KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: systemy biotechniczne

Kierunek systemy biotechniczne możesz studiować w miastach:

Studia w skrócie

Szczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Absolwent jest przygotowany do pracy:
  • w dynamicznie modernizujących się gospodarstwach i kombinatach rolnych;
  • w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego,;
  • w zakładach produkujących nawozy sztuczne i środki ochrony roślin;
  • w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach projektowych;
  • w instytucjach takich jak: krajowe i zagraniczne ośrodki naukowe i naukowo-badawcze, szkoły wyższe, specjalistyczne gospodarstwa rolnicze i agroturystyczne.
Ponadto Absolwent przygotowany jest do pracy w przedsiębiorstwach wyspecjalizowanych w produkcji i obrocie sprzętem rolniczym, ogrodniczym i na potrzeby przetwórstwa płodów rolnych, w administracji samorządowej i gospodarczej, w ośrodkach doradztwa rolniczego, w firmach marketingowych, izbach rolniczych, centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego.

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków