Przejdź do treści

studia

Przejdź do treści
 Wyszukiwarka  Uczelnie publiczne i niepubliczne  publiczne  uniwersytety 
Dane szczegółowe
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Gold Bookmark 
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich
ul. Łużycka 24 (Dom Studenta nr 1 Romek), 85-096 Bydgoszcz
tel. 52 389 28 11, 52 320 67 78
www.ukw.edu.pl
Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

O Uczelni


copernicanum_ukw.jpgUniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

jest jedną z najmłodszych uczelni w Polsce. Kontynuuje ona ponad 40-letnie tradycje Wyższej Szkoły Pedagogicznej oraz Akademii Bydgoskiej.

Do waszej dyspozycji oddajemy 35 kierunki studiów oraz kilkadziesiąt specjalności na studiach pierwszego stopnia – licencjackich i inżynierskich oraz drugiego stopnia – magisterskich uzupełniających i trzeciego stopnia – doktoranckich. Na naszym uniwersytecie możecie studiować w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym (zaocznym). Oferujemy również szeroki wybór studiów podyplomowych. Wszystkie kierunki studiów przeszły pozytywną weryfikację Państwowej Komisji Akredytacyjnej dbającej o jakość kształcenia w polskich uczelniach!

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodych oraz potrzebom rynku pracy otwieramy nowe, atrakcyjne kierunki studiów. Ostatnio były to: bezpieczeństwo narodowe, biotechnologia, turystyka i rekreacja, kryminalistyka - specjalność na fizyce, specjalności na lingwistyce stosowanej: j. angielski z j. arabskim i na pedagogice: animacja społeczno-kulturowa oraz tak poszukiwane na rynku pracy studia inżynierskie: mechatronika, inżynieria bezpieczeństwa i inżynieria materiałowa. Jako jedyni w regionie kształcimy psychologów. Warto też wspomnieć o unikalnym kierunku rewitalizacja dróg wodnych, jesteśmy jedyną uczelnią w Europie prowadzącą ten kierunek! absolwenci_ukw3.jpg

Od nowego roku akademickiego 2013/2014 planujemy uruchomienie kolejnych nowych kierunków:

UKW to wykwalifikowana kadra, możliwości rozwoju osobistego i zawodowego jeszcze w trakcie studiów.  Nauka na naszym uniwersytecie odbywa się pod kierunkiem kompetentnej kadry naukowo-dydaktycznej, stale podnoszącej swoje kwalifikacje. Studenci kierunków ścisłych, przyrodniczych i technicznych korzystać mogą z bogatej bazy laboratoryjnej. Specjalnie dla studentów tych kierunków UKW prowadzi program „Lepszy start”, podwyższający kompetencje studentów w zakresie przedmiotów ścisłych, oferujący zajęcia wyrównawcze, szkolenia, płatne staże i spotkania z doradcą zawodowym.

Studiując na naszym uniwersytecie, możecie korzystać z oferty stypendialnej (stypendia socjalne, stypendia Rektora). W centrum miasta czekają na was domy studenckie. Przygotowaliśmy ponad 600 miejsc w akademikach (dobrze wyposażone pokoje 1- i 2-osobowe z bezpłatnym dostępem do internetu). Uczelnia posiada bogatą bazę dydaktyczną , budynki są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Uniwersytet cały czas rozbudowuje swoją infrastrukturę. Obecnie dobiega końca realizacja dwóch wielkich inwestycji – budowa nowoczesnej hali sportowej z basenem, siłownią, salkami do ćwiczeń oraz Biblioteki Głównej. Uniwersytet rewitalizuje wiele budynków. Dzięki tym pracom uniwersytet zyskał salę koncertową w odnowionym obiekcie Copernicanum. Uczelnia planuje także kolejną rozbudowę kampusu tak, aby większość wydziałów znalazła się w centrum miasta.

Co będziecie robić po zajęciach? – To zależy tylko od Was! Oferujemy Wam szeroki wachlarz możliwości, od kół naukowych począwszy, poprzez zajęcia sportowe, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, na działalności kulturalnej skończywszy. Każdy na uczelni znajdzie coś dla siebie, koła naukowe, seminaria, spotkania  z ciekawymi gośćmi, imprezy, festiwale. Wielu studentów angażuje się w działalność wolontariacką. W tym działaniu wspiera ich Akademickie Centrum Wolontariatu, organizujące różnego rodzaju akcje charytatywne. Działalność akademickiej braci wspiera także Samorząd Studencki. Możliwości jest wiele, czekamy na Was i wasze pomysły.

zajecia_ukw.jpgZaraz po rozpoczęciu studiów warto zainwestować w swoją przyszłość, zapisać się do koła naukowego, na dodatkowe zajęcia, rozpocząć praktyki. Pomoże Wam Biuro Karier, które ułatwia znalezienie pracy studentom i absolwentom, a także pośredniczy w organizowaniu praktyk nieobowiązkowych i podpowiada jak odnaleźć się na rynku pracy. Możecie uczestniczyć w szkoleniach z zakresu doradztwa zawodowego i nie tylko. A może macie pomysł na swój biznes? Pierwsze kroki pomoże Wam postawić Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości.

Nasi studenci mogą korzystać z oferty programów wymiany studenckiej w kraju i za granicą. Program MOST umożliwia studiowanie na innej polskiej uczelni. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego uczestniczy również w programach międzynarodowych m.in. Lifelong Learning Programme (Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig). Chcesz pojechać na studia za granicę? Nic prostszego. Wspieramy tych, którzy chcą przekonać się, jak studiuje się w innych państwach. UKW bierze udział w programie wymiany Erasmus, umożliwiającym wyjazdy studentom i pracownikom. Współpracujemy z prawie 60 uczelniami zagranicznymi z: Bułgarii, Czech, Finlandii, Niemiec, Hiszpanii, Włoch, Słowacji, Litwy, Francji, Szwajcarii, Węgier, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Portugalii, Turcji.

Wybierając nasz Uniwersytet, wybierasz Bydgoszcz, która jest największym miastem w województwie kujawsko-pomorskim z szerokim wachlarzem oferty kulturalnej i sportowej. W grodzie nad Brdą nie brakuje również przestrzeni rekreacyjnej czy klubów w najróżniejszym klimacie.

Kierunki studiów


NASZA OFERTA EDUKACYJNA W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 OBEJMUJE NATĘPUJĄCE KIERUNKI:
administracja
bezpieczeństwo i higiena pracy
bezpieczeństwo narodowe
biologia
biotechnologia
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
edukacja techniczno-informatyczna
filologia:

 • angielska
 • germańska
 • filologia stosowana z językiem niemieckim
 • rosyjska
 • lingwistyka stosowana j. angielski z j. niemieckim
 • lingwistyka stosowana j. angielski z j. rosyjskim
 • lingwistyka stosowana j. angielski z j. arabskim
 • lingwistyka stosowana j. niemiecki z j. rosyjskim
filologia polska
filozofia
fizyka
geografia
historia
humanistyka drugiej generacji
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
informatyka
inżynieria materiałowa
inżynieria bezpieczeństwa
kulturoznawstwo
matematyka
mechatronika
ochrona środowiska

pedagogika – specjalizacje na studiach I stopnia:
 • animacja społeczno-kulturowa
 • bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe
 • doradztwo zawodowe i rehabilitacyjne
 • doradztwo zawodowe i personalne
 • edukacja zdrowotna z geragogiką
 • logopedia
 • opieka nad dzieckiem i wczesne wspomaganie rozwoju
 • opieka i wychowanie z profilaktyką społeczną
 • opiekuńcza
 • resocjalizacja
 • promocja zdrowia
pedagogika – specjalizacje na studiach II stopnia:
 • animacja społeczno-kulturowa
 • edukacja dla bezpieczeństwa
 • logopedia
 • pedagogika ogólna
 • pedagogika opiekuńcza
 • pedagogika pracy z zarządzaniem zasobami ludzkimi
 • pedagogika przedszkolna
 • pedagogika społeczna
 • pedagogika wczesnoszkolna
 • promocja zdrowia
 • resocjalizacja
 • pedagogika wczesnoszkolna
praca socjalna
politologia
psychologia
regionalistyka europejska
rewitalizacja dróg wodnych
socjologia
stosunki międzynarodowe
turystyka i rekreacja
turystyka krajoznawcza i kulturoznawstwo
(studia II stopnia)
wychowanie fizyczne
zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków (przekształcony kierunek: ochrona dóbr kultury)

Nowe kierunki w roku akademickim 2013/14:

Regionalistyka europejska – studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne

To kierunek, który dla osób, które w przyszłości chcą związać się z europejskimi instytucjami oraz polskimi jednostkami administracyjnymi wykorzystującymi międzynarodowe kontakty. Głównym zadaniem tego kierunku jest przygotowanie do uczestnictwa w projektach unijnych, kreowania polityki regionalnej i określenia zasad współpracy między instytucjami różnych krajów.

Specjalności:

 • regionalistyka w Unii Europejskiej,
 • regionalistyka w Polsce.

Humanistyka drugiej generacji  - studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Humanistyka drugiej generacji jest odpowiedzią na zmieniającą się rzeczywistość. Humanistyka 2.0 to innowacyjny kierunek humanistyczny oparty o nowoczesne technologie, który łączy humanistyczną wiedzę i doświadczenie pisarskie z umiejętnościami programistycznymi. Po tym kierunku absolwent gotów jest do pracy w roli specjalisty ds. social media, projektanta gier, redaktora i dziennikarza nowych mediów czy copywritera. Połączenie humanistyki oraz informatyki i wiedzy programistycznej daje absolwentom wiele możliwości w poszukiwaniu pracy.

Specjalności:

 • pisarstwo i edytorstwo komputerowe,
 • dziennikarstwo internetowe i social media,
 • społeczeństwo informacji i cyfryzacji,
 • adanie i projektowanie gier.

Turystyka krajoznawcza i kulturowa - studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Turystyka krajoznawcza i kulturowa jest kolejnym kierunkiem, w którym humanistyka łączy się z innym obszarem – naukami przyrodniczymi oraz ekonomicznymi. Ta interdyscyplinarność  pozwoli na uatrakcyjnienie branży turystycznej poprzez umiejętność twórczego przygotowania ofert rekreacyjnych, planowania wycieczek i działań związanych z promowaniem danych regionów oraz kreatywnego wykorzystywania swojej wiedzy. Kierunek ten ma przygotować studentów do pracy w jednostkach związanych z turystyką, administracją rządową i samorządowa, ale również do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Specjalności:

 • turystyka kulturowa,
 • organizacja i zarządzanie w turystyce i rekreacji.

Więcej na www.rekrutacja.ukw.edu.pl

Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
ul. Łużycka 24 (Dom Studenta nr 1 Romek), 85-096 Bydgoszcz
tel. 52 389 28 11, 52 320 67 78
Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Rekrutacja


>>Szczegółowe zasady rekrutacji<<

Krok po kroku

Proces rejestracji i kwalifikacji na studia:

Rejestracja

Po wyborze kierunku studiów, należy zarejestrować się w internetowym systemie obsługującym rekrutację na UKW. Musi to zrobić każdy kandydat, niezależnie od typu i kierunku studiów. Podczas pierwszej rejestracji kandydat uaktywnia indywidualne konto.

Nowa matura
 1. Kandydaci, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty stanowiące kryterium przyjęcia na dany kierunkek studiów, czekają na ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego.
 2. Kandydaci, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego w 2007 roku i nie zdawali przedmiotów wymaganych jako kryterium przyjęcia na dany kierunek studiów, nie mogą brać udziału w postepowaniu kwalifikacyjnym na ten kierunek.
Egzaminy praktyczne

Na niektóre kierunki wymagane są egzaminy praktyczne. Przystępują do nich wszyscy kandydaci bez względu na rodzaj zdawanej matury.

Egzaminy wstępne

Do egzaminów wstępnych przystępują:
 1. kandydaci ze „starą maturą”;
 2. kandydaci z „nową maturą” (z 2002 r., 2005 r. i 2006 r.), którzy na świadectwie dojrzałości, w części zewnętrznej egzaminu maturalnego, nie mają ocen z przedmiotów wymaganych na egzaminie wstępnym;
 3. kandydaci, którzy na dyplomie matury międzynarodowej (2002 r. ÷ 2006 r.) nie mają ocen z przedmiotów wymaganych na egzaminie wstępnym.
Wyniki postępowania kwalifikacyjnego
 1. Kandydaci z najlepszymi wynikami z egzaminów wstępnych i ze świadectwa dojrzałości („nowej matury”, „starej matury” lub matury międzynarodowej) znajdą się na oddzielnych listach osób wstępnie zakwalifikowanych na pierwszy rok studiów.
 2. Pozostali kandydaci znajdą się na listach osób rezerwowych wg liczby zdobytych punktów. Ww. informacje zostaną ogłoszone w internetowym systemie obsługującym rekrutację na UKW.
Dokumenty

Jeśli kandydat znajdzie się na liście osób wstępnie zakwalifikowanych, wówczas w wyznaczonym terminie musi dostarczyć komplet wymaganych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Miejsce przyjmowania dokumentów na dany kierunek zostanie podane w koncie kandydata. Niezłożenie wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z podjęcia studiów. studenci_ukw3.jpg

Listy osób rezerwowych

W przypadku, kiedy kandydaci, którym zaproponowano przyjęcie na studia, nie dostarczą w wyznaczonym terminie kompletu dokumentów, komisje rekrutacyjne złożą propozycję przyjęcia na studia kandydatom znajdującym się na listach osób rezerwowych. Propozycja zostanie złożona kandydatom z najlepszymi wynikami. Informacja o propozycji będzie dostępna tylko w koncie kandydata.

Decyzja o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia

Wszyscy kandydaci, którzy wezmą udział w postępowaniu kwalifikacyjnym, otrzymają pisemną decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia. Informacja o decyzji będzie także dostępna w internetowym systemie obsługującym rekrutację na UKW.

Kontakt z Biurem Rekrutacji:
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
ul. Łużycka 24 (Dom Studenta nr 1 Romek), 85-096 Bydgoszcz
tel. 52 341 08 32 w. 23
Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Dla studentaPrzedsiębiorczość na UKW

biuro_karier_ukw.jpgNie musisz, a nawet nie powinieneś czekać do końca studiów z wejściem na swoją ścieżkę zawodową. Pracodawcy coraz bardziej zwracają uwagę na  aktywność pozauczelnianą w trakcie studiów ukierunkowaną pod kątem przyszłej pracy. W czasach kryzysu i ograniczonej liczby ofert pracy warto zastanowić się nad własną działalnością gospodarczą. Możesz zostać kapitanem własnego statku, zrekrutować załogę i obrać wybrany przez Ciebie kurs. Szeroka gama programów proponowanych przez naszą uczelnię może sprawić, że ze sternika małej łodzi szybko staniesz się dowódcą wielkiego okrętu.

Jedną z możliwości jest założenie firmy przy Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości UKW. Za stosunkowo niewielką opłatę zyskujesz możliwość prowadzenia księgowości Twojej firmy, zaplecza marketingowego i w razie potrzeby – własnego biura. Do prowadzenia firmy przygotują Ciebie warsztaty i wykłady organizowane przez AIP. Zawsze możesz liczyć również na naszych doradców. Taka forma własnej działalności jest najczęściej wybierana przez osoby, które myślą o małym zakresie świadczonych usług lub po prostu chcą sprawdzić, czy ich pomysł mogą w przyszłości poszerzać na większym gruncie. Jest to bezpieczna forma prowadzenia takiej działalności, bo nadzór nad Twoimi finansami sprawuje AIP, który w razie problemów z płynnością finansową lub ryzykownymi projektami poinformuje Ciebie o tym w odpowiednim momencie. 

Wszyscy studenci UKW mogą korzystać z ofert pracy proponowanych przez Biuro Karier , a także stażów i praktyk. W przygotowaniu są też kolejne programy dla młodych przedsiębiorców.

Lepszy start – jesteś tego wart!

Zastanawiasz się czy kierunki techniczne, matematyczne i przyrodnicze są dla Ciebie? Boisz się zajęć z matematyki i fizyki? Zupełnie niepotrzebnie! Mamy dla Ciebie specjalną ofertę.

Szczególną opieką zostają otoczeni studenci kierunków ścisłych i przyrodniczych. „Lepszy start  absolwentów kierunków technicznych, matematycznych i przyrodniczych” to program przygotowujący młodych ludzi do wejścia na rynek pracy. Na początku dla studentów z pierwszych roczników proponujemy możliwość skorzystania z zajęć wyrównawczych z matematyki i fizyki. Uczestnicy projektu mogą korzystać z darmowych konsultacji zawodowych, uczestniczyć w ciekawych szkoleniach ułatwiających odnalezienie się na rynku pracy. Dzięki temu projektowi studenci mogą brać udział w płatnych stażach, za staż płacimy 1 000 zł.

Warto wybrać jeden z podanych kierunków studiów i wziąć udział w projekcie Lepszy start,

 • biologia
 • biotechnologia
 • edukacja techniczno-informatyczna
 • fizyka
 • geografia
 • informatyka
 • inżynieria bezpieczeństwa
 • inżynieria materiałowa
 • matematyka
 • mechatronika
 • ochrona środowiska
 

Lepszy start w przyszłość!

www.lepszystart.ukw.edu.pl

Koła naukowe

Kilkuletni  okres funkcjonowania w uczelnianych murach nie powinien ograniczać się do samej edukacji, ale również zasadzać się na dodatkowej działalności. Najbardziej odpowiednim polem do takich działań są koła naukowe i inne organizacje, które pozwalają na rozwój swoich zainteresowań.

Jedną z prężniej działających grup na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego jest Akademickie Centrum Wolontariatu. Jest to miejsce dla każdego, dla kogo los drugiego człowieka nie jest obojętny i jest w stanie poświęcać swój czas na pomoc innym. Nasi wolontariusze zajmują się organizacją Wampiriad, zbiórek dla dzieci czy opieką nad potrzebującymi w świetlicach środowiskowych.  Jedną z imprez, która odbiła się szerokim echem poza murami uczelni, była organizacja wizyty Patcha Adamsa na UKW. Wolontariusze organizują zbiórki odzieży, żywności, zabawek i innych potrzebnych materiałów dla osób, które najbardziej tego potrzebują.

Studenckie koła naukowe działają niemal przy każdej uczelnianej jednostce. Można tu wymienić Koło Studentów Politologii, które organizuje spotkania znanych polityków ze studentami. W temacie związanym z naturalnym środowiskiem najlepiej radzą sobie członkowie Koła Naukowego Przyrodników, którzy zajmują się m.in. obrączkowaniem ptaków czy organizacją naukowych spotkań połączonych z obcowaniem z naturą. Natomiast adepci sztuki dziennikarstwa mogą próbować swoich sił w internetowym Radiu Uniwersytet.

Nawet jeśli nie znajdziesz odpowiedniej grupy dla siebie, to nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś sam ją tworzył. UKW jest jedną z najmłodszych uczelni w Polsce, ciągle rozwijająca się, dzięki czemu studenci mogą mieć duży wpływ na działanie Uniwersytetu. To daje każdemu możliwość wyjścia z własną inicjatywą i przekucie jej w rzeczywiste działania.

Współpraca z zagranicą

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego prowadzi szeroką współpracę z uczelniami zagranicznymi.  Dla studentów oznacza to możliwość wyjazdu na praktyki lub szansę na wyjazd w ramach programu Erasmus.

studenci_ukw4.jpgStudia są praktycznie jedynym okresem w Twoim młodym życiu, kiedy możesz wyjechać na pół roku za granicę i przeżyć tam bez konieczności podejmowania pracy. Takie możliwości daje unijny program Erasmus. UKW ma podpisane umowy blisko z 60 uczelniami z 20 europejskich krajów. Erasmus pozwala na kontynuowanie swoich studiów na zagranicznej uczelni, ale przede wszystkim pozwala na poznanie innych kultur. Przebywając na co dzień z kolegami z zagranicznych uczelni poznasz ich zwyczaje, styl życia, sposób spędzania wolnego czasu.

- Naprawdę wyjazd na Erasmusa mogę polecić każdemu studentowi - to „szkoła życia”, doświadczenie, którego nie zdobędziecie ucząc się grzecznie z podręczników. Na miejscu znalazłam mieszkanie w fajnym nowoczesnym akademiku, poznałam wspaniałych ludzi, zwiedziłam mnóstwo pięknych miejsc i świetnie się bawiłam. Tam po prostu nie dało się nudzić! Włochy to fascynujący kraj, kultura, ludzie i gorący włoski temperament – wspomina Ania, absolwentka psychologii na UKW.

Erasmus to nie jedyna oferta wyjazdu na niedługi czas z Polski. Każdy student może wziąć udział w praktykach lub stażu, np. w Parlamencie Europejskim. Możesz w ten sposób znaleźć się w miejscu, które wcześniej było Ci tylko dane oglądać w wieczornych serwisach informacyjnych i w dodatku uczestniczyć w działaniach tej instytucji. Nabędziesz w ten sposób nowe umiejętności, poczujesz klimat nieosiągalny dla wielu ludzi i zdobędziesz ważny wpis w swoim życiorysie.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego proponuje także udział w innych programach takich jak Grundtvig, Leonardo da Vinci i innych programach stypendialnych.

www.erasmus.ukw.edu.pl

Życie studenckieŻycie studenckie

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego co roku daje studentom większe możliwości rozwoju. Żacy sprawdzają swoje umiejętności, nie tylko podczas zajęć dydaktycznych, mają również możliwość aktywnego działania w kołach naukowych, klubach studenckich oraz stowarzyszeniach. Uniwersytet proponuje także ciekawe spędzanie wolnego czasu poza zajęciami i rozwijanie swoich umiejętności.

Studencie! Masz pasję, chcesz ją rozwijać?

Pomyśl o wstąpieniu do koła naukowego. Rozpoczynając studia, warto zapisać się do jednego z kół naukowych, aby poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w gronie rówieśników. Na uczelni działa ich ponad 50. Z pewnością każdy znajdzie tu coś dla siebie. Swoje pasje rozwijać mogą m. in. lingwiści, miłośnicy filmu, nauk ścisłych, geograficznych i przyrodniczych. Swoje miejsce znajdą także żacy uzdolnieni muzycznie. Poza tym, działalność akademickiej braci wspiera Samorząd Studencki. radiowcy.jpg

A może masz zacięcie dziennikarskie?

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, to wspaniałe miejsce, by stawiać pierwsze kroki z piórem w dłoni lub za mikrofonem. Dziennikarze studenccy tworzą trzon redakcji uczelnianego pisma „FORUM Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego”, a także jako pierwsi studenci w Bydgoszczy utworzyli internetowe Radio Uniwersytet, działające od grudnia 2007 r. Studenci wydają również pisma tematyczne, o profilu literackim, historycznym, pedagogicznym.

Jeśli jesteś uzdolniony muzycznie wstąp do Chóru Akademickiego!

Zespół od wielu lat współpracuje z liczącymi się w kraju i zagranicą instytucjami muzycznymi. Chór Akademicki zdobył wiele nagród i wyróżnień na zagranicznych oraz krajowych festiwalach i konkursach chóralnych. 

A może działalność wolontariacka?

Organizacją, która pozwoli Tobie pomagać innym jest Akademickie Centrum Wolontariatu, które zostało założone przez studentów i z myślą o studentach. ACW organizuje słynne „Wampiriady” czyli akcje zbiórki krwi oraz współpracuje i wspiera organizacje międzynarodowe, krajowe i lokalne. Aktywnie włącza się w akcje UNICEF-u, jak „Dzień Dziecka w Afryce” czy „UNICEF na Gwiazdkę”. Nasi studenci organizują zbiórki odzieży, jedzenia. Wolontariusze wspierają też placówki świetlicowe, domy dziecka.

 studenci_ukw2.jpgŻycie codzienne

Studiując na naszym Uniwersytecie, możecie korzystać z oferty stypendialnej (stypendia rektora dla najlepszych studentów, socjalne, a dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością – stypendia specjalne). Do Waszej dyspozycji przygotowaliśmy ponad 600 miejsc w domach studenta. Akademiki są w centrum miasta, blisko uczelni, oba wyremontowane i dobrze wyposażone, by zapewnić Wam jak najlepsze warunki do nauki i odpoczynku. I jeszcze jedno – dostęp do Internetu wliczony jest w cenę pokoju! Dla tych, którzy rozpoczynają  studia na UKW co roku przygotowujemy obóz adaptacyjny.

Dbamy też o sprawy codzienne, polecamy stołowanie się u Niny, tam zjecie obiad jak u mamy…w budynkach uczelni są też bufety i automaty z przekąskami i napojami.

Szkolenia, seminaria, konferencje naukowe, imprezy artystyczne i sportowe, spotkania z ciekawymi gośćmi, osobowościami, to tylko część atrakcji, które czekają na naszych studentów. Dołącz do tego grona.

Sport


Na UKW wspieramy sport i sportowców, jako jedyni w regionie kształcimy na kierunku wychowanie fizyczne na studiach licencjackich i magisterskich. Rozbudowujemy kompleks sportowy, z basenem, salkami do ćwiczeń, wioslarze_ukw.jpglaboratoriami wysiłkowymi, ścianką wspinaczkową i wieloma innymi. Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu niebawem oddane do użytku.

Studenci UKW biorą również aktywny udział w zawodach sportowych, uczestniczą w wielu prestiżowych imprezach, jak Mistrzostwa Polski Szkół Wyższych, mistrzostwa Polski, Europy czy Świata. Nasi żacy zdobywają laury w konkurencjach indywidualnych, jak i drużynowych (wioślarstwo, lekkoatletyka, siatkówka, piłka nożna).

Szczególną dumą napawają nas wioślarze, którzy w marcu jako jedyna osada z Polski startują w prestiżowych wyścigach The Head of the River Race w Londynie. Z roku na rok uzyskują coraz wyższe lokaty, biorą udział w regatach w Rosji, Francji czy Włoszech. Co roku również w Bydgoszczy odbywa się duża impreza Wielka Wioślarska, ciesząca się coraz większą popularnością.  Regaty na Brdzie na stałe wpisały się do kalendarza bydgoskich imprez. Osada UKW z powodzeniem rywalizuje z osadami uczelni europejskich, w tym tych najsłynniejszych Oxfordu i Cambridge. To jednak nie jedyna atrakcja dla miłośników sportu. Bydgoski AZS ma w swoich szeregach wybitnych sportowców i czeka na kolejnych.

Coraz wyżej pnie się również drużyna piłki ręcznej AZS UKW, zawodnicy walczą teraz o awans do I Ligii.

Zachęcamy też studentów do uprawiania sportu poza zajęciami w-fu, działa kilkanaście sekcji sportowych, każdy może znaleźć coś dla siebie: tenis stołowy, pływanie, judo, sporty siłowe, lekkoatletyka, piłka ręczna, piłka nożna, siatkówka i koszykówka.

 


Wstecz
Generated in 1.07978 Seconds