Przejdź do treści

studia

Nawigacja: START arrow Dzieje się arrow Rekrutacja 2016/2017 arrow Rekrutacja 2013 w liczbach
Przejdź do treści

Zasady rekrutacji 2016/2017

Rekrutacja 2013 w liczbach Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Karol   
15.07.2013.

studenciNa części uczelni pierwsza tura rekrutacji została już zakończona, ogłoszono również wyniki. Zobaczcie jakie kierunki cieszyły się największą popularnością. Wkrótce uzupełnimy artykuł o kolejne informacje.

BIAŁYSTOK

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku przygotował w tym roku ponad 900 miejsc dla nowych studentów na studiach stacjonarne I stopnia i jednolite. Zgłosiło się w sumie ponad 8,1 tys. kandydatów. Największym zainteresowaniem, jak co roku, cieszyły się kierunki lekarskie. Na kierunku lekarsko-dentystycznym o jedno miejsce walczyły 24 osoby, a na kierunku lekarskim - 20 osób. Dużym zainteresowaniem cieszą się też takie kierunki jak: techniki dentystyczne (10 osób na miejsce) oraz farmacja i elektroradiologia (ponad 7 osób na miejsce).

Z danych Uniwersytetu w Białymstoku wynika, że najwięcej osób (ponad 800) zarejestrowało się na prawo. Najbardziej obleganym kierunkiem jest bezpieczeństwo narodowe, gdzie na jedno miejsce przypada ponad 10 chętnych. Na kolejnych miejscach są: administracja oraz filologia angielska (ponad 6 osób na jedno miejsce).

BYDGOSZCZ

Na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy największym zainteresowaniem cieszyły się: psychologia (7 kandydatów na miejsce), filologia angielska (6), lingwistyka stosowana – język angielski z językiem niemieckim (5,6), dziennikarstwo i komunikacja społeczna (3), bezpieczeństwo narodowe (3), turystyka i rekreacja (3). Spore zainteresowanie wzbudziły też nowe, unikatowe kierunki – logopedią (3) i humanistyką drugiej generacji (2,5).

Na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy przygotowano 3 tys. miejsc i mniej więcej tylu zarejestrowało się kandydatów. Najwięcej chętnych zgłosiło się na: inżynierię odnawialnych źródeł energii (2,25 osoby na jedno miejsce), budownictwo (1,8), inżynierię biomedyczną (1,6).

GDAŃSK

Niesamowitą popularnością cieszył się kierunek kryminologia, prowadzony przez Uniwersytet Gdański - chętne były aż 44 osoby na jedno miejsce. Kryminologia na UG to unikatowy kierunek studiów utworzony przez dwa kooperujące wydziały Uniwersytetu Gdańskiego: Nauk Społecznych oraz Prawa i Administracji przygotowany we współpracy z Polską Akademią Nauk. Kolejne oblegane kierunki na Uniwersytecie Gdańskim to: bezpieczeństwo wewnętrzne - 11 osób na jedno miejsce - i sinologia - również 11 osób na jedno miejsce.

Na Politechnice Gdańskiej najbardziej oblegane kierunki to: gospodarka przestrzenna: 5,44 os/miejsce, geodezja i kartografia: 5,36 os/miejsce, informatyka: 3,76 os/miejsce, biotechnologia: 3,23 os/miejsce oraz energetyka 3,07 os/miejsce. 

KATOWICE

Na Uniwersytecie Śląskim najwięcej maturzystów zgłosiło chęć studiowania na takich kierunkach jak: prawo – 1643 osób, psychologia – 871 osób, administracja – 636 osób. Najwięcej kandydatów na jedno miejsce przypadło na reżyserii: 13,38 osób na jedno miejsce. Na kolejnych miejscach uplasowały się: filologia angielska, specjalność: tłumaczeniowa z językiem chińskim – 12,04 osoby na jedno miejsce, realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia – 11,5 osoby na miejsce, filologia angielska, specjalność: tłumaczeniowa z językiem japońskim – 11,2 osoby na jedno miejsce.

Na Politechnice Śląskiej kolejny rok z rzędu numerem jeden jest architektura i urbanistyka z 5,6 osobami na miejsce. Na kolejnych miejscach znalazły się: informatyka (3,45), inżynieria biomedyczna (2,96), administracja (2,5), mechanika i budowa maszyn (2,49). 

KRAKÓW

W systemie Uniwersytetu Jagiellońskiego odnotowano ponad 33,2 tys. zgłoszeń kandydatów. Największym zainteresowaniem cieszył się kierunek lekarsko-dentystyczny z 15 osobami na jedno miejsce, na kierunku lekarskim na jedno miejsce przypada ponad 10 kandydatów. Wśród bardzo popularnych filologii największa konkurencja jest na japonistyce (prawie 15 osób na miejsce), filologii angielskiej (14 osób na miejsce) oraz filologiach szwedzkiej i hiszpańskiej (po 10 osób na miejsce). Prawie 10 kandydatów na jedno miejsce odnotowano też na prowadzonym przez UJ wspólnie z Uniwersytetem Rolniczym kierunku weterynaria.

Akademia Górniczo-Hutnicza przygotowała dla kandydatów ponad 9,8 tys. miejsc. Łączna liczba rejestracji na poszczególne kierunki to prawie 56,4 tys. Najpopularniejszymi kierunkami studiów podczas rekrutacji podstawowej na AGH były: budownictwo (prawie 7 kandydatów na miejsce), inżynieria biomedyczna (prawie 6 kandydatów na miejsce), geodezja i kartografia (ponad 5 kandydatów na miejsce) oraz inżyniera akustyczna (prawie 5 kandydatów na miejsce).

W Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie w tym roku najpopularniejszym kierunkiem była dietetyka, na której o jedno miejsce walczy prawie 18 osób. W porównaniu z zeszłym rokiem wzrosło zainteresowanie kierunkiem odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami oraz gospodarką przestrzenną (po prawie 12 osób na miejsce).

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie zakończył rekrutację z ponad 8 tys. zarejestrowanych zgłoszeń. Wśród najpopularniejszych kierunków wśród przyszłych studentów znajdują się finanse i rachunkowość oraz gospodarka przestrzenna. Na obu tych kierunkach o jedno miejsce ubiega się po około pięciu kandydatów. Cztery osoby przypadają na jedno miejsce na administracji.

W Politechnice Krakowskiej największym zainteresowaniem kandydatów cieszyła się informatyka na Wydziale Fizyki, Matematyki i Informatyki, o jedno miejsce ubiegało się tam blisko 8 kandydatów. Informatyka jest także w czołówce popularności na dwóch innych wydziałach PK, na których jest prowadzona. Jeśli chodzi o zainteresowanie kandydatów wyrażone liczbą osób na miejsce, są też m.in.: architektura i urbanistyka (ponad 5 kandydatów na miejsce), inżynieria biomedyczna (prawie 5 kandydatów na miejsce), nanotechnologie i nanomateriały, gospodarka przestrzenna, automatyka i robotyka (po ponad trzech kandydatów na miejsce).

LUBLIN

Uniwersytet Medyczny w Lublinie cieszył się w tym roku największą popularnością wśród uczelni w mieście. Na kierunek lekarski zgłosiło się tu ponad 15 kandydatów na jedno miejsca, zaś na lekarsko-dentystyczny – aż 30. Popularne były także inne kierunki medyczne. Na farmacji i dietetyce przypadło po 7 kandydatów na jedno miejsca, zaś na analityce medycznej i kosmetologii – po 8.

Na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie w czołówce najpopularniejszych kierunków od lat jest weterynaria. Nie inaczej jest w tym roku - o jeden indeks na tym kierunku walczyło ponad 10 kandydatów. Spory sukces odniósł także nowy, unikatowy kierunek, na który rekrutacja w tym roku odbyła się po raz pierwszy - behawiorystyka zwierząt. O jeden indeks na tych studiach walczyło ponad pięciu kandydatów.

Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w czołówce najchętniej wybieranych kierunków znalazły się aż dwa zainicjowane w tym roku. Najpopularniejszym kierunkiem zostało bezpieczeństwo narodowe - 11,8 osoby na miejsce. Na kolejnej pozycji znalazła się tegoroczna nowość - logistyka - o indeks walczyło ponad 10 osób.

W przypadku Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego najpopularniejsza okazał się sinologia - uruchomione w ubiegłym roku studia o państwie środka (6,7 osoby na miejsce) oraz - bezpieczeństwo narodowe (ponad 6 osób na miejsce) - tegoroczna nowość.

ŁÓDŹ

W tym roku dużym zainteresowaniem cieszą się studia na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, który zanotował znaczący wzrost liczby kandydatów. W rankingach popularności na uczelni niezmiennie dominuje kierunek lekarsko-dentystyczny (22,1 osób na jedno miejsce), a także kierunki: lekarski (14,3 ), wojskowo-lekarski prowadzony wraz z MON (14,8), farmacja (12,1) i analityka medyczna (12,4 chętnych na jedno miejsce).

Na największej łódzkiej uczelni - Uniwersytecie Łódzkim - najpopularniejszymi kierunkami po względem liczby kandydatów były: prawo - 1484 osoby, psychologia - 1007 oraz finanse i rachunkowość - 990. Natomiast najtrudniej było się dostać na: dziennikarstwo i komunikację społeczną, filologię angielską i psychologię. O jedno miejsce na dziennikarstwie o specjalności dziennikarstwo międzynarodowe z językiem angielskim ubiegało się średnio 10 osób (202 osoby na 20 miejsc), na filologii angielskiej z drugim językiem obcym - 9,28 (371 osoby na 40 miejsc), a na psychologii - 8,39 (1007/120). Sporym zainteresowaniem cieszył się nowy kierunek - lingwistyka dla biznesu. O jedno miejsce ubiegało się 4,68 osób.

W Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi najbardziej oblegany był tradycyjnie wydział aktorski, gdzie o każde z 20 miejsc ubiegały się 34 osoby (w sumie zgłosiło się 680 kandydatów na przyszłych aktorów). Dokumenty na reżyserię złożyły 134 osoby (na 8 miejsc) - przyjęto cztery kobiety i czterech mężczyzn. O przyjęcie na sztukę operatorską ubiegało się 117 osób (na 7 miejsc), na film animowany i efekty specjalne 61 osób (10 miejsc), na fotografię 103 osoby (12 miejsc), na organizację produkcji filmowej i telewizyjnej 162 osoby (25 miejsc), na montaż filmowy 65 osób (12 miejsc), a na trzyletnie scenariopisarstwo - 55 osób (6 miejsc).

OLSZTYN

Najpopularniejszym kierunkiem na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim jest działający od 2008 roku kierunek lekarski, gdzie o jedno miejsce starało się 20 osób. Dużym zainteresowaniem cieszy się też medycyna weterynaryjna, gdzie na jedno miejsce przypadło 10 osób.

POZNAŃ

Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, największym zainteresowaniem wśród kandydatów cieszyły się studia na Wydziale Neofilologii. O każde miejsce na filologię szwedzką starały się 22 osoby, na filologię norweską - 19 osób, zaś na japonistykę – 11 osób. Na każde miejsce na reżyserii dźwięku przypadło 11 osób. Najwięcej osób, blisko 2,1 tys. zgłosiło się na prawo.

Najbardziej obleganymi kierunkami na Politechnice Poznańskiej były w tym roku: inżynieria biomedyczna – ponad 14 kandydatów na miejsce, logistyka - ponad 13 kandydatów na miejsce, inżynieria materiałowa z ponad 12 kandydatami na miejsce, oraz inżynieria bezpieczeństwa, gdzie o jedno miejsce starało się 11 kandydatów.

Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu najwięcej osób, bo ponad 10 na jedno miejsce, zgłosiło się na kierunek prawno-ekonomiczny. Ponad pięć osób starało się o miejsce na kierunku finanse i rachunkowość.

Na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu największym zainteresowaniem cieszyła się weterynaria, gdzie na każde miejsce zgłosiło się ponad 15 osób. Popularnymi kierunkami są również: dietetyka – ponad 13 osób na jedno miejsce, oraz finanse i rachunkowość, gdzie na jedno miejsce przypada ponad 5 osób.

Na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego najbardziej popularnym kierunkiem jest lekarsko-dentystyczny – ponad 18 zgłoszeń na jedno miejsce. Dużym zainteresowaniem cieszy się również kierunek lekarski - ponad 13 zgłoszeń na jedno miejsce, a także analityka medyczna – ponad 7 zgłoszeń na jedno miejsce.

Z kolei na poznańskiej Akademii Muzycznej najbardziej obleganym kierunkiem jest wokalistyka, na której na jedno miejsce chętnych jest sześć osób. Nieco mniejsze zainteresowanie dotyczy instrumentalistyki, na którą na każde miejsce jest trzech chętnych.

SZCZECIN

Największym zainteresowaniem w pierwszym etapie rekrutacji na Uniwersytecie Szczecińskim cieszyła się psychologia (ponad 5 osób na 1 miejsce), w dalszej kolejności filologia angielska (prawie 4 na 1 miejsce), nowy kierunek – kognitywistyka (prawie 4 osoby na 1 miejsce), bezpieczeństwo wewnętrzne (ponad 3 osoby na 1 miejsce) oraz: bezpieczeństwo narodowe, mikrobiologia oraz prawo (prawie 3 osoby na 1 miejsce).

TORUŃ

W systemie elektronicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odnotowano 20 tys. zgłoszeń. Największym zainteresowaniem cieszyły się kierunki oferowane przez Collegium Medicum w Bydgoszczy - na kierunku lekarskim zanotowano aż 30 zgłoszeń na jedno miejsce. Następne w kolejności były: farmacja - 12, kosmetologia - 7 i dietetyka - 6,7. W toruńskiej części uniwersytetu największą popularnością cieszą się filologia angielska - 6 osób na miejsce, bezpieczeństwo wewnętrzne - 5,5 oraz japonistyka - 5,4. Pod względem liczby chętnych w Collegium Medicum najpopularniejszy okazał się kierunek lekarski - 4,5 tys. zarejestrowanych, a w Toruniu prawo - 1,4 tys., co daje 4,7 osób na miejsce.

WARSZAWA

W systemie rekrutacyjnym Uniwersytetu Warszawskiego zostało zarejestrowanych 50 tys. zgłoszeń. Najpopularniejsze okazały się kierunki związane z językami obcymi. O jeden indeks najwięcej osób rywalizowało na: lingwistyce stosowanej (język wiodący angielski, drugi włoski) - 23 osoby na jedno miejsce (limit - 10 miejsc), orientalistyce - sinologii - 18 osób na jedno miejsce (limit - 15 miejsc) oraz orientalistyce - japonistyce - 16 osób na jedno miejsce (limit 20 miejsc). Najpopularniejszym kierunkiem pod względem liczby zgłoszeń była ekonomia - 2474 zgłoszeń.

O miejsce na 34 kierunkach studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oferowanych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego ubiegało się w tym roku ponad 16 tys. chętnych. Najwięcej kandydatów na jedno miejsce było na kierunki: finanse i rachunkowość (ponad 10 osób na miejsce), dietetyka (7,7 os./miejsce), biotechnologia (7,13 os./miejsce), logistyka (6,9 os./miejsce), weterynaria (6,7 os./miejsce).

Na Politechnice Warszawskiej od lat w rankingu popoluarności wygrywa architektura i urbanistyka. W tym roku o miejsce na tym kierunku ubiegało się 928 chętnych (11,6 os. na miejsce). Najwięcej kandydatów na jedno miejsce było na kierunkach: geodezja i kartografia (18,3 osób na jedno miejsce), biotechnologia (12,8), budownictwo (7,3).

WROCŁAW

Największym zainteresowaniem na Uniwersytecie Wrocławskim cieszyła się psychologia, gdzie o jedno miejsce walczy blisko 15 osób. Ponad 12 chętnych na jedno miejsce przypadło na kierunku komunikacja wizerunkowa. Trzecim najbardziej obleganym kierunkiem studiów było właśnie dziennikarstwo i komunikacja społeczna, gdzie na jedno miejsce odnotowano prawie 10 zgłoszeń.

W internetowym serwisie rekrutacyjnym Politechniki Wrocławskiej zarejestrowało się prawie 12 tys. osób.Największym zainteresowaniem cieszyła się w tym roku inżynieria biomedyczna (na jedno miejsce przypadło ponad 6 kandydatów). Sporo chętnych wybrało informatykę (ponad 4 osoby na miejsce). Dużą popularnością cieszy cię także gospodarka przestrzenna, matematyka stosowana oraz automatyka i robotyka. Na tych trzech kierunkach na jedno miejsce przypadają 4 osoby.

Źródła:
torun.gazeta.pl
lublin.gazeta.pl
PAP - Nauka w Polsce
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Generated in 1.17649 Seconds