Przejdź do treści

studia

Nawigacja: START arrow Rekrutacja arrow Progi punktowe na uczelniach - rekrutacja 2012/2013
Przejdź do treści

Zasady rekrutacji 2016/2017

projekty ue
Progi punktowe na uczelniach - rekrutacja 2012/2013 Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Karol   
10.12.2012.

progiKażdego roku przygotowujemy dla Was zestawienie progów punktowych, jakie obowiązywały podczas ostatniej rekrutacji. Progi punktowe publikuje tylko część uczelni, dlatego nasz wykaz obejmuje wybrane politechniki, uniwersytety i uczelnie medyczne. Zapraszamy do zapoznania się z progami punktowymi na poszczególnych kierunkach studiów podczas rekrutacji 2012/2013.

Co to są progi punktowe i jak są ustalane?

Progi punktowe nie są ustalane z góry, przed rekrutacją, lecz są zależne od poziomu kandydatów ubiegających się na studia. Przed procesem rekrutacji znana jest tylko maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać podczas rekrutacji oraz ilość miejsc. Natomiast próg (limit) punktowy, to liczba punktów uzyskana przez kandydata zakwalifikowanego na ostatnie wolne miejsce, inaczej najmniejsza liczba punktów, z którą kandydat zakwalifikował się na studia. Jest on znany dopiero po zakończeniu rekrutacji. W związku z tym progi punktowe z tego roku mogą różnić się od progów, które będą obowiązywać w roku przyszłym.

Nie sposób nie zauważyć, jak duże są rozbieżności w progach punktowych na poszczególne kierunki na różnych uczelniach. Wynika to z faktu, że każda uczelnia ustala własne zasady rekrutacji. Na wysokość progu punktowego wpływają takie czynniki jak m.in. przeliczniki rekrutacyjne i ilość branych pod uwagę przedmiotów maturalnych. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, zapraszamy do zapoznania się z artykułem Przewodnik kandydata, czyli wszystko co powinniście wiedzieć o rekrutacji na studia.

W naszym zestawieniu braliśmy pod uwagę próg punktowy dla ostatniej tury rekrutacji. Niektóre uczelnie realizują dany kierunek na kilku wydziałach - wówczas progi punktowe dla jednego kierunku i jednej uczelni mogą być różne (np. informatyka na Politechnice Krakowskiej).

Lista którą prezentujemy, dotyczy studiów stacjonarnych I stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich (m.in. prawo, psychologia, kierunek lekarski, lekarsko-dentystyczny, teologia).

PROGI PUNKTOWE 2012/2013


Politechnika Warszawska - 96
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - 114
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - 61,7
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 59,7
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - 169

Politechnika Warszawska - 129

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - brak

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - 118

Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy - 60,6
Gdański Uniwersytet Medyczny - 136
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - 108/200

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - 50,35
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - wszyscy kandydaci

Politechnika Gdańska - 93,3/100
Politechnika Krakowska - 144,16
Politechnika Wrocławska - 599,75

Politechnika Wrocławska - 629

Politechnika Krakowska - 131
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - 90,20
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - 119

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - wszyscy kandydaci

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 35

Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy - 15

Politechnika Gdańska:
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki - 54,15/100
Wydział Elektrotechniki i Automatyki - 47,30
Politechnika Krakowska - 112
Politechnika Warszawska:
Wydział Elektryczny - 143
Wydział Inżynierii Produkcji - 107
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa - 167
Politechnika Wrocławska:
Wydział Elektroniki - 257,1
Wydział Elektryczny - 146,1
Wydział Mechaniczny - 346,75
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 54,6

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - 89

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - 58,95
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 45,75
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - 219

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - 38,60

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - 21,80

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - 131

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  - 56,15
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - wszyscy kandydaci
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - 23,50
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - 68

Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy - 40
Politechnika Gdańska - 62,26/100
Politechnika Krakowska - 126
Politechnika Warszawska - 134
Politechnika Wrocławska - 179,3
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 49,8
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - 53,10
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - 95

Politechnika Gdańska - 58,81/100
Politechnika Krakowska:
Wydział Inżynierii Lądowej - 132
Wydział Inżynierii Środowiska - 82
Politechnika Warszawska:
Wydział Inżynierii Lądowej - 168
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii - 66
Politechnika Wrocławska - 405,15
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - 53,40
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - 256

Politechnika Gdańska - 48,51/100
Politechnika Wrocławska - 170,5
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - wszyscy kandydaci

Politechnika Gdańska - 62,36/100

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 42

Politechnika Warszawska - 84

Politechnika Warszawska - 65

Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy - 48
Gdański Uniwersytet Medyczny - 138
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - 114/200
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - 266

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  - 70,30

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 43,5
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - 79

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 63,26
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - 94

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - 51

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - 61,90

Politechnika Warszawska - 50
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - 46

Politechnika Warszawska - 52
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - 122
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - 207,5
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - 61,6
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 48,6
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - 31,50
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - 200

Politechnika Warszawska - 103

Politechnika Warszawska - 64

Politechnika Wrocławska - 43,4

Politechnika Gdańska - 52,60/100
Politechnika Wrocławska - 99,3

Politechnika Warszawska - 142

Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy - 36
Gdański Uniwersytet Medyczny - 73,2
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - 94/200

Politechnika Gdańska - 44,25
Politechnika Krakowska - 88
Politechnika Warszawska - 117
Politechnika Wrocławska - 145,5

Politechnika Gdańska:
Wydział Elektrotechniki i Automatyki - 52,60
Wydział Mechaniczny - 54,60
Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa - 36,00
Politechnika Krakowska:
Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej - 86
Wydział Mechaniczny - 94
Politechnika Warszawska - 167
Politechnika Wrocławska - 237
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - 56

Politechnika Warszawska - 54

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - wszyscy kandydaci

Politechnika Gdańska - 3,55/100
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - 53,40
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - wszyscy kandydaci

Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy - 146,56
Gdański Uniwersytet Medyczny - 151
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - 147/200

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 66,4
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - 287

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - wszyscy kandydaci

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 32,1
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - 95

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - 49,9

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - 63,9
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - wszyscy kandydaci
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - 92

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 37

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 26,7

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - wszyscy kandydaci
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - 187

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 58

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - brak

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 75,7

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 70,7

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - wszyscy kandydaci

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - 144

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - 138
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu:
Wydział Ekonomii - 220,5
Wydział Zarządzania - 210,5
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 69,8

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - 52

Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy - 53
Gdański Uniwersytet Medyczny - 153
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - 114/200

Politechnika Wrocławska - 61,6
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - wszyscy kandydaci

Politechnika Gdańska:
sp. fizyka stosowana - 9,73/100
sp. informatyka stosowana - 42/100
sp. konwersja energii - 25,30/100
Politechnika Krakowska - 32
Politechnika Warszawska - 83
Politechnika Wrocławska - 51
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - wszyscy kandydaci
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - brak

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - 176

Politechnika Gdańska - 67,85/100
Politechnika Warszawska - 135
Politechnika Wrocławska - 400,15
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - 61,60
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie:
sp. geodezja i geoinformatyka - 256
sp. geodezja i szacowanie nieruchomości - 304

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu- wszyscy kandydaci

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - 116

Politechnika Gdańska - 73,96/100
Politechnika Krakowska
Wydział Inżynierii Lądowej - 128
Wydział Inżynierii Środowiska - 124
Politechnika Warszawska - 162
Politechnika Wrocławska - 291,85
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie:
licencjacka -120
inżynierska - 139
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - 170
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - 72,70
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie:
sp. doradztwo na rynku nieruchomości - 206
sp. planowanie i inżynieria przestrzenna - 239

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - 166,5

Politechnika Wrocławska - 331,45

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - 54,30
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - wszyscy kandydaci
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - 114

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - 61,2
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - wszyscy kandydaci

Politechnika Gdańska - 59,50/100
Politechnika Krakowska:
Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki - 104
Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej - 116
Wydział mechaniczny - 124
Politechnika Warszawska:
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych - 172
Wydział Elektryczny - 139
Wydział Matematyki i nauk Informacyjnych - 170
Politechnika Wrocławska:
Wydział Elektroniki - 227,15
Wydział Podstawowych Problemów Techniki - 147,1
Wydział Informatyki i Zarządzania - 265,3
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - 49,6
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 46
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - 53

Politechnika Gdańska - 50,13/100
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - 130
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - 44,4
informatyka stosowana
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - 87
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 46,2

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - 62

Politechnika Krakowska - 90
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - 37,00
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - 30

Politechnika Gdańska - 53,68/100
Politechnika Krakowska - 126
Politechnika Warszawska:
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych - 141
Wydział Mechatroniki - 146
Politechnika Wrocławska - 142,9

Politechnika Krakowska - 108
Politechnika Warszawska - 113
Politechnika Wrocławska - 216,7
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - 204


Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - 52,10

Politechnika Gdańska:
Wydział Chemiczny - 50/100
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej - 30,65/100
Wydział Mechaniczny - 45,90/100
Politechnika Krakowska - 70
Politechnika Warszawska - 115
Politechnika Wrocławska - 258

Politechnika Gdańska - 51,35/100

Politechnika Wrocławska - 224,8

Politechnika Gdańska - 54,25
Politechnika Krakowska - 80
Politechnika Warszawska:
Wydział Inżynierii Środowiska - 107
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii - 58
Politechnika Wrocławska - 210,7
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - 55,90
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - 42,80
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - 63

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 32,2

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  - 70,2

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 71

Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy - 60
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - 76/200

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 39,5

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - 56,40
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - wszyscy kandydaci

Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy - 83,1
Collegium Medicum UJ w Krakowie - 275
Gdański Uniwersytet Medyczny - 170
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie - 209
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach - 167
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - 170/200
Uniwersytet Medyczny w Lublinie - 171
Uniwersytet Medyczny w Łodzi:
ogólny - 420
wojskowy- 420
wojskowy - MON - 390
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu - 172
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu - 240
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - 432
Warszawski Uniwersytet Medyczny - 243

Collegium Medicum UJ w Krakowie - 267
Gdański Uniwersytet Medyczny - 165
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie - 202
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach - 165
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - 165/200
Uniwersytet Medyczny w Lublinie - 165
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu - 169
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu - 237
Warszawski Uniwersytet Medyczny - 238

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - 96

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - 72/200

Politechnika Warszawska - 147

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - wszyscy kandydaci

Politechnika Gdańska - 53,00
Politechnika Krakowska - 90
Politechnika Warszawska - 139
Politechnika Wrocławska - 105,2
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - 43,8
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 40,8
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie:
sp. matematyka stosowana - 127
sp. nauczycielska w zakresie matematyki i informatyki - 100

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 46

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 38

Politechnika Gdańska - 49,55/100
Politechnika Krakowska - 66
Politechnika Warszawska:
Wydział Inżynierii Produkcji - 76
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa - 156
Wydział Budownictwa, mechaniki i Petrochemii - 45
Politechnika Wrocławska:
Wydział Mechaniczno-Energetyczny - 186
Wydział Mechaniczny - 306
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - 30

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - 124
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - 171

Politechnika Warszawska - 144

Politechnika Gdańska - 50,25/100
Politechnika Wrocławska:
Wydział Elektryczny - 174,45
Wydział mechaniczny - 342,25
Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki - 77,1
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - 70

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - 20,90

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - 61

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 50

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - 43,8

Politechnika Gdańska - 45,68/100

Politechnika Krakowska
Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki - 50
Wydział Inżynierii i technologii Chemicznej - 72

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - wszyscy kandydaci
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - 41

Politechnika Gdańska:
sp. inżynieria zasobów naturalnych - 33,30/100
sp. specjalności okrętowe - 5,95/100
sp. zarządzanie i marketing w gospodarce morskiej - 20.01/100

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - wszyscy kandydaci

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - 50,60

Politechnika Gdańska - 0,00
Politechnika Krakowska - 70
Politechnika Warszawska - 93
Politechnika Wrocławska - 49,2
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - 50
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - wszyscy kandydaci
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - 19,50
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - 107 lub 120

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - 73,40

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - 22,90
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - 94

Politechnika Wrocławska - 143,5

Politechnika Warszawska - 62

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - 56
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 46,8
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie:
sp. edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna - 180
sp. pedagogika opiekuńcza - 98
sp. pedagogika szkolna z animacją kulturalną - 107

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 34,3
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie:
sp. oligofrenopedagogika - 111
sp. resocjalizacja - 158

Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy - 31,2
Gdański Uniwersytet Medyczny - 74,4
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - 86/200
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - 221

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - 54
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - wszyscy kandydaci
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - 113

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - wszyscy kandydaci

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - 121,5

Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy - 28,8
Gdański Uniwersytet Medyczny - 106
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - 80/200

Politechnika Warszawska - 114

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - 44,1
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 47
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - 96

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - 73,2
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 81,4
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - 242

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - 61
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - 94

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  - 69,50

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - 130

Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy - 23
Gdański Uniwersytet Medyczny - 85,4
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - 66/200

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - 49,50
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - wszyscy kandydaci

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - 87

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - 18,60
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - 113

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - wszyscy kandydaci

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - 83
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - 48,4
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 31
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - 67

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - 111
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - 59,2
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - wszyscy kandydaci
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - 99

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - wszyscy kandydaci

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - 17,90
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - 111

Gdański Uniwersytet Medyczny - 126
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - 140/200

Politechnika Gdańska - 46,71
Politechnika Krakowska - 86
Politechnika Warszawska:
Wydział Chemiczny - 113
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii - 53
Politechnika Wrocławska - 187,55

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - 42,70
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - 70

Politechnika Gdańska - 24,53/100

Politechnika Wrocławska - 166

Politechnika Wrocławska - 43,4

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - 51
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - wszyscy kandydaci
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - 107 lub 99

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - 99
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - 98
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - 18,30
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - 112

Politechnika Gdańska:
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska - 55,20/100
Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa - 18.05
Politechnika Krakowska:
Wydział Inżynierii Lądowej - 100
Wydział Mechaniczny - 86
Politechnika Warszawska - 88
Politechnika Wrocławska - 224,2

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - 113
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - 181

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - 147
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - 347

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 26

Politechnika Gdańska:
w języku angielskim - 43,63/100
inżynierskie - 49,80/100
Politechnika Warszawska - 67
Politechnika Wrocławska - 114,25
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - 113
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - 194
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 39,8
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - 91

Politechnika Gdańska - 48,08/100
Politechnika Krakowska - 82
Politechnika Warszawska:
Wydział Inżynierii Produkcji - 83
Wydział Zarządzania - 60
Politechnika Wrocławska - 266,1
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - 110
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - 121,5
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - 41,60
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - 88

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - wszyscy kandydaci

Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy - 27,6
Gdański Uniwersytet Medyczny - 34,8
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - 32/200

Gdański Uniwersytet Medyczny - 31,2

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - 22,70
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - 74
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Generated in 1.18071 Seconds