Przejdź do treści

studia

Nawigacja: START arrow Uczelnie arrow Wyszukiwarka  Kierunek studiów  artystyczne  reżyseria 
Przejdź do treści
Tryb wyświetlania : [wg wybranej kategorii] | pogrupowane alfabetycznie | pogrupowane wg kategorii | alfabetycznie (nie pogrupowane)
 
 Wyszukiwarka  Kierunek studiów  artystyczne  reżyseria 
Pozycje :: : 1 - 6 z 6
Kierunek studiów / artystyczne / reżyseria 
studia artystyczne, kierunek: REŻYSERIA

PODYSKUTUJ NA FORUM


OGÓLNIE


Ogólnie
Absolwent powinien posiadać:
 • wiedzę z zakresu historii i teorii teatru i dramatu, literaturoznawstwa, filmoznawstwa, historii sztuki i kultury oraz  dysponować świadomością estetyczną i etyczną,
 • wiedzę o technicznych i technologicznych aspektach twórczości filmowej i telewizyjnej, sztuce operatorskiej, montażu, dźwięku, muzyce, scenografii filmowej oraz wiedzę z zakresu dramaturgii i scenariopisarstwa,
 • zdolność twórczego myślenia i umiejętności pracy w zespole,
 • umiejętności i doświadczenie niezbędne dla prowadzenia pracy z aktorem.
Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

STUDIA – W SKRÓCIE


Co będziesz studiować?
dramaturgia, narracja i scenariopisarstwo, filozofia i estetyka, historia i teoria sztuki i literatury, historia i teoria teatru i dramatu oraz sztuki audiowizualne, historia, teoria i estetyka filmu, koncepcja człowieka we współczesnej nauce i kulturze, kultura i sztuka, organizacja, prawo i ekonomia w teatrze, filmie i telewizji, praca z aktorem, produkcja telewizyjna i filmowa, media i rynek audiowizualny, reżyseria filmu dokumentalnego, reżyseria filmu fabularnego, technika i technologia produkcji teatralnej, filmowej i telewizyjnej, teoria i praktyka reżyserii, warsztat reżysera teatralnego i filmowego;

szczegółowe treści programowe
obciążenie godzinowe
praktyki
zobacz

JAKA UCZELNIA?


Gdzie można studiować reżyserię:

JAKA PRACA?


Perspektywy pracy
Absolwent jest przygotowany do:
 • podjęcia twórczej działalności jako reżyser w teatrze dramatycznym, muzycznym i lalkowym, w filmie, w telewizji, w przemyśle rozrywkowym oraz jako adaptator, scenarzysta i dramaturg,
 • podjęcia funkcji kierowniczych w instytucjach artystycznych,
 • pełnienia funkcji pomocniczych asystenta i drugiego reżysera na profesjonalnych planach filmowych, samodzielnej realizacji krótkich form filmowych,
 • samodzielnego wykonywania pracy reżysera w filmie fabularnym i dokumentalnym niezależnie od metrażu – we wszelkiego rodzaju formach telewizyjnych,
 • samodzielnej pracy w teatrze i reklamie oraz samodzielnie realizowanych wizualnych form muzycznych,
 • podjęcia pracy w telewizji i mediach,
 • podjęcia pracy jako organizator i animator życia kulturalnego w placówkach oświatowych i instytucjach kultury,
 • podjęcia pracy w szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej – zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli).


  Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie
ul. Miodowa 22/24, 00-246 Warszawa
tel. 22 635 74 14, 22 831 02 16,17 wew. 133, 135, 134, fax 22 831 41 14
  Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi
ul. Targowa 61/63, 90-323 Łodź
tel. 042 634 58 16, fax 042 674 81 39
  Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie
ul. Straszewskiego 21 – 22, 31 - 109 Kraków
tel. 12 422 72 89, 12 422 18 55 w.21, fax 12 422 02 09
  Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
tel. 32 359 19 56, 32 359 19 57, 32 359 24 00
  Warszawska Szkoła Filmowa w Warszawie ul. Generała Zajączka 7, 01-518 Warszawa
tel. 22 839 00 50
  Ż=== miejsce dla uczelni posiadającej w ofercie dydaktycznej ten kierunek===|Ż  
  Do góry
Pozycje :: : 1 - 6 z 6
Generated in 1.26615 Seconds