KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: ogrody zoologiczne i zwierzęta amatorskie

Studia w skrócie

Szczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Proponowany kierunek studiów ma pozwolić na kształcenie specjalistów z zakresu hodowli psów, kotów, ryb ozdobnych, amatorskich zwierząt futerkowych, gryzoni itp. Jednocześnie proponowany program studiów wyposaży absolwenta w wiedzę i umiejętności z zakresu pracy hodowlanej, żywienia zwierząt ich układania oraz zapewnienia dobrostanu. Wprowadzenie elementów ekonomii, marketingu i działalności gospodarczej zwiększy kreatywność absolwentów w prowadzeniu firm i tworzeniu miejsc pracy. Absolwenci będą stanowili potencjalną, kompetentną kadrę do pracy w schroniskach dla zwierząt, ogrodach fauny, ogrodach zoologicznych, związkach kynologicznych, felinologicznych. Uzyskana w trakcie studiów wiedza, umiejętności i postawy społeczne pozwolą na samodzielne prowadzenie chowu zwierząt amatorskich, organizacji ekspozycji zwierząt, organizacji ogrodów zoologicznych oraz konkursów.

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków