KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: studia miejskie

Kierunek studia miejskie możesz studiować w miastach:

Studia w skrócie

Szczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Absolwenci studiów miejskich są chętnie zatrudniani w:

  • instytucjach administracji publicznej, jednostkach samorządowych urzędów gmin, powiatów,
  • biurach i agencjach turystycznych,
  • biurach konsultingowych,
  • organizacjach pozarządowych,
  • agencjach rozwoju regionalnego,
  • przedsiębiorstwach zajmujących się planowaniem przestrzennym i rozwojem regionalnym,
  • spółkach i zakładach komunalnych,
  • instytucjach kultury,
  • własnych firmach zajmujących się doradztwem w zakresie: tworzenia programów strategii rozwoju lokalnego i regionalnego oraz projektów dotyczących tworzenia inicjatyw obywatelskich.

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków