KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: bioinżynieria zwierząt

Kierunek bioinżynieria zwierząt możesz studiować w miastach:

Studia w skrócie

Szczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Absolwent kierunku Bioinżynieria zwierząt jest przygotowany do pojmowania, interpretowania i projektowania podstawowych rozwiązań zmierzających do zastosowania praw matematyki, techniki, fizyki, chemii i biologii oraz niektórych rozwiązań technicznych w modyfikacji organizmów zwierząt na rzecz poprawy jakości życia człowieka i zwierząt z poszanowaniem etycznych i ekologicznych zasad współistnienia.

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności umożliwiające mu pracę w:

  • w przemyśle biotechnologicznym zajmującym się produkcją substancji bioaktywnie czynnych wykorzystywanych w medycynie, farmacji, weterynarii i produkcji zwierzęcej,
  • w laboratoriach diagnostycznych i analitycznych powołanych do badania materiału biologicznego i oceny toksyczności środowiska,
  • w przemyśle nanobiotechnologicznym,
  • w instytucjach stosujących do badań modele zwierzęce,
  • w jednostkach naukowo-badawczych, edukacyjnych, kontrolnych, rządowych (polskich i UE) ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zwierząt i regulacji dotyczących pasz i żywności.

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków