KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: wojskoznawstwo

Kierunek wojskoznawstwo możesz studiować w miastach:

Studia w skrócie

Szczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Absolwent kierunku wojskoznawstwo będzie przygotowany do podjęcia pracy lub służby w strukturach wojska, Policji, Straży Granicznej bądź innych służb mundurowych (m.in. Straży Miejskiej, Straży Ochrony Kolei, Staży Pożarnej, a nawet w profesjonalnych firmach ochroniarskich). Uzyskana podczas studiów wiedza będzie też przydatna w przypadku podjęcia pracy w instytucjach lub organizacjach prowadzących działalność w zakresie ochrony i popularyzacji dziedzictwa historycznego oraz w mediach lub ich strukturach specjalizujących się w tematyce wojskowości, obronności lub bezpieczeństwa. Absolwent będzie też przygotowany do podjęcia pracy w strukturach administracji państwowej i samorządowej odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne i międzynarodowe.

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków