KierunkiStudiów.pl

Menu

Uniwersytet Łódzki

ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź
tel. 42 635 40 00, fax 42 665 57 71, 42 635 40 43

Strona www Email

 

Uniwersytet Łódzki powstał 24 maja 1945 roku. Obecnie nasz uniwersytet jest jedną z największych polskich uczelni państwowych, na którym studiuje blisko 40 tysięcy młodych ludzi.
uL2016_1.png
Na UŁ macie możliwość podjęcia studiów na 90 kierunkach i 190 specjalnościach w ramach 12 wydziałów. Oferujemy kształcenie w zakresie nauk humanistycznych, ekonomicznych, przyrodniczych, społecznych i ścisłych. Istnieje również możliwość wyboru studiów inżynierskich.

UŁ kształci na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, studiach doktoranckich i podyplomowych oraz na kierunkach prowadzonych w całości w językach obcych lub kończących się podwójnymi dyplomami. Większość kierunków studiów posiada Certyfikat Jakości Kształcenia przyznawany przez Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną oraz pozytywne opinie Państwowej Komisji Akredytacyjnej.uL2016_2.png

Osoby o szerokich zainteresowaniach i interdyscyplinarnych uzdolnieniach mogą kształcić się na  prestiżowych Międzyobszarowych Indywidualnych Studiach Matematyczno-Przyrodniczych lub Międzyobszarowych Indywidualnych Studiach Humanistyczno-Społecznych.

Wspieramy Twój rozwój przez cały okres studiów

Możesz skorzystać z projektu „MENTORING – Absolwent VIP”, który włącza wybitnych absolwentów uczelni – grono prezesów i menedżerów największych firm z Łodzi i regionu – w proces rozwoju kariery naukowej i zawodowej najzdolniejszych studentów.
uL2016_3.png
UŁ jest pomysłodawcą i organizatorem wielu inicjatyw ułatwiających studentom podjęcie aktywności zawodowej. Biorąc udział w naszej Akademii Kompetencji, czyli cyklu bezpłatnych warsztatów prowadzonych przez przedstawicieli firm i instytucji nabywasz nowe umiejętności, poszerzasz wiedzę i zdobywasz informacje dotyczące kultury organizacyjnej danego pracodawcy. XVII edycja Akademii Kompetencji to zrealizowane 40 szkoleń prowadzonych przez blisko 30 firm i instytucji dla ok. 1000 studentów i absolwentów. Podczas Uniwersyteckich Targów Pracy pracodawcy przedstawiają specyfikę swojej działalności studentom i absolwentom Uczelni. W ostatniej edycji UTP wzięło udział blisko 6 000 odwiedzających i 47 firm i instytucji.

Chcesz przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej? Recruitment Day to unikatowa formuła wstępnych rozmów rekrutacyjnych na stanowiska pracy, praktyk i staży, prowadzonych na uczelni. Każdy kandydat może w ciągu jednego dnia odbyć od kilku do kilkunastu rozmów kwalifikacyjnych. Dzięki nowatorskiej formule pracodawcy mają możliwość sprawdzenia w krótkim czasie nawet kilkunastu kandydatów.

Kierunki Studiów – ciekawostki
 • uL2016_4.pngKierunki Rachunkowość i Finanse i Rachunkowośc (Wydział Zarządzania) otrzymały akredytację Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). Zwalnia ona absolwentów kierunku Rachunkowość z egzaminów F1, F2, F3, F4, F6 zaś absolwentów kierunków FiR z egzaminów F1, F2, F3, F5, F7 w ramach kwalifikacji ACCA. Jest to pierwsza w Polsce akredytacja dla kierunków studiów prowadzonych w języku polskim.
 • Superkomputery i symulacje to nowa specjalność na Informatyce (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej) uruchomiona w 2015 we współpracy z firmą Atos Polska S.A. i z Narodowym Centrum Badań Jądrowych.
 • Prawo zajęło drugie miejsce pod względem zdawalności na aplikacje korporacyjne, a pierwsze miejsce pod względem zdawalności do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.
 • U nas możesz studiować na 2 uczelniach jednocześnie np. na kierunku Studia Polsko-Niemieckie prowadzonych przez Wydział Filologiczny i Uniwersytet w Ratyzbonie.
 • Posiadamy wiele kierunków studiów międzywydziałowych np. Geoinformacja, Gospodarka przestrzenna, Regionalistyka kulturowa, Nanotechnologia.uL2016_5.png
Współpraca międzynarodowa

Studiując na Uniwersytecie Łódzkim możesz wyjechać na stypendium zagraniczne do jednej z uczelni partnerskich dzięki 224 umowom partnerskim i 700 umowom dwustronnym w ramach programu Erasmus+. Dodatkowo uczestnicząc w programie Erasmus Mundus możesz podjąć naukę w takich krajach jak: Argentyna, Peru, Meksyk, Chile, Brazylia czy Nikaragua.


Zakwaterowanie i życie studenckie

uL2016_6.pngDbamy o komfort Twojego studiowania, dlatego sukcesywnie ulepszamy naszą infrastrukturę. Kampus UŁ jest zintegrowany z osiedlem akademickim Lumumbowo, na które składa się 10 akademików, w których czeka kilka tysięcy miejsc dla osób spoza Łodzi. Wysoki standard naszych akademików został doceniony! W pierwszej dziesiątce rankingu, przeprowadzonego przez studencki miesięcznik „Dlaczego” dla 100 najlepszych akademików w kraju, znalazły się aż dwa Domy Studenckie Uniwersytetu Łódzkiego: X DS "Olimp" i II DS "Balbina". Poruszanie się pomiędzy wydziałami zajmuje od kilku do kilkunastu minut. Kampus UŁ jest położony wśród terenów zielonych, parków, ścieżek rowerowych, a jednocześnie dobrze skomunikowany z centrum Łodzi.

Na terenie kampusu znajduje się Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu, gdzie możesz odpocząć po intensywnej nauce korzystając z basenu, siłowni czy hali sportowej. Od 2014 roku możecie również korzystać z kompleksu boisk sportowych, w skład którego wchodzą: boisko wielofunkcyjne (do gry w piłkę nożną i tenisa ziemnego), do koszykówki oraz do siatkówki i badmintona. Na terenie kompleksu znajdują się także stoły do gier planszowych.

Co po studiach?
uL2016_7.png
Uczelnia odgrywa znaczącą rolę w życiu miasta i regionu. Spośród jej absolwentów wywodzą się osoby, piastujące najważniejsze urzędy w kraju, premierzy, ministrowie, członkowie Rady Polityki Pieniężnej i innych wiodących instytucji.
Ukończenie naszej uczelni daje Ci gwarancje dobrych zarobków. Z badania wynagrodzeń absolwentów uniwersytetów publicznych w Polsce w 2015 roku, przygotowanego przez portal wynagrodzenia.pl wynika, że absolwenci Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Gdańskiego mogą pochwalić się najwyższymi zarobkami. W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń w 2015 roku wzięło udział 23 002 absolwentów studiów magisterskich. Całkowite przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto połowy z nich było nie mniejsze niż 4 120 PLN.

 


Programy studiów na UŁ stały się odpowiedzią na potrzeby europejskiego rynku pracy. Każdego roku monitorujemy zachodzące przemiany i staramy się, aby proponowane przez nas formy i treści kształcenia były oparte na współczesnych nurtach i reprezentowały wysoki europejski poziom.
KIERUNKI STUDIÓW I SPECJALNOŚCI
WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA
informator

Biologia (s,z)
Biologia
 • spec. nauczycielska w zakresie nauczania przyrody (s,z)
Biomonitoring (s)
Biotechnologia (s)
Mikrobiologia (s)
Ochrona środowiska (s,z)
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze -
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Wydział Chemii, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Nauk Geograficznych (s)
WYDZIAŁ CHEMII
informator

Analityka chemiczna (s)
Chemia (s)
Chemia
 • spec. chemia w nauce i gospodarce (s,z)
 • spec. chemia i nanotechnologia nowoczesnych materiałów (s)
Chemia kosmetyczna (s,z)
Nanotechnologia – Wydział Chemii i Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej (s)
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Wydział Chemii, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Nauk Geograficznych (s)
WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SOCJOLOGICZNY
informator

Analityka gospodarcza (s)
Analityka społeczna  (s,z)
Bankowość i finanse cyfrowe (s)
Ekonomia (s,z)
Ekonomia
 • Ekobiznes (s,z)
 • Ekonomia miasta zrównoważonego (s)
 • Ekonomia, studia w języku angielskim (s)
Europeistyka (s)
Gospodarka przestrzenna (s,z)
Informatyka i ekonometria (s)
Informatyka (s,z)
Inwestycje i nieruchomości (s)
Finanse i rachunkowość (s,z)
Finanse międzynarodowe (s)
Logistyka (s,z)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze (s)
Praca socjalna (s,z)
Rynek finansowy (s)
Socjologia (s,z)

Polityka społeczna (s)
– Wydział Prawa i Administracji, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
WYDZIAŁ FILOLOGICZNY
informator

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (s,z)
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • spec. dziennikarstwo z językiem i kulturą francuską (s)
Dziennikarstwo międzynarodowe (s)
Ekonomika kultury (s,*)
Filmoznawstwo (s)
Filologia angielska
 • anglistyczna, specjalizacja translatorska lub nauczycielska po I roku (s,z)
 • wiedza o kulturze, specjalizacja translatorska lub nauczycielska po I roku (s)
 • z drugim językiem obcym, specjalizacja zawodowa do wyboru tłumaczeniowa lub nauczycielska
 • Drugi język zaawansowany – filologia angielska z językiem rosyjskim, filologia angielska z językiem niemieckim (s)
 • Drugi język od podstaw - filologia angielska z językiem niemieckim, filologia angielska z językiem francuskim, filologia angielska z językiem włoskim, filologia angielska z językiem hiszpańskim, filologia angielska z językiem słoweńskim (s)
Filologia germańska
 • spec. filologia germańska bez specjalności (s)
 • ze specjalnością z drugim językiem obcym (s)
 • Drugi język zaawansowany – filologia germańska z językiem angielskim (s)
 • Drugi język od podstaw - filologia germańska z językiem włoskim, filologia germańska z językiem hiszpańskim, filologia germańska z językiem francuskim, filologia germańska z językiem słoweńskim (s)
Filologia polska (s)
Filologia
 • spec. filologia hiszpańska + język angielski (s)
 • spec. filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie (s)
 • spec. filologia romańska z drugim językiem obcym (jęz. francuski od podstaw, drugi język obcy zaawansowany) (s)
 • spec. filologia romańska z drugim językiem romańskim (hiszpańskim lub włoskim) (s)
 • spec. filologia rosyjska niezaawansowana z rozszerzeniem od II roku: język rosyjski w biznesie i turystyce (s)
 • spec. filologia rosyjska niezaawansowana z językiem angielskim zaawansowanym(s)
 • spec. filologia rosyjska zaawansowana z językiem ukraińskim od podstaw (s)
 • spec. filologia rosyjska zaawansowana z językiem angielskim zaawansowanym (s)
 • spec. filologia słowiańska (s)
 • spec. filologia włoska (s)
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (s)
Informacja w środowisku cyfrowym (s)
Kulturoznawstwo (s)
Lingwistyka dla biznesu (s,z)
Logopedia z audiologią (s)
Nowe media i kultura cyfrowa (s)
Niemcoznawstwo (s)
Regionalistyka kulturowa
– Wydział Filologiczny, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Wydział Nauk Geograficznych (s)
Studia Polsko-Niemieckie
– Wydział Filologiczny i Uniwersytet w Ratyzbonie (s)
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne –
Wydział Filologiczny, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Wydział Nauk Geograficznych (s)
WYDZIAŁ FILOZOFICZNO-HISTORYCZNY
informator

Archeologia (s)
Etnologia (s)
Filozofia (s)
Historia sztuki (s,z)
Historia
 • spec. ogólnohistoryczna, nauczycielska (s)
Okcydentalistyka (s)
Religioznawstwo (s)
Wojskoznawstwo (s)
Regionalistyka kulturowa – Wydział Filologiczny, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Wydział Nauk Geograficznych (s)
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne – Wydział Filologiczny, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Wydział Nauk Geograficznych (s)

WYDZIAŁ FIZYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ
informator

Fizyka techniczna
 • spec. fizyka medyczna (s,i*)
 • spec. akustyka i realizacja dźwięku (s,i*)
Fizyka
 • spec. fizyka (s)
 • spec. fizyka medyczna (s)
 • spec. nanotechnologia (s)
 • spec. nauczanie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i popularyzacja nauki (s)
Informatyka, specjalność: informatyka stosowana (3,5-letnie studia inżynierskie)
 • Specjalizacje:
  • systemy i aplikacje mobilne (s,z,i)
  • algorytmy i programowanie (s,z,i)
  • bazy danych i aplikacje internetowe (s,z,i)
  • administracja sieciami i systemami informatycznymi (s,z,i)
  • grafika użytkowa (s,z,i)
  Nanotechnologia – Wydział Chemii i Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej (s)
 • Międzyobszarowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Wydział Chemii, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Nauk Geograficznych (s)
WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI
informator

Analiza danych (s,z,i) 
Informatyka
 • spec. sieci komputerowe i przetwarzanie danych (s,z)
 • studia w języku angielskim (s)
 • spec. grafika komputerowa i projektowanie gier (s,z)
 • spec. logistyka z systemami informatycznymi (s)
Matematyka
 • spec. matematyka ogólna (s)
 • spec. matematyka teoretyczna (s)
 • spec. analiza finansowa (s)
 • spec. matematyka finansowa i aktuarialna (s)
 • spec. nauczycielska w zakresie matematyki i informatyki (s)
Geoinformacja – Wydział Nauk Geograficznych i Wydział Matematyki i Informatyki (s)
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Wydział Chemii, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Nauk Geograficznych (s)
WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH
informator

Geografia (s)
Geografia
 • studia w języku angielskim (s)
Geoinformacja – Wydział Nauk Geograficznych i Wydział Matematyki i Informatyki (s)
Geomonitoring (s)
Gospodarka przestrzenna
– Wydział Nauk Geograficznych i Wydział Zarządzania (s,z)
Klimatologia, studia w języku angielskim (s)
Studia regionalne (s)
Turystyka i rekreacja (s,z)

Regionalistyka kulturowa – Wydział Filologiczny, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Wydział Nauk Geograficznych (s)
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Wydział Chemii, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Nauk Geograficznych (s)
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne – Wydział Filologiczny, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Wydział Nauk Geograficznych (s)
WYDZIAŁ NAUK O WYCHOWANIU
informator

Pedagogika
 • spec. pedagogika resocjalizacyjna (s,z)
 • spec. pedagogika w zakresie edukacji dorosłych z coachingiem (s,z)
 • spec. pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno-wychowawczej (s,z)
 • spec. pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej (s,z)
 • spec. edukacja przez sztukę (s)
 • spec. edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne (s,z)
 • spec. pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej (s,z)
Psychologia, studia jednolite magisterskie
 • psychologia wspierania rozwoju i efektywnego funkcjonowania człowieka (s,z)
 • psychologia zdrowia i kliniczna (s,z)
 • psychologia doradztwa zawodowego i organizacji (s,z)
WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI
informator

Administracja (s,z)
Prawo, studia jednolite magisterskie (s,w,z)
Polityka społeczna (s)
– Wydział Prawa i Administracji, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
WYDZIAŁ STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH I POLITOLOGICZNYCH
informator

Bezpieczeństwo narodowe (s)
Międzynarodowe studia kulturowe
 • spec. media i kultura (s)
 • spec. kultury w dialogu międzynarodowym (s)
 • spec. Intercultural Communication, studia w języku angielskim (s)
Politologia
 • spec. bezpieczeństwo międzynarodowe (s)
 • spec. Security Studies, studia w języku angielskim (s)
 • spec. polityka i zarządzanie w strukturach lokalnych(s)
 • spec. kultura polityczna i polityka historyczna (s)
Stosunki międzynarodowe
 • spec. polityka międzynarodowa i dyplomacja (s)
 • spec. komunikowanie międzynarodowe (s)
 • spec. dziennikarstwo międzynarodowe (s)
 • spec. Modern German Studies – Studia o Niemczech współczesnych (s)
 • spec. Asian Studies, studia w języku angielskim (s)
 • spec. International Marketing, studia w języku angielskim (s)
 • spec. American Studies, studia w języku angielskim (s)
 • spec. Estudios Latinoamericanos, studia w języku angielskim i hiszpańskim (s)
Studia azjatyckie (s,*)
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne – Wydział Filologiczny, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Wydział Nauk Geograficznych (s)
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
informator

Analityka biznesu (s,z)
Business Management – studia w języku angielskim (s)
Gospodarka przestrzenna
– Wydział Nauk Geograficznych i Wydział Zarządzania (s,z)
Management and Finance – studia w języku angielskim (s)
Finanse i inwestycje (s,z)
Logistyka (s,z)
Marketing (s,z)
Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami (s,z)
Rachunkowość (s,z)
Zarządzanie publiczne (s,z)
Zarządzanie zasobami ludzkimi (s,z)
Zarządzanie
 • spec. analityka systemowa i technologie e-biznesu (s,z)
 • spec. zarządzanie projektami (s,z)
FILIA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM
informator

Administracja (z)
Leśnictwo (studia inżynierskie 3,5-letnie)(s,i)
Leśnictwo (studia inżynierskie 4-letnie) (z,i)
Turystyka i rekreacja
 • spec. Turystyka biznesowa (s)
 • spec. Gastronomia i doradztwo dietetyczne (s)
 • spec. Wellness&SPA i turystyka uzdrowiskowa (s)
Zarządzanie
 • spec. Logistyka i zarządzanie procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie i dystrybucji (s,z)
 • spec. Rachunkowość i zarządzanie finansami (s,z)
 • spec. Zarządzanie portfelem inwestycyjnym i inwestycje na rynku kapitałowym (s,z)
 • spec. Zarządzanie i ekonomika agrobiznesu (s,z)

s – studia stacjonarne
z – studia zaoczne
w – studia wieczorowe
i – studia inżynierskie
* - pod warunkiem uruchomienia

KIERUNKI STUDIÓW I SPECJALNOŚCI
WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA
informator

Biologia
 • biochemia i biologia molekularna (s)
 • biofizyka medyczna z bioinformatyką (s)
 • biologia eksperymentalna i biologia środowiskowa (s)
 • biologia środowiskowa (z)
 • biologia stosowana i molekularna (z)
Biotechnologia
 • biotechnologia medyczna (s)
 • biotechnologia mikrobiologiczna (s)
 • biotechnologia roślinna (s)
Genetyka (s)
Mikrobiologia (s)
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze -
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Wydział Chemii, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Nauk Geograficznych (s)
Ochrona środowiska
 • ekologia i ochrona wód (s,z)
 • ochrona przyrody (s,z)
 • biotechnologie ekologiczne (s)
 • diagnostyka skażeń środowiska (s)
 • ekohydrologia (płatne studia w języku. angielskim) (s)
 • ekologia człowieka (z)
WYDZIAŁ CHEMII
informator

Analityka chemiczna (s)
Chemia

 • chemia i nanotechnologia nowoczesnych materiałów (s)
 • chemia w nauce i gospodarce (s,z)
Chemia kosmetyczna (s)
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Wydział Chemii, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Nauk Geograficznych (s)
Nauczanie chemii (s,z)
Nanotechnology (s,*)
WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SOCJOLOGICZNY
informator

Analityka gospodarcza (s)
Analityka społeczna (s,z)
Economics and International Business – studia w języku angielskim (s)
Ekonomia (s,z)
Ekonomia Ekobiznes (s,z)
Europeistyka (s)
Finanse i rachunkowość (s,z)
Gospodarka przestrzenna (s,z)
Informatyka i ekonometria (s)
Informatyka (s,z)
Inwestycje i nieruchomości (s)
Logistyka (s,z)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze (s)
Polityka społeczna (s)
Praca socjalna (s,z)
Rynek finansowy (s)
Socjologia (s,z)

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY
informator

Filologia polska (s)
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (s)

Kulturoznawstwo (s)
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • research medialny (s,z)
 • public relations i branding (s,z)
 • odmiany specjalistyczne dziennikarstwa (s,z)
Logopedia (s)
Filologia
:
 • hiszpańska: język hiszpański + amerykanistyka filologiczna (s)
 • romańska z drugim językiem romańskim (s)
 • romańska z drugim językiem obcym i elementami tłumaczenia (s)
 • romańska z traduktologią (s)
 • włoska, specjalizacja translatorska (s)
 • włoska, specjalizacja nauczycielska (s)
 • klasyczna (s)
 • rosyjska, specjalność: komunikacja międzykulturowa z elementami marketingu (s)
 • słowiańska (s)
 • germańska, spec. filologia germańska bez specjalności, (od drugiego semestru wybór jednej z 4 specjalizacji magisterskich: literaturoznawczej, językoznawczej, kulturoznawczej, glottodydaktycznej) (s)
 • germańska, spec. filologia germańska z drugim językiem obcym: hiszpański, włoski, francuski, angielski, (od drugiego semestru wybór jednej z 4 specjalizacji magisterskich: literaturoznawczej, językoznawczej, kulturoznawczej, glottodydaktycznej) (s)
 • angielska, spec. anglistyczna (z)
 • angielska, spec. translatoryka (z)
 • angielska, specjalizacje akademickie: językoznawstwo angielskie teoretyczne i stosowane, literatura i kultura angielskiego obszaru językowego; specjalizacje dodatkowe: filologiczna ogólna, translatorska, nauczycielska, kultura i media (s)
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne – Wydział Filologiczny, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Wydział Nauk Geograficznych (s)
WYDZIAŁ FILOZOFICZNO-HISTORYCZNY
informator

Archeologia (s)
Etnologia (s)
Filozofia (s)
Historia
 • ogólnohistoryczna (s)
 • nauczycielska (s)
Historia sztuki (s,z)
Regionalistyka kulturowa (s,*)
Religioznawstwo (s)
Wojskoznawstwo (s)
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne – Wydział Filologiczny, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Wydział Nauk Geograficznych (s
WYDZIAŁ FIZYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ
informator

Fizyka
 • fizyka medyczna (s)
 • nauczanie fizyki i matematyki oraz popularyzacja nauki (s)
 • fizyka (s)
Informatyka
 • informatyka stosowana (studia 1,5-roczne) (s,z)
 • superkomputery i symulacje (studia 2-letnie) (s)
 • (prowadzona we współpracy z Narodowym Centrum Badań Jądrowych i z firmą AMG.net)
 • informatyka stosowana (studia 2-letnie) (s,z)
 • superkomputery i symulacje (studia 1,5-roczne) (s)
 • (prowadzona we współpracy z Narodowym Centrum Badań Jądrowych i z firmą AMG.net)
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Wydział Chemii, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Nauk Geograficznych (s)
WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI
informator

Matematyka
 • analiza finansowa (s)
 • matematyka finansowa i aktuarialna (s)
 • matematyka ogólna (s)
 • nauczycielska w zakresie matematyki (s)
 • Mteoretyczna (s)
 • matematyka finansowa (z)
 • Informatyka
Informatyka
 • interaktywne media (s,z)
 • systemy informatyczne (s,z)
Informatyka, studia w języku angielskim (s)
Geoinformacja (s) – Wydział Nauk Geograficznych, Wydział Matematyki i Informatyki

Międzyobszarowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Wydział Chemii, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Nauk Geograficznych (s)
WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH
informator

Geografia (s)
Geografia, spec. w języku angielskim (s)
Geoinformacja (s)
– Wydział Nauk Geograficznych, Wydział Matematyki i Informatyki
Gospodarka przestrzenna
– Wydział Nauk Geograficznych i Wydział Zarządzania (s,z)
Gospodarka przestrzenna,
spec. w języku angielskim (s)
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Wydział Chemii, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Nauk Geograficznych (s)
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-SpołeczneWydział Filologiczny, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Wydział Nauk Geograficznych (s) Turystyka i rekreacja (s,z)
WYDZIAŁ NAUK O WYCHOWANIU
informator

Pedagogika:
 • edukacja przez sztukę (s)
 • pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej (s,z)
 • pedagogika resocjalizacyjna (s,z)
 • pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno-wychowawczej (s,z)
 • pedagogika w zakresie edukacji dorosłych z coachingiem (s,z)
 • pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej (s,z)
 • pedagogika wieku dziecięcego (s,z)
WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI
informator

Administracja (s,z)
Prawo medyczne (z)
Prawo zatrudnienia – kadry i płace (z)
Prawo ochrony danych osobowych (z)

WYDZIAŁ STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH I POLITOLOGICZNYCH
informator

Stosunki międzynarodowe:
 • American Studies i Mass Media (s)
 • Brytyjska i krajów Wspólnoty Narodów (s)
 • Dziennikarstwo międzynarodowe i europeistyka (s)
 • Iberoamerykańska (s)
 • International Marketing (s)
 • Modern German Studies – Studia o Niemczech współczesnych (s)
 • Orientalna (s)
 • American Studies and Mass Media, studia w języku angielskim (s)
 • Asian Studies, studia w języku angielskim (s)
 • European Studies, studia w języku angielskim (s)
 • International Marketing, studia w języku angielskim (s)
 • Cultura-Sociedad-Politica, studia w języku hiszpańskim (s)
Politologia:
 • Diagnozowanie i prognozowanie polityczne (s)
 • Doradztwo i zarządzanie polityczne (s)
 • Bezpieczeństwo państwa (s)
 • Political Management, studia w języku angielskim (s)
Międzynarodowe studia kulturowe
 • Światowe dyskursy kultury (s)
 • Społeczeństwa i cywilizacje współczesnego świata (s)
 • Intercultural Communication, studia w języku angielskim (s)
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne – Wydział Filologiczny, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Wydział Nauk Geograficznych (s)
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
informator

Zarządzanie:
 • Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa (s,z)
 • Marketing (s,z)
 • Zarządzanie publiczne (s,z)
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi (s,z)
 • zarządzanie biznesem (studia dla nie ekonomistów) (s,z)
Finanse i rachunkowość:
 • Rachunkowość i zarządzanie finansami (s,z)
 • Doradca finansowy (s,z)
Logistyka:
 • Informatyka w logistyce (s,z)
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw (s,z)
Business Management – studia w języku angielskim (s)
Gospodarka przestrzenna
– Wydział Nauk Geograficznych i Wydział Zarządzania (s,z)
Gospodarka przestrzenna,
spec. w języku angielskim (s)
Prawo podatkowe i rachunkowość
(studia prowadzone wspólnie z Wydziałem Zarządzania) (z)
FILIA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM
informator

Administracja (z)
Leśnictwo (studia rozpoczynające się od semestru letniego, 3-semestralne) (s,*)
Leśnictwo (studia rozpoczynające się od semestru zimowego, 4-semestralne) (z,*)

s – studia stacjonarne
z – studia zaoczne
w – studia wieczorowe
i – studia inżynierskie
* - pod warunkiem uruchomienia

W Uniwersytecie Łódzkim rejestracja na wszystkie kierunki/specjalności studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych odbywa się w systemie elektronicznej rekrutacji.
Elektroniczna rejestracja zostanie otwarta 5 maja 2016 r. i potrwa do 8 lipca 2016 r. W tym czasie kandydat jest zobowiązany do założenia internetowego konta, wprowadzenia wyników ze świadectwa maturalnego, wyboru kierunku studiów oraz uiszczenia opłaty rekrutacyjnej na wygenerowane podczas internetowej rejestracji konto bankowe.
przed_budynkiem_nowe.jpg
Opłata rekrutacyjna wynosi 60 zł i jest uiszcza na za każdy kierunek/specjalność, na który aplikuje kandydat. Z opłaty zwolnieni są wychowankowie domów dziecka oraz pełne sieroty. Osoby ubiegające się o zwolnienie z opłaty rekrutacyjnej zobowiązane są przedstawić dokumenty potwierdzające okoliczność stanowiącą podstawę zwolnienia (zaświadczenie z domu dziecka lub zgony rodziców).

Po opublikowaniu w systemie list osób zakwalifikowanych (do 15 lipca 2016 r.) kandydat składa komplet wymaganych dokumentów w terminie (16 lipca oraz od 18 lipca do 20 lipca 2016 r.) i miejscu wskazanym przy danym kierunku/specjalności.

Na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie wymagane są następujące dokumenty:
 1. wydrukowany z systemu elektronicznej rekrutacji i podpisany formularz podania,
 2. w przypadku kandydatów z nową maturą: kopia świadectwa dojrzałości poświadczona przez Uniwersytet Łódzki – oryginał świadectwa dojrzałości wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną kandydat ma obowiązek przedstawić do wglądu komisji rekrutacyjnej,
 3. w przypadku kandydatów ze stara maturą: kopia świadectwa dojrzałości poświadczona przez Uniwersytet Łódzki – oryginał świadectwa dojrzałości wydany przez szkołę kandydat ma obowiązek przedstawić do wglądu komisji rekrutacyjnej,
 4. dwie fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 5. kserokopia dowodu osobistego.
Na wszystkie kierunki Wydziału Chemii, Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska oraz na Międzywydziałowe Studia Matematyczno-Przyrodnicze, kandydat oprócz dokumentów ww. zobowiązany jest złożyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiów na wybranym kierunku, poświadczone przez lekarza służby medycyny pracy.
Dodatkowe dokumenty wymagane od kandydatów w procesie rekrutacji wymienione są pod poszczególnymi kierunkami/specjalnościami studiów.

Więcej informacji znajdziesz >>TUTAJ<<

Na studia możesz zapisać się >>TUTAJ<<Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w krajowej czołówce
ul4.jpg
Rzeczypospolita z 18.12.2008 r. przyniosła wiadomość, że Wydział Prawa i Administracji naszej Alma Mater zajął wysokie trzecie miejsce w rankingu sporządzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
W rankingu brano pod uwagę odsetek absolwentów, którzy dostali się w 2008 r. na jedną z trzech aplikacji (adwokacką, radcowską lub notarialną). Nasz Wydział wyprzedziły jedynie WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego i Gdańskiego.

Współpraca międzynarodowa

Uniwersytet Łódzki ma podpisane umowy o bezpośredniej współpracy z 97 wyższymi uczelniami w 30 krajach.
Dzięki wprowadzeniu Europejskiego Systemu Transferu Punktów Kredytowych na wszystkich kierunkach studiów i podpisaniu 161 umów dwustronnych w ramach programu Erasmus otwieramy naszym studentom drogę do karier międzynarodowych, umożliwiając wyjazdy stypendialne do kilkudziesięciu uczelni zagranicznych.

Akademiki UŁ przodują w ogólnopolskim rankingu!

Studencki miesięcznik Dlaczego ogłosił plebiscyt na 100 najlepszych akademików w kraju. W pierwszej dziesiątce tego rankingu znalazły się aż dwa Domy Studenckie Uniwersytetu Łódzkiego: X DS Olimp i II DS Balbina.
Miasteczko akademickie UŁ dysponuje kilkoma tysiącami miejsc w 10 wyremontowanych domach studenckich oraz dwoma hotelami asystenckimi.

Pięć z wydziałów UŁ posiada kategorię I wz_nowe.jpg

przyznaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Są to wydziały: Filologiczny, Chemii, Fizyki i Informatyki Stosowanej, Studiów Międzynarodowych Studiów Międzynarodowych i Politologicznych i Wydział Zarządzania.

Fundacja Bankowa im. Mariana Kantona Banku PEKAO S.A.

to szansa na uzyskanie stypendiów dla tych z Was, którzy wyróżnią się w dziedzinie naukowej i społecznej.
W roku 2008 specjalne nagrody trafiły do studentów wydziałów: Matematyki i Informatyki Stosowanej, Prawa i Administracji, Zarządzania i Ekonomiczno-Socjologicznego.

Sport

Uniwersytet Łódzki w sezonie 2007/2008 zajął drugie miejsce w punktacji generalnej Akademickich Mistrzostw Województwa Łódzkiego
W kadrze olimpijskiej na Igrzyska w Pekinie w 2008 roku znalazło się troje studentów naszej uczelni.
Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu UŁ to kompleks nowoczesnych hal sportowych, basenu z gabinetem odnowy biologicznej i salami do ćwiczeń aerobowych.

soc.jpgNauczanie na odległość

Nasza Uczelnia uczestniczy w projekcie promującym nauczanie na odległość wspieranym przez USA-ID oraz w programie MOST umożliwiającym odbywanie części studiów w wybranym uniwersytecie polskim.

Biuro Karier Zawodowych

stawia sobie za cel ułatwienie absolwentom UŁ wejścia na rynek pracy, pomoc w kształtowaniu ścieżki kariery poprzez poradnictwo i pośrednictwo pracy, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami, umożliwienie pracodawcom znalezienia najodpowiedniejszych kandydatów na oferowane miejsca pracy oraz praktyki.

Biblioteka Uniwersytecka

to obecnie jedna z największych i najnowocześniejszych książnic naukowych w Polsce. Umożliwia ona osobom niewidomym i słabowidzącym korzystanie ze specjalistycznego sprzętu:
 1. Stanowisko komputerowe WINDOW-EYES PL 6.1 - umożliwia osobom słabowidzącym lub niewidomym korzystanie z komputera w zakresie obsługi programów Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, obsługi poczty elektronicznej i korzystania z Internetu.
 2. Urządzenie lektorskie POET Compact - umożliwia osobom słabo widzącym lub niewidomym odczytywanie przez automatycznego lektora dowolnego tekstu będącego w formie drukowanej (czarnodruku). Urządzenie działa na zasadzie inteligentnego skanera, który rozpoznaje drukowany tekst z położonej na nim książki czy czasopisma i odczytuje go głosem automatycznego lektora. Ma możliwość płynnej regulacji szybkości czytania, zapisania w pamięci zeskanowanego tekstu oraz nagrania go na pendrive.
 3. Powiększalnik MyReader - umożliwia osobom niedowidzącym czytanie na monitorze ekranowym. Działa na zasadzie inteligentnego skanera, który rozpoznaje drukowany tekst z położonej na nim książki czy czasopisma i wyświetla go na monitorze ekranowym dając możliwość płynnej regulacji powiększenia i szybkości automatycznego przesuwania się czytanego tekstu.
W uczelni funkcjonuje stanowiska Pełnomocnika rektora ds. osób niepełnosprawnych, uczelnia stara się niwelować bariery, pomagać, zapewnia transport niepełnosprawnym studentom i reaguje na ich postulaty i potrzeby.

Uniwersytet Łódzki
ul Narutowicza 68, 90-136 Łódź
www.uni.lodz.pl
www.informatory.uni.lodz.pl
www.rekrutacja.uni.lodz.pl
Rok założenia: 1945
Rektor: prof. zw. dr hab. Włodzimierz Nykiel
tel.: 42 635 40 00
fax: 42 665 57 71, 635 40 43
e-mail: rekrutacja@uni.lodz.pl
Filia UŁ w Tomaszowie Mazowieckim
ul. Konstytucji 3 Maja nr 65
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel.: 44 724 97 20, fax: 44 724 97 20
e-mail: filiaul@uni.lodz.pl
www.informatory.uni.lodz.pl/filia-w-tomaszowie-mazowieckim
www.filia.uni.lodz.pl
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
ul. Pilarskiego 14/16, 90-231 Łódź
tel.: 42 635 45 08, tel.:/fax: 42 635 45 06
e-mail:  dziekan@biol.uni.lodz.pl
www.informatory.uni.lodz.pl/wydzial-biologii-i-ochrony-srodowiska
www.biol.uni.lodz.pl
Wydział Chemii
ul. Tamka 12, 91-403 Łódź
tel. 42 635 57 44, 42 635 57 43
e-mail: dziekanat@chemia.uni.lodz.pl
www.chemia.uni.lodz.pl
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
ul. Rewolucji 1905 r. 37, 90-214 Łódź
tel.: 42 635 53 56, 42 635 51 32, tel.:/fax: 42 635 50 32
e-mail: rekrutes@uni.lodz.pl
www.informatory.uni.lodz.pl/wydzial-ekonomiczno-socjologiczny
www.eksoc.uni.lodz.pl
Wydział Filologiczny
ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
tel.: 42 665 51 06, fax: 42 665 52 54
e-mail:filolog@uni.lodz.pl
www.informatory.uni.lodz.pl/wydzial-filologiczny
www.filolog.uni.lodz.pl
Wydział Filozoficzno-Historyczny
ul. Kamińskiego 27a, 90-219 Łódź
tel.: 42 635 43 31, 635 40 17, fax: 42 635 43 31
e-mail: filhist@uni.lodz.pl
www.informatory.uni.lodz.pl/wydzial-filozoficzno-historyczny
www.wydzfilhist.uni.lodz.pl
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
ul. Pomorska 149/153, 90-236 Łódź
tel.: 42 635 42 61
e-mail: dziekanat@wfis.uni.lodz.pl
www.informatory.uni.lodz.pl/wydzial-fizyki-i-informatyki-stosowanej
www.wfis.uni.lodz.pl
Wydział Matematyki i Informatyki
ul. Banacha 22, 90-238 Łódź
tel.: 42 635 59 49, fax: 42 635 42 66
email. facmath@math.uni.lodz.pl
www.informatory.uni.lodz.pl/wydzial-matematyki-i-informatyki
www.math.uni.lodz.pl
Wydział Nauk Geograficznych
ul. Narutowicza 88, 90-139 Łódź
tel.: 42 665 59 10, fax: 42 665 59 11
e-mail:dziekan@geo.uni.lodz.pl
www.informatory.uni.lodz.pl/wydzial-nauk-geograficznych
www.geo.uni.lodz.pl
Wydział Nauk o Wychowaniu
ul. Pomorska 46/48, 91-408 Łódź
tel.: 42 665 57 10, fax: 42 665 57 11
e-mail: wnow@uni.lodz.pl
www.informatory.uni.lodz.pl/wydzial-nauk-o-wychowaniu
www.wnow.uni.lodz.pl
Wydział Prawa i Administracji
ul. Kopcińskiego 8/12, 90-232 Łódź
tel.:42 635 46 48, 42 635 47 26, fax:42 635 47 85
e-mail: dziekanat@wpia.uni.lodz.pl
www.informatory.uni.lodz.pl/wydzial-prawa-i-administracji
www.wpia.uni.lodz.pl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
ul. Składowa 41/43, 90-127 Łódź
tel.: 42 635 42 65, fax: 42 678 49 16
e-mail: interul@uni.lodz.pl
www.informatory.uni.lodz.pl/wydzial-studiow-miedzynarodowych-i-politologicznych
www.wsmip.uni.lodz.pl
Wydział Zarządzania
ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź
tel.: 42 635 50 51, 635 51 22, fax: 42 635 53 06
e-mail:rekrutacjawz@uni.lodz.pl
www.informatory.uni.lodz.pl/wydzial-zarzadzania
www.zarzadzanie.uni.lodz.pl

Katalog kierunków