KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: technologia drewna


Ogólnie

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu:
 • nauk o drewnie,
 • mechanicznej obróbki drewna i tworzyw drzewnych,
 • chemicznego przetwórstwa surowców drzewnych,
 • konstrukcji i technologii mebli i wyrobów z drewna,
 • użytkowania maszyn i narzędzi do obróbki drewna,
 • użytkowania urządzeń transportowych stosowanych przy obróbce drewna,
 • obsługi aparatury diagnostycznej i pomiarowej stosowanej w obróbce drewna,
 • systemów projektowych obróbki i przetwórstwa drewna i tworzyw drzewnych wykorzystujących techniki informatyczne.
Absolwenci są przygotowani do:
 • udziału w projektowaniu i realizacji procesów technologicznych mechanicznej obróbki drewna i tworzyw drzewnych,
 • chemicznego przetwórstwa surowców drzewnych oraz konstrukcji i technologii mebli i wyrobów z drewna,
 • wykonywania prac wspomagających projektowanie maszyn do obróbki drewna i tworzyw drzewnych,
 • nadzoru eksploatacji maszyn,
 • doboru materiałów inżynierskich stosowanych na narzędzia do obróbki drewna i tworzyw drzewnych,
 • pracy w zespole, koordynacji prac zespołu i oceny wyników pracy zespołu,
 • sprawnego posługiwania się technikami komputerowymi.
Absolwenci studiów znają język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadają umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia.

Absolwenci studiów II stopnia mają umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu nauk o drewnie, technologii drewna i wyrobów z drewna oraz ekonomiki i organizacji drzewnictwa.

Posiadają specjalistyczną wiedzę z zakresu:
 • mechanicznej obróbki drewna i tworzyw drzewnych,
 • chemicznego przetwórstwa surowców drzewnych,
 • ochrony drewna i konstrukcji drewnianych,
 • produkcji celulozy i papieru,
 • wielkowymiarowych konstrukcji drewnianych,
 • użytkowania maszyn i narzędzi do obróbki drewna,
 • użytkowania urządzeń transportowych w technologii drewna,
 • projektowania konstrukcji drewnianych oraz konstrukcji do technologii mebli,
 • projektowania systemów obróbki i przetwórstwa drewna i tworzyw drzewnych z wykorzystaniem komputerowego wspomagania.
Absolwenci są przygotowani do:
 • twórczej działalności w zakresie projektowania: procesów technologicznych mechanicznej obróbki drewna i tworzyw drzewnych, chemicznego przetwórstwa surowców drzewnych oraz konstrukcji i technologii mebli i wyrobów z drewna,
 • projektowania maszyn do obróbki drewna i tworzyw drzewnych oraz nadzoru nad ich eksploatacją,
 • doboru materiałów inżynierskich stosowanych na narzędzia do obróbki drewna i tworzyw drzewnych,
 • eksploatacji systemów wytwórczych stosowanych w technologii drewna,
 • kierowania i rozwijania produkcji w przedsiębiorstwach przemysłowych obróbki drewna i tworzyw drzewnych, mebli i wyrobów z drewna,
 • zarządzania procesami technologicznymi,
 • prowadzenia badań z zakresu technologii drewna,
 • zarządzania pracowniami projektowymi z zakresu obróbki drewna i tworzyw drzewnych, mebli i wyrobów z drewna oraz konstrukcji maszyn i narzędzi stosowanych w tych procesach technologicznych,
 • podejmowania twórczych inicjatyw i decyzji,
 • prowadzenia działalności gospodarczej.
Absolwenci posiadają umiejętności współpracy z ludźmi, kierowania zespołami oraz zarządzania jednostkami przemysłowymi
i badawczymi.

Kierunek technologia drewna możesz studiować w miastach:

Studia w skrócie


Co będziesz studiować?

matematyka, fizyka, chemia, informatyka i komputerowe wspomaganie prac inżynierskich, nauka o materiałach, nauka o drewnie, technologia chemiczna i przetwórstwo drewna, obróbka drewna i tworzyw drzewnych, ochrona środowiska, termodynamika techniczna, mechanika techniczna, maszynoznawstwo i zapis konstrukcji, metrologia i systemy pomiarowe, automatyka, elektrotechnika i elektronika, ekonomika i organizacja drzewnictwa, technologia tworzyw drzewnych, konstrukcja drewnianych;

Przynajmniej 50% zajęć powinny stanowić seminaria, ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne lub projektowe, względnie pracownie problemowe.

szczegółowe treści programowe
obciążenie godzinowe
praktykiSzczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Absolwenci mogą pracować w:
 • przedsiębiorstwach przemysłu drzewnego oraz w innych wykorzystujących drewno i wyroby jego przetwórstwa, a także zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i narzędzi do obróbki drewna i tworzyw drzewnych,
 • jednostkach projektowo-konstrukcyjnych i technologicznych zajmujących się budową zakładów przemysłu drzewnego i zakładów chemicznego przetwórstwa drewna,
 • jednostkach organizujących produkcję i automatyzację procesów technologicznych obróbki i przetwórstwa drewna oraz tworzyw drzewnych,
 • jednostkach odbioru technicznego wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych,
 • jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych,
 • jednostkach badawczych i konsultingowych związanych z obróbką i przetwórstwem drewna i tworzyw drzewnych oraz technologią mebli i wyrobów z drewna,
 • jednostkach zajmujących się doradztwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu przemysłu drzewnego, meblarskiego i papierniczego,
 • jednostkach zajmujących się ekonomiką drzewnictwa, logistyką i organizacją procesów produkcyjnych i procesów pracy,
 • jednostkach gospodarczych i administracyjnych wymagających wiedzy technicznej i informatycznej w zakresie obróbki i przetwórstwa drewna i tworzyw drzewnych oraz technologii mebli i wyrobów z drewna,
 • jednostkach handlowych zajmujących się obrotem tworzywami drzewnymi.

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków