KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: bioinżynieria w produkcji zwierzęcej

Studia w skrócie

Szczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

W zależności od wybranej specjalności absolwent będzie przygotowany do prowadzenia chowu i hodowli zwierząt według najnowszych technik i technologii z zachowaniem dobrostanu i biobezpieczeństwa produktów. W ramach specjalności Metody analityczne w produkcji zwierzęcej posiądzie wiedzę i umiejętności w zakresie bioinżynierii pasz, toksykologii itp. Absolwent będzie konkurencyjny na rynku pracy dzięki znajomości metod biotechnologii w hodowli i produkcji pasz, genetyki molekularnej, embriologii, ale także zasad certyfikacji i systemów jakości. Potencjalne miejsca zatrudnienia to wytwórnie pasz, ośrodki hodowli zwierząt, wielko- i drobno-towarowe fermy zwierząt, administracja rządowa i samorządowa, nadzór hodowlany, służby inseminacyjne. Absolwent przygotowany jest także do prowadzenia własnego gospodarstwa lub działalności gospodarczej.

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków