KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: gospodarka odpadami i rekultywacja terenów

Kierunek gospodarka odpadami i rekultywacja terenów możesz studiować w miastach:

Studia w skrócie

Szczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Twoja przyszłość:

  • w jednostkach administracji samorządowej i rządowej, a zwłaszcza w wydziałachochrony środowiska,
  • w instytucjach i agencjach Unii Europejskiej,
  • w przedsiębiorstwach wytwarzających odpady,
  • w zakładach gospodarki komunalnej (spalarnie, kompostownie, oczyszczalnie),
  • w firmach projektowych, zarządzających i realizujących przedsięwzięcia rekultywacyjne.

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków