KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: ekologia miast

Ekologia miasta to interdyscyplinarny i nowatorski kierunek studiów, który zapewnia uzyskanie wysokich kwalifikacji w zakresie zrównoważonego rozwoju miasta. Łączy wiedzę z planowania i projektowania urbanistycznego, biologii organizmów zamieszkujących obszary miejskie, ludzkie problemy społeczne w miastach, różnorodność usług ekosystemowych, inteligentny wzrost, progresywne planowanie, proekologiczną ochronę przed szkodliwymi organizmami w przestrzeni otwartej i zamkniętej, racjonalne gospodarowanie wodą i odpadami oraz projektowanie

Dzięki temu Absolwent ma całościowe, holistyczne spojrzenie na miasto jako system ekologiczny, w którym rozwiązania przestrzenne i urbanistyczne oraz społeczno-gospodarcze powinny harmonizować ze wszystkimi elementami przyrody. Ponadto jest przygotowany do podejmowania działań oraz innowacyjnych postaw związanych z rozwiązywaniem aktualnych problemów środowiskowych oraz społeczno-gospodarczych współczesnego miasta. Potrafi wpływać na kształtowanie zintegrowanej polityki rozwoju miasta z dbałością o ekologię i jakość życia mieszkańców zrównoważonych i odpornych miast.

Kierunek ekologia miast możesz studiować w miastach:

Studia w skrócie

Przykłady przedmiotów:

Hydrologia i hydrografia miasta
Ekologia człowieka
Modelowanie przestrzeni miasta
Kształtowanie systemu ekologicznego miasta
Awifauna w krajobrazie miejskim
Agrokultura miejska
Podstawy projektowania architektonicznego i urbanistycznego
Ochrona roślin w terenach zurbanizowanych
Ochrona powietrza i modelowanie emisji
Entomofauna użytkowa w miastach
Zielona i niebieska infrastruktura w mieście
Inteligentne miasto

Szczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?

Absolwent studiów jest przygotowany do podjęcia pracy w jednostkach administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz w firmach, instytucjach, stowarzyszeniach i organizacjach pozarządowych zajmujących się projektowaniem nowoczesnych rozwiązań proekologicznych oraz działających na rzecz miasta w ramach szeroko rozumianego ekorozwoju. Zdobyte umiejętności i kwalifikacje pozwolą mu prowadzić także działalność gospodarczą związaną np. z sektorem usług i konsultacji środowiskowych.

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków