KierunkiStudiów.pl

Menu

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz
tel. 52 374 94 01, 52 374 94 11

Strona www Email

utp_budynek_nowe.png

 

HISTORIA UCZELNI

Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

 

jest Uczelnią o 60-letniej tradycji. Jego początki wiążą się z Wieczorową Szkołą Inżynierską, pierwszą wyższą uczelnią w Bydgoszczy, która kształciła inżynierów chemików i mechaników na studiach wieczorowych.

 W 1964 roku Wieczorową Szkołę Inżynierską przekształcono w Wyższą Szkołę Inżynierską, kształcącą studentów w systemach: stacjonarnym, wieczorowym i zaocznym na czterech wydziałach: Budownictwa, Technologii i Inżynierii Chemicznej, Mechanicznym oraz Telekomunikacji i Elektrotechniki.


Rekrutacja na rok akademicki 2016/2017 zakończona.
Zapraszamy na studia II stopnia (nabór na semestr letni) w lutym 2017 r.

Szczegółowe informacje tj. termin i miejsce składania dokumentów zostaną podane w terminie późniejszym.

Biuro Rekrutacji: rekrutacja@utp.edu.pl;  52 374 94 11
 
Z okazji 17-tej rocznicy powstania, w 1968 roku Uczelnia otrzymała imię Jana i Jędrzeja Śniadeckich.
W 1969 roku powołana została w Bydgoszczy Filia Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu, początkowo z Wydziałem Rolniczym, a następnie z Wydziałem Zootechnicznym. W 1974 roku nastąpiło połączenie tych dwóch uczelni w Akademię Techniczno - Rolniczą integrującą nauki rolnicze i techniczne. Sejm RP ustawą z dnia 18 października 2006 roku zmienił nazwę uczelni na Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Uchwałą Senatu UTP z dnia 27 czerwca 2007 roku utworzono Wydział Zarządzania, który rozpoczął swoją działalność z dniem 01 września 2007 roku.

Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy jest uczelnią wieloprofilową, o bogatej ofercie kształcenia zawierającej kierunki techniczne, rolnicze, ale także fizyczno-informatyczne, przyrodnicze i ekonomiczne. Pod opieką 680 nauczycieli akademickich, w tym 134 z tytułem naukowym profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego w Uczelni kształci się około 10 tysięcy studentów. Wśród nauczycieli akademickich są naukowcy znani w kraju i za granicą.

Trzy wydziały posiadają pełne prawa akademickie wynikające z przywileju nadawania stopnia doktora habilitowanego, a wszystkie wydziały – prawo nadawania stopnia doktora, co stanowi gwarancję akademickiego poziomu kształcenia studentów.

 

 

Władze Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Rektor
prof. dr hab. inż. Tomasz Topoliński
tel. 52 374 94 44
rektor@utp.edu.pl

Prorektor ds. nauki
dr hab. inż. Stanisław Mroziński, prof. nadzw. UTP
tel. 52 374 92 49
sekretariat.RN@utp.edu.pl

Prorektor ds. organizacji i rozwoju
dr hab. inż. Dariusz Pańka, prof. nadzw. UTP
tel. 52 374 93 29
sekretariat.RR@utp.edu.pl

Prorektor ds. współpracy z gospodarką i zagranicą
prof. dr hab. inż. Adam Gadomski
tel. 52 374 92 49
sekretariat.RG@utp.edu.pl

Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich
dr hab. inż. Halina Olszewska, prof. nadzw. UTP
tel. 52 374 93 29
sekretariat.RD@utp.edu.pl

Prorektor ds. współpracy z otoczeniem
prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki
tel. 52 374 94 87
sekretariat.RW@utp.edu.pl

Kierownik biura rektora, rzecznik prasowy
dr inż. Franciszek Bromberek, doc.
tel. 52 374 94 44, trel. kom.: 513924744
franciszek.bromberek@utp.edu.pl

Asystent rektora
mgr inż. Sandra Śmigiel
tel. 52 374 94 44, tel. kom. 513923346
sandra.smigiel@utp.edu.pl

 

OFERTA DYDAKTYCZNA NA ROK AKADEMICKI 2017/2018

>>Szczegółowe zasady rekrutacji<<

WYDZIAŁ Studia stacjonarne
kierunek / specjalność
Studia niestacjonarne
kierunek / specjalność
BUDOWNICTWA, ARCHITEKTURY
I  INŻYNIERII
ŚRODOWISKA
architektura -
architektura wnętrz -
budownictwo budownictwo
inżynieria środowiska inżynieria środowiska
inżynieria gazu łupkowego -

INŻYNIERII MECHANICZNEJ
inżynieria odnawialnych źródeł energii
projektowanie instalacji odnawialnych źródeł energii
monitorowanie instalacji odnawialnych źródeł energii
-
komputerowe wspomaganie prac inżynierskich
(studia II st. w jęz. ang.)

mechaniczna inżynieria tworzyw
tworzywa polimerowe
systemy CAD/CAM
-
mechanika i budowa maszyn
konstrukcja maszyn i urządzeń
samochody i ciągniki
technika tworzyw polimerowych
technologia maszyn
pojazdy szynowe
maszyny robocze
mechanika i budowa maszyn
konstrukcja maszyn i urządzeń
samochody i ciągniki
technika tworzyw polimerowych
maszyny robocze
pojazdy szynowe
technologia  maszyn
transport
inżynieria powypadkowa w transporcie
inżynieria ruchu drogowego
organizacja transportu
transport drogowy
transport
inżynieria powypadkowa w transporcie
inżynieria ruchu drogowego
organizacja transportu
transport drogowy
wzornictwo -
inżynieria biomedyczna
techniczny doradca medyczny
teleinformatyka medyczna
-
   
TECHNOLOGII
I INŻYNIERII
CHEMICZNEJ
technologia chemiczna
biotechnologia przemysłowa
technologia procesów chemicznych
analityka chemiczna i spożywcza
technologia chemiczna
technologia procesów chemicznych
technologia żywności i żywienie człowieka
inżynieria żywności
-
analityka chemiczna i spożywcza
analityka środowiska
analityka żywności
analityka chemiczna i spożywcza
analityka środowiska
analityka żywności
inżynieria materiałowa
inżynieria materiałów polimerowych
-
TELEKOMUNIKACJI, INFORMATYKI
I  ELEKTROTECHNIKI
elektronika i telekomunikacja
systemy i sieci komunikacji cyfrowej
elektronika i telekomunikacja
systemy i sieci komunikacji cyfrowej
elektrotechnika
elektrotechnika przemysłowa
elektrotechnika
elektrotechnika przemysłowa
energetyka
eksploatacja systemów energetycznych
-
teleinformatyka
sieci teleinformatyczne
teleinformatyka
sieci teleinformatyczne
informatyka stosowana
technologie informacyjne
informatyka stosowana
technologie informacyjne
ROLNICTWA I BIOTECHNOLOGII architektura krajobrazu
architektura obiektów krajobrazu
ochrona i kształtowanie krajobrazu
-
rolnictwo
agronomia i agrobiznes
kształtowanie środowiska
ochrona roślin
produkcja ogrodnicza
rolnictwo
agronomia i agrobiznes
kształtowanie środowiska
technologia żywności i żywienie człowieka
technologie produktów roślinnych
technologie produktów zwierzęcych
-
biotechnologia
agrobiotechnologia
biotechnologia w produkcji zwierzęcej
biotechnologia
agrobiotechnologia
nanobioinżynieria  -
HODOWLI
I BIOLOGII
ZWIERZĄT
zootechnika
agroturystyka
hodowla zwierząt i gospodarka paszowa
hodowla zwierząt wolno żyjących i gospodarka łowiecka
zootechnika
agroturystyka
hodowla zwierząt i gospodarka paszowa
ochrona środowiska
ochrona środowiska przyrodniczego
przemysłowe technologie w ochronie środowiska
ochrona środowiska
ochrona środowiska przyrodniczego
przemysłowe technologie w ochronie środowiska
ogrody zoologiczne i zwierzęta amatorskie
chów zwierząt amatorskich i towarzyszących
zwierzęta w ogrodach zoologicznych
 -
zoofizjoterapia
fizjoterapia zwierząt towarzyszących
fizjoterapia zwierząt nieudomowionych i egzotycznych
zoofizjoterapia
fizjoterapia zwierząt towarzyszących
fizjoterapia zwierząt nieudomowionych i egzotycznych
ZARZĄDZANIA zarządzanie
zarządzanie w gospodarce żywnościowej
zarządzanie w przedsiębiorstwie przemysłowym
zarządzanie w handlu i usługach
marketing w organizacji
zarządzanie
zarządzanie w handlu i usługach
marketing w organizacji
zarządzanie i inżynieria produkcji
inżynieria bioprodukcji
zarządzanie procesami produkcyjnymi
zarządzanie i inżynieria produkcji
inżynieria bioprodukcji
zarządzanie procesami produkcyjnymi
finanse i rachunkowość
finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
finanse i rachunkowość sektora publicznego
rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw
finanse i rachunkowość
finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
finanse i rachunkowość sektora publicznego
rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw

 


drzwi_utp_2017_1.png


utp_ii_stopien.png

Rekrutacja na rok akademicki 2016/2017 zakończona.
Zapraszamy na studia II stopnia (nabór na semestr letni) w lutym 2017 r.

Szczegółowe informacje tj. termin i miejsce składania dokumentów zostaną podane w terminie późniejszym.

Biuro Rekrutacji: rekrutacja@utp.edu.pl;  52 374 94 11 

 

Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego UTP

przewodniczacy_samorzadu.jpgPrzewodniczący: Bartłomiej Wawrzonkowski
Al. prof. S. Kaliskiego 12/9, 85-796 Bydgoszcz
tel./fax 52 340 87 25
e-mail: samorzad@utp.edu.pl

Rada broni praw studentów, współpracuje z władzami uczelni w zakresie realizacji podstawowych zadań, jak między innymi: pomoc materialna dla studentów, podział funduszy i innych środków przeznaczonych na cele studenckie. Samorząd stara się pomagać studentom negocjując dla nich korzystne stawki ubezpieczeń, uczestniczy w podziale miejsc w domach studenckich. Organizuje szereg cyklicznych imprez studenckich, takich m.in.: Otrzęsiny, Spotkanie Opłatkowe, Impreza Karnawałowa, UTP Start Party, Bal Rzymski, Juwenalia.
 
I. ORGANIZACJE STUDENCKIE 

KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO UTP
Prezes: dr inż. Magdalena Banach-Szott,
e-mail: swfis@utp.edu.pl

Akademicki Związek Sportowy jest najstarszą bo już 101–letnią organizacją, działającą w polskim środowisku studenckim. Podstawowym celem tej organizacji jest upowszechnianie sportu, rekreacji, turystyki i wszelkiego rodzaju rozgrywek sportowych na terenie Uczelni. AZS w naszej Uczelni odniósł wiele poważnych sukcesów na skalę krajową. Nasi sportowcy biorą czynny udział w większości zawodów sportowych uczelni wyższych, a także sami je organizują. AZS zajmuje się także organizacją obozów szkoleniowych – narciarskich, żeglarskich i innych, związanych tematycznie z prowadzonymi sekcjami.

drzwi otwarte 3AKADEMICKI KLUB KRÓTKOFALOWCÓW
Prezes: Konrad Pawlikowski
sp2put@utp.edu.pl
 
Akademicki Klub Krótkofalowców wykazuje aktywność w pracy w pasmach amatorskich, ochronie amatorskiej służby satelitarnej zwanej krótkofalarstwem oraz prowadzeniu działalności szkoleniowej.
 
NIEZALEŻNE ZRZESZENIE STUDENTÓW Komisja Uczelniana UTP
Przewodnicząca: Hanna Wojciechowska
hanna.wojciechowska@nzs.org.pl 
 
NZS powstało w 1990 roku. Głównym celem tej organizacji jest przyczynienie się do demokratyzacji życia społecznego, utrwalanie i pogłębianie praw obywatelskich, swobód twórczych oraz umacnianie niezawisłości nauki, kultury i sztuki. Jego członkowie organizują i uczestniczą w licznych szkoleniach, spotkaniach i konferencjach tematycznych: ogólnokrajowych i europejskich. NZS żywo uczestniczy w uczelnianym życiu studenckim organizując między innymi WAMPIRIADĘ – cykliczną akcję honorowego oddawania krwi, czy konkurs na najlepszego studenta pod nazwą Studencki Nobel.
drzwi otwarte 7
 
AKADEMICKI KLUB BADAŃ PODWODNYCH ARIUS
Prezes: mgr inż. Krzysztof Chodakowski
arius@utp.edu.pl
 
Klub Badań Podwodnych ARIUS ma ponad 35-letnią już historię. Działając na rzecz środowiska akademickiego zajmuje się szkoleniami płetwonurków na wszystkie stopnie nurkowe w systemie CMAS, a także w zakresie fotografii i filmu podwodnego oraz hydrobiologii oraz organizuje liczne konferencje i obozy treningowe w kraju i za granicą.

UCZELNIANA RADA SAMORZĄDU STUDENCKIEGO
Przewodniczący: Patryk Kleczka
samorzad@utp.edu.pl

UCZELNIANA RADA SAMORZĄDU DOKTORANTÓW

Przewodniczący: mgr inż. Waldemar Studziński
ursd@utp.edu.pl

II. KOŁA NAUKOWE

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKA           
 1. Koło Naukowe Inżynierii Ruchu
 2. Koło Naukowe Inżynierii Sanitarnej i Wodnej
 3. Koło Naukowe Mechaniki Budowli
 4. Koło Naukowe Nowoczesnych Metod Projektowania Technologii Robót Budowlanych
 5. Koło Naukowe Ogrzewnictwa, Wentylacji i Klimatyzacji KLIMA
 6. Koło Naukowe Architektury i Urbanistyki Grupa B
 7. Koło Naukowe FASTLANE
 8. Naukowe Koło Artystyczne Sztuk Wizualnych
 9. Koło Naukowe Budownictwo Energooszczędne
 10. Koło Naukowe Zarządzania Projektami Budowlanymi COMA
 11. Koło Naukowe Historii Architektury i Konserwacji Zabytków ECHINUS
 12. Koło Naukowe A4F LAB
 13. Koło Naukowe ArTak
WYDZIAŁ HODOWLI I BIOLOGII ZWIERZĄT
 1. Koło Naukowe AgroEkoturystyki   
 2. Koło Naukowe Ekologii Zwierząt
 3. Koło Naukowe Hodowców Koni EUTHERIA
 4. Koło Naukowe Hodowców Trzody Chlewnej
 5. Naukowe Koło Łowieckie HUBERTUS
 6. Koło Naukowe Pasjonatów Hodowli Bydła
 7. Koło Naukowe Sygnalistów Łowieckich GAMRAT
 8. Koło Naukowe Zoologów
 9. Koło Naukowe Hobbyści Zwierząt Amatorskich
 10. Koło Naukowe LEVADA
WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ    
 1. Koło Naukowe CAD                           
 2. Koło Naukowe Mechaników
 3. Koło Naukowe NARZĘDZIOWIEC 
 4. Koło Naukowe TECH - PLAST
 5. Koło Naukowe Sterowania i Robotyki
 6. Koło Naukowe TOP GRAN
 7. Koło Naukowe Designu
 8. Koło Naukowe Nowoczesnej Techniki Rolniczej
 9. Koło Naukowe Transportowców
 10. Koło Naukowe Mechatronika
 11. Koło Naukowe Fanów Motoryzacji
 12. Koło Naukowe BioMed
 13. Koło Naukowe Innowacji w Technologii i Środowisku
 14. Koło Naukowe Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii
 15. Koło Naukowe Tech-Med Team
 16. Koło Naukowe Metod Komputerowych w Transporcie
 17. Koło Naukowe Pojazdów Szynowych
 18. Studenckie Koło Projektów Naukowych ECLIPSE
 19. Koło naukowe Koło/Kwadrat
WYDZIAŁ ROLNICTWA I BIOTECHNOLOGII
 1. Koło Naukowe Agronomii
 2. Koło Naukowe Biotechnologii BioX
 3. Koło Naukowe Botaniki i Ekologii
 4. Koło Naukowe Chemii Rolnej
 5. Koło Naukowe Doradztwa w Agrobiznesie                       
 6. Koło Naukowe Ochrony Roślin
 7. Koło Naukowe Żywienia Człowieka
 8. Koło Naukowe Genetyki i Hodowli Roślin
 9. Koło Naukowe Architektury Krajobrazu
 10. Koło naukowe EXPLANT     
WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ
 1. Koło Naukowe Chemików PENTRYT 
 2. Koło Naukowe Technologów Żywności CIBUS
INSTYTUT MATEMATYKI I FIZYKI
 1. Koło Naukowe Fizyków NABLA
 2. Koło Naukowe Matematyków
WYDZIAŁ TELEKOMUNIKACJI, INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI
 1. Koło Naukowe Elektroników SONDA
 2. Studenckie Koło Naukowe Stowarzyszenie Elektryków Polskich
 3. Koło Naukowe Programistów
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
 1. Studenckie Koło Artystyczne "TheATR"   
 2. Koło Naukowe Rynku Finansowego
 3. Międzywydziałowe Koło Naukowe EuroProjekt
 4. Koło Naukowe Akademia Postępu
 5. Międzywydziałowe Studenckie Koło Naukowe „ProEuropa“
 6. Koło naukowe Przedsiębiorczość i Innowacje
 7. Koło Naukowe Secretum Servantum
 8. Koło Naukowe EkoSzansa
 9. Studenckie Koło Naukowe Marketingu i Reklamy
STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH
 1. Koło Naukowo-Dyskusyjne WSPÓLNY JĘZYK
KOŁA ARTYSTYCZNE
 1. Chór Akademicki
e-mail: chor@mail.utp.edu.pl
Bierze aktywny udział w życiu kulturalnym nie tylko miasta i regionu, ale także kraju. Jest laureatem wielu konkursów i festiwali o randze międzynarodowej. Chętnie współpracuje z innymi chórami akademickimi, przyczyniając się do krzewienia świadomości narodowej i kultury muzycznej w środowisku akademickim. Zespół uczestniczył m.in. w Miedzynarodowym Konkursie Chóralnym „Svatky Pisni” w Ołomuńcu, gdzie zdobył Złoty Dyplom i Medal, XIV Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Religijnej Cantate Deo w Rzeszowie, gdzie zdobył I miejsce, V Ogólnopolskim Konkursie Kolęd i Pastorałek, z którego wrócił ze srebrem, a także miał zaszczyt zaprezentować swoją twórczość Papieżowi Janowi Pawłowi II na Audiencji Generalnej w Watykanie. W swoim repertuarze Chór posiada również dzieła wokalno-instrumentalne, których wykonaniom towarzyszą Orkiestra Symfoniczna oraz Capella Bydgostiensis Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.

 

 

Galeria

Katalog kierunków