Przejdź do treści

studia

Przejdź do treści
 Wyszukiwarka  Uczelnie publiczne i niepubliczne  publiczne  uniwersytety 
Dane szczegółowe
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Gold Bookmark 
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
tel. 81 537 51 00, fax 81 533 36 69
www.umcs.pl
Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

O Uczelni


umcs_duze.png

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie to największa uczelnia publiczna po wschodniej stronie Wisły. Jako instytucja głęboko zakorzeniona w regionie, od blisko 70 lat pełni rolę kulturotwórczą i opiniotwórczą oraz wnosi istotny wkład w budowanie gospodarki opartej na wiedzy. Do chwili obecnej naszą Alma Mater ukończyło ponad 200 tys. absolwentów.

Wszechstronna oferta edukacyjna oraz bogate doświadczenie stanowią nasze atuty. Co roku proponujemy nowe kierunki studiów, a także wprowadzamy unikalne specjalizacje. Kształcenie prowadzone jest na 11 Wydziałach, ponad 50 kierunkach studiów oraz ponad rektorat_umcs.jpg200 specjalnościach. UMCS, pod względem liczby działających kół naukowych w odniesieniu do liczby studentów, należy do czołówki w Polsce, zaś w regionie – nie ma sobie równych. Obecnie funkcjonuje ich ponad 80, skupiają młodych ludzi, którzy dzięki zapałowi i determinacji organizują ciekawe inicjatywy.

Uczelnia stale współpracuje ze środowiskami biznesowymi oraz innymi ośrodkami akademickimi. Dysponuje nowoczesnymi laboratoriami i pracowniami. Inwestuje w infrastrukturę oraz modernizację istniejących obiektów. UMCS może poszczycić się jednym z najnowocześniejszych budynków na Lubelszczyźnie – Instytutem Informatyki.

UMCS wyróżnia unikatowy kampus studencki, zlokalizowany w centrum miasta, na który składają się: budynki dydaktyczne, 9 domów studenckich, kluby, obiekty sportowe i kulturalne, m.in. Akademickie Centrum Kultury „Chatka Żaka” i Inkubator Medialno-Artystyczny.

UMCS to Uczelnia Liderów oraz Uczelnia Przyjazna Studentom i Uczelnia Przyjazna Pracodawcom. 

Oferta dydaktyczna


KIERUNKI STUDIÓW
 STUDIA I STOPNIA   STUDIA II STOPNIA
Administracja
Animacja kultury
Archeologia
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi
Bałkanistyka NOWOŚĆ
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Biologia
Biotechnologia
Chemia
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
E-edytorstwo i techniki redakcyjne NOWOŚĆ
Ekonomia
Etnologia
Europeistyka
Filologia polska
Filologie:
 • Filologia angielska
 • Filologia germańska
 • Filologia iberyjska
 • Filologia romańska
 • Filologia rosyjska
 • Filologia ukraińska
 • Slawistyka
Filozofia
Finanse i rachunkowość
Fizyka
Fizyka techniczna (studia inżynierskie 3,5-letnie)
Fizykochemia nowych materiałów (studia inżynierskie 3,5-letnie)
Fotografia
Geografia
Geoinformatyka
Gospodarka przestrzenna (studia inżynierskie 3,5-letnie)
Historia
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Informacja w e-społeczeństwie
Infromatologia stosowana NOWOŚĆ
Informatyka
Interdyscyplinarne studia religioznawcze
Jazz i muzyka estradowa
Kognitywistyka
Kulturoznawstwo
Lingwistyka stosowana
Logistyka
Logopedia z audiologią
Matematyka
Matematyka i finanse
Ochrona środowiska
Pedagogika
Pedagogika specjalna
Politologia
Polityka spraw publicznych
Praca socjalna
Prawno-biznesowy NOWOŚĆ
Produkcja medialna NOWOŚĆ
Socjologia
Stosunki międzynarodowe
Studia wschodnioeuropejskie
technologie cyfrowe w animacji kultury NOWOŚĆ
Turystyka historyczna
Turystyka i rekreacja
Wzornictwo
Zarządzanie
Zarządzanie w politykach publicznych
  Administracja
Archeologia
Animacja kultury NOWOŚĆ
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Biologia
Biotechnologia
Chemia
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Ekonomia
Europeistyka
Filologia polska
Filologie:
 • Filologia angielska
 • Filologia germańska
 • Filologia romańska
 • Filologia rosyjska
 • Filologia ukraińska
 • Rosjoznawstwo
 • Slawistyka
Filozofia
Finanse i rachunkowość
Fizyka
Fizyka techniczna NOWOŚĆ
Geografia
Grafika
Historia
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Informatologia stosowana NOWOŚĆ
Informatyka
Interdyscyplinarne studia religioznawcze
Kulturoznawstwo
Lingwistyka stosowana
Logopedia z audiologią
Matematyka
Ochrona środowiska
Pedagogika
Pedagogika specjalna
Politologia
Praca socjalna
Socjologia
Stosunki międzynarodowe
Studia wschodnioeuropejskie
Turystyka i rekreacja
Zarządzanie
STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE
  STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM
Grafika
Malarstwo
Prawo
Psychologia
  Business management
Chemia
Grafika
DOCTORAL PROGRAMME IN LITERARY
SCIENCE AND TECHNOLOGY NOWOŚĆ
STUDIES AND LINGUISTICS

Podyplomowe

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie realizuje zajęcia na ponad 55 kierunkach studiów podyplomowych: kwalifikacyjnych i doskonalących. Wszechstronna oferta edukacyjna jest odpowiedzią na potrzeby rynku pracy oraz aspiracje edukacyjne zainteresowanych.

Korzyści płynące z podejmowania studiów podyplomowych są kluczowe dla wzrostu konkurencyjności na rynku pracy. Służą podniesienie kwalifikacji, zdobyciu nowych umiejętności oraz doskonaleniu tych już posiadanych.

Rokrocznie na studiach podyplomowych naukę podejmuje ponad 2000 słuchaczy: zarówno osób pracujących, jak i absolwentów studiów pierwszego czy drugiego stopnia.

>>PEŁNY WYKAZ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WRAZ Z OPISAMI<<

 

podyplomowe_1.jpg

Dla studenta


dla_studenta1.jpgUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej to miejsce ludzi z pasją. Młodzi ludzie decydujący się wstąpić w mury naszej Uczelni mają ogrom możliwości, by realizować swoje zainteresowania, zdobywać cenne doświadczenie oraz kreatywnie spędzać czas studiów. Wyrazem aktywności studentów UMCS są liczne inicjatywy podejmowane m.in. w ramach samorządu uczelnianego, samorządów wydziałowych oraz ponad 150 kół naukowych i organizacji studenckich. Ich działalność naukowa, kulturalna i sportowa cieszy się zainteresowaniem na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej.

W Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej dynamicznie rozwija się kultura studencka, dla której inspiracją i wsparciem są Akademickie Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka” oraz Inkubator Medialno-Artystyczny. W ciągu roku w „Chatce Żaka” odbywają się cykliczne imprezy o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, np. Mikołajki Folkowe, Studenckie Konfrontacje Filmowe, Studencki Ogólnopolski Festiwal Teatralny „Kontestacje”, Lubelski Festiwal Piosenki Studenckiej „Bakcynalia” czy Chatka Blues Festiwal. dla_studenta2.jpgW ACK UMCS działają m.in. Orkiestra św. Mikołaja, Zespół Tańca Ludowego, Chór Akademicki, Zespół Tańca Towarzyskiego „Impetus”, Przestrzeń Działań Teatralnych ACK, Pracownia Plastyczna, Muzyczna Scena AD HOC oraz Akademicka Grupa Medialna, w skład której wchodzi m.in. akademickie Radio Centrum. Studenci UMCS mogą zdobywać doświadczenie dziennikarskie także poprzez współpracę z Miesięcznikiem A4 i portalem internetowym www.student.lublin.eu. W Inkubatorze można m.in. nauczyć się podstaw pisania scenariuszy programów telewizyjnych, tworzenia scenografii, realizacji telewizyjnej, zasad redagowania tekstów dziennikarskich czy tworzenia kampanii reklamowych, a także spróbować sił w produkcji filmów animowanych.

sport_umcs.jpgUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej od wielu lat może poszczycić się sukcesami sportowymi na arenie ogólnopolskiej. Dotyczy to zarówno startów w Akademickich Mistrzostwach Polski, jak i występów naszych sekcji w ligach państwowych. Siłą naszej działalności jest szeroki wachlarz dyscyplin sportowych: koszykówka kobiet i mężczyzn, siatkówka kobiet i mężczyzn, piłka nożna, futsal kobiet i mężczyzn, piłka ręczna kobiet i mężczyzn, lekkoatletyka kobiet i mężczyzn, pływanie kobiet i mężczyzn, szachy, brydż sportowy, badminton, tenis stołowy kobiet i mężczyzn, tenis ziemny kobiet i mężczyzn, żeglarstwo, snowboard kobiet i mężczyzn, narciarstwo alpejskie kobiet i mężczyzn, wspinaczka sportowa kobiet i mężczyzn, karate shotokan, judo kobiet i mężczyzn, kick-boxing, trójbój siłowy, ergometr wioślarski kobiet i mężczyzn, kolarstwo górskie. Ponadto, klub AZS UMCS prowadzi sekcje wyczynowe: lekkoatletyka – ekstraliga, koszykówka kobiet – I liga, piłka ręczna kobiet – I liga oraz futsal mężczyzn – I liga, piłka ręczna mężczyzn – II liga.

absolutorium_umcs.jpgW Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej działa Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów – Biuro Karier, które pełni rolę centrum informacji, doradztwa i szkoleń oraz pośrednictwa pracy i praktyk. Jego kadrę stanowią doświadczeni specjaliści: psychologowie, doradcy zawodowi, trenerzy. Pomagają oni studentom i absolwentom w rozwijaniu samodzielności niezbędnej do aktywnego i efektywnego poszukiwania pracy.

W Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej działa Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, w którym młodzi ludzie mogą najszybciej, najłatwiej i najbezpieczniej założyć własną firmę i sprawdzić swój pomysł na biznes. Inkubator jest swojego rodzaju kuźnią talentów, gdzie studenci mogą spróbować własnych sił w świecie biznesu przy wsparciu profesjonalistów.

UMCS – Uczelnia przyjazna studentom niepełnosprawnym

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej tworzą ludzie otwarci, którzy zdobywają coraz większą wiedzę na temat niepełnosprawności. Na UMCS znajduje się Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla Studentów Niepełnosprawnych oraz funkcjonuje Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych „Alter Idem”.

Studenci niepełnosprawni mogą liczyć na takie formy wsparcia, jak: bezpłatny transport, pomoc asystenta, poradnictwo psychologiczne i prawne, bezpłatne zajęcia z pływania, szkolenia, klub psychoedukacji, dodatkowy lektorat języka angielskiego, wyjazdy szkoleniowo-rehabilitacyjne i adaptacyjne.

WZ w Puławach


Wydział Zamiejscowy UMCS w Puławach powstał z inicjatywy Rektora UMCS prof. Stanisława Michałowskiego oraz członków zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „PUŁAWY” S.A.

21 czerwca 2013 r. podpisano porozumienie o współpracy, zakładające m.in. organizację i prowadzenie studiów inżynierskich na kierunku chemia techniczna w Puławach, a także studiów podyplomowych dla pracowników Zakładów, praktyk studenckich i staży dla studentów UMCS, realizacji prac dyplomowych i doktorskich związanych z zakresem funkcjonowania zakładu, współpracy badawczej oraz komercjalizacji wyników badań i funkcjonowaniem elitarnego centrum kompetencji (Nitrogen Elite Centre Puławy) w zakresie upowszechniania zastosowania produktów Zakładów Azotowych w Puławach i promocji wspólnych przedsięwzięć.

Plany utworzenia Wydziału Zamiejscowego UMCS w Puławach wspierały władze samorządowe miasta, powiatu, Społecznej Rady Patronackiej Puławskiej Szkoły Wyższej oraz dyrektorzy puławskich instytutów i innych instytucji gospodarczych i przemysłowych. Utworzenie w Puławach zamiejscowej jednostki uniwersyteckiej daje szerokie możliwości rozwinięcia współpracy z ww. podmiotami w oparciu o bardzo dobre relacje partnerskie.
17 czerwca 2014 r. poinformował o tym Rektor UMCS prof. Stanisław Michałowski podczas konferencji prasowej zorganizowanej w siedzibie Puławskiej Szkoły Wyższej. Planowane są zarówno studia stacjonarne, jak i niestacjonarne. Ich koncepcja kształcenia dostosowana jest m.in. do oczekiwań regionalnego rynku pracy.

Kierunki studiów na Wydziale Zamiejscowym w Puławach:

Chemia techniczna (I stopnia, inżynierskie, 4-letnie o profilu praktycznym) - unikatowy kierunek, przygotowany przez UMCS we współpracy z pracownikami Zakładów Azotowych w Puławach oraz Instytutu Nowych Syntez Chemicznych w Puławach i będący odpowiedzią na zapotrzebowanie ze strony rynku pracy na specjalistów z tego zakresu. Program przewiduje dużą liczbę praktyk, m.in. w Zakładach Azotowych, Instytucie Nowych Syntez Chemicznych, Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowym Instytucie Badawczym, a także Instytucie Ogrodnictwa (Oddział Pszczelnictwa w Puławach). Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie np. w przemyśle chemicznym oraz biotechnologicznym, zakładach produkcyjnych, laboratoriach i ośrodkach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych oraz w instytucjach wdrażających nowe technologie.

Administracja publiczna (I stopnia, 3-letnie o profilu ogólnoakademickim) - mają przygotować absolwentów do pracy zarówno w administracji rządowej i samorządowej, jak i w instytucjach niepublicznych. Program przewiduje zajęcia z takich przedmiotów, jak m.in.: język urzędowy w administracji, publiczne prawo bankowe, finanse jednostek samorządu terytorialnego, prawo ubezpieczeń gospodarczych, prawo międzynarodowe publiczne. Koncepcja kształcenia na tym kierunku była opiniowana m.in. przez Prezydenta Puław i Starostę Puławskiego.

Public relations i doradztwo medialne (I stopnia, 3-letnie o profilu ogólnoakademickim) - studia z tego zakresu adresowane są do przyszłych pracowników organizacji, dla których relacje z otoczeniem odgrywają zasadniczą rolę. W programie znajdą się m.in. takie przedmioty, jak branding, edycja i montaż materiałów audiowizualnych, PR polityczny, copywriting, praca rzecznika prasowego, kreowanie wizerunku czy zarządzanie marką w Internecie. Koncepcja kształcenia na tym kierunku również była opiniowana m.in. przez Prezydenta Puław i Starostę Puławskiego.

Wszelkie informacje, dotyczące zarówno oferty kształcenia, jak i zasad rekrutacji, dostępne są na stronach: www.umcs.pl, www.irk.umcs.lublin.pl

 

Kontakt


Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Biuro Rekrutacji

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5

20-031 Lublin

tel. +48 81 537 58 80

Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

www.umcs.pl

www.irk.umcs.lublin.pl

www.facebook.com/umcslublin

kontakt_1.jpg


Wstecz
Generated in 1.24603 Seconds