KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: zarządzanie kulturą i mediami

Studia w skrócie

Szczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy
Absolwent studiów I stopnia na kierunku Zarządzanie kulturą i mediami ma posiąść wiedzę ogólną i specjalistyczną, wzbogaconą o przykłady jej praktycznego zastosowania na takim poziomie, by w instytucjach (organizacjach) kultury i mediów mógł podejmować zadania menagera średniego szczebla (kierowanie małymi zespołami ludzkimi, samodzielne prowadzenie małych i średnich projektów), a także by był przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.
Osoba kończąca studia Zarządzanie kulturą i mediami powinna być przygotowana do podjęcia pracy w organizacjach kultury i mediów wszystkich sektorów (publicznego, prywatnego oraz pozarządowego). Naturalnym miejscem pracy absolwentów tych studiów są m.in. teatry, muzea, domy kultury, stacje radiowe i telewizyjne. Jednocześnie studia o takim profilu przygotowują do pracy dziennikarskiej, w agencjach reklamy, sektorze IT oraz – najogólniej rzecz ujmując – w sektorze przemysłów kreatywnych.

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków