KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: media i cywilizacja

Kierunek media i cywilizacja możesz studiować w miastach:

Studia w skrócie

Szczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Nabyte umiejętności umożliwiają absolwentowi podejmowanie obowiązków zawodowych w:

  • placówkach zajmujących się mediami, komunikacją społeczną w zakresie indywidualnym i masowym, szczególnie w aspekcie międzykulturowym
  • placówkach zajmujących się analizą nośników komunikacji, w tym wszelkiego rodzaju dokumentów, wytworów kultury, reklamie i marketingu
  • działach promocji i marketingu firm prywatnych oraz instytucji administracji państwowej i samorządowej
  • komórkach zajmujących się komunikacją z mediami w organizacjach społecznych i politycznych, a także działach zajmujących się kształtowaniem wizerunku medialnego
  • archiwach państwowych (po wyborze specjalności: archiwistyka)

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków