KierunkiStudiów.pl

Menu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

ul. Zamkowa 4, 58-300 Wałbrzych
tel. 74 641 92 03, 74 641 92 04, fax 74 641 92 02

Strona www

Informacje

Dlaczego warto studiować w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu:

 • Kształcenie na atrakcyjnych kierunkach
  Oferta studiów jest dostosowana do potrzeb lokalnego rynku pracy oraz zapotrzebowania maturzystów. Programy studiów są uaktualniane i modyfikowane zgodnie z oczekiwaniami lokalnych pracodawców.
 • Wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna
  Nasi pracownicy naukowo-dydaktyczni to wybitni eksperci i praktycy, którzy w ciekawy i interesujący sposób potrafią przekazać wiedzę swoim studentom. Dodatkowo wielu z nich aktywnie uczestniczy w polskich i międzynarodowych badaniach naukowych.
 • Uczestniczymy w procesie bolońskim
  Dyplom przyznawany przez naszą uczelnię jest rozpoznawany nie tylko w całej Europie, ale także w większości krajów świata, dzięki temu nasi studenci są w pełni mobilni i mogą kontynuować naukę w innym kraju.
 • Wysoka jakość kształcenia
  Jakość oferowanego kształcenia jest stale monitorowana i regularnie oceniana. Każdy kierunek musiał uzyskać aprobatę ministerialną.
 • Konkurencyjne koszty życia i studiowania
  Wydatki na studiowanie w Wałbrzychu są bardzo konkurencyjne, a koszty życia są ułamkiem tego, co student musiałby zapłacić w innym mieście.
 • Rozbudowany system stypendialny
  Obejmuje blisko ⅓ wszystkich studiujących. Wysokie stypendia, które uzyskują nasi studenci pozwalają obniżyć realne koszty utrzymania.
 • Możliwość realizacji części studiów i praktyk za granicą
  Uczelnia jest partnerem w programie ERASMUS+, dzięki któremu nasi studenci oraz pracownicy mogą realizować część studiów poza granicami kraju w tzw. uczelniach partnerskich. Oprócz wyjazdów na semestr lub rok możliwe są wyjazdy na 2-3 miesięczne praktyki zawodowe.
 • Komfortowe warunku studiowania i mieszkania
  Uczelnia dysponuje własną, nowoczesną bazą dydaktyczną zlokalizowaną w centrum miasta. Do dyspozycji studentów są także 2 komfortowe Domy Studenckie „AS”.
 • Indywidualne podejście do studenta
  Mniejsza uczelnia to jednocześnie mniej studentów, ale i więcej czasu nauczyciela akademickiego przeznaczonego dla studenta.
 • Szereg dodatkowych atrakcji kulturalnych i sportowych
  Działające w uczelni Studenckie Koła Naukowe aktywnie animują życie kulturalne studentów, a osoby uprawiające sport mogą rozwijać swoje pasje w licznych sekcjach Akademickiego Związku Sportowego.
 • Studia popołudniowe. Bezpłatne studia dla 26+
  Studia popołudniowe realizowane są w oparciu o taki sam program studiów jak studia stacjonarne dzienne. Są bezpłatne i skierowane zwłaszcza do tych kandydatów, którzy pracują zawodowo, opiekują się dziećmi lub wykonują inne obowiązki, które uniemożliwiają im uczestnictwo w zajęciach przedpołudniowych.
 • Certyfikat ECTS Label i DS Label
  Nasza uczelnia znalazła się w gronie 25 europejskich ośrodków akademickich wyróżnionych przez Komisję Europejską certyfikatem ECTS Label – znakiem jakości potwierdzającym dbałość uczelni o internacjonalizację kształcenia i ukierunkowanie procesu dydaktycznego na studenta. Wałbrzyska PWSZ jest także pierwszą polską państwową wyższą szkołą zawodową wyróżnioną przez unijną komisję edukacji.

 OFERTA DYDAKTYCZNA

STUDIA LICENCJACKIE

ADMINISTRACJA
Specjalności:

 • administracja bezpieczeństwa w Europie
 • bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni
 • administracja finansów publicznych
 • administracja europejska

ARCHITEKTURA WNĘTRZ

FILOLOGIA ANGIELSKA

KOSMETOLOGIA
Specjalności:

 • masaż i fizjoterapia
 • kosmetologia uzdrowiskowa

PEDAGOGIKA
Specjalności:

 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem angielskim lub gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną
 • opieka nad osobami starszymi z językiem angielskim lub niemieckim
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • pedagogika resocjalizacyjna

PIELĘGNIARSTWO

TECHNIKI DENTYSTYCZNE

STUDIA INŻYNIERSKIE

BEZPIECZEŃSTWO i HIGIENA PRACY

LOGISTYKA
Specjalności:

 • zarządzanie i marketing
 • zarządzanie produkcją
 • transport i spedycja

STUDIA MAGISTERSKE

ADMINISTRACJA

LOGISTYKA

Studia na Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu - dostępne kierunki:

Katalog kierunków