KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: Economics and IT applications

Kierunek Economics and IT applications możesz studiować w miastach:

Studia w skrócie

Szczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?

 

Perspektywy pracy

Przewiduje się zatrudnianie absolwentów kierunku w różnego rodzaju przedsiębiorstwach (pod względem wielkości oraz branży) i instytucjach na całym świecie jako samodzielnych analityków, specjalistów do spraw związanych z doborem odpowiednich narzędzi informatycznych do wsparcia biznesu oraz kierowników na różnych szczeblach zarządzania. Kierunek zakłada także promowanie wśród absolwentów tworzenia firm m.in. świadczących usługi w zakresie szeroko pojętego konsultingu np. gromadzenia i przetwarzania wszelkich danych dostępnych w systemie informatycznym firmy, w celu dokonywania analiz i tworzenia raportów lub audytu oraz doboru systemów informatycznych do potrzeb organizacji.

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków