KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: inżynieria i gospodarka wodna

Kierunek inżynieria i gospodarka wodna możesz studiować w miastach:

Studia w skrócie

Szczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Absolwenci są przygotowani do projektowania oraz wykonawstwa obiektów hydrotechnicznych, wodociągowych i kanalizacyjnych, a także do eksploatacji obiektów ochrony przed powodzią i suszą oraz obiektów inżynierii wodnej. Stosują nowoczesne techniki komputerowe i narzędzia inżynierskie, mają przygotowanie do kierowania zespołami pracowniczymi, a także ustawicznego samokształcenia.

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków