KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: analityka gospodarcza

Kierunek analityka gospodarcza możesz studiować w miastach:

Studia w skrócie

Szczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Uniwersytet Łódzki:

Absolwent studiów I stopnia „Analityka gospodarcza” będzie mógł z powodzeniem pełnić funkcję samodzielnego analityka w małej firmie lub pracować jako członek większego zespołu analitycznego (np. w dużej firmie komercyjnej, urzędzie publicznym lub instytucji konsultingowej). Będzie przygotowany do gromadzenia i przetwarzania danych dostępnych w systemie informatycznym firmy, bądź w źródłach zewnętrznych, w celu dokonania analiz i tworzenia raportów.Absolwent studiów II stopnia posiądzie umiejętność projektowania i prowadzenia analiz o znacznym poziomie złożoności. Dzięki temu może pełnić funkcję samodzielnego analityka ekonomicznego w firmach średniej wielkości zaś po zdobyciu odpowiedniego doświadczenia zawodowego, kierować zespołem analitycznym w dużym podmiocie gospodarczym, jednostce samorządu terytorialnego lub instytucji sektora finansowego (np. banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne i emerytalne). Inną możliwością jest prowadzenie samodzielnej działalności doradczej. Największą zaletą absolwenta będzie doskonała znajomość uniwersalnych technik analityczno-prognostycznych, a w efekcie wysoka elastyczność w dostosowaniu się do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy.

Uniwersytet Szczeciński:

Absolwent po studiach może podjąć pracę jako:

  • analityk finansowy w bankach, firmach ubezpieczeniowych, biurach maklerskich i innych instytucjach finansowych,
  • specjalista-analityk gospodarczy w przedsiębiorstwach w różnych sektorach gospodarki,
  • specjalista przetwarzania danych statystycznych,
  • instytucjach administracji państwowej i samorządowej,
  • organach Unii Europejskiej,
  • przedsiębiorstwach i korporacjach międzynarodowych o dowolnym profilu działalności,
  • firmach konsultingowych i doradczych,
  • instytutach naukowo-badawczych.

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków