Przejdź do treści

studia

Nawigacja: START
Przejdź do treści

Zasady rekrutacji 2016/2017

projekty ue

NewsletterWiadomość HTML?

Mediator - człowiek od godzenia Utwórz PDF Drukuj
Autor: Katarzyna Urbańska   
04.06.2008.

ImageRozwiązać konflikt, zaszłości lub świeżo powstałe rany – oto cel jaki stawia przed sobą mediator, człowiek odpowiedzialny za pośrednictwo w sporze, którego zadaniem jest pojednanie stron. Zawód ten staje się coraz bardziej popularny w Polsce.

Czym się zajmuje mediator

Mediator jest specjalistą od spraw społecznych, nie narzuca stronom swego zdania, a będąc neutralnym może więcej osiągnąć. Praca mediatora jest skoncentrowana na wypracowaniu stabilizacji dla zwaśnionych osób, które godzą się na jego ingerencję z własnej i nieprzymuszonej woli. Arbiter musi zachować poufność, natomiast nie ma władzy merytorycznej. Jego zadaniem jest pomoc skonfliktowanym osobom w dojściu do porozumienia. Arbiter znajduje rozwiązanie problemu, inaczej niż instytucje, które poszukują odpowiedzi na pytanie: "kto ma rację?", jak czynią na przykład sądy. Istnieją jednak mediatorzy sądowi, którzy posiadają władzę orzecznictwa z mocą prawną.

Z usług mediatora korzystają zarówno instytucje publiczne jak i prywatne, lecz przede wszystkim osoby fizyczne. Mediator obecny jest praktycznie we wszystkich branżach: prawie (w tym w sprawach karnych, cywilnych, dla nieletnich, rodzinnych, pracowniczych, społecznych, okołozawodowych), gospodarce, oświacie i różnego rodzaju sytuacjach kryzysowych. Mediacje wykorzystywane są w takich sferach życia jak komunikacja między członkami rodziny, gdy nie mogą się ze sobą porozumieć. Do pewnego stopnia umożliwiają zażegnanie konfliktu i wypracowanie polubowne go rozwiązania. Zapewniają również stabilizację w kontaktach między rodzicami a dziećmi. Arbitraż jest bardzo często wykorzystywany przy rozwodach, a jego stosowanie upraszcza i skraca postępowanie sądowe. Jest również świetnym środkiem zaradczym w sprawach kontaktów rozwiedzionych rodziców. Mediator sądowy, który prowadzi sprawy karne, styka się z takimi problemami jak sprawy prowadzone przez policję np. godzenie sąsiadów.

Jak zostać mediatorem

Obecnie dość łatwo jest zostać mediatorem – aktualnie wiele uczelni ma w ofercie tę propozycję – aby stać się nim należy ukończyć studia. Przeważnie pod uwagę brane są wszystkie kierunki studiów humanistycznych, ale preferowane są prawo i administracja, psychologia lub socjologia. Kolejnym krokiem są studia podyplomowe. Powstały też specjalne kierunki arbitrażowe. Sensu stricto zawód mediatora sądowego nie istnieje i ta specjalność nie jest nigdzie sprecyzowana. Mediator może wnioskowac o wpis na listę prowadzoną w sądzie i powszechnie mówi się, że jest on wtedy mediatorem sądowym. Polskie Centrum Mediacji, które ma swe oddziały w dziewiętnastu polskich miejscowościach, posiada wiele programów, jak i szkoleń związanych z tą profesją.

Ile zarabia

Mediator może prowadzić samodzielną praktykę, wówczas jego zarobki zależne są od zleceniodawcy – przeważnie jest to 1% wartości przedmiotu sporu. Wynagrodzenie mediatorów za prowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawach cywilnych wszczętego są na podstawie skierowania sądu, procentowo wynosi tyle samo, ale mediator nie może zarabiać mniej niż 30 zł i więcej niż 1000 zł za całą swoją wykonaną pracę. W przypadku kiedy nie można oszacować wartości przedmiotu sporu majątkowego lub gdy arbitraż dotyczy sprawy związanej z prawami niemajątkowymi, wówczas wynagrodzenie za pierwsze posiedzenie mediacyjne wynosi 60 zł, a za każde następne posiedzenie 25 zł. Jeżeli sąd upoważnił mediatora do zapoznania się z aktami sprawy wynagrodzenie za całość postępowania podwyższa się o 10 %. Mediator może również liczyć na zwrot kosztów poniesionych w związku z przeprowadzeniem mediacji tj.: przejazdy, wysyłka zawiadomień, zużycie materiałów biurowych, czy wynajmem pomieszczenia niezbędnego do przeprowadzenia posiedzenia mediacyjnego.

Mediator to zawód opłacalny, ponieważ konflikty zwykle nie toczą się o przysłowiowe „złotówki”, a o wielkie majątki.

Najprostszym sposobem, aby znaleźć reprezentanta do arbitrażu jest udanie się do sądu, gdzie wykonują swój zawód mediatorzy sądowi – ci głównie w sprawach karnych – natomiast innych należy poszukiwać poprzez sądowy punkt informacyjny, gdzie znajdują się wykazy organizacji, w których ci są stowarzyszeni. Świetną promocją dla prywatnej praktyki jaką pełni mediator może być strona internetowa, na której potencjalny klient uzyska wszelkie niezbędne informacje

Zawód mediatora na pewno do najłatwiejszych nie należy, potrzebna jest tu wiedza psychologiczna i umiejętność postawienia się w sytuacji drugiej osoby. Często zdarza się, że doświadczone osoby pełniące ten zawód, posiadające wypracowaną linię finału swych negocjacji zawodzą się na swych klientach. Nie należy jednak się zrażać bo satysfakcja jaka płynie z tej pracy jest nieoceniona, a porozumienie wypracowane z mniejszym, bądź większym trudem, jest znacznie lepsze niż spory.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Generated in 1.06945 Seconds