KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: inżynieria odnawialnych źródeł energii

Kierunek inżynieria odnawialnych źródeł energii możesz studiować w miastach:

Studia w skrócie

Szczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Obecnie w Polsce jest około 70 firm produkujących i dystrybuujących kolektory słoneczne; ponad połowa to dystrybutorzy zagranicznych marek, dla których polski rynek jest bardzo atrakcyjny. Oprócz producentów kolektorów słonecznych, coraz ważniejsze ogniwo w łańcuchu wartości stanowią instalatorzy systemów solarnych. W Polsce funkcjonuje ponad 2 tys. małych kilkuosobowych firm. Biorąc pod uwagę założenia w Krajowym Planie Działań Ministerstwa Gospodarki w sektorze instalacji solarnych pracę może znaleźć ok. 10,5 tys. instalatorów kolektorów słonecznych Branża energetyki wiatrowej oraz instalacji solarnych to tylko oczywiście wybrane przykłady. Podobną sytuację w Polsce mamy co do innych branż np. instalacji pomp ciepła czy instalacji biogazowni (Ministerstwo Gospodarki zakłada, że w każdej gminie w Polsce do 2020 r. powstanie średnio jedna biogazownia, co wymaga nakładów rzędu 20 mld zł). W Polsce i w innych krajach UE widać obecnie duże zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu energetyki OŹE i szeroko rozumianego monitorowania energetyki rozproszonej, w tym energii odnawialnej. Poszukiwani szczególnie są:

  • specjaliści w dziedzinie konstrukcji oraz budowy elektrowni wiatrowych, farm wiatrowych, biogazowni rolniczych, instalacji solarnych, pomp ciepła.
  • projektanci, monterzy, nadzorcy oraz sprzedawcy wybranych instalacji OZE.
  • operatorzy procesowych, sterowniczych, informacyjnych i logistycznych systemów OZE - elektrowni wiatrowych, biogazowni.
  • technicy i inżynierowie aktywnego i biernego monitorowania, serwisu i utrzymania ruchu.
  • managerowie produktu, procesu, środowiska, np. ds. ochrony, kształtowania i polepszania środowiska.
  • eksperci rozwoju biznesu związanego z energetyką OZE i doradcy inwestycyjni.

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków