KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: studia regionalne

Kierunek studia regionalne możesz studiować w miastach:

Studia w skrócie

Szczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Uzyskane w trakcie studiów kompetencje będą najbardziej przydatne do podejmowania pracy w instytucjach rozwoju regionalnego i lokalnego; są to m.in.:

  • jednostki administracji samorządowej (np. urząd gminy, starostwo powiatowe, urząd marszałkowski) i rządowej (urząd wojewódzki);
  • agencje rozwoju regionalnego i lokalnego;
  • biura planowania przestrzennego;
  • służby urbanistyczne;
  • służby ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego;
  • organizacje pozarządowe;
  • instytucje analiz gospodarczych;
  • instytucje marketingu terytorialnego i promocji regionu, gminy.

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków