Przejdź do treści

studia

Przejdź do treści
 Wyszukiwarka  Uczelnie publiczne i niepubliczne  publiczne  techniczne 
Dane szczegółowe
Politechnika Koszalińska Bronze Bookmark 
ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin
tel. 94 347 85 00, fax 94 342 59 63
www.tu.koszalin.pl

budynek_p_kosz2.jpg

Politechnika Koszalińska jest uczelnią publiczną i jedyną politechniką na Pomorzu Środkowym. Kształci 13 tysięcy studentów (stacjonarnych i niestacjonarnych) na 23 nowoczesnych kierunkach studiów technicznych, ekonomicznych, humanistycznych i artystycznych, zdobywających stopnie: licencjata (studia pierwszego stopnia), inżyniera, magistra i magistra inżyniera (studia drugiego stopnia) oraz doktora (studia trzeciego stopnia).

Politechnika Koszalińska zapewnia bogato wyposażone pracownie i laboratoria, szeroki system stypendialny, wymianę międzynarodową studentów, dostęp do nowoczesnych technologii jak również internet we wszystkich obiektach uczelni za pośrednictwem hot-spotów.

Na Politechnice Koszalińskiej aktywnie działają liczne koła i organizacje studenckie w tym m.in.

 • studenckie studio radiowe,
 • klub wspinaczkowy,
 • klub tańca,
 • grupy fotograficzne,
 • redakcje gazet.

Uczelniany klub studencki „Kreska”, drugi rok z rzędu otrzymał prestiżowy tytuł najlepszego klubu studenckiego w Polsce.

aparatura.jpg

Uczelnia udostępnia platformę e-learningową – zainteresowani znajdą na niej materiały przydatne w codziennej nauce. Studenci mogą odbywać trzymiesięczne płatne staże w przedsiębiorstwach, których profil działalności jest ściśle związany z kierunkami kształcenia realizowanymi na uczelni.

Uczelnia wpasowuje się w rynek edukacyjny zjednoczonej Europy, oferując swoim studentom dobre warunki pracy, wiedzę i umiejętności, niezbędne do osiągnięcia sukcesu na otwartym rynku pracy.

KIERUNKI STUDIÓW

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Wydział Elektroniki i Informatyki
budownictwo (I, II)
geodezja i kartografia
(I)
inżynieria środowiska (I, II)
ochrona środowiska (I)
elektronika i telekomunikacja (I, II)
informatyka (I, II)
edukacja techniczno-informatyczna (I)
pedagogika
(I)
Wydział Mechaniczny Instytut Ekonomii i Zarządzania
mechanika i budowa maszyn (I, II)
technika rolnicza i leśna (I, II)
transport
(I)
technologia żywności i żywienie człowieka (I)
zarządzanie i inżynieria produkcji (I, II)
ekonomia (I, II)
finanse i rachunkowość (I)
gospodarka przestrzenna (I)
zarządzanie (I, II)
Instytut Wzornictwa Instytut Neofilologii i Komunikacji Społecznej
wzornictwo (I, II)
architektura wnętrz
(I)
filologia angielska (I)
filologia germańska
(I)
dziennikarstwo i komunikacja społeczna (I)
Instytut Mechatroniki, Nanotechnologii i Techniki Próżniowej Instytut Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych
inżynieria biomedyczna (I, II)
inżynieria materiałowa (I)
mechatronika
(I, II)
europeistyka (I, II)
Studia międzykierunkowe: wzornictwo i mechatronika - sp. film, gry i animacje cyfrowe
I - studia I stopnia licencjackie lub inżynierskie
II - studia magisterskie II stopnia

STUDIA PODYPLOMOWE

rekr_02.jpg
 • Informatyka, technika i technologie informacyjne
 • Podyplomowe studia zastosowania informatyki
 • Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie – menadżer jakości w przemyśle spożywczym
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy i ergonomia
 • Kwalifikacyjne studia podyplomowe dla nauczycieli: nauczanie fizyki z astronomią i techniki
 • Gospodarka nieruchomościami
 • Certyfikacja i audyt energetyczny budynków
 • Ekonomika i zarządzanie firmą
 • Zarządzanie potencjałem ludzkim i ubezpieczenia społeczne
 • Podatki i doradztwo podatkowe
 • Bankowość i doradztwo finansowe
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Gospodarka i administracja samorządowa
 • Bioenergetyka i rozwój obszarów wiejskich
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Technologia wody, ścieków i odpadów
 • Socjoterapia pedagogiczna
 • Asystent osoby starszej i niepełnosprawnej
 • Asystent osoby starszej i niepełnosprawnej z językiem obcym

Politechnika Koszalińska - europejskie możliwości


Wstecz
Generated in 1.00705 Seconds