KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: elektronika

Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu:

 • matematyki, fizyki, elektrotechniki, ekonomii, przedsiębiorczości oraz języka obcego będącej podstawą przedmiotów kierunkowych,
 • elementów elektronicznych, sensorów wielości nieelektrycznych oraz technologii wytwarzania urządzeń elektronicznych,
 • analogach układów elektronicznych, systemów cyfrowych (FPGA), mikroprocesorów i mikrokontrolerów jednokładnych,
 • elektroniki wysokich częstotliwości oraz optoelektroniki,
 • technik przesyłania sygnałów w łączach kablowych, światłowodowych oraz radiowych,
 • protokołów i urządzeń sieci komputerowych,
 • systemów operacyjnych i programowania w językach: asembler, C, C++, Java, Python oraz w językach opisu sprzętu: VHDL,
 • automatyki przemysłowej oraz sterowników PLC,
 • systemów wbudowanych w motoryzacji, medycynie, telekomunikacji, elektroakustyce i energetyce,
 • układów scalonych w technologiach CMOS.


Studenci kierunku Elektronika kontynuują studia na kierunku Elektronika i Telekomunikacja – specjalność Systemy Wbudowane

Ponadto absolwent studiów II stopnia posiada wiedzę z zakresu:

 • testowania i niezawodności, kompatybilności elekromagnetycznej, bezpieczeństwa funkcjonalnego oraz norm zharmonizowanych wytwarzania urządzeń,
 • systemów operacyjnych czasu rzeczywistego, budowy portów i interfejsów dla urządzeń peryferyjnych,
 • architektur komputerów i systemów SoC,
 • metody projektowania z uwzględnieniem podziału zadań między sprzęt a programowanie,
 • projektowania układów mieszanych analogowo-cyfrowych, także w postaci scalonej.

Absolwent studiów I stopnia potrafi:

 • projektować systemy elektroniczne oparte o specjalizowane analogowe i cyfrowe układy scalone, procesory oraz układy programowalne do zastosowań: multimedialnych, medycznych, motoryzacyjnych i teleinformatycznych,
 • korzystać z narzędzi sprzętowych (generatory arbitralne, oscyloskopy, testery protokołów, analizatory widmowe i wektorowe, mierniki, komputerowe karty pomiarowe) i programowych w procesie budowy urządzeń elektroniki użytkowej i przemysłowej (Altium Designer, AvtiveHDL, Vivado, Keil uVison), a także układów scalonych (Cadecne IC Design),
 • projektować obwody drukowane z uwzględnieniem wymagań technologii automatycznego montażu oraz kompatybilności elektromagnetycznej,
 • implementować algorytmy i budować sterowniki urządzeń peryferyjnych, korzystając z języków nisko i wysokopoziomowych dla systemów operacyjnych, także czasu rzeczywistego (freeRTOS, EmLinux, iOS),
 • wykonywać i planować pomiary i testowanie systemów elektronicznych,
 • konfigurować urządzenia i dobierać protokoły do realizacji usług teleinformatycznych w sieciach komputerowych oraz sensorowych na potrzeby Internetu Rzeczy,
 • prowadzić projekt metodami planowymi i zwinnymi.

Ponadto absolwent studiów II stopnia potrafi:

 • projektować urządzenia z uwzględnieniem wymagań EMC, jakości usług QoS oraz bezpieczeństwa funkcjonalnego (SIL) w tym: systemów multimedialnych, elektroniki pokładowej pojazdów, urządzeń elektroniki medycznej, inteligentnych budynków i komunikacji bezprzewodowej;
 • projektować systemy transmisyjne, w tym: układy antenowe, sieci światłowodowe, dobierać protokoły komunikacyjne,
 • potrafi zaprojektować układy zasilające ciągłe i impulsowe,
 • potrafi dobrać i zaprojektować układy sensoryczne: gazów, promieniowania jonizującego, pola magnetycznego, detektorów cząstek i pojedynczych fotonów.

Kierunek elektronika możesz studiować w miastach:

Studia w skrócie

Szczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?

Perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku mogą pracować jako:

 • projektanci i konstruktorzy urządzeń elektronicznych oraz układów scalonych,
 • integratorzy systemów transmisji danych,
 • inżynierowie dozoru linii produkcyjnych,
 • inżynierowie serwisu urządzeń multimedialnych, medycznych oraz systemów pokładowych pojazdów, systemów zabezpieczeń,
 • specjaliści w zakresie wykonywania pomiarów,
 • kierownicy projektów.

Miejsca pracy

 • przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem, produkcją i eksploatacją urządzeń elektronicznych, automatyki przemysłowej, inteligentnych budynków, systemów zabezpieczeń,
 • biura projektowe, laboratoria badawcze i jednostki naukowe,
 • jednostki administracji rządowej i samorządowej,
 • własna działalność gospodarcza w zakresie projektowania, budowy, eksploatacji i serwisu urządzeń elektronicznych.

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków