KierunkiStudiów.pl

Menu

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa (metro Pole Mokotowskie)
tel. 22 564 60 00, fax 22 849 53 12, rekrutacja: 22 564 98 58

Strona www Email

siedziba_sgh.jpg

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - najstarsza i najbardziej prestiżowa uczelnia ekonomiczna w Polsce, jej historia sięga 1906 r. Absolwenci SGH znajdują pracę m.in. w bankach, instytucjach finansowych, firmach doradczych i koncernach międzynarodowych.

SGH oferuje kształcenie dostosowane do wymagań rynku pracy – studia pod okiem najlepszych naukowców i specjalistów wszystkich dziedzin powiązanych z ekonomią, w międzynarodowym otoczeniu, z dużą dawką praktyki dzięki współpracy z firmami i instytucjami publicznymi. Uczelnia zdobyła renomę także za granicą; jako jedyna w Polsce należy do stowarzyszenia CEMS – Global Alliance in Management Education.

Cechą wyróżniającą SGH na tle innych szkół wyższych jest swoboda tworzenia własnej ścieżki studiów, którą od początku lat 90. umożliwia bezwydziałowa struktura uczelni. Dzięki temu każdy student sam decyduje nie tylko o kierunku studiów, ale także o wyborze przedmiotów i wykładowców. Zgodnie z zainteresowaniami może też swobodnie dobierać zajęcia z innych kierunków.

Współpraca SGH z zagranicą daje studentom możliwość odbycia części studiów w którejś z ponad 250 partnerskich uczelni na całym świecie. Z drugiej strony, dzięki zacieśnianiu tej współpracy coraz więcej zagranicznych studentów wybiera SGH jako miejsce swoich studiów.

 

 
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oferuje od czasu reformy przeprowadzonej w 2006 roku trzy stopnie studiów, zgodnie z postanowieniami tzw. deklaracji bolońskiej:

Studia I i II stopnia oferujemy w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym sobotnio-niedzielnym i popołudniowym.

*Zgodnie z założeniami procesu bolońskiego, studia magisterskie skierowane są NIE TYLKO do absolwentów kierunków ekonomicznych.

>>Odwiedź nas<<

 Oferta SGH obejmuje także m.in.:
 • ponad 150 studiów podyplomowych
 • program MBA
 • Uniwersytet Trzeciego Wieku
 • kursy i szkolenia
 • ok. 100 kół naukowych i kilkanaście organizacji studenckich
 • biuro ds. absolwentów
 • kariera.sgh.waw.pl - serwis łączący studentów i absolwentów SGH z rynkiem pracy

Na studia licencjackie prowadzimy kwalifikację na uczelnię, a nie na konkretny kierunek. Studia rozpoczynają się od przedmiotów ogólnych, wspólnych dla wszystkich kierunków, a studenci wybierają kierunek dopiero pod koniec I roku nauki.

Kierunki na studiach licencjackich:

 1. ekonomia
 2. finanse i rachunkowość
 3. globalny biznas, finanse i fachunkowość (NOWOŚĆ!)
 4. gospodarka przestrzenna
 5. metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne
 6. międzynarodowe stosunki gospodarcze
 7. polityka społeczna
 8. stosunki międzynarodowe
 9. zarządzanie
 10. Bachelor Studies in Quantitative Methods In Economics and Information Systems - studia w języku angielskim (2 specjalizacje: Econometrics, Methods of Decision Analysis)
 11. Bachelor Studies in International Economics - studia w języku angielskim (2 specjalizacje: Economics of Central and Eastern Europe, International Business Management)
 12. Bachelor Studies in Management - studia w języku angielskim (2 specjalizacje: Project Management, Entrepreneurship) - studia w języku angielskim
 13. Bachelor Studies in Global Business, Finance and Governance - studia w języku angielskim (3 specjalizacje: Global Development and Governance, International Business, International Finance)

Przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne prowadzone w języku polskim następuje w wyniku postępowania kwalifikacyjnego, uwzględniającego wyniki z egzaminu maturalnego lub oceny z egzaminu dojrzałości lub oceny końcowe na świadectwie dojrzałości wydanym za granicą z następujących przedmiotów:

 • zdawanych na poziomie rozszerzonym:
  1. matematyka lub fizyka,
  2. geografia lub historia lub wiedza o społeczeństwie lub ekonomia,
  3. język obcy (spośród następujących: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski),
 • drugiego języka obcego zdawanego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (jednego spośród wyżej wymienionych).
Na studia w języku angielskim podstawą kwalifikacji jest złożenie wymaganych dokumentów.
 

>>Informacje na temat zasad przyjęć<<

 

 Kierunki na studiach magisterskich:

 1. administracja
 2. analiza danych – big data
 3. badania i analizy społeczne
 4. e-biznes
 5. ekonomia
 6. ekonomiczna analiza prawa
 7. finanse i rachunkowość
 8. globalny biznes finanse i zarządzanie (Nowość)
 9. gospodarka przestrzenna
 10. kierunek menedżerski
 11. metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne
 12. międzynarodowe stosunki gospodarcze
 13. polityka publiczna
 14. polityka społeczna
 15. stosunki międzynarodowe
 16. turystyka międzynarodowa, hotelarstwo i usługi czasu wolnego
 17. zarządzanie
 18. zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
 19. Master studies in Advanced Analytics – Big Data – studia w języku angielskim
 20. Master studies in Finance and Accounting (with opportunity of ACCA Qualification), unikalne studia w języku angielskim we współpracy z Ernst&Young Poland.
 21. Master studies in Global Business, Finance and Governance - studia w języku angielskim (3 specjalizacje: Global Development and Governance, International Finance, International Venture Management)
 22. Master studies in International Business - studia w języku angielskim (2 specjalizacje: Business in Central and Eastern Europe, International Business Management)
 23. Master studies in International Tourism, Hotel Industry and Leisure Services - studia w języku angielskim
 
W rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne II stopnia w języku polskim jest wynik ze sprawdzianu kwalifikacyjnego z wiedzy o gospodarce oraz języka obcego. Postępowanie kwalifikacyjne wobec kandydatów na studia niestacjonarne II stopnia w języku polskim polega na rejestracji w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym i weryfikacji złożonych, wymaganych dokumentów.

Na studia w języku angielskim podstawą kwalifikacji jest złożenie wymaganych dokumentów.
 
 

SGH oferuje 150 programów studiów dla absolwentów pierwszego i drugiego stopnia, którzy przeważnie rozpoczęli już karierę zawodową i chcą poszerzyć swoje kompetencje zwiększając atrakcyjność na rynku pracy. Studia oferowane przez Szkołę Główną Handlową wybiera aż 67% osób w wieku 25-36 lat. Podyplomowe studia w SGH dostępne są dla osób indywidualnych oraz firm. Ogromny potencjał naukowy SGH doceniają podmioty gospodarcze, dla których uczelnia przygotowuje dedykowane programy nauczania.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych programów oraz rekrutacji na studia znajdują się w serwisie: www.sgh.waw.pl/podyplomowe

Oprócz studiów w języku polskim SGH prowadzi również studia MBA, których językiem wykładowym jest angielski. Szczegóły na stronie: www.sgh.waw.pl/mba

 

wspolpraca.jpg

Współpraca z zagranicą stanowi w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie istotny element rozwoju nowoczesnej oferty  dydaktycznej i badawczej Szkoły. Wpływa na podniesienie jej jakości oraz wzmocnienie pozycji Uczelni wśród światowych szkół ekonomii i biznesu. Współpraca realizowana jest w oparciu o umowy bilateralne, programy międzynarodowe, a także indywidualne kontakty pracowników. W układzie geograficznym głównymi partnerami SGH są uczelnie z krajów Unii Europejskiej oraz USA i Kanady. Stałej intensyfikacji podlega współpraca SGH z uczelniami państw azjatyckich, w tym Japonii, Korei, Singapuru, Chin, oraz Ameryki Łacińskiej  i Rosji.

SGH uczestniczy w międzynarodowych programach wymiany studentów i pracowników, co roku blisko 500 Studentów Uczelni realizuje część swoich studiów za granicą, a prawie tyle samo studentów zagranicznych przyjeżdża na studia do Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, z czego blisko 300 to studenci z programów wymiany. W chwili obecnej Uczelnia wymienia studentów z ponad 300 uczelniami z całego świata.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie uczestniczy także w szeregu międzynarodowych projektów dydaktycznych i badawczych, realizowanych we współpracy z partnerami zagranicznymi, np. prestiżowe programy CEMS Master in International Management, QEM - Models and Methods of Quantitative Economics, European Master of Law & Economics, a także programy podwójnych dyplomów.

Katalog kierunków