie wszystkie uczelnie publikują listy z progami punktowymi, tłumacząc to faktem, że zasady rekrutacji zmieniają się rokrocznie i nie będą przydatne przyszłym kandydatom na studia.

Co to są progi pukntowe i jak są ustalane?

Progi punktowe nie są ustalane z góry, przed rekrutacją, lecz są zależne od poziomu kandydatów ubiegających się na studia. Przed procesem rekrutacji znana jest tylko maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać podczas rekrutacji oraz ilość miejsc. Natomiast próg (limit) punktowy, to liczba punktów uzyskana przez kandydata zakwalifikowanego na ostatnie wolne miejsce, inaczej najmniejsza liczba punktów, z którą kandydat zakwalifikował się na studia. Jest on znany dopiero po zakończeniu rekrutacji. W związku z tym progi punktowe z tego roku mogą różnić się od progów, które będą obowiązywać w roku przyszłym.

Nie sposób nie zauważyć, jak duże są rozbieżności w progach punktowych na poszczególne kierunki na różnych uczelniach. Wynika to z faktu, że każda uczelnia ustala własne zasady rekrutacji. Na wysokość progu punktowego wpływają takie czynniki jak m.in. przeliczniki rekrutacyjne i ilość branych pod uwagę przedmiotów maturalnych. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, zapraszamy do zapoznania się z artykułem Przewodnik kandydata, czyli wszystko co powinniście wiedzieć o rekrutacji na studia.

W naszym zestawieniu braliśmy pod uwagę próg punktowy dla ostatniej tury rekrutacji. Niektóre uczelnie realizują dany kierunek na kilku wydziałach - wówczas progi punktowe dla jednego kierunku i jednej uczelni mogą być różne (np. informatyka na Politechnice Krakowskiej).

Lista którą prezentujemy, dotyczy wyłącznie studiów stacjonarnych I stopnia. 

PROGI PUNKTOWE 2011/2012


Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - 114
Uniwersytet Gdański - 52,60
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - 61,50
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 52,8
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski - 183

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 72,5

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski - wszyscy kandydaci

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - 107

Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy - 63
Gdański Uniwersytet Medyczny- 132

Uniwersytet Gdański - 18,90
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - 49,60
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - wszyscy kadydaci
Uniwersytet Warszawski - 53,71

Politechnika Gdańska - 8
Politechnika Krakowska - 137
Politechnika Wrocławska - 619,3

Politechnika Wrocławska - 564,3

Politechnika Krakowska - 108
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski - 114

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - wszyscy kandydaci

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - wszyscy kandydaci
Uniwersytet Warszawski - 30,21

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie:
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki - 917
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki - 746
Politechnika Gdańska:
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki - 45,55/100
Wydział Elektrotechniki i Automatyki - 31,55/100
Politechnika Krakowska - 86
Politechnika Wrocławska:
Wydział Elektroniki - 237,4
Wydział Elektryczny - 100,0
Wydział Mechaniczny - 270,3
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 37,2

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski - 139

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 42,5
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski - 216
Uniwersytet Warszawski - 60,09

Uniwersytet Gdański - 20,10

Uniwersytet Warszawski - 60,02

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski - 133

Uniwersytet Gdański - 48,80
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - 47,25
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - wszyscy kandydaci
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski:
sp. zarządzanie zasobami przyrody - 226
sp. ogólna - 71
Uniwersytet Warszawski - 53,80

Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy - 55
Politechnika Gdańska - 60,11/100
Politechnika Krakowska - 146
Politechnika Wrocławska - 48,0
Uniwersytet Gdański - 130,80
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 53,4
Uniwersytet Warszawski - 67,86

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - 860
Politechnika Gdańska - 65,36
Politechnika Krakowska
Wydział Inżynierii Lądowej - 164
Wydział Inżynierii Środowiska - 130
Politechnika Wrocławska - 411,5
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski - 230

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - 350

Politechnika Gdańska - 44,75/100
Politechnika Wrocławska - 60,3
Uniwersytet Gdański - 48,90
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 25
Uniwersytet Warszawski - 46,20

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - 629
Politechnika Gdańska - 58,36

Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy - 50,4
Gdański Uniwersytet Medyczny - 133
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski - 268

Uniwersytet Gdański - 80,20
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - 68,80
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 44
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski - 94
Uniwersytet Warszawski:
sp. public relations i marketing medialny - 81,00
sp. fotografia prasowa - reklamowa i wydawnicza - 74,19
sp. dziennikarska - 72,06

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - wszyscy kandydaci
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski - 96

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski - 117

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - 56,60

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - 162
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski - 95

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - 122
Uniwersytet Gdański - 79,40
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - 58,75
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 51,8
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski - 187
Uniwersytet Warszawski:
bez specjalności - 79,50
Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Matematyczne - 87,14
Międzynarodowe Studia Ekonomiczno-Menedżerskie - 75,80

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - 750
Politechnika Gdańska - 43,61/100
Politechnika Wrocławska
Wydział Elektroniki - 38,3
Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki - 46,0

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - 630

Gdański Uniwersytet Medyczny - 66

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - 600
Politechnika Gdańska - 4,6
Politechnika Krakowska - 88
Politechnika Wrocławska - 100,6

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - 748
Politechnika Gdańska:
Wydział Elektrotechniki i Automatyki - 46,65
Wydział Mechaniczny - 40,05
Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa - 5,35
Politechnika Krakowska
Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej - 126
Wydział Mechaniczny - 90
Politechnika Wrocławska - 221,1
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski - 54

Uniwersytet Warszawski - 35,96

Uniwersytet Gdański - 23,00
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - wszyscy kandydaci
Uniwersytet Warszawski - 70,68

Politechnika Gdańska - 4,50
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - 105
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu:
ogólna - 27,45
z filologią włoską - 51,5
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - 62,80
Uniwersytet Warszawski:
Centrum Europejskie - 71,51
Wydział dziennikarstwa i Nauk Politycznych - 62,33

Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy - 153
Gdański Uniwersytet Medyczny- 150

Uniwersytet Gdański - 112,20
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 70,2
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski - 269
Uniwersytet Warszawski - 87,28

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - wszyscy kandydaci

Uniwersytet Warszawski - 24,96

Uniwersytet Gdański - 87,20
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 21,6
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski - 117
Uniwersytet Warszawski - 24,14

Uniwersytet Gdański - 61,50
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - 46,60
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - wszyscy kandydaci
Uniwersytet Warszawski - 27,76

Uniwersytet Warszawski - 39,48

Uniwersytet Gdański:
ogólna - 40,50
nauczycielsko-kaszubistyczna - 33,30
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - 63,05
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu:
sp. logopedia - 34,5
sp. ogólna - wszyscy kandydaci
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski - 99
Uniwersytet Warszawski:
sp. literatura polska i język polski w cywilizacji europejskiej - 77,40
sp. literaturoznawczo-językoznawcza - 63,49

Uniwersytet Gdański - 63,40
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 26,4
Uniwersytet Warszawski:
ze znajomością jęz. francuskiego - 74,40
bez znajomości jęz. francuskiego - 84,02

Uniwersytet Gdański - 78,90
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 30,9/26,7
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski - 148
Uniwersytet Warszawski
bez znajomości jęz. rosyjskiego - 80,12
ze znajomością języka rosyjskiego - 50,96

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski - wszyscy kandydaci
Uniwersytet Warszawski - 17,76

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 58,8
Uniwersytet Warszawski - 78,32

Uniwersytet Gdański - 105,70

Uniwersytet Warszawski - 42,76

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - wszyscy kandydaci

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 84

Uniwersytet Gdański - 103,60
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 84/42,3
Uniwersytet Warszawski - 81,05

Uniwersytet Gdański - 118,00

Uniwersytet Gdański - 55,20

Uniwersytet Warszawski - 72,64

Uniwersytet Warszawski:
specjalizacja fińska - 84,12
specjalizacja węgierska - 72,95

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - wszyscy kandydaci

Uniwersytet Gdański - 29,00
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - 45,20
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - wszyscy kandydaci
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski - 142
Uniwersytet Warszawski - 38,32

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - 138
Uniwersytet Gdański - 86,46
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 66,2
Uniwersytet Warszawski - 73,00

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - 75

Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy - 55
Gdański Uniwersytet Medyczny- 139

Politechnika Wrocławska - 0
Uniwersytet Gdański - 40,00
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - wszyscy kandydaci
Uniwersytet Warszawski:
studia indywidualne- 85,00
ogólna - 30,00

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - 594
Uniwersytet Gdański - 25,20

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - 626
Politechnika Gdańska:
fizyka stosowana - 22,83
informatyka stosowana - 21,90
nanotechnologia - 26,10
konwersja energii - 27,45
Politechnika Krakowska - 50
Politechnika Wrocławska - 0
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - wszyscy kandydaci
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski - wszyscy kandydaci

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski - 145

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - 833
Politechnika Gdańska - 69,98
Politechnika Wrocławska - 388,0
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski:
sp. geodezja i geoinformatyka - 236
sp. geodezja i szacowanie nieruchomości - 284

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - 821

Uniwersytet Gdański - 60,60
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 19,6
Uniwersytet Warszawski - 53,58

Uniwersytet Gdański - 63,80
Uniwersytet Warszawski - 49,86

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - 116

Politechnika Wrocławska - 311,85
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie:
studia licencjackie - 118
studia inżynierskie - 138
Uniwersytet Gdański - 86,65
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski:
sp. doradztwo na rynku nieruchomości - 160
sp. planowanie i inżynieria przestrzenna - 198
Uniwersytet Warszawski - 68,46

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie:
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska - 350
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii - 441
ZOD AGH Jastrzębie Zdrój - 202
Wydział Wiertnictwa Nafty i Gazu - 485
Politechnika Wrocławska - 307,35

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 79,1

Uniwersytet Gdański - 52,00
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - 58,85
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - wszyscy kandydaci
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski - 55
Uniwersytet Warszawski - 64,08

Uniwersytet Gdański - 55,40
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - 64,90
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - wszyscy kandydaci
Uniwersytet Warszawski - 81,00

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - wszyscy kandydaci
Uniwersytet Warszawski - 12,76

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie:
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki - 887
Politechnika Gdańska - 55,71
Politechnika Krakowska:
Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki - 80
Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej - 124
Wydział Mechaniczny - 82
Politechnika Wrocławska
Wydział Elektroniki - 209,7
Wydział Informatyki i Zarządzania - 263,0
Wydział Podstawowych Problemów Techniki - 145,6
Uniwersytet Gdański - 73,50
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - 40,65
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu:
inżynierskie - 30
licencjackie - wszyscy kandydaci
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski - 53
Uniwersytet Warszawski - 79,00

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie:
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki - 884
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej - 770
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska - 508
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej - 411
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - 82
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 22,8

Politechnika Wrocławska - 157
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - 78

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - 584
Politechnika Gdańska - 45,30
Uniwersytet Gdański - 68,31
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - 40,55
Uniwersytet Warszawski - 79,50

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - 882

Politechnika Krakowska - 84
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski - 71

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - 821
Politechnika Gdańska - 47,25
Politechnika Krakowska - 150
Politechnika Wrocławska - 196,15

Politechnika Krakowska - 114
Politechnika Wrocławska - 82,9
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski - 120

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski - wszyscy kandydaci

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki - 565
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej - 268
Wydział Metali Nieżelaznych - 207
Politechnika Gdańska
Wydział Chemiczny - 36,35/100
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej - 16,01
Wydział Mechaniczny - 25,95
Politechnika Krakowska - 73
Politechnika Wrocławska - 63,7

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - 362

Politechnika Gdańska - 50,63

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - 762

Uniwersytet Warszawski - 35,01

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - 366

Politechnika Wrocławska - 223,0

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska - 525
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska - 700
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii - 550
Politechnika Gdańska - 54,95
Politechnika Krakowska - 110
Politechnika Wrocławska - 275,3
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - 56,70
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski - 68

Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy - 166
Gdański Uniwersytet Medyczny- 167
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski - 450

Gdański Uniwersytet Medyczny - 166

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 24,4

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 78,2

Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy - 65

Uniwersytet Gdański - 76,50

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - 447
Uniwersytet Gdański - 60,10
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - 61,00
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 18
Uniwersytet Warszawski:
cywilizacja śródziemnomorska - 59,18
iberystyka (język hiszpański) - 82,99
iberystyka (język portugalski) - 75,50
kulturoznawstwo Europy Środkowo-wschodniej - 27,00
slawistyka zachodnia i południowa - 30,72
studia amerykanistyczne - 83,12
wiedza o kulturze - 72,02

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski - 79

Uniwersytet Gdański - 61,80
Uniwersytet Warszawski - 112/200

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - wszyscy kandydaci

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - 700
Politechnika Gdańska - 47,65
Politechnika Krakowska - 80
Politechnika Wrocławska - 209,2
Uniwersytet Gdański:
ogólna - 74,40
matematyka ekonomiczna - 84,60
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - 40,90
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 32,4
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski:
sp. matematyka stosowana - 66
sp. nauczycielska w zakresie matematyki i fizyki - 122
sp. nauczycielska w zakresie matematyki i informatyki - 90
Uniwersytet Warszawski - 72,00

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - wszyscy kandydaci

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - wszyscy kandydaci

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - 360
Politechnika Gdańska - 43,80
Politechnika Krakowska - 60
Politechnika Wrocławska
Wydział Mechaniczno-Energetyczny - 161,6
Wydział Mechaniczny - 285,1
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski - 66

Politechnika Wrocławska - 189,25

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - 768
Politechnika Gdańska - 50,00
Politechnika Wrocławska
Wydział Elektryczny - 114,8
Wydział Mechaniczny - 295,2
Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki - 81,9
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski - 75

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - 616

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej - 181
Wydział Metali Nieżelaznych - 206
Wydział Odlewnictwa - 192

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - 112
Uniwersytet Gdański - 77,85

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - 79

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 62
Uniwersytet Warszawski - 150/200

Uniwersytet Warszawski - 66,80

Uniwersytet Warszawski - 23,91

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - 70,20

Uniwersytet Warszawski - 43,28

Politechnika Krakowska
Wydział Fizyki, matematyki i Informatyki - 60
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej - 106

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - 30,35
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - wszyscy kandydaci
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski - 102
Uniwersytet Warszawski - 33,30

Uniwersytet Gdański - 8,80

Politechnika Gdańska:
specjalności okrętowe - 3,55
zarządzanie i marketing w gospodarce morskiej - 23,25
ochrona dóbr kultury i środowiska - 58,20

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - wszyscy kandydaci

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - 420
Politechnika Krakowska  - 100
Politechnika Wrocławska - 205,1
Uniwersytet Gdański - 13,00
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - 52,30
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 55,8
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski - 92/111
Uniwersytet Warszawski - 31,92

Politechnika Gdańska - 30,80/100

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski - 110

Uniwersytet Warszawski:
afrykanistyka - 63,10
arabistyka - 83,46
asyriologia i hetytologia - 61,11
egiptologia - 65,75
hebraistyka - 79,27
indologia - 64,53
japonistyka - 89,00
mongolistyka i tybetologia - 51,17
sinologia - 91,58
turkologia - 81,00

Uniwersytet Gdański:
animacja społeczna - 63,00
pedagogika opiekuńczo-wychowawcza - 69,00
pedagogika resocjalizacyjna - 80,60
wczesna edukacja z jęz. angielskim - 86,50
wczesna edukacja z logopedią - 68,10
wczesna edukacja z terapią pedagogiczną - 72,00
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - 58,35
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 50,5
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski:
sp. edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna - 193
sp. pedagogika opiekuńcza - 91
sp. pedagogika szkolna z animacją kulturalną - 73
Uniwersytet Warszawski:
bez specjalności - 35,00
sp. pedagogika wczesnoszkolna z wczesnym nauczaniem jęz. angielskiego - 70,18

Uniwersytet Gdański - 66,30
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 28,4
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski:
sp. oligofrenopedagogika - 107
sp. resocjalizacja - 93

Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy - 27,6
Gdański Uniwersytet Medyczny - 60
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski - 172

Uniwersytet Gdański - 34,30
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - 63,10
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - wszyscy kandydaci
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski - 117
Uniwersytet Warszawski - 30,16

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - wszyscy kandydaci
Uniwersytet Warszawski - 35,85

Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy - 30
Gdański Uniwersytet Medyczny- 103

Uniwersytet Gdański - 63,45
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - 43,60
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - wszyscy kandydaci
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski - 79
Uniwersytet Warszawski - 18,36

Uniwersytet Gdański - 95,10
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - 72,20
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 82
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski - 217
Uniwersytet Warszawski - 80,44

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - 29,15
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski - 136

Uniwersytet Warszawski - 58,00

Uniwersytet Gdański:
sp. psychologia - 93,45
sp. neurobiopsychologia - 89,10
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - 67,00
Uniwersytet Warszawski - 84,55

Uniwersytet Gdański - 25,20

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - 126

Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy - 45
Gdański Uniwersytet Medyczny- 78
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski - 166

Uniwersytet Gdański - 27,75
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - 48,50

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski - 104

Uniwersytet Gdański - 23,75

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski - 100

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - wszyscy kandydaci

Uniwersytet Warszawski - 66,56

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - 481
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - 97
Uniwersytet Gdański - 74,90
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - 57,40
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 12,5
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski - 113
Uniwersytet Warszawski:
bez specjalności - 63,00
stosowane nauki społeczne - 61,09

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - 112
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - 62,55
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - wszyscy kandydaci
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski - 86
Uniwersytet Warszawski - 60,80

Uniwersytet Warszawski - 86,60

Gdański Uniwersytet Medyczny - 114

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski - 128

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski - 87

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - wszyscy kandydaci
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski - 112/137

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie:
Wydział Energetyki i Paliw - 350
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki - 540
Politechnika Gdańska - 34,80/100
Politechnika Krakowska - 120
Politechnika Wrocławska - 50,9

Politechnika Gdańska - 21,55/100

Politechnika Wrocławska - 161,6

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - 92
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski - 123

Politechnika Gdańska
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska - 53,50
Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa - 19,20
Politechnika Krakowska:
Wydział Inżynierii Lądowej - 128
Wydział mechaniczny - 70
Politechnika Wrocławska - 179,2

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - 465
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - 112
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 47,9
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski - 190

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - 26,25

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski - 356

Uniwersytet Gdański - 58,40

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - 198

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 27

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - 500
Politechnika Wrocławska - 63,0
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - 112
Uniwersytet Gdański - 71,61
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 21,2
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski - 119
Uniwersytet Warszawski - 68,00

Politechnika Gdańska - 27,30
Politechnika Wrocławska - 71,9

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii - 451
Wydział Metali Nieżelaznych - 401
Wydział Zarządzania - 562
Politechnika Gdańska - 37,45
Politechnika Krakowska - 72
Politechnika Wrocławska - 201,1
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - 104
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski - 84

Politechnika Gdańska - 42,05

Uniwersytet Warszawski:
sp. fizyka medyczna - 35,36
sp. neuroinformatyka - 34,94
sp. biofizyka molekularna, projektowanie molekularne i bioinformatyka - 31,98
sp. optyka okularowa - 30,01

Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy:
sp. administracja zdrowiem publicznym - 34,8
elektroradiologia - 35
profilaktyka społeczna - 22,8
Gdański Uniwersytet Medyczny - 43,20

Gdański Uniwersytet Medyczny - 21,60

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski - 98

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Generated in 1.09135 Seconds