Przejdź do treści

studia

Przejdź do treści
 Wyszukiwarka  Uczelnie publiczne i niepubliczne  publiczne  uniwersytety 
Dane szczegółowe
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Gold Bookmark 
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich: ul. Łużycka 24, 85-096 Bydgoszcz
tel. 52 34 19 100 (centrala), 52 389 28 11, 52 320 67 78
www.ukw.edu.pl
Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

O Uczelni


copernicanum_ukw.jpgUniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

jest jedną z najmłodszych uczelni w Polsce. Kontynuuje ona ponad 40-letnie tradycje Wyższej Szkoły Pedagogicznej oraz Akademii Bydgoskiej.

Do waszej dyspozycji oddajemy 35 kierunki studiów oraz kilkadziesiąt specjalności na studiach pierwszego stopnia – licencjackich i inżynierskich oraz drugiego stopnia – magisterskich uzupełniających i trzeciego stopnia – doktoranckich. Na naszym uniwersytecie możecie studiować w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym (zaocznym). Oferujemy również szeroki wybór studiów podyplomowych. Wszystkie kierunki studiów przeszły pozytywną weryfikację Państwowej Komisji Akredytacyjnej dbającej o jakość kształcenia w polskich uczelniach!

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodych oraz potrzebom rynku pracy otwieramy nowe, atrakcyjne kierunki studiów. Ostatnio były to: bezpieczeństwo narodowe, biotechnologia, turystyka i rekreacja, kryminalistyka - specjalność na fizyce, specjalności na lingwistyce stosowanej: j. angielski z j. arabskim i na pedagogice: animacja społeczno-kulturowa oraz tak poszukiwane na rynku pracy studia inżynierskie: mechatronika, inżynieria bezpieczeństwa i inżynieria materiałowa. Jako jedyni w regionie kształcimy psychologów. Warto też wspomnieć o unikalnym kierunku rewitalizacja dróg wodnych, jesteśmy jedyną uczelnią w Europie prowadzącą ten kierunek! 

absolwenci_ukw3.jpgUKW to wykwalifikowana kadra, możliwości rozwoju osobistego i zawodowego jeszcze w trakcie studiów.  Nauka na naszym uniwersytecie odbywa się pod kierunkiem kompetentnej kadry naukowo-dydaktycznej, stale podnoszącej swoje kwalifikacje. Studenci kierunków ścisłych, przyrodniczych i technicznych korzystać mogą z bogatej bazy laboratoryjnej. Specjalnie dla studentów tych kierunków UKW prowadzi program „Lepszy start”, podwyższający kompetencje studentów w zakresie przedmiotów ścisłych, oferujący zajęcia wyrównawcze, szkolenia, płatne staże i spotkania z doradcą zawodowym.

Studiując na naszym uniwersytecie, możecie korzystać z oferty stypendialnej (stypendia socjalne, stypendia Rektora). W centrum miasta czekają na was domy studenckie. Przygotowaliśmy ponad 600 miejsc w akademikach (dobrze wyposażone pokoje 1- i 2-osobowe z bezpłatnym dostępem do internetu). Uczelnia posiada bogatą bazę dydaktyczną , budynki są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Uniwersytet cały czas rozbudowuje swoją infrastrukturę. Obecnie dobiega końca realizacja dwóch wielkich inwestycji – budowa nowoczesnej hali sportowej z basenem, siłownią, salkami do ćwiczeń oraz Biblioteki Głównej. Uniwersytet rewitalizuje wiele budynków. Dzięki tym pracom uniwersytet zyskał salę koncertową w odnowionym obiekcie Copernicanum. Uczelnia planuje także kolejną rozbudowę kampusu tak, aby większość wydziałów znalazła się w centrum miasta.

Co będziecie robić po zajęciach? – To zależy tylko od Was! Oferujemy Wam szeroki wachlarz możliwości, od kół naukowych począwszy, poprzez zajęcia sportowe, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, na działalności kulturalnej skończywszy. Każdy na uczelni znajdzie coś dla siebie, koła naukowe, seminaria, spotkania  z ciekawymi gośćmi, imprezy, festiwale. Wielu studentów angażuje się w działalność wolontariacką. W tym działaniu wspiera ich Akademickie Centrum Wolontariatu, organizujące różnego rodzaju akcje charytatywne. Działalność akademickiej braci wspiera także Samorząd Studencki. Możliwości jest wiele, czekamy na Was i wasze pomysły.

zajecia_ukw.jpgZaraz po rozpoczęciu studiów warto zainwestować w swoją przyszłość, zapisać się do koła naukowego, na dodatkowe zajęcia, rozpocząć praktyki. Pomoże Wam Biuro Karier, które ułatwia znalezienie pracy studentom i absolwentom, a także pośredniczy w organizowaniu praktyk nieobowiązkowych i podpowiada jak odnaleźć się na rynku pracy. Możecie uczestniczyć w szkoleniach z zakresu doradztwa zawodowego i nie tylko. A może macie pomysł na swój biznes? Pierwsze kroki pomoże Wam postawić Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości.

Nasi studenci mogą korzystać z oferty programów wymiany studenckiej w kraju i za granicą. Program MOST umożliwia studiowanie na innej polskiej uczelni. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego uczestniczy również w programach międzynarodowych m.in. Lifelong Learning Programme (Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig). Chcesz pojechać na studia za granicę? Nic prostszego. Wspieramy tych, którzy chcą przekonać się, jak studiuje się w innych państwach. UKW bierze udział w programie wymiany Erasmus, umożliwiającym wyjazdy studentom i pracownikom. Współpracujemy z prawie 60 uczelniami zagranicznymi z: Bułgarii, Czech, Finlandii, Niemiec, Hiszpanii, Włoch, Słowacji, Litwy, Francji, Szwajcarii, Węgier, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Portugalii, Turcji.

Wybierając nasz Uniwersytet, wybierasz Bydgoszcz, która jest największym miastem w województwie kujawsko-pomorskim z szerokim wachlarzem oferty kulturalnej i sportowej. W grodzie nad Brdą nie brakuje również przestrzeni rekreacyjnej czy klubów w najróżniejszym klimacie.

Kierunki studiów


NASZA OFERTA EDUKACYJNA W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 OBEJMUJE NATĘPUJĄCE KIERUNKI:
administracja
bezpieczeństwo i higiena pracy
bezpieczeństwo narodowe
biologia
biotechnologia
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
edukacja techniczno-informatyczna

filologia o spec. angielska
na studiach I stopnia:
 • filologia o spec. germanistyka (grupa ze znajomością języka niemieckiego) oraz filologia o spec. germanistyka (grupa bez znajomości języka niemieckiego)
 • filologia o spec. germanistyka
 • filologia o spec. filologia stosowana z językiem niemieckim
na studiach I stopnia:
 • filologia o spec. rosyjska (grupa ze znajomością języka rosyjskiego) oraz filologia o spec. rosyjska (grupa bez znajomości języka rosyjskiego)
 • filologia o spec. rosyjska
 • filologia o spec. lingwistyka stosowana j. angielski z j. niemieckim (ze znajomością j. niemieckiego)
 • filologia o spec. lingwistyka stosowana j. angielski z j. niemieckim (bez znajomości j. niemieckiego)
 • filologia o spec. lingwistyka stosowana j. angielski z j. rosyjskim
 • filologia o spec. lingwistyka stosowana j. angielski z j. arabskim
 • filologia o spec. lingwistyka stosowana j. niemiecki z j. rosyjskim
filologia polska
filozofia
fizyka
geografia
historia – profil ogólno akademicki
historia – profil praktyczny
humanistyka drugiej generacji
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
informatyka
innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną
inżynieria materiałowa
inżynieria bezpieczeństwa
kulturoznawstwo
logopedia
matematyka
mechatronika
ochrona środowiska

pedagogika I stopnia:
 • animacja społeczno-kulturowa
 • bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe
 • doradztwo zawodowe i personalne z coachingiem
 • edukacja zdrowotna z alternatywnymi i wspomagającymi metodami komunikacji
 • opieka nad dzieckiem i wczesne wspomaganie rozwoju
 • opieka i wychowanie z profilaktyką społeczną
 • resocjalizacja
pedagogika II stopnia:
 • animacja społeczno-kulturowa
 • badania społeczne i ewaluacja w praktyce oświatowej
 • edukacja dla bezpieczeństwa
 • logopedia
 • ogólnopedagogiczna
 • pedagogika opiekuńcza
 • pedagogika pracy z zarządzaniem zasobami ludzkimi
 • pedagogika społeczna z organizacją i rewitalizacją społeczności lokalnej
 • pedagogika przedszkolna
 • pedagogika wczesnoszkolna
 • promocja zdrowia z marketingiem społecznym
 • resocjalizacja
 • pedagogika wczesnoszkolna
praca socjalna
politologia, dodatkowo politologia 40+, studia dla osób starszych w systemie popołudniowym
psychologia
regionalistyka i zarządzanie regionem
rewitalizacja dróg wodnych
socjologia
stosunki międzynarodowe
turystyka i rekreacja
turystyka krajoznawcza i kulturowa (tylko studia II stopnia), dodatkowo regionalistyka 40+, studia dla osób starszych w systemie popołudniowym
wychowanie fizyczne
zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków

Nowe kierunki 2014/2015 na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy:

Biotechnologia – studia II stopnia

Kierunek BIOTECHNOLOGIA (na poziomie studiów I i II stopnia) realizowany jest w Instytucie Biologii Eksperymentalnej Wydziału Nauk Przyrodniczych UKW. Instytut Biologii Eksperymentalnej jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się instytutów Uniwersytetu. Posiada bardzo dobrze wyposażone zaplecze laboratoryjne oraz wieloletnie doświadczenie w realizacji badań naukowych w ramach projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, a także Komisję Europejską (Programy Ramowe Unii Europejskiej). Młoda kadra naukowo-dydaktyczna gwarantuje możliwość efektywnego studiowania w przyjaznej i partnerskiej atmosferze.

Biotechnolog – morze możliwości

Kierunek biotechnologia integruje wiedzę z dziedziny chemii, biochemii, biologii molekularnej, inżynierii genetycznej, ochrony środowiska. Studiując biotechnologię na UKW zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie podstaw modelowania genetycznego roślin i zwierząt, inżynierii komórkowej oraz szeregu klasycznych technik i procesów biotechnologicznych stosowanych w technologii żywności, ochronie środowiska. Ponadto w czasie wykładów i ćwiczeń poruszane są tematy związane z perspektywami zastosowań biotechnologii w medycynie oraz farmacji. Absolwent kierunku biotechnologia będzie przygotowany praktycznie i teoretycznie do stosowania współczesnych metod biotechnologicznych do biosyntez, biotransformacji, diagnostyki oraz analityki.

Praca po biotechnologii

Studia biotechnologii na UKW przygotowują absolwenta do pracy w zawodzie biotechnologa w firmach i laboratoriach przemysłu biotechnologicznego, w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych, oraz kontynuacji kariery naukowej.

Absolwenci kierunku Biotechnologia II stopnia, w wyniku prowadzenia badań w trakcie przygotowywania pracy dyplomowej (praca magisterska), będą posiadali wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia badań naukowych z zakresu biotechnologii. Absolwent będzie dysponował wiedzą i umiejętnościami umożliwiającymi podjęcie pracy w jednostkach zaplecza naukowo-badawczego przemysłu biotechnologicznego i przemysłów pokrewnych, laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych oraz jednostkach projektowych zajmujących się procesami biotechnologicznymi. Absolwent, wykazując potrzebę ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego, będzie przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną – studia I stopnia

Jak skutecznie wyjść naprzeciw wymaganiom konkurencyjnego rynku pracy?

Czym wyróżnić się spośród połowy miliona absolwentów, którzy każdego roku kończą studia wyższe? Innowacyjność w myśleniu, kreatywność i profesjonalizm!

Tego poszukują dzisiejsi pracodawcy!

Właśnie dla Ciebie, stworzyliśmy pierwszy w Polsce kierunek studiów: Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną

studia I stopnia (3-letnie licencjackie), stacjonarne i niestacjonarne

Nowością jest, że studiujesz cztery moduły: Innowacyjność, Organizację i zarządzanie, Politologię oraz Komunikację społeczną - dodatkowo wybierasz jedną z trzech atrakcyjnych specjalności: Branding, Coaching lub Strategie rozwoju lokalnego i regionalnego.

 

Historia - profil ogólnoakademicki – studia I stopnia

Połącz pasję ze swoją karierą

Jest to kierunek dla ludzi z pasją, którzy wiedzą, że poruszanie się we współczesnym świecie bez znajomości jego tradycji jest błądzeniem w ciemności. Historia jest nauką umożliwiającą poruszanie się w czasie, dającą możliwość podróżowania do krain i cywilizacji z przeszłości, które dziś już nie istnieją, poznawania ludzi, a nawet zaprzyjaźnienia się z nimi, którzy poprzedzili nas na osi czasu. Ci, którzy poznają przeszłość są ludźmi bogatymi doświadczeniem minionych pokoleń i mądrzy mądrością przodków.

Specjalności:

Turystyka historyczno-kulturowa: Turystyka jest dziś jedną z najważniejszych gałęzi gospodarki światowej. Turystyka historyczno-kulturowa jest filarem tej gałęzi. Jeżeli masz w sobie pasję podróżowania i dar zarażania ludzi do podziwiania piękna w pomnikach historii i kultury – zacznij studiować te specjalność. Zdobędziesz tu nieodzowna wiedze z zakresu historii, historii sztuki, kolekcjonerstwa i muzealnictwa oraz turystyki i krajoznawstwa, promocji dziedzictwa kulturowego. Nauczysz się kreować i organizować przedsięwzięcia turystyczne i kulturalne. Pracę podjąć możesz jako przewodnik, pilot i organizator turystyki a także do pracy w instytucjach kulturalnych, krajoznawczych i biurach podróży, zwłaszcza gdy zdecydujesz się w następnym kroku na studia magisterskie na kierunku Turystyka krajoznawcza i kulturowa.

Militarystyka: Na silnych mężczyzn i odważne kobiety czeka współczesna armia i organy porządkowe. Gdy zdecydujesz się na wybór tej ścieżki własnego życia dobrze się stanie, gdy uzyskasz już na poziomie studiów licencjackich wiedzę, która pozwoli Ci w sposób świadomy podjąć dalsze obowiązki służbowe. Na tej specjalności kładziemy nacisk na zagadnienia związane z historią wojen i sztuki wojennej od starożytności do czasów współczesnych, na skutki wojen, na zagadnienia związane z umundurowaniem i uzbrojeniem żołnierza, tradycją i ceremoniałem wojskowym, a także różnorodnością organów bezpieczeństwa wewnętrznego.

Historia ustroju i administracji: Istotnym miejscem pracy są urzędy administracji samorządowej i państwowej. Częstokroć borykają się one z problemem braku specjalistów posiadających ponadprzeciętną wiedzę z zakresu historii ustroju państwa i jego administracji, potrafiących przekuwać posiadaną wiedzę historyczną na potrzeby współczesnego społeczeństwa . W ramach tej specjalności studenci zapoznają się nie tylko z ewolucją ustroju i administracji w Polsce ale także w skali ogólnoeuropejskiej, w tym takich instytucji jak Kościół i Unia Europejska. Na tej specjalności kładziemy duży nacisk na kształtowanie umiejętności analitycznych tekstów o charakterze konstytucyjno-prawnym co będzie jednym z Twoich atutów, gdy podejmiesz już pracę zawodową.  

Historia i społeczeństwo: Studiując tę specjalność nauczysz się rozumieć i analizować zagadnienia społeczne, polityczne, prawne i gospodarcze współczesnego świata patrząc na nie przez pryzmat doświadczenia historycznego. W programie tej specjalności kładziemy duży nacisk na zagadnienia związane z edukacją. Szkoły są wszak nadal jednym z głównych miejsc pracy historyków. Podczas studiów nauczymy Cię kierowania pracą zespołową jakże przydatną w pracy nauczyciela.

Historia – profil praktyczny – studia I stopnia

Połącz pasję ze swoją karierą

Jest to kierunek dla ludzi z pasją, którzy wiedzą, że poruszanie się we współczesnym świecie bez znajomości jego tradycji jest błądzeniem w ciemności. Historia jest nauką umożliwiającą poruszanie się w czasie, dającą możliwość podróżowania do krain i cywilizacji z przeszłości, które dziś już nie istnieją, poznawania ludzi, a nawet zaprzyjaźnienia się z nimi, którzy poprzedzili nas na osi czasu. Ci, którzy poznają przeszłość są ludźmi bogatymi doświadczeniem minionych pokoleń i mądrzy mądrością przodków. W dzisiejszym świecie tak bardzo ukierunkowanym na przyszłość i tzw. nowoczesność, w państwach o najwyższym współczynniku rozwoju cywilizacyjnego jest również olbrzymi szacunek dla tradycji i zrozumienie dla historii.

Specjalności:

Researching historyczny: Studiując tę specjalność zdobędziesz wiedzę i umiejętności, które pozwolą Ci wyjść naprzeciwko olbrzymiemu i coraz bardziej nasilającemu się zainteresowaniu badaniami genealogicznymi. Archiwa państwowe i kościelne nie są czasami w stanie pomieścić interesantów, którzy starają się odszukać własne korzenie. Czy będziesz w stanie podjąć się działalności w zakresie usług genealogicznych? To zależy od Ciebie. My ze swej strony chcemy dać Ci niezbędne przygotowanie warsztatowe. Chcemy także byś w ramach tej specjalności poznał niewyjaśnione, tajemne, intrygujące w sensie badawczym sekrety historii. Jeżeli jesteś człowiekiem otwartym, przedsiębiorczym i masz śmiałość myślenia podejmiesz to wyzwanie i podążysz szlakiem niektórych redaktorów i publicystów. My wskażemy ci czarne i białe plamy historii.

Rekonstrukcje i eventy historyczne: Współczesne społeczeństwa europejskie coraz częściej sięgają do swojej przeszłości i popularyzują ją nie tylko za pośrednictwem książki, ale także poprzez widowiska historyczne dla których przyjął się termin rekonstrukcje historyczne. Ruch rekonstruktorski również w Polsce jest coraz to bardziej popularny. Podobnie też coraz większą popularnością cieszą się wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia nawiązujące do historii. Wystarczy wymienić coroczną inscenizację na polach Grunwaldu, a bliżej Bydgoszczy Festiwal Smaku czy Piknik Napoleoński. Jeżeli pociąga cię tego typu działalność, to nie zwlekaj i podejmij decyzję podjęcia studiów na jednej z najbardziej oryginalnych specjalności w Polsce.

Publicystyka i opiniotwórstwo historyczne: Historyk zapoznając się z doświadczeniem minionych pokoleń nabiera doświadczenia i mądrości pozwalających nie tylko na popularyzowanie posiadanej wiedzy, ale także na krytyczne ustosunkowywanie się do teraźniejszości na bazie znajomości procesów historycznych. Mówi się, że historyk jest jak wino – im starszy, tym lepszy. Niemniej jednak krytycyzm i operatywność młodych ludzi sprawia, że to właśnie oni są w stanie wybić się w świecie dziennikarzy, redaktorów, krytyków, pisarzy. My damy ci profesjonalne przygotowanie, pokażemy, że na drodze rzetelności poznania można zbić kapitał uznania ludzi. Ty dołożysz swój zapał i animusz i w ten sposób uzyskasz receptę na realizację samego siebie.

Projektowanie gier historycznych: Są wśród nas tacy dla których monitor komputera jest oknem na świat. Część poprzez gry komputerowe chce wedrzeć się do świata przeszłości. W ramach tej specjalności zobaczysz, że nie tylko gry komputerowe są źródłem radości. Dowiesz się jak grać, ale też jak planować gry, by mogli z nich korzystać inni. Poznasz, czym gra oparta na motywach nawiązujących do przeszłości może być w procesie edukacyjnym. Od twojej inwencji będzie zależało, czy rodzące się w twojej głowie pomysły przybiorą rzeczywisty charakter. Może zostaniesz projektantem gier ulicznych, organizatorem zawodów szachowych, a może podejmiesz współpracę jako konsultant do spraw historycznych z firmą zajmującą się projektowaniem gier. Program tej specjalności został tak ułożony, by ułatwić Ci podjęcie takich wyzwań.

Politologia 40+ - studia I stopnia

Politologia 40+ 30+ 20+ Niezależnie od wieku! Studiuj bezpłatnie na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Politologia 40+ to pierwsze na naszym Uniwersytecie bezpłatne 3-letnie studia licencjackie w trybie popołudniowym.

Jako nasz student masz prawo do:

 • ubezpieczenia zdrowotnego,
 • stypendium naukowego,
 • stypendium socjalnego (dla studentów, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej),
 • możliwość wyjazdów za granicę.

Zajęcia odbywają się w nowej siedzibie Instytutu Nauk Politycznych UKW - w samym centrum miasta!

Jeśli chciałabyś uzyskać nowe, atrakcyjne kwalifikacje zawodowe, takie jak uprawnienia do pracy w urzędach i instytucjach państwowych...

Jeśli chciałbyś posiąść umiejętności kreowania wizerunku osób i organizacji oraz koordynacji kampanii społecznych, politycznych czy marketingowych…

Jeśli dostrzegasz perspektywy zawodowe, jakie daje otwarcie się Europy na inne kraje…

A może po prostu chcesz w swoim życiu coś zmienić… Uzyskać dyplom ukończenia studiów wyższych, zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, spełnić swoje marzenia i zrealizować pasje…

Nasza oferta - opracowana w oparciu o współczesne trendy w kraju i na świecie jest właśnie dla Ciebie!

Studiując POLITOLOGIĘ 40+ sam wybierasz interesującą Cię specjalność: Reklamę i Public Relations, studia brytyjskie, współpracę z Chinami lub prawa człowieka.

Reklama i Public Relations

Nie ma dziś instytucji czy firmy, która nie dbałaby o swoją promocję. Studia na tej specjalności, otwierają zatem przed Tobą szerokie perspektywy zawodowe. Dzięki nim, nauczysz się jak właściwie kreować wizerunek, jak współpracować z mediami – radiem, telewizją i prasą, jak wykorzystać Internet do celów promocyjnych. Zajęcia warsztatowe, przyczynią się natomiast do tego, że nie będą już dla Ciebie wyzwaniem publiczne wystąpienia, zorganizowanie konferencji prasowej czy eventu.

Wybór tej specjalności, to gwarancja zdobycia wiedzy i umiejętności pomocnych zarówno w zakresie tworzenia kampanii reklamowych, jak i kampanii społecznych czy politycznych. Jako nasz Absolwent, będziesz doskonale przygotowany do pracy w instytucjach publicznych, działach marketingu i promocji, w agencjach reklamowych, domach mediowych, czy też w działach public relations.

Studia Brytyjskie

Studia na tej specjalności, koncentrują się wokół problematyki politycznej, ekonomicznej i kulturowej Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Treści programowe realizowane na przedmiotach, takich jak m.in.: prawo brytyjskie, polityka zagraniczna i gospodarcza Wielkiej Brytanii, czy też partnerstwo polsko-brytyjskie, są dla Ciebie gwarancją otrzymania oprócz teorii, także umiejętności praktycznych.

Posługując się językiem angielskim oraz wykorzystując kompetencje z zakresu szerokiej i specjalistycznej wiedzy, jako nasz Absolwent z powodzeniem odnajdziesz się zarówno na polskim, jak i brytyjskim rynku pracy.

Współpraca z Chinami

Studiując tę nowatorską na polskich uczelniach specjalność, otrzymasz szeroką wiedzę w zakresie problematyki politycznej, ekonomicznej, filozoficznej i kulturowej Chin.

Znajomość etykiety i protokołu dyplomatycznego, uczestnictwo w module zajęć poświęconych polityce wewnętrznej i zagranicznej Chin, ich filozofii oraz kulturze i społeczeństwu, uczyni Cię zdolnym do nawiązywania kontaktów z przedstawicielami świata polityki i chińskiego biznesu.

Jeśli obserwujesz współczesne trendy w gospodarce, jeśli już dziś, kształtując swoją przyszłą karierę zawodową masz świadomość jaki potencjał mają kraje Dalekiego Wschodu – to ta specjalność jest właśnie dla Ciebie!

Prawa człowieka

Wybierając tę specjalność, poznasz zarówno historię i filozofię praw człowieka, jak i współczesne konteksty ich łamania. Uzyskasz wiedzę o obowiązujących standardach oraz prawnych systemach ochrony praw człowieka. Poznasz struktury i praktykę funkcjonowania różnych organizacji oraz zdobędziesz praktyczne umiejętności, które mogą być wykorzystane  dla ochrony praw człowieka w konkretnych przypadkach.

Jeśli więc swoją przyszłość wiążesz z działalnością w organizacjach pozarządowych, pracą w administracji rządowej, samorządowej, czy międzynarodowej – funkcjonujących w obszarze ochrony praw człowieka, to wybór tej specjalności jest pierwszym krokiem w realizacji Twoich planów.

Nasze studia w sposób szczególny dedykowane są osobom, które ukończyły 40 rok życia, choć przyjmowani są także młodsi kandydaci, zainteresowani tym trybem nauczania.

W formule 40+ obowiązują zasady rekrutacji w oparciu o konkurs świadectw.

Regionalistyka 40+ - studia I stopnia

Zgodnie z ideą nauki przez całe życie, uruchamiamy bezpłatne studia stacjonarne na kierunku regionalistyka europejska 40+ na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego.

Studia 40+ dają takie same możliwości jak pozostałe kierunki, ale są one dostosowane do potrzeb osób pracujących. Zajęcia na studiach stacjonarnych będą się rozpoczynały o godz. 16 tak, aby nie kolidowały z obowiązkami zawodowymi. Organizator tych studiów, Instytut Historii i  Stosunków Międzynarodowych w październiku będzie mieścił się już w nowym obiekcie w centrum miasta, przy ul. Poniatowskiego, co jeszcze bardziej poprawi komfort studiowania.

Studia na kierunku regionalistyka europejska mają profil humanistyczny, jednakże sporo miejsca w programie nauczania poświęca się zagadnieniom z innych dziedzin nauki, co czyni z regionalistyki europejskiej kierunek interdyscyplinarny. Celem studiów jest wyedukowanie ekspertów, znających problematykę poszczególnych regionów Europy, ich dzieje i specyficzne, wyróżniające je cechy. Podczas tych studiów zdobędziesz wszechstronne wykształcenie. Poznasz historię poszczególnych regionów Europy. Zdobędziesz wiedzę między innymi z zakresu międzynarodowych stosunków politycznych i gospodarczych, socjologii, geografii, prawa, ekonomii. Poznasz działalność organizacji samorządowych działających w różnorodnych zakątkach Europy. Możesz wybierać spośród dwóch specjalności: regionalistyka w Unii Europejskiej lub regionalistyka w Polsce.

Rejestracja na wszystkie kierunki na stronie www.rekrutacja.ukw.edu.pl

Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
ul. Łużycka 24 (Dom Studenta nr 1 Romek), 85-096 Bydgoszcz
tel. 52 389 28 11, 52 320 67 78
Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Rekrutacja


>>Szczegółowe zasady rekrutacji<<

Krok po kroku

Proces rejestracji i kwalifikacji na studia:

Rejestracja

Po wyborze kierunku studiów, należy zarejestrować się w internetowym systemie obsługującym rekrutację na UKW. Musi to zrobić każdy kandydat, niezależnie od typu i kierunku studiów. Podczas pierwszej rejestracji kandydat uaktywnia indywidualne konto.

Nowa matura
 1. Kandydaci, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty stanowiące kryterium przyjęcia na dany kierunkek studiów, czekają na ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego.
 2. Kandydaci, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego w 2007 roku i nie zdawali przedmiotów wymaganych jako kryterium przyjęcia na dany kierunek studiów, nie mogą brać udziału w postepowaniu kwalifikacyjnym na ten kierunek.
Egzaminy praktyczne

Na niektóre kierunki wymagane są egzaminy praktyczne. Przystępują do nich wszyscy kandydaci bez względu na rodzaj zdawanej matury.

Egzaminy wstępne

Do egzaminów wstępnych przystępują:
 1. kandydaci ze „starą maturą”;
 2. kandydaci z „nową maturą” (z 2002 r., 2005 r. i 2006 r.), którzy na świadectwie dojrzałości, w części zewnętrznej egzaminu maturalnego, nie mają ocen z przedmiotów wymaganych na egzaminie wstępnym;
 3. kandydaci, którzy na dyplomie matury międzynarodowej (2002 r. ÷ 2006 r.) nie mają ocen z przedmiotów wymaganych na egzaminie wstępnym.
Wyniki postępowania kwalifikacyjnego
 1. Kandydaci z najlepszymi wynikami z egzaminów wstępnych i ze świadectwa dojrzałości („nowej matury”, „starej matury” lub matury międzynarodowej) znajdą się na oddzielnych listach osób wstępnie zakwalifikowanych na pierwszy rok studiów.
 2. Pozostali kandydaci znajdą się na listach osób rezerwowych wg liczby zdobytych punktów. Ww. informacje zostaną ogłoszone w internetowym systemie obsługującym rekrutację na UKW.
Dokumenty

Jeśli kandydat znajdzie się na liście osób wstępnie zakwalifikowanych, wówczas w wyznaczonym terminie musi dostarczyć komplet wymaganych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Miejsce przyjmowania dokumentów na dany kierunek zostanie podane w koncie kandydata. Niezłożenie wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z podjęcia studiów. studenci_ukw3.jpg

Listy osób rezerwowych

W przypadku, kiedy kandydaci, którym zaproponowano przyjęcie na studia, nie dostarczą w wyznaczonym terminie kompletu dokumentów, komisje rekrutacyjne złożą propozycję przyjęcia na studia kandydatom znajdującym się na listach osób rezerwowych. Propozycja zostanie złożona kandydatom z najlepszymi wynikami. Informacja o propozycji będzie dostępna tylko w koncie kandydata.

Decyzja o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia

Wszyscy kandydaci, którzy wezmą udział w postępowaniu kwalifikacyjnym, otrzymają pisemną decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia. Informacja o decyzji będzie także dostępna w internetowym systemie obsługującym rekrutację na UKW.

Kontakt z Biurem Rekrutacji:
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
ul. Łużycka 24 (Dom Studenta nr 1 Romek), 85-096 Bydgoszcz
tel. 52 341 08 32 w. 23
Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Dla studentaPrzedsiębiorczość na UKW

biuro_karier_ukw.jpgNie musisz, a nawet nie powinieneś czekać do końca studiów z wejściem na swoją ścieżkę zawodową. Pracodawcy coraz bardziej zwracają uwagę na  aktywność pozauczelnianą w trakcie studiów ukierunkowaną pod kątem przyszłej pracy. W czasach kryzysu i ograniczonej liczby ofert pracy warto zastanowić się nad własną działalnością gospodarczą. Możesz zostać kapitanem własnego statku, zrekrutować załogę i obrać wybrany przez Ciebie kurs. Szeroka gama programów proponowanych przez naszą uczelnię może sprawić, że ze sternika małej łodzi szybko staniesz się dowódcą wielkiego okrętu.

Jedną z możliwości jest założenie firmy przy Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości UKW. Za stosunkowo niewielką opłatę zyskujesz możliwość prowadzenia księgowości Twojej firmy, zaplecza marketingowego i w razie potrzeby – własnego biura. Do prowadzenia firmy przygotują Ciebie warsztaty i wykłady organizowane przez AIP. Zawsze możesz liczyć również na naszych doradców. Taka forma własnej działalności jest najczęściej wybierana przez osoby, które myślą o małym zakresie świadczonych usług lub po prostu chcą sprawdzić, czy ich pomysł mogą w przyszłości poszerzać na większym gruncie. Jest to bezpieczna forma prowadzenia takiej działalności, bo nadzór nad Twoimi finansami sprawuje AIP, który w razie problemów z płynnością finansową lub ryzykownymi projektami poinformuje Ciebie o tym w odpowiednim momencie. 

Wszyscy studenci UKW mogą korzystać z ofert pracy proponowanych przez Biuro Karier , a także stażów i praktyk. W przygotowaniu są też kolejne programy dla młodych przedsiębiorców.

Lepszy start – jesteś tego wart!

Zastanawiasz się czy kierunki techniczne, matematyczne i przyrodnicze są dla Ciebie? Boisz się zajęć z matematyki i fizyki? Zupełnie niepotrzebnie! Mamy dla Ciebie specjalną ofertę.

Szczególną opieką zostają otoczeni studenci kierunków ścisłych i przyrodniczych. „Lepszy start  absolwentów kierunków technicznych, matematycznych i przyrodniczych” to program przygotowujący młodych ludzi do wejścia na rynek pracy. Na początku dla studentów z pierwszych roczników proponujemy możliwość skorzystania z zajęć wyrównawczych z matematyki i fizyki. Uczestnicy projektu mogą korzystać z darmowych konsultacji zawodowych, uczestniczyć w ciekawych szkoleniach ułatwiających odnalezienie się na rynku pracy. Dzięki temu projektowi studenci mogą brać udział w płatnych stażach, za staż płacimy 1 000 zł.

Warto wybrać jeden z podanych kierunków studiów i wziąć udział w projekcie Lepszy start,

 • biologia
 • biotechnologia
 • edukacja techniczno-informatyczna
 • fizyka
 • geografia
 • informatyka
 • inżynieria bezpieczeństwa
 • inżynieria materiałowa
 • matematyka
 • mechatronika
 • ochrona środowiska
 

Lepszy start w przyszłość!

www.lepszystart.ukw.edu.pl

Koła naukowe

Kilkuletni  okres funkcjonowania w uczelnianych murach nie powinien ograniczać się do samej edukacji, ale również zasadzać się na dodatkowej działalności. Najbardziej odpowiednim polem do takich działań są koła naukowe i inne organizacje, które pozwalają na rozwój swoich zainteresowań.

Jedną z prężniej działających grup na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego jest Akademickie Centrum Wolontariatu. Jest to miejsce dla każdego, dla kogo los drugiego człowieka nie jest obojętny i jest w stanie poświęcać swój czas na pomoc innym. Nasi wolontariusze zajmują się organizacją Wampiriad, zbiórek dla dzieci czy opieką nad potrzebującymi w świetlicach środowiskowych.  Jedną z imprez, która odbiła się szerokim echem poza murami uczelni, była organizacja wizyty Patcha Adamsa na UKW. Wolontariusze organizują zbiórki odzieży, żywności, zabawek i innych potrzebnych materiałów dla osób, które najbardziej tego potrzebują.

Studenckie koła naukowe działają niemal przy każdej uczelnianej jednostce. Można tu wymienić Koło Studentów Politologii, które organizuje spotkania znanych polityków ze studentami. W temacie związanym z naturalnym środowiskiem najlepiej radzą sobie członkowie Koła Naukowego Przyrodników, którzy zajmują się m.in. obrączkowaniem ptaków czy organizacją naukowych spotkań połączonych z obcowaniem z naturą. Natomiast adepci sztuki dziennikarstwa mogą próbować swoich sił w internetowym Radiu Uniwersytet.

Nawet jeśli nie znajdziesz odpowiedniej grupy dla siebie, to nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś sam ją tworzył. UKW jest jedną z najmłodszych uczelni w Polsce, ciągle rozwijająca się, dzięki czemu studenci mogą mieć duży wpływ na działanie Uniwersytetu. To daje każdemu możliwość wyjścia z własną inicjatywą i przekucie jej w rzeczywiste działania.

Współpraca z zagranicą

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego prowadzi szeroką współpracę z uczelniami zagranicznymi.  Dla studentów oznacza to możliwość wyjazdu na praktyki lub szansę na wyjazd w ramach programu Erasmus.

studenci_ukw4.jpgStudia są praktycznie jedynym okresem w Twoim młodym życiu, kiedy możesz wyjechać na pół roku za granicę i przeżyć tam bez konieczności podejmowania pracy. Takie możliwości daje unijny program Erasmus. UKW ma podpisane umowy blisko z 60 uczelniami z 20 europejskich krajów. Erasmus pozwala na kontynuowanie swoich studiów na zagranicznej uczelni, ale przede wszystkim pozwala na poznanie innych kultur. Przebywając na co dzień z kolegami z zagranicznych uczelni poznasz ich zwyczaje, styl życia, sposób spędzania wolnego czasu.

- Naprawdę wyjazd na Erasmusa mogę polecić każdemu studentowi - to „szkoła życia”, doświadczenie, którego nie zdobędziecie ucząc się grzecznie z podręczników. Na miejscu znalazłam mieszkanie w fajnym nowoczesnym akademiku, poznałam wspaniałych ludzi, zwiedziłam mnóstwo pięknych miejsc i świetnie się bawiłam. Tam po prostu nie dało się nudzić! Włochy to fascynujący kraj, kultura, ludzie i gorący włoski temperament – wspomina Ania, absolwentka psychologii na UKW.

Erasmus to nie jedyna oferta wyjazdu na niedługi czas z Polski. Każdy student może wziąć udział w praktykach lub stażu, np. w Parlamencie Europejskim. Możesz w ten sposób znaleźć się w miejscu, które wcześniej było Ci tylko dane oglądać w wieczornych serwisach informacyjnych i w dodatku uczestniczyć w działaniach tej instytucji. Nabędziesz w ten sposób nowe umiejętności, poczujesz klimat nieosiągalny dla wielu ludzi i zdobędziesz ważny wpis w swoim życiorysie.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego proponuje także udział w innych programach takich jak Grundtvig, Leonardo da Vinci i innych programach stypendialnych.

www.erasmus.ukw.edu.pl

Życie studenckieŻycie studenckie

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego co roku daje studentom większe możliwości rozwoju. Żacy sprawdzają swoje umiejętności, nie tylko podczas zajęć dydaktycznych, mają również możliwość aktywnego działania w kołach naukowych, klubach studenckich oraz stowarzyszeniach. Uniwersytet proponuje także ciekawe spędzanie wolnego czasu poza zajęciami i rozwijanie swoich umiejętności.

Studencie! Masz pasję, chcesz ją rozwijać?

Pomyśl o wstąpieniu do koła naukowego. Rozpoczynając studia, warto zapisać się do jednego z kół naukowych, aby poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w gronie rówieśników. Na uczelni działa ich ponad 50. Z pewnością każdy znajdzie tu coś dla siebie. Swoje pasje rozwijać mogą m. in. lingwiści, miłośnicy filmu, nauk ścisłych, geograficznych i przyrodniczych. Swoje miejsce znajdą także żacy uzdolnieni muzycznie. Poza tym, działalność akademickiej braci wspiera Samorząd Studencki. radiowcy.jpg

A może masz zacięcie dziennikarskie?

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, to wspaniałe miejsce, by stawiać pierwsze kroki z piórem w dłoni lub za mikrofonem. Dziennikarze studenccy tworzą trzon redakcji uczelnianego pisma „FORUM Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego”, a także jako pierwsi studenci w Bydgoszczy utworzyli internetowe Radio Uniwersytet, działające od grudnia 2007 r. Studenci wydają również pisma tematyczne, o profilu literackim, historycznym, pedagogicznym.

Jeśli jesteś uzdolniony muzycznie wstąp do Chóru Akademickiego!

Zespół od wielu lat współpracuje z liczącymi się w kraju i zagranicą instytucjami muzycznymi. Chór Akademicki zdobył wiele nagród i wyróżnień na zagranicznych oraz krajowych festiwalach i konkursach chóralnych. 

A może działalność wolontariacka?

Organizacją, która pozwoli Tobie pomagać innym jest Akademickie Centrum Wolontariatu, które zostało założone przez studentów i z myślą o studentach. ACW organizuje słynne „Wampiriady” czyli akcje zbiórki krwi oraz współpracuje i wspiera organizacje międzynarodowe, krajowe i lokalne. Aktywnie włącza się w akcje UNICEF-u, jak „Dzień Dziecka w Afryce” czy „UNICEF na Gwiazdkę”. Nasi studenci organizują zbiórki odzieży, jedzenia. Wolontariusze wspierają też placówki świetlicowe, domy dziecka.

 studenci_ukw2.jpgŻycie codzienne

Studiując na naszym Uniwersytecie, możecie korzystać z oferty stypendialnej (stypendia rektora dla najlepszych studentów, socjalne, a dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością – stypendia specjalne). Do Waszej dyspozycji przygotowaliśmy ponad 600 miejsc w domach studenta. Akademiki są w centrum miasta, blisko uczelni, oba wyremontowane i dobrze wyposażone, by zapewnić Wam jak najlepsze warunki do nauki i odpoczynku. I jeszcze jedno – dostęp do Internetu wliczony jest w cenę pokoju! Dla tych, którzy rozpoczynają  studia na UKW co roku przygotowujemy obóz adaptacyjny.

Dbamy też o sprawy codzienne, polecamy stołowanie się u Niny, tam zjecie obiad jak u mamy…w budynkach uczelni są też bufety i automaty z przekąskami i napojami.

Szkolenia, seminaria, konferencje naukowe, imprezy artystyczne i sportowe, spotkania z ciekawymi gośćmi, osobowościami, to tylko część atrakcji, które czekają na naszych studentów. Dołącz do tego grona.

Sport


Na UKW wspieramy sport i sportowców, jako jedyni w regionie kształcimy na kierunku wychowanie fizyczne na studiach licencjackich i magisterskich. Rozbudowujemy kompleks sportowy, z basenem, salkami do ćwiczeń, wioslarze_ukw.jpglaboratoriami wysiłkowymi, ścianką wspinaczkową i wieloma innymi. Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu niebawem oddane do użytku.

Studenci UKW biorą również aktywny udział w zawodach sportowych, uczestniczą w wielu prestiżowych imprezach, jak Mistrzostwa Polski Szkół Wyższych, mistrzostwa Polski, Europy czy Świata. Nasi żacy zdobywają laury w konkurencjach indywidualnych, jak i drużynowych (wioślarstwo, lekkoatletyka, siatkówka, piłka nożna).

Szczególną dumą napawają nas wioślarze, którzy w marcu jako jedyna osada z Polski startują w prestiżowych wyścigach The Head of the River Race w Londynie. Z roku na rok uzyskują coraz wyższe lokaty, biorą udział w regatach w Rosji, Francji czy Włoszech. Co roku również w Bydgoszczy odbywa się duża impreza Wielka Wioślarska, ciesząca się coraz większą popularnością.  Regaty na Brdzie na stałe wpisały się do kalendarza bydgoskich imprez. Osada UKW z powodzeniem rywalizuje z osadami uczelni europejskich, w tym tych najsłynniejszych Oxfordu i Cambridge. To jednak nie jedyna atrakcja dla miłośników sportu. Bydgoski AZS ma w swoich szeregach wybitnych sportowców i czeka na kolejnych.

Coraz wyżej pnie się również drużyna piłki ręcznej AZS UKW , zawodnicy walczą teraz o awans do I Ligii.

Zachęcamy też studentów do uprawiania sportu poza zajęciami w-fu, działa kilkanaście sekcji sportowych, każdy może znaleźć coś dla siebie: tenis stołowy, pływanie, judo, sporty siłowe, lekkoatletyka, piłka ręczna, piłka nożna, siatkówka i koszykówka.

 


Wstecz
Generated in 1.00263 Seconds