KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: geomonitoring

Kierunek geomonitoring możesz studiować w miastach:

Studia w skrócie

Szczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Kierunek przygotowuje absolwentów do pracy w służbach i instytucjach powołanych do monitorowania oraz kontroli środowiska, planowania zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska oraz konsultingu i oceny oddziaływania na środowisko. Zatrudnienie zawodowe jest możliwe m.in. w:

  • jednostkach administracji samorządowej i rządowej (departamenty i wydziały związane zochroną środowiska, zmianami klimatu, gospodarką wodną, geologią itp.),
  • państwowych instytutach badawczych (np. PIG, IMGW),
  • Państwowej Służbie Hydrologiczno-Meteorologicznej, Państwowej Służbie Hydrogeologicznej,
  • inspektoratach ochrony środowiska różnych szczebli oraz w organach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska,
  • w laboratoriach i stacjach terenowych,
  • firmach konsultingowych, doradczych i pracowniach projektowych (oceny oddziaływania na środowisko, szacowanie kosztów środowiskowych, ekspertyzy, projekty ochrony środowiska i rekultywacji terenu),
  • w prywatnych firmach związanych z inżynierią środowiska,
  • w międzynarodowych instytucjach pracujących na rzecz środowiska przyrodniczego, w tym w krajach Unii Europejskiej.

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków